Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45640
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44882  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підберіть література за темою: Бібліотечний туризм як складова краєзнавчої діяльності. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Прокопенко Л. Бібліотечний інсентив-туризм для бібліотекарів : бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації / Л. Прокопенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4. - С. 35-39.
Роль публічних бібліотек в розвитку туристичного краєзнавства на Івано-Франківщині : матер. обл. семінару з питань краєзнавства / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка, наук. метод. від.; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2010. – 46 с.
Бібліотека і туризм : інноваційний напрямок роботи [Електронний ресурс] : метод. поради / підгот. Т. М. Петелько // Одеська обл. бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://mayakovka.od.ua/wp-content/uploads/2017/06/«Бібліотека-і-туризм.docx. – Назва з екрана.
Бібліотека як складова туристичного простору [Електронний ресурс] : програма тренінгу // Запорізька обл. універс. наук. бібліотека Запорізької обласної ради : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/5509. – Назва з екрана.
Бібліотечний туризм: пізнай Україну та її бібліотеки [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://bibliotourism.blogspot.com/p/blog-page_13.html).
Кравченко М. В. Краеведческий туризм как библиотечный бренд / М. В. Кравченко // Современ. библиотека. - 2013. - №4. - С. 20-27.
Польова В. Бібліотечні туристичні проекти: досвід реалізації [Електронний ресурс] / В. Польова. - Режим доступу: bibliotourism.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html.
Попович С. Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання [Електронний ресурс] / С. Попович // Краєзнавство. - 2015 . - № 3/4. - С. 111-122. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/kraeznavstvo_2015_3-4_18.pdf.
Туризм і бібліотеки: найкращий зарубіжний та національний досвід [Електронний ресурс] // Укр. бібліот. асоціація : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/120/U_skarbnytsiu_bibliotekariu_ turysm_ta_biblioteky.pdf. – Назва з екрана.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.11.2020 14.34.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маряна із міста: львів :: Запитання: 44774  
Маряна запитує:
Доброго дня! дуже потрібно література та автореферати дисертацій за темою: "Підвищення кваліфікації як складова частина безперервної освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2017/ЩЕРБАК.pdf
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_5.pdf
http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/national_report.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/may/issue-5/article-36510.html

– Олійник В. В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : монографія / В. В. Олійник. – Київ : Міленіум, 2003. – 594 с.
– Олійник В. В. Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навч. посіб. / В. В. Олійник ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Київ, 2010. – 268 с.
– Олійник В. В Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання: навч. посіб. / В. В. Олійник ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : Логос, 2006. – 408 с.
– Тодорова Є. М. Підвищення кваліфікації бібліотекарів як складова частина безперервної освіти фахівців / Є.М. Тодорова // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1991. – Вип. 30. – С. 106-112.
– Барський А. С. До питання удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників : (постановка проблеми) / А. С. Барський // Право та інновації. – 2015. – № 1/2. – С. 127-132.
– Парапан М. Підвищення кваліфікації працівників (особливості, оформлення, оплата) / М. Парапан, Б. Слободян // Праця і закон. – 2013. – № 5. – С. 36-39.
– Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів : зб. керівних і нормативних документів (метод. посібник) / уклад. В. М. Василенко [та ін.] ; Дніпропетровський держ. ін-т технічного навчання робітників. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2001. - 688 с.
– Грицяк Н. В. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів / Н. В. Грицяк [и др.] ; наук. ред. І. Розпутенко ; Українська академія держ. управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів. - Київ : [б.в.], 2003. - 224 с.
– Семенюк Н. Проблеми розвитку післядипломної освіти в системі безперервної освіти в Україні / Н. Семенюк // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 27. - С. 60-64.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.10.2020 12.32.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Полтава :: Запитання: 44718  
Поліна запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка,цікавить інформація про складання бібліографічного посібника, а саме бібліографічного списку літератури (мінімальна та максимальна кількість джерел у посібнику тощо). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf
https://edu.htei.kh.ua/pluginfile.php/3818/mod_book/chapter/19/Бібліографічні посібники.pdf
https://www.slideshare.net/Oks123/doc-40537930
http://vollibrary.ucoz.net/avatar/00/bibliografichni_vidannja.pdf
http://www.netishyn-cbs.edukit.km.ua/Files/downloads/Бібліографічні видання. Метод.рек..pdf
– Самчук Л. І.Теорія і практика складання бібліографічних посібників: основні етапи : [метод. рек.] / Л. І. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. — 2017. — № 21/22 (січ.). — С. 13-31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.09.2020 09.58.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44695  
Катерина запитує:
Підкажіть літературу на тему "Бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кобзаренко А. С. Электронный каталог, как основа информационной системы библиотеки / А. С. Кобзаренко // Библиотека в школе. – 2010. – 16-31 янв. – С. 23-25.
Лазоренко Л. І. Роль бібліотеки в інформаційному забезпечені навчально-виховного процесу / Л. І. Лазоренко // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 7. - С. 42-44.
Пірус Т. П. Інноваційні технології в роботі бібліотеки / Т. П. Пірус // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 3. – С. 39.
Притуляк Н. О. Нові технології бібліографічного обслуговування як система роботи бібліотеки / Н. О. Притуляк // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 3. – С. 111-112.
Русин Н. І. На зустріч вчителю предметнику / Н. І. Русин // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 5. – С. 42.
Семилет Н. Некоторые размышления о миссии детской библиотеки и примеры её виртуального воплощения / Н. Семилет // Світ дитячих бібліотек. – 2005. - № 2. – С. 32-33.
Торлин И. Г. Виртуальная справка – перспективное направление справочно-библиографического обслуживание удалённых пользователей / И. Г. Торлин // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260-265.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2020 16.54.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 44694  
Соня запитує:
Дитячі бібліотеки - центр формування інформаційної культури користувачів
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антипова В. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков / В. Антипова // Шкільна бібліотека плюс. — 2010. — № 11-12. — С. 38-46.
Информационная культура, информационная грамотность и компьютерная компетентность // Шкільна бібліотека плюс. — 2011. — № 6. — С. 18-20.
Колосай Л. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів : практ. посіб. для керівників середніх закладів освіти, методистів з бібл. фондів, шкіл. бібліотекарів / Л. Колосай // Шкільний світ. — 2001. — 10, берез. — С. 3-22.
Онисько Г. Основи інформаційних знань : навч. посіб. / Г. Онисько. – Луцьк, Волин. Ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 128 с.
Сучасна дитяча бібліотека — центр формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури учнів" : (методичні поради) / підгот. О. В. Дорохова ; Чернігівська обласна бібліотека для дітей імені М. Островського. — Чернігів, 2009. — 12 с.
Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. рек. / упоряд. А. Рубан; наук. консультант Я. Чепурко; наук. рек. П. Рогова, В. Лутовинова, рецензент Є. Медведєва; літ. ред. Л. Стельмах; відп. за вип. І. Хемчян. — Київ, 2005. — 64.с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2020 16.46.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.380021 seconds