Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: ОЛЬГА із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 13597  
ОЛЬГА запитує:
ПІДКАЖІТЬ БУДЬ-ЯКІ ДЖЕРЕЛА ПРО ІСТОРІЮ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ СВІТУ, ІСТОРІЮ ОКРЕМИХ БІБЛІОТЕК СВІТУ, ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПРАЦІ. ВДЯЧНА ЗА МОЖЛИВІСТЬ ПОСПІЛКУВАТИСЯ
Наша відповідь:
Абугалиева К.
Из истории становления и развития Центральной научной библиотеки Республики Казахстан ( к 70-летию образования)/ К. Абугалиева //Бібліотечний вісник. - 2003. - № 4
Ашаренкова Н.
З історії формування публічних бібліотек у Великій Британії ( XIX- XX ст.)/ Н. Ашаренкова //Бібліотечна планета. - 2003. - № 2. - C. 21-24
Витт, Мария
Печальная судьба одной из крупнейших европейских библиотек XVIII века (книжное собрание Залуских в Варшаве)/ Мария Витт, //Новая Польша. - 2006. - № 7-8. - C. 17-25
Коцере Вента
Латвийская академическая библиотека на протяжении веков/ Вента Коцере //Бібліотечний вісник. - 2003. - № 5. - C. 45-49
Малолєтова Н.
Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини: історія її утворення, діяльність та сучасний стан/ Н. Малолєтова //Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - C. 40-46
Стрішенець Н.
Президентська бібліотека США: історія та досвід функціонування/ Н.Стрішенець //Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - C. 31-39
Шамо Т.
Стародавнє і сучасне бібліотек ФРН/ Т.Шамо //Бібліотечна планета. - 1999. - № 3. - C. 24-26
Володин Борис Федорович
Всемирная история библиотек: монографія/ Борис Володин,. - 2-е изд., доп.. - СПб.: Профессия, 2004. - 431,[1] с.: фото. - (Сер. "Библиотека"). - Указ.: с. 412-425
Володин Борис Федорович
Всемирная история библиотек: монографія/ Б.Ф. Володин,. - СПб.: Профессия, 2001, 2002. - 351,[1] с. - (Сер. "Библиотека"). - Имен. указ.: с.348-349
Зефельдт, Юрген
Двери в прошлое и будущее - библиотеки в Германии: Издано по заказу Федеративного объединения германских библиотечных сообществ/ Юрген Зефельдт, Людгер Сире,; Предисл. и послесловие Георга Руппельта; Пер. Галины Исаевой,. - Хильдесхайм; Цюрих; Нью-Йорк: Изд-во "Георг Олмс", 2005. - 112 с.: фото, ил. - Предм. указ.: с. 109-112
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/eremenko/book.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Библиотека_Конгресса
http://ostrovskogo.ok.net.ua/lider1.htm
http://www.books.ru/shop/books/205038
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=31
http://www.dt.ua/3000/3150/34917/
http://www.franko.lviv.ua/library/res2.html

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.05.2008 00.36.23 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Николаев :: Запитання: 13584  
Оля запитує:
Пишу курсовую. Помогите пожалуйста!!! . Облік бібліотечного фонду: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
Наша відповідь:
1.http://library.kr.ua/novini/oblsem.html
2.http://www.lib.kherson.ua/ukr-dose2-2.htm
3.http://libr.rv.ua/index.php?name=Files&op=view_file&lid=68
4.http://www.uapravo.net/data/base45/ukr45995.htm
5.http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/titova.htm
6.http://209.85.129.104/search?q=cache:ngEMP7_h6xMJ:gorono.od.ua/perlov/libr.doc бібліотечний облік&hl=ru&ct=clnk&cd=33&gl=ua
7.http://www.archives.gov.ua/Archives/Publication/Onischenko.php
8.http://209.85.129.104/search?q=cache:1C_cQaz6O1UJ:194.44.183.188/news/KEB2.doc бібліотечний облік&hl=ru&ct=clnk&cd=54&gl=ua
9.http://library.kherson.ua/librarians/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=1
10.http://www.center.km.ua/metod_kab/metod_mat/2/20.html
11.Васильченко, Микола Павлович.Бібліотечні фонди : Навч. посіб. з дисципліни "Організація бібліотечних фондів і каталогів" для підгот. мол. спец. вищих навч. закладів / Микола Васильченко, Наталія 12.Кушнаренко, Віра Мільман. - Х. : Основа, 1993. - 149,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с.148. - Пер. вид. : . - ISBN 5-11-001085-4
13.Григорьев, Ю. В.Организация библиотечных фонодов : учбовий посібник / Ю.В. Григорьев; Ред. А.В. Усов ; М-во культуры РСФСР; Московск. гос. библиотечный ин-т им. В.М.Молотова
14.Терешин, В. И.Библиотечный фонд : учеб. пособ. для учащихся библ. отд-ний колледжей культуры и искусств, библ. техникумов / В.И.Терешин ; МГУКИ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГУКИ ; М. : ИПО Профиздат, 2000 2003. - 174,[1] с. : іл, табл. - (Сер. "Современная б-ка" ; вып.4). - Библиогр.: с.174. - I
15.Учет библиотечных фондов : нормативно-правовое и методическое обеспечение: Сборник материалов / Рос. гос. б-ка: Научно-исслед. отдел библиотекрведения ; Сост. С.В. Митрофанова. - М. : Пашков дом, 2001. - 174,[1] с. : ил, табл. - Библиогр.: с.188-193
16.Библиотечные фонды : [Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, пед. ин-тов и ун-тов / Е. П. Арефьева, В. И. Василенко, Ю. Н. Столяров и др.]; Под ред. Ю. Н. Столярова, Е. П. Арефьевой. - М. : Книга, 1979. - 296 с. : іл. - Библиогр.: с. 281-285. - Предм. указ. с.286-292
17.Воронько, Кира Леонардовна.Библиотечные фонды : [Учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ] / Кира Воронько,. - М. : Кн. палата, 1992. - 197,[1] с. : іл. - Библиогр.: с. 194-195 (17 назв.).
18.Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации : инструкт.-метод. указания / Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина ; Сост. Э. А. Бервеченко. - М. : ВГБИЛ, 1980. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-23. - Б. ц.
19.Земсков, Андрей Ильич.Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды и библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг,. - М. : Издательство ФАИР, 2007. - 527,[1] с. : граф., табл. - (Сер. "Специальный издательский проект для библиотек"). - Библиогр.: с. 520-523. - ISBN 978-5-8183-1259-0
20.Столяров, Юрий Николаевич.Библиотечный фонд : [Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов] / Ю. Н. Столяров. - М. : Кн. палата, 1991. - 270,[1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 248-250. - Указ. имен., предм.: с. 251-257. - ISBN 5-7000-0238-8
21.Ильяш, Л.Библиотечные фонды : формирование, учет, налогообложение / Л.Ильяш // Главбух. - 2001. - № 11. - С. 66-71
22.Митрофанова, С.Учет библиотечных фондов: проблемы нормативно-правового обеспечения / С.Митрофанова // Библиотековедение. - 2001. - № 1. - С. 23-27
23.Митрофанова, С.Учет библиотечных фондов / С. Митрофанова // Библиотечное дело - 21 век. - 2003. - № 1. - С. 120-129
24.Некрасова, Елена.Законодательное регулирование деятельности библиотек по учету фондов / Елена Некрасова // Библиотечное дело - 21 век. - 2003. - № 1. - С. 129-133
25.Майстрович, Т.Учет электронных документов: поиск решений / Т. Майстрович // Научные и технические библиотеки . - 2003. - № 9. - С. 45-5
26.Сукиасян, Э.На стеллажах и в каталогах / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 9. - С. 26-28
27.Польовик С.Облік документних фондів бібліотек: історія ,сучасний стан, проблеми / С. Польовик // Бібліотечна планета. - 2004. - № 1. - С. 22-24. - Бібліогр.: 26 назв.
28.Чиркова, Эмма.Учет - все ли гладко? / Эмма Чиркова // Библиотека. - 2005. - № 1. - С. 33-34
30.Уварова, Татьяна.Фундамент книгохранилища и его составляющие / Татьяна Уварова // Библиотека. - 2005. - № 6. - С. 76-79
31.Кашеварова, Н.Діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга в галузі обліку, опису та конфіскації бібліотечних фондів на території рейхскомісаріату України (1941-1944 рр.) / Н. Кашеварова // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 4. - С. 23-38
32.Розколупа, Н.До проблеми розвитку бібліотечних фондів / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2006. - № 2. - С. 11-1
33.Инструкция об учете библиотечного фонда : проект // Библиотека. - 2006. - № 7. - С. 55-63
34.Левицька, Світлана.Проект "Бібліотечні фонди" Стандарт бухгалтерського обліку / Світлана Левицька // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 2-6
35.Кононова, Татьяна."Инструкция об учете..." :требуется коллективное осмысление / Татьяна Кононова // Библиотека. - 2007. - № 3. - С. 53-55
36.Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах// Бібліотечна планета. - 2007. - № 3. - С.41-42
37.Бочарова, Е.Система централизованного автоматизированного учета отечественной балансовой литературы в ЦБС БЕН РАН / Е. Бочарова // Научные и технические библиотеки. - № 11. - С. 34-41

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.05.2008 11.57.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алена із міста: Николаев :: Запитання: 13526  
Алена запитує:
ПОМОГИТЕ! Пишу курсовую на тему: Обязательный экземпляр, ищу литературу на украинском и русском языках, заранее спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 18.05.2008 00.15.39 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лєна із міста: Київ :: Запитання: 13488  
Лєна запитує:
доброї ночі! допоможіть знайти матеріали з дисципліни "Бібліографічні ресурси галузі". Дякую
Наша відповідь:
Лєна, доброго дня!
Радимо звернутися до наступних ресурсів:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02smbfsv.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/15957.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2006-1/06vvaips.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/45367.html
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04keofmg.html
http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter3/glava3-2.html, а також:
1. Отраслевые библиографии : учеб. для учащихся библ. техникумов / М-во культуры РСФСР. Гл. упр. учеб. заведений и кадров; Под ред. В.Н.Денисьева. - М. : Советская Россия, 1960. - 358 с.
2. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. Ч. 1 / М-во культури і мистец. України. Національна пароламентська бібліотека; Складачі: Т.Богуш та ін. - К. : Національна парламентська бібліотека, 2003. - 123 с. - Бібліогр.: с.109-120.
3. Філіпова, Л. Основні етапи розвитку бібліографічної інформації з питань техніки в Україні (за часів радянського періоду) / Л. Філіпова
// Вісник Книжкової палати. - 1997.- 10; 11. - С.14-18; 7-9.
4. Пашкова, В. Теоретико-методологічні засади вивчення історії галузевої бібліографії на Україні / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. - 1998.- 7. - С.7-10.
5. Захарчук, Т. В. Биобиблиография в системе профессионального общения / Т. Захарчук // Мир библиографии. - 1998.- 4. - С.7-11.
6. Давыдова, М.И. Литературная библиография: объект, специфика, функции / М.Давыдова // Мир библиографии. - 2001.- 3. - С.32-38.
7. Давыдова, М. Краеведческая литературная библиография / М. Давыдова
// Мир библиографии. - 2002.- 1; 2. - С.65-69; С.59-62.
8. Патока, В. Сучасні літературознавчі бібліографічні посібники - одне з важливих науково-інформаційних джерел з питань філології / В. Патока
// Бібліотечна планета. - 2003.- 2. - Вкл.- С.: 1-4.
9. Михлина, И.И. Теоретические вопросы краеведческой библиографии / И. И. Михлина // Библиография. - 2003.- 3. - С.3-11.
10. Томашева, Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы: проблемы развития / Е. Н. Томашева // Библиография. - 2003.- 1. - С.48-54.
11. Добко, Т. Електронні інформаційні ресурси з літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. Добко // Бібліотечна планета. - 2003.- 4. - С.6-9.
12. Букшина, Т. Інформаційна діяльність спеціальної наукової бібліотеки / Т. Букшина // Вісник Книжкової палати. - 2003.- 12. - С.24-27.
13. Концепція розвитку книготорговельної бібліографії // Вісник Книжкової палати. - 2004.- №7. - С.19-23.
14. Семенова, Г.Г. Отраслевая библиография в развитии / Г. Г. Семенова
// Библиография. - 2004.- 1. - С.93-97.
15. Корзенко, Г.В. Ретроспектива будущего, или биобиблиография сегодня / Г. В. Корзенко, С. М. Ситник, Е. А. Бондаренко // Бібліотечний вісник. - 2004.- №5. - С. 29-32.
16. Загуменна, О. Розвиток видавничої та книготоргівельної бібліографії в 60-80-ті роки 20 століття / О.Загуменна // Вісник Книжкової палати. - 2005.- №1. - С.16-19.
17. Вальдовська, Г. Методологічний аспект підготовки бібліографічних покажчиків / Г. Вальдовська // Бібліотечний форум України. - 2005.- №2. - С.20-21.
18. Савченко, С. Бібліографічні видання Національної парламентської бібліотеки України з питань художньої літератури та літературознавства / С.Савченко // Вісник Книжкової палати. - 2006.- №5. - С.16-18.
19. Адайкіна, О.О. Історичні аспекти формування системи поточної бібліографічної інформації з художньої культури / О. О. Адайкіна
// Вісник Харківської державної академії культури. - Х., 2001.- Вип.5. - С.157-164. - Бібліогр.: с.164.
20. Вергунов, В. Історія і сьогодення сільськогосподарської бібліографії / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. - 2006.- №1. - С.19-24.
21. Исамадиева, С. А. Библиографические пособия как источник библиотековедческих исследований / С. А. Исамадиева // Библиография. - 2007. - № 3. - С. 35-38.
22. Чернецкая, О. В. Библиографические пособия по краеведению для работы с детьми / О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова // Библиография. - 2007. - № 5. - С. 50-57.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.05.2008 01.49.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Львів :: Запитання: 13279  
Валентина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, друковану літературу та електронні ресурси з теми "підвищення кваліфікації бібліотекарів як важливий напрям методичної роботи"(система підвищення кваліфікації, форми та методи підвищення кваліфікації,система підвищення кваліфікації вузівської бібліотеки). Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Шановна Валентино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec6/Doc13.HTML.
http://www.mon.gov.ua/laws/22_11_07.doc
http://pravo.vuzlib.net/book_n046_page_36.html
http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n7/17.htm
http://www.librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_kalendar_2008.htm
http://library.kharkov.ua/lib_druk.php?type=2&year=2001&id=11
http://www.lib.kherson.ua/ukr-kalejd2-4.htm
http://library.tup.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/bib_HNU.htm
http://www.lib.kherson.ua/ukr-kalejd4-5.htm
http://profy.nplu.org/index.php?page=831
http://referaty.com.ua/ukr/details/19556/
http://library.kr.ua/latvia/harasch_r.html
http://nmc.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=45&limit=1&limitstart=2

Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами // Вісн. книжкової палати.- 2007.- №8.- С.27-30.
Жукова В. Життєва потреба розвитку професії: [ підвищення кваліфікації та проф. перепідготовка] // Вісн. книжкової палати .- 2007.- №9.- С.27-30.
Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у системі підвищення кваліфікації фахівців// Вісн. книжкової палати.- 2007.- №10.- С.32-36.
Лункова І. Методичний орієнтир: інноваційні підходи до організації професійної компетентності бібліотечних кадрів //Вісн. книжкової палати.- 2005.- №4.- С.68-72.
Макєєва І. Методично-організаційні передумови самоосвіти працівників бібліотек вищих навчальних закладів // Вісн. книжкової палати.- 2006.- №.7.- С.32-34.- (Підготовка кадрів).
Макєєва І. Основні завдання та функції системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи// Вісн. книжкової палати.- 2008.- №.2.- С.20-21.
Петрова Г. Організація роботи персоналу бібліотеки в умовах протиріч традиційних технологій з інноваціями: [ досвід Наук.-техн. б-ки Донец. НТУ]//Бібліотечний форум України.- 2007.- №1.- С.36-41. -( Бібл. освіта. Підвищення кваліфікації).
Примірна тематика районних і міських семінарів для бібліотечних працівників на 2003. //Бібл. планета.- №1.- С.2-7. – (Інформ. бюл.; №1).
Серікова Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації для працівників сільськогосподарських бібліотек: стан, проблеми //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2006.- №3.- С.40-42.
Дослідження інформаційних потреб та читання бібліотечних працівників : стан та завдання розробки проблеми / Нац. парлам. б-ка України; Інформцентр з питань культури та мистецтва; матеріал підгот. Л. В. Ляшенко.- К., 2000.-19 с.- (ДЗК; Вип.11/5).
Нові підходи до навчання бібліотечних кадрів на Рівненщині : інформ.-огляд. довідка / Нац. парлам. б-ка України; Інформцентр з питань культури та мистецтва; матеріал підгот. Т. Борисюк, Н. Корнійчук. –К., 2001.- 12 с.- (ДЗК; Вип..6/7).

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.04.2008 00.11.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292949 seconds