Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Римма із міста: Маріуполь :: Запитання: 42387  
Римма запитує:
Цікавлять наукові роботи на тему електронних архіві. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Риммо! Перегляньте наступні джерела:
Борисова Т. Наукова комунікація в цифрову епоху / Т. Борисова, С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
Бруй О. М. Міжнародні стандарти для створення цифрових бібліотек та архівів / О. М. Бруй // Бюлетень Нац. наук. сільськогосподарської б-ки НААН. – Вип. 2, 2013. – С. 37-45.
Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2008. - №9. - С. 25-29.
Лоу Д. Библиотеки в цифровую эпоху: воплощение будущего / Д. Лоу // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 5. - С. 68-80.
Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 3.
Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
Ткаченко Ю. "Електронні", "цифрові" та "віртуальні" бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко // Бібліотечний вісник. - 2006.- №2. - С.14-16.
Бібліотечні цінності та інтеграція ресурсів у цифровому просторі [Електронний ресурс] : матер. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 10 жовт. 2017 р. / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка ; наук.-техн. б-ка. – Полтава, 2017. – 204 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Варенко В. Особливості електронних архівів [Електронний ресурс] / В. Варенко, О. Клімчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 242-243. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33266/1/114-242-243.pdf.
Малиновський О. Б. Електронні бібліотеки: мультимедійна складова [Електронний ресурс] / О. Б. Малиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С. 450-457. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25608/1/50-450-457.pdf.
Мельник Н. Електронні архіви, особливості їх функціонування [Електронний ресурс] / Н. Мельник, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 136-137. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33199.
Нікітіна В. Особливості збереження і захисту електронних документів [Електронний ресурс] / В. Нікітіна, Н. Думанський // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 3-ої Міжн. наук. конф., 21-24 трав. 2014 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; кафедра інформаційних систем і мереж ; Нац. ун-т «Львівська політехніка»,. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 254-255. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24983/1/120-254-255.pdf.
Панчишин Н. Формування електронних інформаційних ресурсів сільських бібліотек: сучасні тенденції, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Панчишин, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжн. наук. конф., 18-20 травня 2017 р., Україна, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 330-331. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38441/1/162_330-331.pdf
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 23 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/aref_3.pdf.
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 242 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/ dis_1.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.10.2018 16.06.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42346  
Марія запитує:
Доброго вечора! Можете підібрати літературу (бажано статті із періодичних видань) до теми "Матеріально-технічне забезпечення бібліографічної діяльності: а) матеріально-технічна база бібліографічної діяльності (приміщення й обладнання), б) економічні аспекти бібліографічної діяльності (фінансування)" Щиро дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Марія, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Добко Т. В.
Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми
використання // Бібліографознавство: теорія і практика. – К.,1997. – С. 46–56.
2.Добко Т. В.
Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ // Бібл. вісн. – 1997. – No 2. – С. 3–4.
3. Шрайберг Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Яків Шрайнберг // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 65–79.
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/243.pdf
http://center.crimea.ua/knp/250/knp_250t1_61-66.pdf
http://www.ifnmu.edu.ua/uk/sohodennia-biblioteky

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.10.2018 21.01.20 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42303  
Олена запитує:
Потрібно знайти матеріал за темою: "форми та методи бібліографічного навчання бібліотекарів і читачів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабічева О. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання / О. Бабічева, О. Журавльова // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, Вип. 1 (11). Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 79-92.
Бубекина Н. Все начинается с читателя, и все возвращается к нему: некоторые аспекты библиотечного обслуживания / Н. Бубекина // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 15-16. – С. 31-37.
Вальдовська Г. М. Формування інформаційної культури читачів: Методичні поради – http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=814&Itemid=168
Дригайло В. Основы организации работы библиотеки вуза: науч.-практ. пособие. / Дригайло В. – М. : Либерия -Бибинформ, 2007. – 624 с.
Кравчук Н. Нові форми і методи інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів у бібліотеці університету – http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29634/3/38-203-207.pdf
Матвійчук, О. Інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів шкільної бібліотеки / О. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2005. – № 11. – С. 33-37.
Ониксимова Л. Современные тенденции в области информационного обеспечения научных работников и с тудентов украинской академии банковского дела НТБ / Л. Т. Ониксимова // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріалиМіжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23-26 квіт. 2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 160-166.
Характеристика читательских запросов. Типы справок. Выполнение справок // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 3. – С. 38.
Шрайберг Я. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: попытка осмысления и предвидения / Я. Шрайберг // Школьная библиотека. – 2013. – № 6-7. – С. 9-19.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.09.2018 17.12.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42278  
Оксана запитує:
Архівні документи до теми "Видавнича діяльність Союзу Визволення України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Найбільше матеріалів щодо видавничої діяльності (https://pidruchniki.com/17540906/zhurnalistika/soyuz_vizvolennya_ukrayini_svu_yogo_vistnik) Союзу Визволення України знайшлося на сторінках електронної бібліотеки «Diasporiana» (http://diasporiana.org.ua) (Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції та розсіяння).
Ось адреса сторінки з переліком документів на запит «Союз Визволення України» - http://diasporiana.org.ua/?s=Союз Визволення України .
Вістник Союзу Визволення України (http://diasporiana.org.ua/?s=Вістник Союза Визволення України) також знаходиться в тому переліку.
"Вістник Союзу Визволення України", у 1918 р. був перейменований на "Вістник Політики, Літератури й Життя". До Вашої уваги видання Віснику 1918 року - Мирон Кордуба Територія і населення України. – Відень. (http://diasporiana.org.ua/ukrainica/9360-korduba-m-teritoriya-i-naselennya-ukrayini).
Ще одне видання, що відбулося під впливом діяльності Союзу – Розвага (http://diasporiana.org.ua/periodika/2086-rozvaga-1917-ch-41-99).
Всі документи, розміщені на сторінках «Diasporiana», відкриваються повними текстами у форматі .pdf.
Друковані видання з фондів нашої бібліотеки про діяльність Союзу Визволення України:
1. Довідник з історії України (А-Я) [Текст] / Ред. І. Підкова, Ред. Р. Шуст. - 2-е вид., допрацьоване і доп. - К. : Генеза, 2001. - 1136 с.
2. Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. Т. 9. Прил-С / ред. В. А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2012. - 944 с. : іл.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2018 11.18.24 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: галина із міста: ужгород :: Запитання: 42269  
галина запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти програму гуртка "Історія виникнення книги" затверджену МО україни, для шкільної бібліотеки. Дякую.
Наша відповідь:
1. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dDlOjonKuZoJ:bcschool11.at.ua/programa_gurtka.docx &cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/45608/

3. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sh-BPuQNu_IJ:nedayvodabiblio.ucoz.ua/programa_gurtka_knizhkova_likarnja.doc &cd=11&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

4. Жарова, О. О. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні // Шкільна бібліотека.- 2007.- N 11 . - С.127-129

5. Скляренко, С.
Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні ( учнівська конференція для учнів) // Шкільний бібліотекар. - 2011. - № 2. - С.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.09.2018 14.35.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25767 seconds