Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: людмила із міста: харьков :: Запитання: 6390  
людмила запитує:
я сотрудник библиотеки им.в.г.короленко. меня интересует вопрос "работа вашей библиотеки с незащищенными слоями населения,а подробнее с инвалидами
Наша відповідь:
Уважаемая Людмила,наша библиотека имеет большой опыт в работе с детьми-инвалидами. Информацию о методах работы с этой категорией читателей можно найти в публикациях и на сайте нашей библиотеке. Если Вам нужна более полная информация - свяжитесь с нами. Координаты и адрес электронной почты Вы найдете на нашем сайте: http://www.kinder.mksat.net

1. Гречко Г.С. Детские библиотеки как центры информационной релаксации для детей с ограничениями жизнедеятельности// Світ дитячих бібліотек. - 2002. - №3.- С. 15-18.
2. Гречко Г.С. Детские библиотеки как центры информационной релаксации для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности//Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологие и новые формы сотрудничества. Т.2. - С. 824-828. (2002г.)
3. Гречко Г.С. Ты не один в мире// Вестник БАЕ. - 2002. -№2. - С.64-66.
4. Гречко Г.С. Реалізація проекту "Ти не один у світі, що був підтриманий мережевою програмою інституту відкритого суспільства (Будапешт)// Відкритий світ. - 2000. - №4.- С.11.
5. http://www.kinder.mksat.net/pages/proffi.htm

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.05.2006 10.33.21 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тоня із міста: Рівне :: Запитання: 6247  
Тоня запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію про організацію та зміст інформаційної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Тоня! Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:
http://korolenko.kharkov.com/7.htm
http://WWW.LIBRARY.KR.UA...ference/prokosheva.html
http://www.sluhannya.in....orum/download.php?id=26

*
Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: [Учеб. /О.П.Коршунов, Д.Я.Коготков, Э.К.Беспалова и др.] . - М.:Кн. палата, 1990 . - 254 с.
Библиотечно-информационная деятельность. Специальность 052700 . - М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005 . - 990 с.
Брежнєва В.В. Информационное обслуживание:продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий: Учеб.-практ. пособие/ В.В.Брежнева, В.А.Минкина.-СПб.:Профессия,2004.-304 с.
Дворкина М.Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход.-М.:Профиздат,2001.-110 с.
Диомидова Г.Н. Библиографоведение: Учеб.-СПб.:Профессия,2002.-288с.
Клюев В.К .Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности . - М.:Профиздат, 2002 . - 142 с.
Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: Организация, технология, управление: Учеб.-СПб.:Профессия,2004.-304 с.
Організація інформаційно-бібліографічної роботи ОУНБ: Метод. рек./Держ. респ. б-ка УРСР.-К.,1988.-13 с.
Сравочник библиографа.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-СПб.:Профессия,2003.
* Акилина М. Информационная функция как понятие //Библиотека.-1999.-№10.-С.30-32.
Васильева Т. Что показало исследование?: [Об основных аспектах науч.-информ. деятельности универс. науч. б-к] //Библиотека.-1998.-№2.-С.65-67.Викулин А.А. Информационная деятельность общедоступных библиотек //Библиография.-1995.-№4.-С.9-12.Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності//БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА . - 2005 . - № 4 . - С.4-6.
Воскобойнікова-Гузєва О.Міжнародний досвід та правове забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності//Бібліотечний вісник . - 2004 . - № 6 . - С.40-44.Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти//Бібліотечний вісник . - 2004 . - № 6 . - С.13-17.
Осколкова О.Формуємо імідж спільними зусиллями//БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА . - 2004 . - № 3 . - С.14-17.
Тихонова Л. Главная функция – информационная /Л.Тихонова, В.Крюкова //Библиотека.-1998.-№10.-С.6-8.Філіпова Л. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз//ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2005 . - № 2 . - С.29-30.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування: Навч.-метод. матеріали для спеціальності 7.02102 "Бібліотекознавство і бібліографія" Бібліотечно-інформаційне обслуговування: Навч.-метод. матеріали для спеціальності 7.02102 "Бібліотекознавство і бібліографія" / Рівненський держ. гуманітарний ун-т / Валентина Петрівна Ярошук (уклад.) Валентина Петрівна Ярошук (уклад.) . — Рівне : РДГУ, 2001. — 57с. — Бібліогр.: с. 16-27.

Бібліотечно-інформаційний сервіс=Library-information service: Програма Міжнарод. наук, конф., Київ, 9-11 жовтня 2001 р. Бібліотечно-інформаційний сервіс=Library-information service: Програма Міжнарод. наук, конф., Київ, 9-11 жовтня 2001 р. / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського ; Асоціація бібліотек України ; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук - членів Міжнародної асоціації академій наук. — К., 2001. — 43с.

Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв / М.С. Слободяник (голов.ред.) М.С. Слободяник (голов.ред.) — К. : ДАКККіМ, 2004. — 212с.

Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка / Наталія Миколаївна Кучерява (уклад.), Галина Дмитрівна Ковальчук (уклад.) Наталія Миколаївна Кучерява (уклад.), Галина Дмитрівна Ковальчук (уклад.) . — Х. : ХДНБ, 2004. — 20с.

Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно- аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти": Матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно- аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти": Матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів держ. влади (СІАЗ) /Олексій Семенович Онищенко (гол.ред.) Олексій Семенович Онищенко (гол.ред.) . — К. : Видавництво НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. — 110с. — Укр. та рос. мовами. —Публічні бібліотеки. Інформаційні послуги: Зарубіжний досвід (Дайджест) Публічні бібліотеки. Інформаційні послуги: Зарубіжний досвід (Дайджест) / Національна парламентська бібліотека України / О. Шиман (підгот.) О. Шиман (підгот.) . — К., 2004. — 44с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.05.2006 10.08.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Київ :: Запитання: 6226  
Маша запитує:
Допоможіть. Мені потрібно описати основні принципи методики класифікації бібліографічної класифікації (ББК). Дякую
Наша відповідь:
Маша,будь ласка,попрацюйте з наступними джерелами:
1.Кушнаренко Н.М.,Удалова В.К.Наукова обробка документів:Підручник.-Київ: Вікар.-2003.-328 с.
2.Классифицирование произведений печати по таблицам Библиотечно–библиографической классификации:Общая методика.–М.,1980.–228с.
3.Кругликова В.Предметизация произведений печати:Общая методика.–М.,1967.–173с.
4.Сукиасян Э.Библиотечно–библиографической классификации-30 лет//Научные и технические библиотеки.–1999.-№4.–С.74-82
5.Эйдельман Б.Библиотечная классификация и систематический каталог.–М.,1977.–312с.
http://ofap.ru/bbk.htm#2, http://ellib.gpntb.ru/ntb/2005/4/ntb_4_2_2005.htm http://bibliografia.spb.ru/61.html, http://bibliografia.spb.ru/10.html,
http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/udc.htm,
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/rgb/12.htm#11.3. - ,
http://library.snu.edu.ua/Inform_poisk/inform_poisk_tekst.doc, http://www.rsl.ru/tot.asp?7_8_1.htm

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.05.2006 10.04.35 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 6042  
Наталія запитує:
Доброго дня! Підкажіть буть-ласка де можна знайти відомості (фото, біографію і т.і.) про бібліографа І.Левицького (1850-1913 рр.). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! На жаль матеріалу про діяльність бібліографа Івана Левицького дуже мало. Деяку інформацію, а також бібліографію про нього Ви знайдете в наступних джерелах:
1. Блажкевич Андрій. Краєзнавча бібліографія Галичини в першій половині Х1Х ст. // Вісник Книжкової палати. - 1999.- 11. - С.32-34.
2. http://www.nbuv.gov.ua/books/2003/03balkbh.htm
3. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/BiblPok.php
4. http://www.ukrstor.com/ukrstor/paszaeva_oczerk-4-10.html
5. http://russian.kiev.ua/books/florinsky/separatism/separatism_.shtml

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.04.2006 11.06.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: луганск :: Запитання: 5904  
Татьяна запитує:
Здраствуйте! Подскажите есть ли электронный вариант журнала "Библиотечный вестник" и если да, то где его можно найти? Зарание спасибо!
Наша відповідь:
Здравствуйте, Татьяна!
Если Вы имеете ввиду журнал "Бібліотечний вісник", издаваемый Национальной библиотекой им. Вернадского, то он распространяется только в печатной форме.
Смотрите о нем: http://www.nbuv.gov.ua/library/visnyk.html

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.04.2006 12.14.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.376996 seconds