Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 44036  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти законодавчі і нормативні акти на тему: «Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності бібліотеки».Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 43985. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:

Вилегжаніна Т. Інформаційне забезпечення органів влади : досвід роботи бібліотек України : колонка головного редактора / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2018. - № 4. - С. 4-6.

Вилегжаніна, Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2017. - № 1. - С. 4-5.

Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 2. - С. 7-9.

Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності / О. Воскобойнікова-Гузєва // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 11. - С. 15-19.

Капралюк О. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 4. - С. 46-49.
Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ / Є. Кияниця // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 4. - С. 38-40.

Косачова О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 10. - С. 15-19.

Косачова О. Проблема актуалізації книги в контексті теорії журналістики / О. Косачова // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 2. - С. 12-16.
Костецька Т. Інформаційне право України ; навч. посіб. / Т. Костецька. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 170 с.

Мар'їна О. Бібліотеки в медіапросторі сучасності / О. Мар'їна // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 17-20.

Медведєва А. Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 1. - С. 40-43.

Медведєва В. Бібліотечна блогосфера як засіб комунікації бібліотечної установи в інформаційному середовищі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 20-22.

Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 15-16.

Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : бібліографічний покажчик / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 17-18. - С. 13-31.

Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : бібліографічний покажчик : наша професія. Розділ 4 : Інформаційно-бібліографічна діяльність сучасних бібліотек: основні напрями / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 19-20. - С. 22-31.

Новальська Т. Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокультурному просторі / Т. Новальська // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 14-15. - Рец. на кн.: Булах, Т. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т. Булах. - Харків : ХДАК, 2017. - 232 с.

Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 3-6.

Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 6. - С. 8-12.

Самчук Л. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика : наша професія / Л. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 17-18. - С. 10-12.

Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках : інтернет-технології в бібліотеках / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 4. - С. 13-16.

Трачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів [Електронний ресурс] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 8-12. — Режим доступу: https://studfile.net/preview/8099550/

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.04.2020 14.43.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43985  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на курсову роботу: "Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності районної бібліотеки та централізованої бібліотечної системи". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо переглянути літературу:
Булахова Г.
Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 192-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_20
Булахова Г.
Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 556-566. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_56
Булахова Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 50. - С. 509-517. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_40.
Булахова Г. Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 396-405. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_30.
Булахова Г.
Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 256-266.
Булахова Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 331-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
Воскобойнікова-Гузєва О. В.
Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - 2010. - Вип. 2. - С. 28-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2010_2_4
Грабар Н. Г.
Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Н. Г. Грабар // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 44. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_22
Грет М.
Реклама бібліотек у блогах [Електронний ресурс] / М. Грет // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 1. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_1_11
Міщенко І. Г.
Бібліотечна реклама – засіб позиціонування сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / І. Г. Міщенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2015. - Вип. 4. - С. 288-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_57
Несін В. П.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення професійної діяльності користувачів сільської бібліотеки [Електронний ресурс] / В. П. Несін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 2. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_2_12
Ржеуський А.
Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 17-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_1_5
Самохіна Ж.
Маркетингові комунікації у бібліотечно-інформаційній діяльності / Ж. Самохіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 103-114.
Солонська Н.
Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу [Електронний ресурс] / Н. Солонська, Ю. Мордвінов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_17

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.04.2020 12.50.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43902  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на реферат " Оптимізація планування часу керівником бібліотеки, як фактор успішної діяльності організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://korolenko.kharkov.com/metodrec/metodrec00000000004.pdf
https://library.if.ua/book/3/438.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-5062.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011t/101.pdf
https://stud.com.ua/50565/menedzhment/planuvannya_chasu_kerivnika
http://library.donnu.ru/mo/metodika.pdf
http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2017/Nikolaenko/disNikolaenko.pdf
https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10743/1/Боровик.pdf
– Боровик О. Тайм-менеджмент у бібліотеці – шлях ефективного використання робочого часу / О. Боровик, Г. Григоращенко // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 21-21 вересня 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського та ін. - Полтава, 2018. - С. 38-44.
– Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посібник / Л. І. Скібіцька ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2009. - 525 с

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 13.44.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Рожнятів :: Запитання: 43899  
Лілія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на тему:"Просування бібліотечних послуг інструментами SMM". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/618
https://insite.com.ua/poslugi/prosuvannya-smm
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/3568/1/Pylypenko_lviv.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bv_2014_6_7.pdf
http://sb.literaml.ru/assets/files/Fulltext/5_2014/Vasilkova_5_2014.pdf
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні медіа_Збірка.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/104731-222066-1-SM.pdf
http://belinskogo.kh.ua/CREATING LIBRARY PR-OFFICE IN UKRAINE.html
http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2436/Kaftan1.PDF?sequence=1
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24461/1/2017_03_09_konf_Медіасвіт_IJ.pdf
– Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 17-23.
– Співак І. Бібліотека ВКонтакте : робота шкільної бібліотеки в соціальній мережі / І. Співак // Шкільний світ. – 2017. – № 11 (Червень). - С. 9-10.
– Дубова Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9-14.
– Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Л. Соколовська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 1. - С. 20-25.
– Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 8. - С. 39-43.
– Мар’їна О. Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища / О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 36.
– Мар'їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар'їна // Вісн. Книжк. палати. – 2012. – № 8. – С. 19-21.
– Головаха С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344.
– Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 15–17.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329–344.
– Булахова, Г. І. Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності / Г. І. Булахова // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 жовт. 2013 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/97.
– Булахова, Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 331–345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23.
– Вітушко А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з очки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / ред кол. : О. С. Онищенко (голова), В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181-191.
– Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29.
– Імідж [Електронний ресурс] // Словник іншомовних соціокультурних термінів «Словопедія». – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/39/53382/260772.html.
– Назаровець М. А. Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі Facebook бібліотеками ВНЗ / М. А. Назаровець // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 2013 р. – Львів, 2013. – С. 183–190.
– Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / З. Романуха // Бібліотечний вісник. – Вип. 1. – 2014. – С. 12-16.
– Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 371–381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_28.
– Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 329-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_22.
– Тарасенко Н. В. Бібліотеки в соціальних мережах: до питання стандартів діяльності / Н. В. Тарасенко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/837/.
– Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору / Н. Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 205–218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_19/.
– Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації / Т. А. Сафонова // Короленківські читання 2016. "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12 жовтня 2016 року : у 2 ч. / М-во культури України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харківська держ. акад. культури, ВГО "Українська бібліотечна асоціація". - Харків, 2017. - Ч. 1. - С. 77-81.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 03.10.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ярмола із міста: пилипча :: Запитання: 43844  
ярмола запитує:
інформаційне забезпечення освітнього процесу
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/inf_zabespech.pdf
https://www.researchgate.net/publication/287706328_Informacijne_zabezpecenna_navcalno-vihovnogo_procesu_merezeu_specialnih_bibliotek_Ukraini
https://www.academia.edu/32962523/Вдосконалення_процесів_інформаційного_забезпечення_навчального_процесу_у_ВНЗ
http://www.airo.com.ua/informatsiyne-zabezpechennya-navchalno-vihovnogo-protsesu-merezheyu-spetsialnih-bibliotek-ukrayini/
http://education-ua.org/ua/analytics/411-informatsijni-resursi-osviti
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29644/3/41-217-221.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/3255/1/ST_Gorash_Єрмаков.pdf
– Коваль Т. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти / Т. Коваль // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 20-23.
– Ніколаєнко Н. Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору ВНЗ / Наталя Ніколаєнко // Вища шк. – 2013. – № 5. – С. 48-59.
– Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління школою : наук.- метод. посіб. / В.В. Гуменюк. – Хмельницький, 2003. – 51 с.
– Калініна Л.М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології : моногр. / Л.М. Калініна. – Київ : Інформавтодор, 2008. – 472 с.
– Маніта В. Інформаційне освітнє середовище: система забезпечення в закладі професійної освіти / В. Маніта // Профтехосвіта. – 2018. – № 5. – С. 8-15.
– Рогова П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення педагогічної науки і освіти у контексті інформатизації / П. Рогова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – С. 38-42.
– Бурлай М.М. Інформаційне забезпечення розвитку системи вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Б.М. Миколайович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с. : рис., табл.
– Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти : [розділ із "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні" ] / [Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Хемчян І. І., Лобановська І. Г.] // Шкіл. б-ка плюс. - 2016. - № 21/22 (листоп.). - С. 7-12.
– Луговий В. Інформаційне забезпечення вищої школи України: сучасний стан і актуальність проблемного забезпечення вищої школи України / В. Луговий, Н. Халікян // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 48-51.
– Чернявська А. В. Інформатизація вищої освіти та інформаційне забезпечення системи управління якістю освіти / А. В. Чернявська // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 16 трав. 2008 р. / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. - Донецьк, 2008. - С. 298-301.
– Шульга О. Інформаційне забезпечення закладів освіти як проблема сучасної теорії і практики / О. Шульга // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : Журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма". - Київ, 2007. - Вип. 71. - С. 99-113.
– Слободяник М. С. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні / М.С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. - 2004. - № 2. - С. 4-7.
– Дубініна О. Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльності загальноосвітніх навчальних закладів / О. Дубініна // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : збірник наукових статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. трансп. ун-т, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - С. 669-676.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.02.2020 16.57.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.802135 seconds