Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Александра із міста: Киев :: Запитання: 41727  
Александра запитує:
Здравствуйте. Мне нужна литература по теме “информационная культура”. Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Панасченко О. А. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві / О. А. Панасченко, Л. В. Панченко // Правова інформатика. – 2015. – № 2. – С. 32-38.
– Ковпак В. А. Інформаційна культура особистості як умова створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору нації / В. А. Ковпак // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – № 4. – С. 131-134.
– Безверха Г. І. Інформаційна культура як ступінь досконалості людини в умовах становлення інформаційного суспільства / Г. І. Безверха // Соціологія, політологія: Вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 2. – С. 4-8.
– Можаровська Н. Інформаційна культура як об’єкт національної інноваційної політики та правознавства / Наталія Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 136-139.
– Галета Я. Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства / Я. Галета // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 11-14.
– Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури / О. П. Дзьобань, Є. М. Мнуйлов // Інформація і право. – 2017. – № 1. – С. 74-81.
– Оранюк Б. Ю. Вікові особливості підлітків у контексті формування інформаційної культури в мережевому спілкуванні / Б. Ю. Оранюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 1. – С. 283-293.
– Романчук О. Інформаційне суспільство та Україна / Олег Романчук // Універсум. – 2016. – № 5/6. – С. 53-56.
– Тріфаніна Л. С. Тенденції розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства / Л. С. Тріфаніна // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2015. – № 1/4. – С. 37-46.
– Мітчук О. А. Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору / О. А. Мітчук // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 9-12.
– Ворон О. Інформаційна культура як загальнонаукова та педагогічна проблема / О. Ворон // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 1. – С. 149-151.
– Данильян О. Г. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
– Дарморіз О. Тенденції розвитку сучасної інформаційної культури : про особливості сучасної культури, про нові її типи – електронну, інтернет-культуру, кіберкультуру, які виникли в результаті науково-технічного прогресу та символізують рівень розвитку сучасного суспільства загалом розмірковує доцент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Дарморіз / О. Дарморіз // Українська культура. – 2013. – № 9/10. – С. 18-20.
– Костина А. В. Информационная культура в концепциях информационного общества / А. В. Костина, Г. П. Хорина // Философия и культура. – 2012. – № 4. – С. 14-20.
– Верменко А.Ю. Проблеми формування інформаційної культури особистості: світоглядно-філософський вимір / А. Ю. Верменко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України. – 2012. – № 2. – С. 24-27.
– Джинчарадзе Н.Г. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз) : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Джинчарадзе Н. Г. ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1997. - 425 л.
– Павленко Г.А. Інформаційна культура соціальних суб'єктів як фактор удосконалення управління суспільством : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Павленко Г. А. ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2009. - 20 с.
– Інформаційна культура : [навч. посібник] / В. С. Цимбалюк [та ін.] ; заг. ред. М. Я. Швець, Р. А. Калюжний ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007. - 254 с.
– Матвієнко О.В. Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний контекст : навч.-метод. посібник / О. В. Матвієнко ; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : [б.в.], 2006. - 116 с.
– Прудникова О.В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - Харків : Право, 2015. - 351 с.
– Руденко О. Інформаційна культура в школі / Олександра Руденко // Завуч. - 2013. - № 3: Вкладка. - С. 1-24.
– Макарова М. Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання / М. Макарова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 12. - С. 40-43.
– Прудникова О. В. Інформаційна культура і інформаційну епоху / О. В. Прудникова // Стратегічна панорама. - 2016. - № 2. - С. 90-94.
– Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Наталія Грабар // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 3. - С. 5-7.
– Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 34-38.
– Воронкова В. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Воронкова // Зовнішні справи. - 2014. - № 12. - С. 36-40 : фото. кол.
– Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства / В. Кафарський // Голос України. - 2006. - 23 травня. - С. 10
– Мельник Ю. Формування алгоритмічної складової інформаційної культури особистості / Ю. Мельник // Рідна школа. - 2002. - № 12. - С. 50-52.
http://stud.com.ua/62396/menedzhment/informatsiyna_kultura
http://ua-referat.com/Інформаційна_культура_як_спосіб_входження_в_інформаційне_суспільство
http://ukped.com/skarbnichka/627-
http://pidruchniki.com/77080/kulturologiya/informatsiyna_kultura
http://referatbox.com.ua/7872-informacionnaya-kultura.html
http://fil.nlu.edu.ua/article/viewFile/101656/97213
http://nvk9-sumy.ukrosvita.org/informatsiyna-kultura-ta-informatsiyna-gramotnist/
http://jure.in.ua/tema-3-informatsijna-kultura/
file:///C:/Users/User/Desktop/70982-148082-1-PB (1).pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2013/s25/ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.pdf
http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/2/25.pdf
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5784

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.02.2018 16.50.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41711  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Сучасна українська дитяча книга". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей [Електронний ресурс] / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.12. - С. 24–29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном [Електронний ресурс] / У. Гнідець // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_10.
Гнідець У. С. Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2012. - Вип. 11. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_26.
Гринівський Т. С. Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Т. С. Гринівський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_68.
Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 259-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__57.
Єфімова М. П. Типологія дитячої книги [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__38.
Зімакова Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 54. - С. 84-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_54_12.
Качак Т. Б. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 362-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_41.
Література. Діти. Час. Вип. 4 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.] ; обкл. М. Дятлик. - Рівне : М. С. Дятлик, 2013. - 307 с.
Література. Діти. Час. Вип. 5 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2016. - 222 с.
Литвиненко О. Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_2.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Е. І. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 32 c.
Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - № 1-2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2014_1-2_2.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_38.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 11. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_11_3.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_3.
Пономаренко Л. Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко, А. О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_9.
Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Ю. Федіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_22.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
"Краща література юним читачам", скорочено - КЛЮЧ – таку назву має проект, присвячений дитячій літературі України. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2018 18.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41698  
Оксана запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація до курсової роботи "Бібліотека і концепція національного виховання громадян України". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано.
Радимо ознайомитися із відповідями на запитання довідки № 31154, 41609 та джерелами інформації:

Бібліотека в освітньому просторі. Національно-патріотичне виховання в бібліотеках ВЗО Хмельниччини [Електронний ресурс] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №19 / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова , О. О. Костюк ; гол. ред. О. Б. Айвазян. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 74 с.; Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten19/buleten19.htm

Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання / [О. Боярчук та ін. ; упоряд. Н. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 187 с. : іл.

Дитяча бібліотека - соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; ред. Н. М. Скоморовська]. - Київ : [б. в.], 2011. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23-24.
Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2012. - №2. - С.22-24.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках: метод. реком. / КЗ "РОМЦ БКР"; уклад. Л. В. Гріщенко; ред. Л. В. Воскобійник - Черкаси: [б. в.], 2015. - 16 с.; Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/ss-53105503

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. реком. - Київ : [б. в.], 2017. - 90 с.

Роль дитячої бібліотеки у системі полікультурного виховання : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк]. - Київ : [б. в.], 2011. - 12 с.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді / Лариса Савенко // Бібліотечний форум України. - 2013. - №4. - С. 23-25.

Сопова Т. Ціннісні орієнтири молоді в бібліотечних координатах / Т. Сопова // Бібліотечний форум України. - 2013. - №1. - С. 27-31.

Цимбалюк С.Я. Роль бібліотеки як інформаційного ресурсу у формуванні культури і духовності особистості / С. Я. Цимбалюк // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. - 2013. - С.161-167.

Чорна І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів : творчість та інновації в бібліотеці / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 8. - С. 17-19.

Бібліотека - платформа для національно-патріотичного виховання підлітків та молоді // http://vollibr.org.ua/index.php/home-2/14-sample-data-articles/485-biblioteka-platforma-dlya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-pidlitkiv

Мій дім - моя країна : метод. реком. з питань національно-патріотичного виховання дітей // http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&dpage_id=157

Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
директорів обласних бібліотек для дітей 28-30 жовтня 2015 // http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали конференції.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.02.2018 09.16.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: місто Київ :: Запитання: 41681  
Вікторія запитує:
Доброго дня!Меня потрібна тематична добірка літератури, або журнальних статей за проблемою: інформаційна культура бібліотекарів в біблотеках для дітей.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо Вам переглянути розділ "Інформаційна культура користувачів" на сайті Національної бібліотеки України для дітей (зверніть увагу на підрозділ: Методико-бібліографічні видання) Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6619.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 17.02.2018 18.16.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41678  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де можна знайти інформацію за темою "Бібліографознавча література України. Довідкові видання та підручники" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Черниш, Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій [Текст] / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 3-8 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Черниш, Наталія. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / Н. Черниш // Бібліотечний вісник. - 2017. - N 2. - С. 17-25. - Біблиогр. в кінці ст.
- Лога, Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 7. - С. 24 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Краєзнавчі бібліографічні видання України : бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. історична б-ка України. - К. : [б. в.].
...в 1986-1990 рр. - . - 1992. - 86 с. - Б. ц.
- Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) [] : історико-бібліографічне дослідження / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. - Львів : Б. в., 1999. - 425, [2] с. - (Сер. "Періодичні видання регіонів України"). - Покажч.: с. 401-424. - ISBN 966-02-0462-0 : б/ц грн.
- Сташко, Марія Василівна Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : Близько 6700 термінів / Марія Василівна Сташко,; Вступ. сл. та ред. Л.Полюги. - 2-е вид, перероб. та доп. - Львів : СП "БаК", 1996. - 196,[1] с. - Абетковий покажч. укр. слів: с. 153-194; Список літ.: с. 195-197.
- Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Книжкова палата України ; Hаук. ред. і автор вступ. ст. Швецова-Водка Г.М. - К. : Кн. палата України, 1999. - 115 с.
- Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства : Навчальний посібник / Галина Швецова-Водка; Ред. Валентина Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004, 2008. - 217 с. - Бібліогр: с. 204-207; Іменний покажч.: с. 208-209; Предметний покажч.: с. 210-217 .
- Бібліографознавство України (2006-2010) [] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М-во культури України, НПБУ ; укл. Лариса Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К. : [б. в.], 2012. - 231 с. - 25.00 грн.
- Метабібліографія України (2013) [] : покажчик бібліографічних посібників / М-во культури України, Націонал. парламентська б-ка України ; упоряд. О. Кордюкова ; ред. В. Кононенко. - К. : [б. в.], 2014. - 271,[1] с. - Іменний покажч. с. 211-246 - Абетковий покажчик назв установ с. 247-263. - 35.00 грн.
- Паславський, Т. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об'єкта / Т.Паславський // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 19-24
- Загуменна В., Геращенко М. Вклад у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Загуменна В., Геращенко М. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 9. - С. 4 - 5
- Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : Бібліогріфічний покажчик / Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Ред. М. Г. Спиця, Укл.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 111 с. - 6.50 грн., 15.00 грн., 4.50 грн.
- Джерела українознавства [Текст] : [Бібліографічний покажчик] / НАНУ; НБУВ. - К. : [б. и.], 1990- - .
Вип.2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Укл.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко. - 1998. - 128,[2] с. - 5.80 грн., 2.00 грн.
- Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Анотований каталог / Укл. Віталіна Шкаріна,. - К. : Б. в., 2006. - 83,[2] с. : іл.
- Державна бібліографія на Україні: (1922-1962) : збірник статей / Книжкова палата України; відп. ред. Василь Скачков. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1962 - .
Вип. 1. - 1962. - 83 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Б. ц.
- Устіннікова, Ольга. Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії [Текст] / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Киевская старина" ; "Україна" .
- Мельник, Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан [Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 33-36
- Патрикей, Світлана. Створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) [Текст] / С. Патрикей // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заморіна, Тетяна Михайлівна. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. М. Заморіна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 25-30
- Добровольська, Людмила Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 10-11
Рец. на кн. : Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. пр. / Г. М. Шевцова-Водка; / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . - Рівне, 2011. - 495 с.
- Стронська, Наталія. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Стронська // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.
- Геращенко, Михайло. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.
- Добко, Тетяна. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 60-62
Рец. на кн. : Швецова-Водка Г. М. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування : навч. посібн. для студентів спеціальності 029 "Інформ., біблі. та архів. справа" / Г.М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - C.3-13. - C.13-14. - C.14-15. - C.16-19. - C.19-22. - C.22-25. - C.25-29. - C.29-34. - C.35-37. - C.38-40. - C.40-46. - C.47-48. - C.51-52
- http://referatss.com.ua/work/rozvitok-bibliografiji-v-ukrajini/
- http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-bibl(2001–2005).pdf
- http://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istorychna_bibliohrafiia.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.02.2018 20.24.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.555892 seconds