Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44595  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Сучасний розвиток музеїв-скансенів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данилюк А. Г. Українські скансени / А. Г. Данилюк. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2006. – 104 с.
Данилюк А. Г. Храми Львівського скансену/ А. Г. Данилюк. – Львів : Сполом, 2007. – 16 с.
Кадчанівський Д. Музеї під відкритим небом як об’єкти туризму в Україні / Д. Кадчанівський // Географія. Економіка. Екологія. Туризм. - Вип. 3 – Київ, 2009,- С. 59-73.
Афанасьєв О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс [Електронний ресурс] / О. Є. Афанасьєв, Є. В. Бурлака, Ю. М. Маркіна // Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80-84. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/afanasjev5.htm.
Водяник Л. Ю. Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_24.
Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 19. - С. 149-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_25.
Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Електронний ресурс] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. – 2012. - № 1. – С. 128-137. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/60140/17-Kadnichanskui.pdf?sequence=1.
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матер. 4-ої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 р., м. Луцьк ; упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак // Науковий зб. – 2013. - Вип. 44. – С. 100-102.
Музеї і скансени [Електронний ресурс] // Дерев’яні храми України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://www.derev.org.ua/muzei/muzei.htm. – Нахва з екрану.
Петрович В. Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського народу [Електронний ресурс] / В. Петрович. – Музейний простір Волині : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://volyn-museum.com.ua/publ/rokinivskij_muzej_istoriji_silskogo_gospodarstva_volini_skansen/muzeji_prosto_neba_oseredki_doslidzhennja_ta_populjarizaciji_materialnikh_i_dukhovnikh_cinnostej_tradicijnoji_kulturi_ukrajinskogo_narodu/16-1-0-143. – Назва з екрану.
Проненко І. В. Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2017. - Вип. 20. - С. 91–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvvi_2017_20_13.
Проненко І. В. Історія та розвиток музею народної архітектури та побуту у Львові [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Грані Історії. - 2018. - Вип. 1. - С. 239-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_56.
Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України : [моногр.] / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознавства. - Київ : НДІУ, 2017. - 150 c.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.08.2020 09.30.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Бориспіль :: Запитання: 44594  
Ірина запитує:
Сучасний стан розвитку музеїв України як культурних хабів
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Удовиченко І. Музейна педагогіка : теорія і практика / І. Удовиченко.- Київ : Логос, 2017. - 72 с.
Міжнародний день музеїв у музеї «Територія Терору»: культурний хаб, музейна кухня, вечірні екскурсії та вдячність [Електронний ресурс] // Територія Терору : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://www.territoryterror.org.ua/uk/museum/news/details/?newsid=916. - Назва з екрану.
Музеї як культурні хаби: майбутнє традицій [Електронний ресурс] // Музейний простір Волині : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://volyn-museum.com.ua/board/muzejnikam/muzeji_jak_kulturni_khabi_majbutne_tradicij/2-1-0-804. - Назва з екрану.
Музеї як культурні хаби: майбутнє традицій [Електронний ресурс] // Музей Івана Гончара : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: https://honchar.org.ua/p/muzeji-yak-kulturni-haby-majbutnje-tradytsij/. – Назва з екрану.
Муравська С. Дискусії з приводу нового формулювання поняття «музей» [Електронний ресурс] / С. Муравська // Музейний простір : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://prostir.museum/ua/post/42194. – Назва з екрану.
Пантелейчук І. В. Трансформація музею як соціокультурного інституту (ХХ – початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. істор. наук / І. В. Пантелейчук. – Київ, 2006. – 22 с. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06pivips.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Удовиченко І. Принципи музейної педагогіки в період переосмислення ролі музею в суспільстві [Електронний ресурс] / І. Удовиченко // Музейна педагогіка в науковій освіті. – 2019. – С. 99-102. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Matviichuk/publication/337649273_MUZEJNA_PEDAGOGIKA_V_NAUKOVIJ_OSVITI/links/5de230f54585159aa454012b/MUZEJNA-PEDAGOGIKA-V-NAUKOVIJ-OSVITI.pdf#page=100.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.08.2020 16.58.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44524  
Марина запитує:
Допоможіть у підборі літератури за темою: Тенденції розвитку аудіокниг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Костюк К. Н. Книга в новой медийной среде / К. Н. Костюк. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 432 с.
Маркова В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє / В. А. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.
Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 5. - С. 27-31.
Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013.- Т 51. – С. 101-106. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_51_24.pdf.
Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації [Електронний ресурс] / В. Маркова // Бібл. вісник. – 2016. - № 4. – С. 3-7. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_4_3.pdf.
Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу [Електронний ресурс] / Л. Татарінова. - Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://upba.org.ua/index.php/uk/zakonodavstvo/knyzhkova-palata/item/121-deiaki-tendentsii. - Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.07.2020 10.40.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Ніжин :: Запитання: 44467  
Настя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасний розвиток документознавства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! На даний запит відповідь дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - номер 44276.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.06.2020 14.28.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 44411  
Анна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою: Веб-технології на допомогу промоції читання. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Білик О. Електронні ресурси бібліотек на допомогу читачу / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2017. – № 1. – С. 16-21.
Журавльова І. «Ідеальний експерт», або роман з читачем: продовження триває...// Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет ? : матер. наук.-практ. конф. 13-14 вересня 2016 р., м. Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, наук.-техн. Б-ка ПолтНТУ ; Центр. наук. б-ка Харків нац. ун-ту ім. Каразіна. – Полтава : НТУ, 2016. - 143 с.
Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі) : автореф. дис. … канд. філолог. наук / Г. Ключковська. — Львів, 2000. — 176 с.
Свентах А. Виклики «Промоції літератури в Україні» / А. Свентах // День. – 2015. – 27–28 лютого. – С. 23.
Скочинець О. І. Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу / О. І. Скочинець // Наук. записки [Укр. академія друкарства]. — Львів : Укр. акад. друк. — 2011. — № 4 (37). — С.152-160.
Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції / О. Скочинець // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. Ч. 1. – С. 253-257.
Шевченко О. Веб-технології на допомогу промоції читання / О. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. – № 2. - С. 13-15.
Фіалко Д. Промоція книжки в Інтернеті / Д. Фіалко // Український інформаційний простір. - 2013. – № 1. Ч. 2. – С. 261-266.
Копистинська І. М. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України [Електронний ресурс] / І. М. Копистинська, Т. С. Гринівський // Наук. записки [Укр. академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 37–46. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzck_2015_1_7.pdf.
Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі [Електронний ресурс] // Studfiles: файловий архів студентів : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/8096953/. – Назва з екрану.
Олефір Д. Новітні способи промоції книги в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Олефір // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький : зб. наук. праць. – 2014. – С. 4-12. – Режим доступу: https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000040-4d5544e501/Збірник 3.pdf.
Промоція літератури та читання: сучасний досвід України : оглядова довідка за матер. преси, Інтернету та неопублік. документами за 2013-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf. – Дата звернення: 25.09.2017.
Фіалко Д. Промоція книжки в інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Студентська наука: видавнича справа. – Режим доступу : http://www.uk.xlibx.com/4raznoe/1214017-1-udk-65555-0047385.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.06.2020 09.09.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.291299 seconds