Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: володимир із міста: київ :: Запитання: 6582  
володимир запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію або посилання про президентські бібліотеки, музеї або архіви в країнах Європи. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! Пропонуємо переглянути наступні сайти:

http://kreschatic.kiev.ua/?id=2361&page=5
http://212.1.70.93/start/muzei.html
http://www.kontorakuka.ru/museums/main.htm

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.06.2006 10.44.02 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: dial із міста: village :: Запитання: 6510  
dial запитує:
Необхідно щось по темі - Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави Допоможіть!!!!
Наша відповідь:
Пропонуємо Вам скористатись літературою:
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Manuals/Narysy.php
1)Романовський В. О. Нариси з архівознавства. Історія архівної справи в Україні та принципи порядкування в архівах. - X., 1927. - 168 с.;
2)Романовський В.О. Київський центральний архів давніх актів // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 86-100;
3)Романовський В.О. До історії архіва "Малоросійської Колегії" // Україна. - 1926. - Кн. 5. - С. 3-5;
4)Романовський В.О. До історії архівних фондів старої гетьманщини // АС. - 1927. -Кн. 2/3. - С. 55-65;
5)Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіву за 1924 р. // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 45-72;
6)Водолажченко О. Перша нарада архівних робітників України // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 144-154;
7)Герасименко Ф. А. До історії архівної справи на Полтавщині // АС. - 1928. - № 5/6. - С. 64-73;
8)Герасименко Ф.А. До історії архівної справи на Полтавщині: Короткий історичний нарис / ЦАУ УСРР; Полт. краєв. архів. - X., 1928. - 12с.; 9
9.)Герасименко Ф. А. Полтавський Краєвий Історичний Архів // АС. - 1928. - Кн. 8. - С. 22-39;
10)Міяковський В. Центральний архів ім. Антоновича в Києві (1922-1925 pp.) // АС. - 1925. Кн. 1. - С. 101-118;
11)Іванов Є. Центральний історичний архів у Харкові (1880-1924 pp.)//Там само. - С. 119-143 та ін.
12)Вивчення історії архівної справи як напрям архівознавчих досліджень // Матяш Ірина. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. - К., 2000. - С. 324-355.
13)Методология истории архивов: периодизация // Старостин Е. В. АрхивьІ России: Методологические аспектьі архивоведческого знання: Учебн.-метод. пособие. - М.: РГГУ, 2001. - С. 5.
14)Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 сповернутися...
15)Нариси історії архівної справи в Україні: Посібник / За загальною редакцією І.Б. Матяш та К.І. Климової. – К., 2002. – 612 с.
А також звернутись в архів виконаних довідок.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.06.2006 01.55.42 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Донецьк :: Запитання: 6459  
Анна запитує:
Мені потрібна інформація про використання автоматизованих баз даних в роботі бібліотек
Наша відповідь:
Шановна Анна, на Ваш запит рекомендовано такі сайти та список джерел:
http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/bichko.htm
http://library.kr.ua/conference/zhivotovska.html
http://4uth.gov.ua/resursy/base/
http://www.nbuv.gov.ua/articles/1995/94kliibo.htm
http://www.library.vinnitsa.com/includes/gazeta211
http://www.irf.kiev.ua/old-site/openworld/ow2000-4...
http://iii.kiev.ua/ukr/articles/Boychenko_O.doc
http://chl.kiev.ua/ukr/magazin/Svit_n9/02.htm
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec1114/Doc60.HTML
http://library.snu.edu.ua/NEW_arhiv2004_ukr.htm -
http://home.mariupol.net/~library/comp3.htm
http://nplu.kiev.ua/uk/struktura/dio/dio.htm
http://www.library.te.ua/new_lib/elect_lib/dogovir
http://www.mon.gov.ua/science/development/reestr2
http://www.civic.ua/catalogue/viewbycat.html?q=331
http://pdp.org.ua/index.php?id=txt&a=955
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества ; Библиотека и доступность информации в современном мире: электронные ресурсы науке, культуре и образованию (тема 2003 г.): 10-я юбилейная междунар. конф. "Крым-2003", 7-15 июня, Судак и др.:Труды конф. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества ; Библиотека и доступность информации в современном мире: электронные ресурсы науке, культуре и образованию (тема 2003 г.): 10-я юбилейная междунар. конф. "Крым-2003", 7-15 июня, Судак и др.:Труды конф.— М. : Издательство ГПНТБ России, 2003. — 438с. — На рус. укр. и англ. языках.
Т. 1-Т.3
Чачко Ада Семеновна. Чачко Ада Семеновна. Развивающаяся библиотека в информационном обществе: Научно-методическое пособие Развивающаяся библиотека в информационном обществе: Научно-методическое пособие. — М. : Либерия, 2004. — 88 с. - (Серия "Библиотекарь и время"; Вып.2).
Чачко Ада Семеновна. Чачко Ада Семеновна. Современная библиотека в процессе трансформаций Современная библиотека в процессе трансформаций. — К., 2003. — 138с. : портр. — Дарств. надпись авт.. — Библиогр.: с. 133-138.
Чуприна Надежда Тихоновна. Чуприна Надежда Тихоновна. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике: Научно-практ. пособие Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике: Научно-практ. пособие— М. : Либерея, 2004. — 117с. - (Серия "Библиотекарь и время; Вып.№13). — Библиогр.: с. 79-92.
Шрайберг Яков Леонидович. Шрайберг Яков Леонидович. Библиотека как объект автоматизации: схема формального описания, структуризация и моделирование на этапе предпроектного исследования Библиотека как объект автоматизации: схема формального описания, структуризация и моделирование на этапе предпроектного исследования / Государственная публичная научно-техническая библиотека России. — Препр. — М. : Издательство ГПНТБ России, 1998. — 33 с. : рис
Эксперт: Библиотека [Электронный ресурс]: Специализированная справочная система Эксперт: Библиотека [Электронный ресурс]: Специализированная справочная система / Информационно-правовой консорциум "Кодекс". — Электронные данные и прогр. — СПб., 2000. — Электрон. опт. диск (CD-ROM) 31с. прил. - (Кодекс / ГП "Центр комп'ютерных разработок").
Электронная библиотека РГБ: Проблемы формирования и использования:Сб. ст. Электронная библиотека РГБ: Проблемы формирования и использования:Сб. ст. / Российская гос. библиотека. Научно-исследовательский отдел библиотековедения / Татьяна Викторовна Майстрович (сост.,авт.предисл.и науч.ред.) Татьяна Викторовна Майстрович (сост.,авт.предисл.и науч.ред.) — М. : Пашков дом, 2003. — 150с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.06.2006 10.09.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Рiвне :: Запитання: 6410  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Пiдкажiть, будь ласка, чи можливо читачевi, який проживае в Украiнi замовити i отримати за допомгою iнтеренет повну електрону версiю книги (наприклад скановану або у PDF з забороною на копiювання та друк файла), оригiнал якоi зберiга¦ться у бiблiотецi Нiмеччини? Якщо це можливо, куди потрiбно звернутися за такою послугою? Дякую. З повагою Тетяна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Якщо на це видання ще діє термін закону про авторське право, то отримати електронну версію цілого видання неможливо.
У будь-якому разі починати Вам потрібно з Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, сектору Міжбібліотечного абонементу (МБА) http://www.libr.rv.ua/?content=about&id=1

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.05.2006 07.17.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: людмила із міста: харьков :: Запитання: 6390  
людмила запитує:
я сотрудник библиотеки им.в.г.короленко. меня интересует вопрос "работа вашей библиотеки с незащищенными слоями населения,а подробнее с инвалидами
Наша відповідь:
Уважаемая Людмила,наша библиотека имеет большой опыт в работе с детьми-инвалидами. Информацию о методах работы с этой категорией читателей можно найти в публикациях и на сайте нашей библиотеке. Если Вам нужна более полная информация - свяжитесь с нами. Координаты и адрес электронной почты Вы найдете на нашем сайте: http://www.kinder.mksat.net

1. Гречко Г.С. Детские библиотеки как центры информационной релаксации для детей с ограничениями жизнедеятельности// Світ дитячих бібліотек. - 2002. - №3.- С. 15-18.
2. Гречко Г.С. Детские библиотеки как центры информационной релаксации для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности//Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологие и новые формы сотрудничества. Т.2. - С. 824-828. (2002г.)
3. Гречко Г.С. Ты не один в мире// Вестник БАЕ. - 2002. -№2. - С.64-66.
4. Гречко Г.С. Реалізація проекту "Ти не один у світі, що був підтриманий мережевою програмою інституту відкритого суспільства (Будапешт)// Відкритий світ. - 2000. - №4.- С.11.
5. http://www.kinder.mksat.net/pages/proffi.htm

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.05.2006 10.33.21 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284055 seconds