Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44111  
Катерина запитує:
Добрий день! Потрібна інформація за темою "Формування і розвиток ключових компетентностей учнів засобами бібліотечної роботи". Дякую. Бувайте здорові!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Гайда В. Я. Суть самоосвітньої компетентності учнів закладів середньої освіти в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. Я. Гайда // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2019. - Вип. 25. - С. 80-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2019_25_22
Жеребкіна С. Виклик сьогодення: як зацікавити читача процесом читання : методичний аспект / С. Жеребкіна, Т. Писаренко // Шкільний бібліотекар. - 2018. - № 9. - С. 3-8.
Живюк І. Вікіпедія як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учня в умовах нової української школи [Електронний ресурс] / І. Живюк // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_12
Клокар Н. І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі / Н. І. Клокар, О. В. Чубарук, В. М. Захлюпаний, Н. А. Колесник, З. В. Оксьоненко; ред.: Н. І. Клокар, О. В. Чубарук; Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Ірпін. ЗОШ I - II ступенів № 13. - Біла Церква : КОІПОПК, 2012. - 123 c.
Кокойло А. Ю. Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень [Електронний ресурс] / А. Ю. Кокойло // Фізико-математична освіта. - 2018. - Вип. 1. - С. 236-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_46
Костирко М. До проблем формування читацької компетентності у процесі вивчення зарубіжної літератури / М. Костирко // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 8. - С. 20-22.
Кочерга О. Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний аспект : (чутливість до читацької компетентності) / О. Кочерга // Початкова школа. - 2018. - № 3. - С. 11-15.
Кулик Є. Бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої культури в юнацькому середовищі [Електронний ресурс] / Є. Кулик // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 17-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_2_6
Мося І. А. Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами бібліотечних ресурсів [Електронний ресурс] / І. А. Мося // Науково-педагогічні студії. - 2018. - Вип. 1. - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naupedct_2018_1_13
Савченко О. Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми / О. Савченко // Початкова школа. - 2017. - № 4. - С. 34-39.
Стецюк Н. Розвиток мислення учнів шляхом формування читацької компетентності / Н. Стецюк // Початкова школа. - 2018. - № 10. - С. 11-14.
Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюєио / А. Фасоля // Дивослово. - 2017. - № 9. - С. 8-15.
Шмирук Н. Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання технології розвитку критичного мислення [Електронний ресурс] / Н. Шмирук // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 2. - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_18

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 4.05.2020 16.34.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 44036  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти законодавчі і нормативні акти на тему: «Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності бібліотеки».Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 43985. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:

Вилегжаніна Т. Інформаційне забезпечення органів влади : досвід роботи бібліотек України : колонка головного редактора / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2018. - № 4. - С. 4-6.

Вилегжаніна, Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2017. - № 1. - С. 4-5.

Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 2. - С. 7-9.

Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності / О. Воскобойнікова-Гузєва // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 11. - С. 15-19.

Капралюк О. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 4. - С. 46-49.
Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ / Є. Кияниця // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 4. - С. 38-40.

Косачова О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 10. - С. 15-19.

Косачова О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 2. - С. 12-16.
Костецька Т. Інформаційне право України ; навч. посіб. / Т. Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 170 с.

Мар'їна О. Бібліотеки в медіапросторі сучасності / О. Мар'їна // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 17-20.

Медведєва А. Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 1. - С. 40-43.

Медведєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 20-22.

Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 15-16.

Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : бібліографічний покажчик / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 17-18. - С. 13-31.

Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : бібліографічний покажчик : наша професія. Розділ 4 : Інформаційно-бібліографічна діяльність сучасних бібліотек: основні напрями / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 19-20. - С. 22-31.

Новальська Т. Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокультурному просторі / Т. Новальська // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 14-15. - Рец. на кн.: Булах, Т. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т. Булах. - Харків : ХДАК, 2017. - 232 с.

Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 3-6.

Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 6. - С. 8-12.

Самчук Л. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : наша професія / Л. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 17-18. - С. 10-12.

Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках : інтернет-технології в бібліотеках / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 4. - С. 13-16.

Трачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 8-12. — Режим доступу: https://studfile.net/preview/8099550/

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.04.2020 14.43.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43985  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на курсову роботу: "Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності районної бібліотеки та централізованої бібліотечної системи". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо переглянути літературу:
Булахова Г.
Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 192-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_20
Булахова Г.
Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 556-566. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_56
Булахова Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 50. - С. 509-517. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_40.
Булахова Г. Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 396-405. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_30.
Булахова Г.
Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 256-266.
Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 331-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
Воскобойнікова-Гузєва О. В.
Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - 2010. - Вип. 2. - С. 28-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2010_2_4
Грабар Н. Г.
Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Н. Г. Грабар // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 44. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_22
Грет М.
Реклама бібліотек у блогах [Електронний ресурс] / М. Грет // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 1. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_1_11
Міщенко І. Г.
Бібліотечна реклама – засіб позиціонування сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / І. Г. Міщенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2015. - Вип. 4. - С. 288-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_57
Несін В. П.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення професійної діяльності користувачів сільської бібліотеки [Електронний ресурс] / В. П. Несін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 2. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_2_12
Ржеуський А.
Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 17-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_5
Самохіна Ж.
Маркетингові комунікації у бібліотечно-інформаційній діяльності / Ж. Самохіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 103-114.
Солонська Н.
Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу [Електронний ресурс] / Н. Солонська, Ю. Мордвінов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_17

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.04.2020 12.50.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43902  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на реферат " Оптимізація планування часу керівником бібліотеки, як фактор успішної діяльності організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://korolenko.kharkov.com/metodrec/metodrec00000000004.pdf
https://library.if.ua/book/3/438.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-5062.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011t/101.pdf
https://stud.com.ua/50565/menedzhment/planuvannya_chasu_kerivnika
http://library.donnu.ru/mo/metodika.pdf
http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2017/Nikolaenko/disNikolaenko.pdf
https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10743/1/Боровик.pdf
– Боровик О. Тайм-менеджмент у бібліотеці – шлях ефективного використання робочого часу / О. Боровик, Г. Григоращенко // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 21-21 вересня 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського та ін. - Полтава, 2018. - С. 38-44.
– Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посібник / Л. І. Скібіцька ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2009. - 525 с

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 13.44.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Рожнятів :: Запитання: 43899  
Лілія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на тему:"Просування бібліотечних послуг інструментами SMM". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/618
https://insite.com.ua/poslugi/prosuvannya-smm
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/3568/1/Pylypenko_lviv.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bv_2014_6_7.pdf
http://sb.literaml.ru/assets/files/Fulltext/5_2014/Vasilkova_5_2014.pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні медіа_Збірка.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/104731-222066-1-SM.pdf
http://belinskogo.kh.ua/CREATING LIBRARY PR-OFFICE IN UKRAINE.html
http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2436/Kaftan1.PDF?sequence=1
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24461/1/2017_03_09_konf_Медіасвіт_IJ.pdf
– Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 17-23.
– Співак І. Бібліотека ВКонтакте : робота шкільної бібліотеки в соціальній мережі / І. Співак // Шкільний світ. – 2017. – № 11 (Червень). - С. 9-10.
– Дубова Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9-14.
– Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Л. Соколовська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 1. - С. 20-25.
– Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 8. - С. 39-43.
– Мар’їна О. Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища / О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 36.
– Мар'їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар'їна // Вісн. Книжк. палати. – 2012. – № 8. – С. 19-21.
– Головаха С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329–344.
– Булахова, Г. І. Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності / Г. І. Булахова // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 жовт. 2013 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/97.
– Булахова, Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 331–345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
– Вітушко А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з очки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / ред кол. : О. С. Онищенко (голова), В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181-191.
– Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29.
– Імідж [Електронний ресурс] // Словник іншомовних соціокультурних термінів «Словопедія». – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/39/53382/260772.html.
– Назаровець М. А. Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі Facebook бібліотеками ВНЗ / М. А. Назаровець // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 2013 р. – Львів, 2013. – С. 183–190.
– Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / З. Романуха // Бібліотечний вісник. – Вип. 1. – 2014. – С. 12-16.
– Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 371–381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_28.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_22.
– Тарасенко Н. В. Бібліотеки в соціальних мережах: до питання стандартів діяльності / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/837/.
– Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 205–218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_19/.
– Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації / Т. А. Сафонова // Короленківські читання 2016. "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12 жовтня 2016 року : у 2 ч. / М-во культури України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківська держ. акад. культури, ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Харків, 2017. - Ч. 1. - С. 77-81.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 03.10.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.525127 seconds