Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Валентина із міста: Полтава :: Запитання: 18621  
Валентина запитує:
Шляхи пробудження в дітей інтересу до історичних документів, спогадів, худ. творів, присвячених визначним подіям в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
1. Баханов К.О. Сучасний шкільний підручник історії / К. О. Баханов. - Х. : Основа, 2009. - 127 с.
2. Історія України: Джерельний літопис / ред. В. І. Червінський, М. І. Обушний. - К. : "Дирекція ФВД", 2008. - 800 с.
3. Коляда І.А. Історія України (1914-1939) в художньо-літературних образах : Методика: Навч. посібник для вузів / І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, Н.Д. Порало. - К. : Арістей, 2004. - 272 с.
4. Корені та парості: український генеалогікон / упор., худ., авт. вступ. ст. В. Шевчук. - К. : Либідь, 2008. - 472 с. : іл.
5. Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII-XXI) : курс лекций / В.О. Романцов. - 2-ге вид. - К. : Видавництво ім. О. Теліги, 2005. - 199 с.
6. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання : Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : хрестоматія / Й. Ю. Сележан. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 306 с.
7. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання : Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців / Й. Ю. Сележан. - 2-е вид. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 270 с
8. Старєва А.М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід : навч. посібник / А. М. Старєва. - Миколаїв : Видавництво "Іліон", 2008. - 332 с. (
9. Україна: Книга фактів / упор. Н. В. Лістратенко. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 320 с.
10. Федчиняк А.О. Вивчення історії повсякденності в шкільному курсі Нової історії. 8-9 класи / А. О. Федчиняк. - Х. : Основа, 2009. - 141 с.
******
1. Бережок С. Скарби нетлінні. Бінарний урок з літератури та історії України у 5-му класі / С. Бережок // Українська мова та література. - 2009. - N 34/35. - С. 4-5.
2. Болдовський В.В. Виховання патріотизму серед учнівської молоді / В. В. Болдовський, Т. В. Щербина, С. В. Маринчук // Все для вчителя. - 2009. - N 19/20. - 12-28 (вкладка).
3. Задорожна Л. Формування національної свідомості учнів під час навчання історії засобами усної народної творчості / Л. Задорожна // Рідна школа. - 2008. - N 11. - С. 60-62. - Бібліогр.: с. 62.. - Бібліогр.: с. 62.
4. Ковалевська О. Кіно- та відеообрази Івана Мазепи: можливості використання у навчальному процесі / О. Ковалевська // Історія в школах України. - 2009. - N 1/2. - С. 45.
5. Лагерева О.М. Проект "Любіть Україну, всім серцем любіть!" / О. М. Лагерева // Позакласний час. - 2009. - N 21/22. - С. 8-11.
6. Лобода В. Писемні пам’ятки та усна народна творчість як джерела історичних відомостей. 5 клас / В. Лобода // Історія та правознавство плюс. - 2009. - N 19/21. - С. 79-80.
7. Михайлів Т.В. Розвиток критичного мислення учнів в контексті компетентнісно орієнтованого навчання історії / Т. В. Михайлів // Історія та правознавство плюс. - 2009. - N 19/21. - С. 4-29.
8. Нумізматика, геральдика та сфрагістика в історичній науці. Вступ до історії. 5 клас // Історія України. - 2009. - N 29/32. - С. 67-68.
9. Чеховська Л. Патріотизм - це почуття приналежності до національної культури : метод проектів і техніка його застосування / Л. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - N 9. - С. 15-16.
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3804
http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n26/22.pdf
http://www.lib.ua-ru.net/inode/22810.html
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.11.2009 07.22.33 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 18554  
Анастасія запитує:
Добрий день! Будь ласка допоможіть знайти інформацію для написання реферату на тему "Збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Для Вас такий матеріал:
Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в архівних установах [Текст] : наказ Державного комітету архівів України від 25 квітня 2005 року № 49 // Офіційний вісник України. - 2005. - №23. - С. 284-287.
*********
1. Асєєв, Г. Концепція електронного сховища даних [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2009. - N 2. - С. 28-30.
2. Баркова, О. Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі [Текст] / О. Баркова, І. Остапова, Ю. Мордвинов // Бібліотечна планета. - 2005. - N1. - С. 20-23.
3. Моисеева, С. Электронные коллекции документов в областных библиотеках Украины - перспективы развития [Текст] / С. Моисеева // Бібліотечний форум України. - 2007. - N 3. - С. 18-20.
4. Симоненко, Т. Зібрання електронної наукової періодики України [Текст] / Т. Симоненко // Вісник книжкової палати. - 2008. - N 2. – С. 30-31.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
http://www.archives.gov.ua/Problems/Boriak-2007.rtf
http://disser.com.ua/contents/45658.html
http://www.niss.gov.ua/Monitor/February/1.htm
http://www.nbuv.gov.ua/books/2002/02piaebu.htm
Хай щастить!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.11.2009 11.08.20 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 18240  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу та необхідну інформацію, сайти для написання дипломної роботи « Інформатизація як механізм розвитку інформаційного суспільства» з предмету « Документальні комунікації». Щиро Дякую!!!
Наша відповідь:
Добрий день!Скористайтеся будь ласка знайденою інформацією:
http://www.nbuv.gov.ua/law/07_isu.html
http://www.icyb.kiev.ua/index2.htm
http://new.dfnight.org.ua/ukr/zvjazok_i_info/
http://www.niss.gov.ua/book/strateg2/chast 7_cnv.htm
http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=5198
http://forinsurer.com/public/03/09/18/717
http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Economics/6_rogoza.doc.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_17/finagina.pdf
http://www.guds.gov.ua/document/41970;jsessionid=8181F0AFD54D4162F5686AB63A8F7941;/2_2004_Radziievs'kyi_RED.doc
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_1.pdf
http://www.referado.com/referat.php?id=3586
http://www.br.com.ua/referats/Economica_pidpriemstva/29213.htm
http://www.refine.org.ua/pageid-1755-1.html
http://petaref.com/?page=viewref&id=7897
http://revolution.allbest.ru/radio/00027247_0.html
http://www.e-ukraine.biz/ukraine6.html
http://www.univd.edu.ua/index.php?id=325&lan=ukr
http://www.5ballov.ru/referats/preview/87245
Література до теми:
1. Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102.
2. Закон України "Про науково-технічну інформацію" N1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181.
3. Розпорядження КМУ від 15 серпня 2007 р. 653-р Київ „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки".
4. „Національна програма інформатизації”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181 5.
5.Соснин, А. Что такое информационное общество?: (Политико-правовые принципы информатизации Украины в условиях глобализации)] / А. Соснин // Звнішні справи. - 2007. - №8. - С. 39-42
6.Ратушин, Ю. О концепции развития информационного общества / Ю. Ратушин, С. Поленок // Финансовые риски . - 2009. - №1. - С. 41-45
7.Грехнев, В. С. Информационное общество и образование / В.С. Грехнев // Вестник МГУ (философия). - 2006. - №6. - С. 88-106
8.Колодюк, А. Проблематика перехода к информационному обществу / А. Колодюк // Політич. менеджмент. - 004. - №6. - С. 129-137
9.Малюта, А. М. Информационные технологии и общественное сознание / А.м. ,Малюта // Актуальні проблеми Економіки. - 2004. - №3. - С. 180-186
10. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис. —Л.: Наука, 1998, 190 с. 9.
11.Виноградов В. А., Скворцов Л. В. Информационные потребности и информационая культура// Теория и практика общественно-научной информации. — М., 1990- Вып. 4. - С. 48-60.
12. Зубов Ю. С. Информатизация и информационная культура// Проблемы информациеонной культуры: Сб. статей. — М., 1994, 232 с.
13.А. В. Лактіонов. Информационное общество: Сб. – М.: ООО Издательство АСТ, 2004, 314 с.
14.Мелюхін. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития – М.: Издательство МГУ, 2005, 275 с.
15.Моргенштерн И. Г. Информационное общество: Учеб. пособие. Челябинск 1996, 75 с. 16.Семенюк Э. П. Информатизация общества, культура, личность// НТИ. Сер. 1. — 1993.- № 1.-С.1-8.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.10.2009 10.19.50 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Кіровоград :: Запитання: 18182  
Аня запитує:
Доброго ранку. Допоможіть будь-ласка знайти матеріали для написання курсової на тему: "Краєзнавча діяльність бібліотек". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:

Онищенко, С.
Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек / С. Онищенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 18-22
Маслова, Александра.
Библиометрический анализ / Александра Маслова // Библиотечное дело. - 2009. - № 6. - С. 40-43
Мусаева, Сакинат.
Источник памяти и мудрости / Сакинат Мусаева // Библиотека. - 2008. - № 12. - С. 56-58
Киселева, Людмила.
Музейная специализация - востребована практикой / Людмила Киселева // Библиотека. - 2008. - № 11. - С. 57-60
Щербан, Раїса.
Сучасний підхід до збереження історичної спадщини Волині / Раїса Щербан // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 3. - С. 33-35
Пальгуева, Галина.
Нижегородские дни / Галина Пальгуева // Библиотечное дело. - 2008. - № 15. - С. 25-28
Захарова, Г.
Краеведческий аспект деятельности региональной библиотеки / Г. Захарова // Научные и технические библиотеки. - 2008. - № 9. - С. 35-45
Валерова, Мария.
Сохранить уникальные ресурсы / Мария Валерова // Библиотека. - 2008. - № 8. - С. 56-58
Дем'янова, Марина.
Краєзнавство-це цікаво / Марина Дем'янова // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 2. - С. 16
Молодцова, Алла.
Экскурсия по селу. Новое направление краеведческой работы / Алла Молодцова // Библиотечное дело. - 2008. - № 9. - С. 10-12
Видинева, Татьяна.
От красных кибиток до библиобусов и интернета / Татьяна Видинева // Библиотека. - 2008. - № 5. - С. 59-63
Шевелилова, Надежда.
Мира не узнаешь, не зная края своего / Надежда Шевелилова // Библиотека. - 2008. - № 3. - С. 25-28
Шевелилова, Надежда.
Мира не узнаешь, не зная края своего / Надежда Шевелилова // Библиотека. - 2008. - № 3. - С. 25-28
Ксендзук, Емілія.
Наукові дослідження краєзнавчої тематики / Емілія Ксендзук // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 4. - С. 10-12
Біляк, Н.
"Viribus unitus" [Текст] : з досвіду краєзнавчої роботи Чернівецької ЦМБ / Н. Біляк // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 30-32
Лепілкіна, Ольга.
Бібліотечне краєзнавство: бережемо традиції, живемо сучасним і творимо майбутнє / Ольга Лепілкіна // Світ дитячих бібліотек. - 2007. - № 4. - С. 23-24
Дзюба, Наталія.
Електронне краєзнавство / Наталія Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2007. - № 4. - С. 10
Хакетдинова, Татьяна.
Литературная карта города / Татьяна Хакетдинова // Библиополе. - 2007. - № 9. - С. 42-43
Жаминова, Элла.
Как важно все собрать / Элла Жаминова // Библиополе. - 2007. - № 9. - С. 40-41
Лапина, Елена.
В лесном по-городскому / Елена Лапина // Библиополе. - 2007. - № 8. - С. 58-60
Вергановичус, Татьяна.
Знатоки прошлого рассказывают / Татьяна Вергановичус // Библиополе. - 2007. - № 8. - С. 26-27
Пирожков, Геннадий.
Краеведение в условиях информатизации общества / Геннадий Пирожков // Библиотековедение. - 2007. - № 3. - С. 42-45
Пирожков, Геннадий.
Краеведение в условиях информатизации общества / Геннадий Пирожков // Библиотековедение. - 2007. - № 3. - С. 42-45
Володько В.
Бібліотечне краєзнавство як самостійний напрям діяльності бібліотек для дітей: історіографічний аспект [Текст] / Володько В. // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 7. - С. 30 - 31. - Бібліогр.: 12 назв
Пилипець, Тетяна.
Бібліотечне краєзнавство як джерело громадянського, естетичного та творчого розвитку [Текст] / Тетяна Пилипець // Світ дитячих бібліотек. - 2006. - № 1. - С. 7-9
. Ільчук, Л.
Центр краєзнавчої роботи [Текст] / Л. Ільчук // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 25
Кучерява, Наталія.
Сучасні напрямки краєзнавчої роботи у наукових бібліотеках [Текст] / Наталія Кучерява // Бібліотечний форум України. - 2005. - № 3. - С. 53-55
Голуб, І.
Краєзнавча робота Дніпропетровської ОУНБ: витоки, напрями діяльності, пріоритети та перспективи розвитку [Текст] / І. Голуб // Бібліотечна планета. - 2005. - № 3. - С. 15-19. - Бібліогр.: 7 назв
Когляк, А.
Досвід роботи з краєзнавства криворізької міської бібліотеки для дорослих № 11 [Текст] / А. Когляк // Бібліотечна планета. - 2004. - № 4. - С. 29
Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень / М-во культури і туризму України, Державна історична б-ка України ; укл. О. П. Кисельова, О. В. Михайлова. - К. : Арістей, 2004 -
Вип. 19. - 2008. - 83,[1] с. : іл
Неверова, Татьяна Анатольевна.
Краеведческая деятельность библиотек : учебно-методическое пособие / Татьяна Неверова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 133 с. - (Сер. "Библиотекарь и время. ХХІ век" : 100 выпусков ; № 28)
Сто краеведческих чтений : Хроника и содержание / ХГНБ ; сост.: Т. Г. Шеротюк, В. А. Ярошик. - Харьков : [б. и.], 1988. - 39 с.
Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень / М-во культури і туризму України, Державна історична б-ка України ; укл. О. П. Кисельова, О. В. Михайлова. - К. : Арістей, 2004 -
Вип. 18. - 2007. - 71 с. : іл.
Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства [] : Бібліографічний покажчик (1997-2006) / Мін-во культури і туризму України, Державна історична б-ка України ; ред. : О. В. Михайлова ; укл. : В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, С. І. Смілянець. - К. : Б. в., 2007. - 125 с. - Бібліогр. с. 118-123
Бібліотечна Дніпропетровщина [Текст] : регіональний Інформаційно-методичний збірник / Гол. ред. Надія Тітова; Дніпропетровська обласна бібліотечна асоціація, ДОНУБ. - Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2003 -
Вип. 5. - 2006. - 156 с. : іл, портр
Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформаційний бюлетень / Ред. О. В. Кисельова; М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України. - Київ : [б. и.], 2004 -
Вип. 15. - 2004. - 139 с. : табл.
Проблемы краеведческой деятельности библиотек [Текст] : Материалы Всероссийского научно-практического семинара (Великий Новгород, сентябрь 2002 г.) / Российская нац. б-ка, Новгородская ОУНБ ; Сост. и ред. Надежда Балацкая,. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2003. – 257
Краєзнавство - пріоритетний напрямок роботи бібліотек [Текст] : Матеріали з обласного семінару-практикуму директорів ЦБС, районних бібліотек для дорослих / Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка, Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А.П. Гайдара ; Укл. Л.О. Циганкова, Ред. А.М. Корінь. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 36 с.
Про краєзнавчу діяльність бібліотек Харківської області : Інформаційна довідка / М-во культури України ; Харківська держ. наукова б-ка ім. В.Г.Короленка. - Харків : [б. и.], 1992. - 14 с.
http://lib.if.ua/info/lib_spec/n_kray.html
http://lib.kherson.ua/kr_rob.htm
http://www.dibu.kiev.ua/html/statty/kraevedbibl19.htm
http://www.libr.dp.ua/Biblio/Ctv/sokulskaya.htm
http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n21/20.htm
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/23350.html
http://korolenko.kharkov.com/kray/kray1.htm
http://www.ounb.km.ua/rec/vidanya/bit/bk.htm
http://library.ck.ua/index.php/2009-01-31-10-23-51/2009-07-29-08-51-07/2008/146-2009-07-29-09-46-33
http://revolution.allbest.ru/moscow/00038719.html
http://revolution.allbest.ru/moscow/00088267_0.html
http://www.e-catalog.name/cgi-bin/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=DIBU3&P21DBN=DIBU3&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ЦБС$<.>)&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.10.2009 09.07.00 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Харків :: Запитання: 18119  
Анна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової на тему "Нормування праці в документально-інформаційних системах" (в першу чергу, в бібліотеках)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Наша відповідь:

Багрова І.В. Нормування праці : навч. посіб./ І.В. Багрова. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 212 c.
Галюк Л. Нормування бібліотечних процесів – ефективний інструментарій управління / Л. Галюк // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 17-19.
Дригайло В.Г. Основы научной организации труда в библиотеке / В. Дригайло. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. – 424 с.
Дригайло В. Методы и способы нормирования затрат рабочего времени библиотекарей / В. Дригайло, С. Дригайло // Библ. газ. – 2005. – № 5. – С. 8.
Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : навч. посібник / О.В.Дячун. -Львів: Афіша, 2001.- 220 c..
Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : навч. посіб. / В .О. Єрьоменко, Г. О. Коваленко, В. С. Рижиков. - К.: Центр навч. л-ри, 2006.-189 c.
Мамченко В. Нормування праці / В. Мамченко, Л. Чорнобривець // Збірник систематизованого законодавства. – 2005. – № 5. – C.146-155.
Миколенко Р. Планування бюджету робочого часу бібліотеки / Р. Миколенко // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 29-30.
Нормирование библиотечных процессов. Использование норм в работе библиотек // Справочник библиотекаря. – СПб, 2000. – С. 315-319.
Нормирование труда библиотекаря // Справочник школьного библиотекаря. – М., 2006. – С. 204-206.
Нормування праці та використання норм у роботі публічний бібліотек /НМВ ОУНБ. – Житомир, 2008. – 24 с.
Організація роботи бібліотеки НДУ НАН України: Зб. док. Вип.2. Нормування праці / уклад. Т. Л. Кулаковська ; відповід. ред. В. Г. Попроцька. – К.: НБУВ, 1999. – 30 с.
Орієнтовні норми часу на виконання бібліотечно-бібліографічних процесів // Шк. Світ. – 2002. – № 46-47. – С. 46-53.
Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе / И. С. Пилко. –
М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 176 с.
Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – N 7. – С. 2 - 31.


http://ounb.km.ua/rec/vidanya/Ofrozdil6-270209.htm
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=4844
http://www.libr.rv.ua/index.php?name=Files
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,85/id,928/
http://studentu5.com/index.php?work=1010&page=5
http://revolution.allbest.ru/economy/00058101_0.html
http://www.uazakon.com/big/text143/pg2.htm
http://work.com.ua/kzot/?chapter=6
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/6057/6132/
http://referatu.com.ua/referats/448/22392

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.10.2009 10.38.39 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289894 seconds