Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 43834  
Анна запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка джерела опрацювання по темі «Аналітика публікаційної активності науковця та її значення в інституційній політиці вузу.» Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19091/3/Киричок_2018_Публікаційна активність.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v17/part_1/45.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/125005/11-Kryuchyn.pdf?sequence=1
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20493/5/Ніколаєнко.pdf
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/enkrl_2019_24_1_10.pdf
http://oaji.net/articles/2017/1827-1498199926.pdf
http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2535/Kostyrko.PDF?sequence=1
https://jicindex.com/news/news/42-174
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/761871.pdf
– Діденко Ю. В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами / Ю. В. Діденко, А. І. Радченко // Вісник Національної Академії Наук України. – 2017. – № 9. – С. 82-98.
Гогунський В. Публікаційна активність авторів журналу "Управління розвитком складних систем" / В. Гогунський, А. Білощицький, С. Бушуєв // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2015. - № 6. - С. 103-105.
– Євтушенко В. М. Аналіз публікаційної і патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування / В. М. Євтушенко, А. Б. Осадча // Науково-технічна інформація. - 2016. - Том 68, № 2. - С. 3-10.
– Левченко Н. Відкритий електронний архів - важливий чинник публікаційної активності науковців / Н. Левченко // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 5. - С. 3-7.
– Діденко Ю.В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами / Ю.В. Діденко, А.І. Радченко // Вісник Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 82-98.
– Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки / М.І. Марущак, І.Я. Криницька, С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Т.А. Заєць, Г.Г. Габор, Н.Б. Бегош, Л.М. Михайлів // Медична освіта / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 46-49.
– Дзюба С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта України. - 2018. - № 2. - С. 19-27.
– Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, Sci Verse, Scopus, Google Scholar: аналітичний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, 22-29 жовт. 2018 р. / М-во охорони здоров'я України, Харк. нац. мед. ун-т. Наук. б-ка . - Харків, 2018. - С. 58-63.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.02.2020 10.21.06 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Muazzam із міста: Uzbekistan :: Запитання: 43674  
Muazzam запитує:
Good evening. I want to know more information your library's virtual service.
Наша відповідь:
Здравствуйте, Muazzam! Подробную информацию о работе нашей виртуальной службы Вы можете найти на странице: http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/about.php. С помощью словаря есть возможность перевести на удобный для Вас язык (украинский-русский, украинский-английский).
Hello Muazzam! You can find detailed information about the work of our virtual service on the page: http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/about.php. With the help of the dictionary it is possible to translate into a language convenient for you (Ukrainian-Russian, Ukrainian-English).

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.12.2019 20.18.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Плиски :: Запитання: 43643  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Цікавить відповідь на таке питання: які норми навантаження бібліотечного працівника в сільській бібліотеці на 0,25 ставки, чи повинна вона вести індивідуальне і групове інформування? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам звернутися з даним запитанням до сайту фахівців публічних бібліотек України "Бібліотечному фахівцю" за адресою: http://profy.nlu.org.ua/guestbk.php?lng=uk.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.12.2019 12.35.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львівська обл., м. Радехів :: Запитання: 43565  
Катерина запитує:
Доброго вечора! Підскажіть, будь ласка джерела опрацювання по темі "Методологічні засади публічних бібліотек для дітей" або щось дотичне до неї
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Бережна К.С. Публічні бібліотеки: вектори модернізації в інформаційному суспільстві - http://eprints.kname.edu.ua/50307/1/arf_Berezhna.pdf
2. Реформування системи публічних бібліотек України в контексті децентралізації - http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/11/Bibliotek-A5-4mm-prew.pdf
3. Бібліотека: місце традицій, простір інновацій - http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf
4. Бібліотечна планета №4, 2011 р. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2011_4.pdf
5. Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку і методології бібліотекознавства - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/367/01voskoboynikova.pdf?sequence=1
6. Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин - http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали Всеукраїнської НПКдиректорів обласних бібліотек для дітей на базі НБУ для дітейКиїв 7-10 жовтня м. Київ.pdf
7. Коржик Н.А. Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки - http://v-khsac.in.ua/article/download/165731/164946
8. Сучасне бачення і тенденції розвитку бібліотек дл ядітей - http://librarychl.kr.ua/Files/vust_na_obl_seminar.pdf
9. Публічні бібліотеки: інновації, досвід, послуги - http://library.te.ua/wp-content/uploads/2016/02/2016_digest.pdf
10. Кунанець Н. Методологічні засади дослідження бібліотек з позицій соціокультурного підходу - http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14480/1/130_272-273_maket-ena-ntb(099).pdf
11. Інноваційне і традиційне в роботі бібліотек для дітей - http://zobd.zp.ua/dokum/metod/2018/поради щодо планування роботи на 2019 рік.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.11.2019 19.22.34 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 43492  
Оксана запитує:
Доброго дня, мені потрібно підібратиінформацію до теми "Організація простору сучасної бібліотеки - один із чинників її приваблюваності для юного користувача" в електроному варіанті.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.10.2019 14.05.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.749764 seconds