Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 16443  
Марина запитує:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти хочь якусь інформацію з теми "Документно-інформаційні фонди України. Еволюція та сучасний стан". Необхідна інформація про те, хто займався цими питаннями (методологія, історіографія, джерельна база). Також важлива інформація про формування і збереження стародруків, комплектування фондів на традиційних і новітних носіях інформації. Можливо десь можливо знайти про перспективні напрямки формування документно-інформаційних фондів України. Буду дуже вдячна за будь-яку допомогу!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам для перегляду такі ресурси:
1. Азаркина, М. Организация журнального фонда научной библиотеки [Текст] : Проблемы комплектования / М. Азаркина // Библиотечное дело. - 2007. - N 6. - С. 41-42.
2. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках [Текст] / Ю. Артемов // Бібліотечний форум України. - 2007. - N 4. - С. 13-16.
3. Асєєв Г. Методологія автоматизації діловодства: документи // Вісник Книжкової палати.-2004.- N11.- С.23-26с.
4. бібліотек під час обліку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2007.- N 2.- С.58-63
5. Документні ресурси бібліотек.- К.: Національна парламентська Біб-ка України,2006.-156с.
6. Заболотна, Н. Почаївський проект: робота над каталогом [Текст] / Н. Заболотна, Р. Кисельов // Бібліотечний вісник. - 2006. - N2. - С. 21-23.
7. Задорожнюк, М. Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України [Текст] / М. Задорожнюк, О. Стогній // Бібліотечний форум України. - 2007. - N 3. - С. 21-23.
8. Зубкова, Н. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об'єкт наукового дослідження [Текст] : (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Н. Зубкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - N 4. - С. 10-15.
9. Корнієнко, Т. В. Бібліотека майбутнього [Текст] / Т. В. Корнієнко // Шкільна бібліотека. - 2007. - N 11. - С. 41-43.
10. Корчемна І. Науково-документне забезпечення руху рукописних фондів
11. Косенко, О. Структура особових архівних фондів [Текст] / О. Косенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - N 4. - С. 22-27.
12. Муха, Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи [Текст] / Л. Муха, С. Добрусіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. - 2007. - N 6. - С. 39-41.
13. Муха, Л. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як об'єкт національного надбання: проблема збережності та перспективи її вирішення [Текст] / Л. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - N 1. - С. 39-42.
14. Стрелкова, Е. Специфика электронных ресурсов как части национального библиотечного фонда [Текст] / Е. Стрелкова // Библиотечное дело. - 2008. - N 1. - С. 38-40.
15. Федорук, О. А. Повернення бібліотечних цінностей - державна політика України [Текст] / О.А.Федорук // Шкільна бібліотека. - 2003. - № 3. - С.173-176.
16. Формування і використання бібліотечних фондів.- К.: Наукова думка,1984.-160с.
17. Хіміч, Я. Фондові зібрання церков і релігійних організацій України у культурно-мистецьких вимірах [Текст] / Я. Хіміч // Бібліотечна планета. - 2007. - N 2. - С. 8-10.
18. Чепуренко, Я. Система документопостачання бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України" [Текст] / Я. Чепуренко // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 3. - С.2-7.
19. Шульженко, С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів [Текст] / С. Шульженко // Вісник книжкової палати. - 2007. - N 10. - С. 28-29.
http://www.archives.gov.ua/
http://history.org.ua/journal/2008/6/12.pdf
http://documentoved.at.ua/_ld/1/142_Predstavlennya_.pdf
http://documentoved.at.ua/_ld/1/122_Kaliberda_N.pdf
http://www.ukrslovo.com.ua/work/archive/2007/49/28.html
http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/repository/about.php3
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05bovrnk.html
http://referatcollection.ru/23294.html
На все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.04.2009 02.46.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 16377  
Юлія запитує:
Доброго ранку!!! Допоможіть, будь ласка, знайти в електронному варіанті реквізити до документів колегіальних органів державного управління та місцевого самоврядування. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.04.2009 08.35.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Мінск :: Запитання: 16326  
Ганна запитує:
Прошу допомоги у підборі джерел для курсової роботи «Діяльність Асоціації бібліотек України, запорізькой бібліотечной асоціації, українськой бібліотечной асоціації». Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Маємо для Вас таку інформацію:
www.uba.org.ua
http://www.dobiko.donetsk.ua/links.shtml
http://www.nbuv.gov.ua/abu/
http://zba-library.narod.ru/zivi.htm
http://zba-library.narod.ru/statut.htm
1. Дригайло В. Українська бібліотечна асоціація: звіт за березень 2001- лютий 2006р.//Бібліотечний форум України.-2006.-№1.-с.48-50.
2. Пашкова В. Бібліотеки – завжди на порядку денному // Культура і життя .-2008.-24вересня.-с.1
3. Пашкова В. Огляд діяльності бібліотечних асоціацій у розвинутих країнах світу в останній четверті XXст.//Бібліотечний форум України.-2007.-№1.-с.42-51.
4. Пашкова В.Становлення та розвиток видавничої діяльності Української бібліотечної асоціації.-Вісник книжкової палати .-2001.-№4.-с.15-16.
5. Солоіденко Г. Роль професійних асоціацій в інноваційному розвитку бібліотечної справи//Бібліотечний вісник.-2004.-№2.-с.15-19
6. Солоиденко Г. Ассоциации Украины :Этапы становления и развития//Вестник Библиотечной Ассоциации Евразии.-2003.-№1.-С.20-24
Хай щастить!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.03.2009 09.31.08 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Суми :: Запитання: 16298  
Анастасія запитує:
Доброго ранку. Допоможіть знайти матеріал на тему "Вплив зарубіжного досвіду на уніфікацію (розвиток) бібліографічного опису в Україні". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Шановна Анастасіє! На жаль прямої відповіді на Ваше запитання не знайдено. Може знадобиться Вам така інформація:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea98/doc2/doc84.html
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=170
http://www.rba.ru/ifla/sec/4_13/4_13.html
http://www.e-catalog.name/cgi-bin/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=XOUNB&P21DBN=XOUNB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=K=&S21STR=правила ответственности
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/4/f4_03.html
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05snvsbt.html
http://www.nbmgu.ru/search/?q=&cat=BOOK&p=0
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05domcnb.html
Бруй О. Сутності бібліографічних записів за матеріалами Звіту дослідницької групи IFLA про дослідж. Функт. Вимог до бібліогр. записів (FRBR)// Бібліотечний форум України.-2008.-№4.-С.21-23.
Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису// Вісн. Кн. Палати.-2007.-№9. –С.24-27.
Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису: [до введення в дію ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ] // Вісн. Кн. палати.- 2007.-№7.- 23-25.
Штефан І. Укаїнська каталогізація і міжнародний досвід //Вісн. Кн.палати.-2004.-№5.-С.30-32.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.03.2009 08.08.37 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса Афанасіївна із міста: Новодністровськ :: Запитання: 16134  
Лариса Афанасіївна запитує:
Доброго ранку, шановні колеги!!! Допоможіть, будь ласка, віднайти в електронному варіанті нормативно-правові документи щодо атестації шкільного бібліотекаря. Гарно дякую!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.03.2009 00.07.47 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.787734 seconds