Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Таня із міста: Камянське :: Запитання: 41865  
Таня запитує:
Допоможіть у написанні проекту на тему: "Шкільна бібліотека - простір освітніх можливостей. Адаптація дитини у соціумі засобами технологічної освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Матвійчук О. Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників [Текст] : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / О. Є. Матвійчук ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2004. - 233 арк.
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / І. І. Карабаєва [ін.] ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; за ред. Р. О. Семенової ; на обкл. робота худож. М. Тимченко. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 227 с.
Сучасний навчальний заклад: управлінська магістраль : освіт. альм. / упоряд. Л. О. Гапон [та ін.] ; дизайн обкл. В. Поворозник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 118 с.
Шкільна бібліотека - досвід і пошуки [Текст] : матеріали з досвіду роботи шкільних бібліотек / Ін-т змісту і методів навчання ; упоряд.: С. В. Кириленко, І. П. Леонтенко. - Київ : [б.в.], 1997. - 112 с.
Шукевич Ю. В. Шкільна освіта на роздоріжжі цивілізацій : (нариси, інтерв'ю, роздуми) / Ю. В. Шукевич. - Харків : Глобус, 2017. - 771, [15] с.
Бойко Ю. О. Шкільна бібліотека як сучасний інформаційно-методичний центр навчального закладу[Електронний ресурс] / Ю. О. Бойко. – Режим доступу: http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/495/69414/sitepage_51/image/shkilna_biblioteka_2017/materiali_do_konkursu_shkilna_biblioteka_2017_boyko_yu_o__hssh_85_.pdf.
Гаргін В. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. Гаргін. - Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/750.
Громова В. І. Сучасна шкільна бібліотека –центр підтримки та розвитку культури читання [Електронний ресурс] / В. І. Громова. – Режим доступу: http://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2015/06/виступ.квітень_Громова.pdf.
Жуковська Л. Інформаційна функція шкільної бібліотеки та інформаційна культура вчителя / Л. Жуковська // ШКОЛА . - 2011 . - № 10. - С.79-83.
Інновації в роботі шкільної бібліотеки: методичний креатив-кейс на допомогу шкільним бібліотекарям [Електронний ресурс]. - Добропілля, 2015. – 21 с. – Режим доступу: https://bibl-nvk1.jimdo.com/бібліотечному-фахівцю/інновації-в-роботі-шкільної-бібліотеки/.
Коберник О. М.Технологічна освіта учнів в Україні у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / О. М. Коберник. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Pedagogica/66067.doc.htm
Коваленко Л. М. У нотатник бібліотекаря [Електронний ресурс] / Л. М. Коваленко // Шкільна бібліотека. – 2012. - № 5. – С. 55-60. – Режим доступу: http://odb.te.ua/2366.
Кучерова О. М. Організаційно-функціональні трансформації шкільних бібліотек: історико-комунікаційний аспект [Електронний ресурс] / О. М. Кучерова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 190-202. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_22.
Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_10.
Матвійчук О. Є. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Є. Матвійчук. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6909/18-Matviychuk.pdf?sequence=1.
Мельник О. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів [Електронний ресурс] / О. Мельник, Л. Масоха // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 217-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__57.
Ночвінова О. Шкільна бібліотека - осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей [Електронний ресурс] / О. Ночвінова. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18891-shkilna-biblioteka-oseredok-vixovannya-v-uchniv-zagalnolyudskix-cinnostej.html.
Пампіга А. В. Сучасна шкільна бібліотека у світлі освітянських вимог [Електронний ресурс] / А. В. Пампіга. – Режим доступу: http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/199.
Папето І. О. Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці / І. О. Папето // Шкільний бібліотекар . - 2012 . - № 6. - С.7 – 11.
Поперечна Л Мрії Попелюшки, або новий функціонал шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Поперечна // Освітня політика: портал громадських експертів. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/113-mriji-popelyushki-abo-novij-funktsional-shkilnoji-biblioteki.
Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури, любові до книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nadoest.com/role-shkilenoyi-biblioteki-u-vihovanni-v-uchniv-informacijnoyi.
Серьогіна І. Розвиток сучасної технологічної освіти: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / І. Серьогіна. - Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/250/240.
Сохоцька Х. Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://osvita.ukrainianworldcongress.org/shkilna-biblioteka/ Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://metodcentr-prr.at.ua/Onipko/bojarska_s.a-konkurs_shkilna_biblioteka-2017.pdf.
Стешенко В. В. Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Стешенко. - Режим доступу: http://bdpu.org/pedagogy/ua/files/2014/1/36.pdf.
Творча робота "шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу" [Електронний ресурс] // Сайт вчителя біології та хімії ЗОШ І-ІІ ст. с. В’язівне Петрик Н. І. [веб-сайт]. - Режим доступу: https://natalia-petrik.io.ua/s2287793/tvorcha_robota_ shkilna_biblioteka_-_informaciyniy_centr_navchalnogo_ zakladu.
Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу: з досвіду роботи бібліотекаря М. Т. Куцак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0020785057c5d2be8e2b0.
Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. ст. з досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / уклад.: О. Є. Матвійчук; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2012. - 155 с.
Шулешко Г. Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра / Г. Шулешко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 384-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__100.
Крім того,перегляньте додатково виконану довідку № 38160 за розширеним пошуком

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.03.2018 21.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41858  
Олена запитує:
Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури за темою: "Маркетинг як засіб ефективного управління бібліотечною діяльністю".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 41597, 39484, 39995.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.03.2018 02.42.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41854  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Діяльність Української бібліотечної асоціації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Українська бібліотечна асоціація Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010-2012 роках. - Київ: [б. в.], 2012. - 70 с.
2. Українська бібліотечна асоціація. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / Українська бібліотечна асоціація ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; уклад. В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська ; пер.: Бюро Перекладів "Брідж", В. С. Пашкова. - Київ : Самміт-Книга, 2012. - 183 с.
3. Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 4-6. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.
4. Лапська О. О. Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / О. О. Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 1. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15.
5. Малим містам - про Європу [Електронний ресурс] : [про пункти європейської інформації (ПЄІ), започатковані УБА у 2016 р. за підтримки програми ЄС "Еразмус (Жан Моне)"] / ред. С. Соколова // Культура і життя. - 2017. - 13 січ. - С. 19.
6. Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_4_10.
7. Новини Української бібліотечної асоціації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 8. - С. 17.
8. Пашкова В. Всеукраїнська громадська організація "Українська бібліотечна асоціація" [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2017. - № 3. - С. 10-13. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-77-ref.pdf.
9. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876 - 2009) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / В. С. Пашкова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - Київ, 2010. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pvsnba.zip.
10. Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями: теорія і практика [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_2.
11. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006-2009 роках [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_9.
12. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація бере участь у новому міжнародному проекті [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_1_12.
13. Солоіденко Г. Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій [Електронний ресурс] / Г. Солоіденко // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 136-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_15.
14. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр.) [Текст] : [збірник] / Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: В. С. Пашкова та ін.]. - Вид. 5-те, допов. і переробл. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 144 с
15. Шевченко І. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані) [Електронний ресурс] / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 6-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_4.
16. Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 75 c.
17. Українська бібліотечна асоціація : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.03.2018 18.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Житомр :: Запитання: 41828  
Анна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему " Суть, значення, роль та місце теледискусій у розвитку суспільних відносин". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41822.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2018 20.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41826  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Діалогічні форми у телевізійній журналістиці".
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дмитровський З. Телевізійна журналістика : матеріали для вивчення основ тележурналістики: Навч. посібник / З. Дмитровський. - 2.вид.. - Л. : ПАІС, 2006. - 206 с.
Здоровега В. Теория и методика журналистского творчества / В. Здоровега. - Львов, 2000. - С. 57.
Костюченко О. Основи телевізійної журналістики : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / О. Костюченко. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2016. - 217 с.
Шальман Т. М. Засоби масової інформації та аудиторія у просторі діалогу / Т. М. Шальман // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіа лінгвістика. Кінотелемистецтво. –Київ : КиМУ, 2005. – Вип. 4. – С. 52–58.
Шальман Т. М. Принцип дискусійності і реалізації просвітницької місії / Т. М. Шальман // Діалог медіа-студії. Зб. наук. пр. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 2006.— С. 44–55.
Шальман Т. М. Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005.— Т.18. – С. 56–61.
Шальман Т. М. Телевізійна інтерактивна програма: підготовчий період її створення / Т. М. Шальман // Журналістика–2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформації журналістської освіти. Матеріали міжнар. наук – практ. конф., 26-28 трав. 2005 р. – Київ, 2005. – С.182–188.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2006. —Т. 24.– С. 100–105.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог: комунікативні технології його побудови // Українське журналістикознавство. - 2006. - Вип. 7. – С. 48–51.
Шальман Т. М. Філософсько-комунікативні особливості дискусії / Т. М. Шальман // Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнар. наук. конф. 8-9 груд 2006 р. — Київ, 2006. – С. 110.
Шаповал Ю. Поетика телевізійної журналістики / Ю. Шаповал ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Костопіль : Редакційно-видавниче підприємство "РОСА", 2003. - 202 с.
Шаповал Ю. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Ю. Шаповал ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. Степана Дем'янчука. - Рівне : [Б.в.], 2008. - 111 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика. Теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А. Яковець. - 2-ге вид., допов. і перероб.. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 262 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика : підручник / А. Яковець. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 240 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2018 18.21.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27126 seconds