Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Полтава :: Запитання: 44398  
Антоніна запитує:
Цікавить тема "Бібліотеки в умовах децентралізації". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування : децентралізація і бібліотеки / Ю. Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 2. — С. 13-15.
Амельченко Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації фондів на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад : децентралізація і бібліотеки / Ю. Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — С. 2-4.
Данилова Л. Працюємо в умовах ОТГ: нові реалії бібліотечного життя в Запорізькій області [Електронний ресурс] / Л. Данилова // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 61-65.
Захарченко М. Бібліотеки об'єднаних територіальних громад Сумщини : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / М. Захарченко // Бібліотечна планета. — 2019. — № 3. — С. 6-9.
Ігнатюк М. Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого самоврядування (На прикладі Житомирського регіону) [Електронний ресурс] / М. Ігнатюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_10
Манжула Т. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців як одне із пріоритетних завдань методичної діяльності в умовах реформи децентралізації [Електронний ресурс] / Т. Манжула // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 66-72.
Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукр. шк. методиста, 27 - 30 листоп. 2017 р. / уклад.: Т. І. Богуш; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2018. — 151 c.
Пальчук В. Реформування мережі регіональних публічних бібліотек у період проведення реформи з децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 195-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_17
Пальчук В. Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій в умовах реформи з децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 49. — С. 107-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_49_10
Примак В. Проблеми та здобутки публічних бібліотек об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / В. Примак // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 11-13.
Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / уклад.: Н. І. Розколупа, Т. І. Богуш; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ, 2018. — 103 c.
Розколупа Н. Що відбувається з українськими публічними бібліотеками? : публічні бібліотеки і реформа децентралізації / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. — 2019. — № 4. — С. 9-10.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.06.2020 09.09.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44364  
Діма запитує:
Книги Г. М. Шведцова-Водка
Наша відповідь:
Доброго дгя, Дмитро! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги:
Швецова-Водка Г. Н. Вступ до бібліографознавства : Навч. посіб. для студ. / Г. Н. Швецова-Водка ; Рівненський державний гуманітарний університет. - Київ : Кондор, 2004. - 216 с. : іл.
Швецова-Водка Г. Н. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. Н. Швецова-Водка. - 2-е вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 319 с. : портр.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - Київ : Знання, 2009. - 487 с. : табл.
Чекаємо на вас після закінчення карантину, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: (38044) 443-25-30, (38044) 443-26-31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.06.2020 23.06.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 44362  
Анжела запитує:
Підберіть літературу до теми "Україномовні електронні бібліотеки". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! ПЕрегляньте наступні джерела:
Колоскова Г. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра : інформаційна діяльність / Г. Колоскова // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 3. - С. 41-47.
Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом : бібліотечна справа / Н. Лощинська // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 28-33.
10 найкращих онлайн-бібліотек з електронними книжками українською мовою [Електронний ресурс] // Megabite.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://megabite.ua/articles/10-najkrashih-onlayn-bibliotek-z-elektronnimi-knijkami-ukrainskou-movou.html. – Назва з екрану.
Електронні бібліотеки України [Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://library.kr.ua/libworld/elib.html. – Назва з екрану.
Безкоштовні електронні бібліотеки українського інтернету [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dumka.ho.ua/biblioteka_boh_ua.htm.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.06.2020 19.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44276  
Діма запитує:
Література для написання курсової роботи: Документознавства, розвиток, сучасність
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. журн. : до 15-річчя журн. (2004-2018) / М-во культури України, Нац. акад. керв. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. С. Х. Литвин та ін. ; наук. ред. С. Х. Литвин]. — Київ : НАКККіМ, 2019. — 83 с.
Документальне пам'яткознавство. Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. І. Ковальчук (уклад.). — Київ : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2009. — 19 с.
Крохмаль І. М. Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. М. Крохмаль ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Старобільськ, 2019. — 20 с.
Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел / Володимир Павлович Ляхоцький ; Український держ. НДІ архівної справи та документознавства, Історичне товариство "Нестора-літописця". — Київ : [б. и.], 1998. — 79с..
Тур О. М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. М. Тур ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл.
Тур О. М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / О. М. Тур ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 32 с.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - Київ : Знання ; М. : Рыбари, 2009. — 487 с. : ил., табл., портр..

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2020 07.18.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Бровари :: Запитання: 44249  
Оксана запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "електронні інформаційні ресурси бібліотеки: сучасний стан". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : моногр. / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.
Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34-40.
Попик В. І. Організаційні засади розвитку національного електронного науково-інформаційного простору // Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток. – Київ, 2013. – С. 24-49.
Ярошенко Т. Проект «Електронна бібліотека»: центри знань в університетах України – інновації через співробітництво / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 3–5.
Дубровіна Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Л Дубровіна, Г Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1 . - С. 3-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_1_3.pdf.
Електронні архіви України [Електронний ресурс] // ELibUkr : електрон. бібліотека України : [репозитарій]– Електрон. дані. - Режим доступу : http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhiviukrayini.html/. – Назва з екрана.
Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Вісник Кн. Палати. – 2012. - № 12. – С. 1-5. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_12_6.pdf.
Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України [Електронний ресурс] / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. - № 3. – С. 3-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_3.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.05.2020 09.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.288519 seconds