Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 15884  
Ольга запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про підручники, посібники, монографії, хрестоматії з Історії української журналістики ХІХ ст. Щиро дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Ольго! Надсилаємо Вам літературу щодо вашого запитання:
1.Гутковський В. В., Крупський І. В., Олексин О. М. Українська журналістика на західноукраїнських землях: державотворча функція, тематичні аспекти (1848-1919 рр.): Істор.-політ. нарис. — Л. : Вільна Україна, 2001. — 136с.
2.Гутковський В. В., Крупський І. В., Федоришин П. С. Українська журналістика Наддніпрянщини (ІІ половина ХІХ ст. - 1920р.): генезис, проблематика виступів, державотворча функція. — Л. : ЛА "Піраміда", 2001. — 196с.
3.Дмитрук В. Нариси з історії української журналістики ХІХ ст.:Посіб. для студ. ф-ту журналістики.-Львів,1969.-146с.
4.ЖИВОТКО А. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ. – МЮНХЕН, 1989-90.
5.МИХАЙЛИН І. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ. – К., 2003. – 720 С.
6.НЕЧИТАЛЮК М. «БІЛІ ПЛЯМИ» У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ // УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА І НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ: ЗБ.НАУК.ПРАЦЬ. – К., 1992. – С.33-38.
7.Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Істор.-теоретич. нариси / О.Г. Мукомела, В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, І.С. Паримський. – Вип.1. – К., 1996. – 168 с.
8.Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Істор.-теоретич. нариси / О.Г. Мукомела, В.І. Шкляр, Й.Д. Лось, І.С. Паримський. – Вип.2. – К., 1997. – 141 с.
9.УКРАЇНСЬКА ПРЕСА:ХРЕСТОМАТІЯ. – Т.1. – ЛЬВІВ, 1999 / ЗА РЕД .ПРОФ. М.Ф.НЕЧИТАЛЮКА. – 520 С.
10.УКРАЇНСЬКА ПРЕСА:ХРЕСТОМАТІЯ. – Т.2. – ЛЬВІВ, 2002 / ЗА РЕД .ПРОФ. М.Ф.НЕЧИТАЛЮКА. – 732 С.
11.ФЕДЧЕНКО П.М. МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ. – ВИП.1: І ПОЛ. ХІХ СТ. – К., 1959. – 338 С.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 18.02.2009 01.21.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Кременчук :: Запитання: 15719  
Оксана запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про УДК та ББК. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Маємо таку інформацію для Вас:
Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : Підручник для вузів / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., переробл. ітдоп. - К. : Знання, 2006. - 334 с. - (Вища освіта XXI століття).
********
1. Ахвердова, М. Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання [Текст] / М. Ахвердова, Н. Чупакова // Вісник книжкової палати. - 2008. - N 1. - С. 20-23.
2. Рощина, Е. Новое качество ББК: В мире классификаций не бывает спокойствия / Е. Рощина// Библиотечное дело. – 2004.-№2.- С.20-22.
3. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2008. - N 1. - С. 3-10.
4. Сербін, О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна [Текст] / О. Сербін // Вісник книжкової палати. - 2007. - N 4. - С. 21-25.
5. Сербін, О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації [Текст] / О.
6. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури [Текст] / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2008. - N 5. - С. 10-16.
7. Скора, Ю. Вплив міжнародного співробітництва у галузі класифікаційних систем на процес удосконалення стану україномовного варіанту УДК [Текст] / Ю. Скора // Вісник книжкової палати. - 2007. - N 12. - С. 31.
8. Сукиасян, Э. Р. ББК: общая концепция и программа развития [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Библиография. - 2005. - N1. - С. 18-24.
9. Сукиасян, Э. Р. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Библиотека. - 2004. - N6. - С. 41-43.
10. Сукиасян, Э. Р. Десятичная классификация М.Дьюи. Универсальная десятичная классификация [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Библиотека. - 2004. - N8. - С. 43-45.
11. Сукиасян, Э. Р. Логика развития информационно-поисковых языков [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. - 2004. - N7. - С. 15-28.
12. Сукиасян, Э. Р. Новые таблицы ББК и библиографическая деятельность [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Мир библиографии. - 2004. - N3. - С. 72-74.
13. Сукиасян, Э. Р. Универсальная десятичная классификация. Возникновение, распространение в современном мире [Текст] / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. - 2006. - N9. - С. 11-19.
http://www.ime.edu-ua.net/em6/content/08komttk.htm
http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Pedagogica/17858.doc.htm
http://www.promin.nuft.edu.ua/122004/06.htm
http://www.pdpu.poltava.ua/nauka/bolonskij_process.php
http://agro.ks.ua/cgi-bin/pl.pl?mtest1
http://bulletin.cdu.edu.ua/base/2007/v115/v115pp54-59.pdf
http://conf.vstu.edu.ua/humed/2006/txt/06bnmiand.php
http://gisau.org.ua/conf/3/Sharko_16.doc
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 4.02.2009 08.50.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Лисичанськ :: Запитання: 15572  
Людмила запитує:
Нужна книга Бек В.И. Синтез феноло-формальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения. Таллин. Политех 1971. Подскажите где найти. Заранее благодарна
Наша відповідь:
Шановна Людмило! На жаль такої книги немає.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.01.2009 09.03.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Виноградів :: Запитання: 15556  
Марина запитує:
дОБРОГО ДНЯ!Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію про порядок вилучення облікових карток з облікового генерального каталога на списану літературу. Відмітки в інвентарних книгах ЦБС
Наша відповідь:
Шановна Марино !
Рекомендуємо Вам переглянути наступні документи:
1.Карачинська, Ельвіра Тихонівна. Бібліотечні каталоги : Навч. посіб. / Карачинська, Ельвіра Тихонівна, Удалова, Валерія Костянтинівна. - Х. : Основа, 1992. - 160 с.
2.Столяров, Юрий Николаевич. Как сохранить библиотечный фонд : Секреты стар. книгохранителя: Учеб.-метод. пособие / Столяров, Юрий Николаевич ; Московский государственный университет культуры и искусства. - 2-е изд., дораб. и доп. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2001. - 354 с. - (Современная библиотека)
3.Терешин, В.И. Библиотечный фонд : Учеб. пособие для учащихся библ. отд-ний уч-щ (колледжей) культуры и искусств, библ. техникумов / В. И. Терешин ; Московский государственный университет культуры и искусств. - М. : Издательство МГУКИ: Профиздат, 2000. - 175 с. : іл. - (Современная библиотека ; Вып. 4)
4.Сукиасян, Эдуард Рубенович. Библиотечные каталоги : Метод. материалы / Сукиасян, Эдуард Рубенович. - М. : Профиздат, 2002. - 187 с. - (Современная библиотека ; Вып. 19)
5.Терешин, В.И. Библиотечный фонд : Учеб. пособие... / В. И. Терешин ; Московский государственный университет культуры и искусств. - М. : Издательство МГУКИ: Профиздат, 2003. - 175 с. : табл. - (Современная библиотека ; Вып. 4)
6.Организация работы централизованной библиотечной системы : Инструкции и учет. формы / М-во культуры СССР; Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина; Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина; Под ред. Р.Т.Зотовой. - 2-е изд., испр. и доп.
7.Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие / Петрова, Татьяна Анатольевна ; отв. ред. О. Р. Бородин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 188 с. : портр. - (Библиотекарь и время. 21 век. 100 вып. № 58)
8.Библиотечные фонды : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры / ред. В. А. Недовецкий. - М. : Просвещение, 1967. - 203 с.
9.Воронько, Кира Леонардовна. Организация библиотечных фондов и каталогов : учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ / Воронько, Кира Леонардовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1981
10. Техника работы ЦБС. - 1978.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.01.2009 11.19.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Лисичанск :: Запитання: 15553  
Людмила запитує:
Прошу Вас определить в какой библиотеке есть в наличии и коды следующих изданий: 1.Кардашов Д.А. Фенолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Таллин. Политех 1974 2.Бек В.И. Синтез фенолоформальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения. Таллин. Политех 1971 3.Танер Ю.А. Фенолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Таллин. Политех 1974
Наша відповідь:
Вітаємо, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) спеціалізований ресурс, де можна скачати книгу Кардашова «Консткукционные клеи» та знайти інші видання:
http://www.svarka-lib.com/node/92/
2) реферат на тему «Конструкционные материалы»:
http://www.allbest.ru/referat/f/?n=86&e=51544
3) курсова робота «Технология конструкционных материалов»:
http://www.allbest.ru/referat/f/?n=86&e=38750
Дякуємо, що скористалися нашим ресурсом!
Бажаємо успіхів у науковій діяльності!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.01.2009 09.55.01 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285957 seconds