Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Юлия із міста: Феодосия :: Запитання: 8725  
Юлия запитує:
Пожалуйста, подскажите, какие библиографические указатели были изданы в последние 15 лет по теме "КРЫМОВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ"
Наша відповідь:
Добрый день, Юлия!
Просим прощения за задержку с ответом - мы ожидали, что выполнением Вашего запроса займутся наши крымские коллеги, но, похоже, у них проблемы с доступом к Интернет.
Можем предложить ряд источников, отнюдь не претендуя на исчерпывающую информацию, поскольку получены они в результате поиска в он-лайновых каталогах Национальной парламентской библиотеки Украины и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко:
1. Василий Георгиевич Ена : Библиография печатных трудов/ Вступ. ст. Кузнецов А.Г., Никифоров Р.А.. -Симферополь, 1997.-34 c.
2. Новые поступления по вопросам общественных и гуманитарных наук в Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. И.Я.Франко : [Библиогр. указатель]. -Симферополь
Февраль 1998 г. -1998.-17 c.
3. Керим И. Библиографический сборник по крымскотатарскому языку, литературе, истории и культуре/ И. Керим. -Симферополь: Крым. гос. учеб.-пед. изд-во, 1994.-56 c.
4. Библиотечное дело и краеведение : Сб. науч. тр./ Ред. кол.: Тронько П.Т. и др. -К.;Симферополь : Крымучпедгиз. Вып. 1. -1999.-176 c.
5. Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII - начало XX века)/ А.А. Непомнящий; Отв. ред. Л.А. Дубровина; Вступ. ст. В.Ф. Шарапы. -Симферополь: Доля, 2001.-815 c.
6. Библиотечное дело и краеведение : Сб. науч. тр. -К. : Доля; Симферополь. - Вып. 2/ Редкол.: П.Т. Тронько и др. -2000.-235 c.
7. Непомнящий А.А. Краеведение в Крыму историческое (2 пол.XIX-нач.XX веков) : Библиографический указатель/ А.А. Непомнящий. -Симферополь, 1995.-64 с.
8. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944 гг.): Биобиблиогр. словарь / Респ. крымскотатар. б-ка им. И.Гаспринского; [Редкол.: Д.П.Урсу (гл. ред. и сост.) и др.]. — Симферополь: Доля, 1999. — 238, [1] с.: портр.. — (Источник знаний = Бильги чокърагъы / [Ред. сер. А.Р.Эмиров]; N2)
9. Исмаил-бей Мустафа-оглу Гаспринский: Биобиблиография / [Сост.: Ганкевич В.Ю., Я.Наджие]. — Симферополь: Крымучпедгиз, [1995]. — 78, [1] с.
10. Исмаил-бей Мустафа-оглу Гаспринский: Библиография / [Сост. Ганкевич В.Ю., Ягья Наджие]; Пер. с крымскотатар. Л.Буджуровой. — Симферополь: Крым. учебно-пед. гос. изд-во, [1995]. — 78, [2] с.
11. Кримські караїми в Україні: Наук.-допом. бібліогр. покажч.: (1917-1941) / Кн. палата України; [Уклад.: Н.А. Дехтярьова та ін.]. — К., 2001. — 87 с.: іл., портр., [1] мапа. — (Етноси України)
12. Крым и крымские татары: Краткий библиогр. указ. / Сост. Ш.Кайбуллаев, Д.Халилова. — [Симферополь: Крымучпедгиз], 2003. — 62, [1] с.
13. Хоменок, Олег Степанович. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1836-1916): Очерк истории и библиогр. указ. — Одесса: АО БАХВА, 2003. — 177, [1] c.: ил.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.01.2007 10.53.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Українка :: Запитання: 8625  
Сергій запитує:
Порадьте щось для написання контрольної роботи на тему "Універсальні та галузеві енциклопедії" предмет бібліографія дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.01.2007 03.44.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Матина із міста: Виноградів :: Запитання: 8580  
Матина запитує:
Допоможіть, буль ласка, знайти матеріали для написання курсової "Користувачі краєзнавчої документальної інформації, їх потреби". Можливості відвідати бібліотеку в мене зараз нема, тільки інтернет.
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.01.2007 08.55.51 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олександра із міста: київ :: Запитання: 8218  
олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи на тему "Компетентність автора та читача в науковому реферативному тексті" Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.12.2006 01.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 8203  
Володимир запитує:
з яких джерел можна дізнатися про міжнародне співробітництво українських бібліотек?
Наша відповідь:
Шановний Володимире! Надсилаємо наступну інформацію:
http://kiev.usembassy.gov/press/040428_leap_ukr.html
http://www.uba.org.ua/html/modules/tinycontent/index.php?id=20
http://korolenko.kharkov.com/22.htm
http://libr.rv.ua/?content=project&id=4
http://korolenko.kharkov.com/vydav_2.htm
Валігура К. Співробітництво вузів Європи: [У ТАНГу відкрився Центр Європейських і міжнародних студій] // Свобода. – 2000. – 5 вер. – С. 4.
Воскобойнікова-Гузєва О. Україно-сербський круглий стіл із сучасних питань бібліотечної справи та книговидавничої діяльності//Бібліотечний вісник. – 2005. - №4. – С.62.
Дубровіна Л. Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової/ Л.Дубровіна, С.Булатові, І.Цібровська-Римарович// Бібліотечний вісник. – 2006. - №4. – С.3-6.
Кононенко Л. Бібліотека та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно- С. 30-36. інформаційних центрів в Україні) // Бібл. вісн. - 1999. - № 4. –
Костенко Л.Й. Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва / Л. Костенко, А. Чекмарьов // Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 47-48.
Кулаковська Т. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвитку/Т.Кулаковська, Г.Солоіденко//Бібліотечний вісник. – 2004. - №6. – С.45-47.
Кулаковська Т. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети/Т.Кулаковська, Г.Солоіденко//Бібліотечний вісник. – 2005. - №6. – С.35-37.
Ласкажевська Х. Стан польсько-українського бібліотечного співробітництва(Огляд
останніх 15 років)//Бібліотечний вісник. – 2006.-№4.-С.6-9.
Малолєтова Н. Німецьке наукове-дослідне об’єднання у Бонні: його діяльність, структура та книгообмінні зв’язки з Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського/ Бібліотечний вісник. – 2006. - №3. – С.42-48.
Пашкова В. Дванадцять років програмам бібліотечних обмінів із США//Бібліотечна планета. – 2005. – С.14-15.
Погребна О. Обмінюємося досвідом:[Зв’язки укр.. та америк. бібліотек]//Бібліотечна планета. – 2006. - №1. – С.33.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 3.12.2006 01.06.54 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277354 seconds