Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Кора із міста: Київ :: Запитання: 41741  
Кора запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть, будь ласка, з пошуком джерел щодо створення "Портфоліо бібліотекаря". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кора! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Електронне портфоліо бібліотекаря: методичні поради - http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Електронне_портфоліо_бібліотекаря:_методичні_поради
Коленко Т. А. Портфоліо шкільного бібліотекаря : методичні рекомендації з підготовки шкільних бібліотек до атестаційної експертизи / Т. А. Коленко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 68-69.
Портфолио школьного библиотекаря / ред. О. К. Громова. - М. : Чистые пруды, 2009. - 30 с. : табл., схеми. - (Библиотечка "Первого сентября". Библиотека в школе ; Вып. 30). - 5500 пр. - Бібліогр.: с. 29.
Портфоліо бібліотекаря : методичні рекомендації щодо створення портфоліо бібліотекаря закладу освіти // Шкільна бібліотека плюс. - 2011. - № 3. - С. 14-17.
Портфоліо успішного бібліотекаря: інтерактивні заходи та їх організація : метод. поради / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд.: С. Беген, О. Шматько, М. Кадило]. — Львів : ЛОУНБ : НМВ : Ліга-Прес, 2016. — [27] с. : іл.
Портфоліо шкільного бібліотекаря - http://trostianets-rmk.edukit.vn.ua/Files/downloads/Портфоліо шкільного бібліотекаря.doc
Пуліна А. А. Основні типии портфоліо / А. А. Пуліна // Завучу. Усе для роботи. - 2009. - № 11/12. - С. 62-63.
Створення портфоліо бібліотекаря закладу освіти - http://teacher.at.ua/publ/portfolio_bibliotekarja/19-1-0-20967

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.03.2018 18.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Александра із міста: Киев :: Запитання: 41727  
Александра запитує:
Здравствуйте. Мне нужна литература по теме “информационная культура”. Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Панасченко О. А. Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві / О. А. Панасченко, Л. В. Панченко // Правова інформатика. – 2015. – № 2. – С. 32-38.
– Ковпак В. А. Інформаційна культура особистості як умова створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору нації / В. А. Ковпак // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2014. – № 4. – С. 131-134.
– Безверха Г. І. Інформаційна культура як ступінь досконалості людини в умовах становлення інформаційного суспільства / Г. І. Безверха // Соціологія, політологія: Вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 2. – С. 4-8.
– Можаровська Н. Інформаційна культура як об’єкт національної інноваційної політики та правознавства / Наталія Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 136-139.
– Галета Я. Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства / Я. Галета // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 11-14.
– Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури / О. П. Дзьобань, Є. М. Мнуйлов // Інформація і право. – 2017. – № 1. – С. 74-81.
– Оранюк Б. Ю. Вікові особливості підлітків у контексті формування інформаційної культури в мережевому спілкуванні / Б. Ю. Оранюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 1. – С. 283-293.
– Романчук О. Інформаційне суспільство та Україна / Олег Романчук // Універсум. – 2016. – № 5/6. – С. 53-56.
– Тріфаніна Л. С. Тенденції розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства / Л. С. Тріфаніна // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2015. – № 1/4. – С. 37-46.
– Мітчук О. А. Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору / О. А. Мітчук // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 9-12.
– Ворон О. Інформаційна культура як загальнонаукова та педагогічна проблема / О. Ворон // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 1. – С. 149-151.
– Данильян О. Г. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
– Дарморіз О. Тенденції розвитку сучасної інформаційної культури : про особливості сучасної культури, про нові її типи – електронну, інтернет-культуру, кіберкультуру, які виникли в результаті науково-технічного прогресу та символізують рівень розвитку сучасного суспільства загалом розмірковує доцент кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Дарморіз / О. Дарморіз // Українська культура. – 2013. – № 9/10. – С. 18-20.
– Костина А. В. Информационная культура в концепциях информационного общества / А. В. Костина, Г. П. Хорина // Философия и культура. – 2012. – № 4. – С. 14-20.
– Верменко А.Ю. Проблеми формування інформаційної культури особистості: світоглядно-філософський вимір / А. Ю. Верменко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України. – 2012. – № 2. – С. 24-27.
– Джинчарадзе Н.Г. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз) : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Джинчарадзе Н. Г. ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1997. - 425 л.
– Павленко Г.А. Інформаційна культура соціальних суб'єктів як фактор удосконалення управління суспільством : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Павленко Г. А. ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2009. - 20 с.
– Інформаційна культура : [навч. посібник] / В. С. Цимбалюк [та ін.] ; заг. ред. М. Я. Швець, Р. А. Калюжний ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2007. - 254 с.
– Матвієнко О.В. Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний контекст : навч.-метод. посібник / О. В. Матвієнко ; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : [б.в.], 2006. - 116 с.
– Прудникова О.В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - Харків : Право, 2015. - 351 с.
– Руденко О. Інформаційна культура в школі / Олександра Руденко // Завуч. - 2013. - № 3: Вкладка. - С. 1-24.
– Макарова М. Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання / М. Макарова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 12. - С. 40-43.
– Прудникова О. В. Інформаційна культура і інформаційну епоху / О. В. Прудникова // Стратегічна панорама. - 2016. - № 2. - С. 90-94.
– Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Наталія Грабар // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 3. - С. 5-7.
– Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 34-38.
– Воронкова В. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Воронкова // Зовнішні справи. - 2014. - № 12. - С. 36-40 : фото. кол.
– Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства / В. Кафарський // Голос України. - 2006. - 23 травня. - С. 10
– Мельник Ю. Формування алгоритмічної складової інформаційної культури особистості / Ю. Мельник // Рідна школа. - 2002. - № 12. - С. 50-52.
http://stud.com.ua/62396/menedzhment/informatsiyna_kultura
http://ua-referat.com/Інформаційна_культура_як_спосіб_входження_в_інформаційне_суспільство
http://ukped.com/skarbnichka/627-
http://pidruchniki.com/77080/kulturologiya/informatsiyna_kultura
http://referatbox.com.ua/7872-informacionnaya-kultura.html
http://fil.nlu.edu.ua/article/viewFile/101656/97213
http://nvk9-sumy.ukrosvita.org/informatsiyna-kultura-ta-informatsiyna-gramotnist/
http://jure.in.ua/tema-3-informatsijna-kultura/
file:///C:/Users/User/Desktop/70982-148082-1-PB (1).pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2013/s25/ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.pdf
http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/2/25.pdf
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5784

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.02.2018 16.50.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41711  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Сучасна українська дитяча книга". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей [Електронний ресурс] / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.12. - С. 24–29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном [Електронний ресурс] / У. Гнідець // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_10.
Гнідець У. С. Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури [Електронний ресурс] / У. С. Гнідець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2012. - Вип. 11. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_26.
Гринівський Т. С. Стандарт української дитячої книги: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Т. С. Гринівський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2011. - Вип. 25. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_68.
Єфімова М. П. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 259-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__57.
Єфімова М. П. Типологія дитячої книги [Електронний ресурс] / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__38.
Зімакова Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 54. - С. 84-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_54_12.
Качак Т. Б. Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 362-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_41.
Література. Діти. Час. Вип. 4 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.] ; обкл. М. Дятлик. - Рівне : М. С. Дятлик, 2013. - 307 с.
Література. Діти. Час. Вип. 5 / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва ; упоряд. та літ. ред. У. Баран [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2016. - 222 с.
Литвиненко О. Якісні параметри національного книговидання дитячої художньої літератури [Електронний ресурс] / О. Литвиненко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_2.
Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія / Е. Огар. - Львів : Світ, 2012. - 319 c.
Огар Е. І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Е. І. Огар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 32 c.
Огар Е. І. Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Поліграфія і видавнича справа. - 2014. - № 1-2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2014_1-2_2.
Олійник В. А. Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) [Електронний ресурс] / В. А. Олійник // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 7. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_38.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 11. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_11_3.
Петренко О. Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні [Електронний ресурс] / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_12_3.
Пономаренко Л. Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту [Електронний ресурс] / Л. Г. Пономаренко, А. О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_55_9.
Федіна Ю. Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги [Електронний ресурс] / Ю. Федіна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 35. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_35_22.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок [Електронний ресурс] / О. М. Харченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2010. - № 1. - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_16.
"Краща література юним читачам", скорочено - КЛЮЧ – таку назву має проект, присвячений дитячій літературі України. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.02.2018 18.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41698  
Оксана запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація до курсової роботи "Бібліотека і концепція національного виховання громадян України". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано.
Радимо ознайомитися із відповідями на запитання довідки № 31154, 41609 та джерелами інформації:

Бібліотека в освітньому просторі. Національно-патріотичне виховання в бібліотеках ВЗО Хмельниччини [Електронний ресурс] : інформ. бюл. для працівників бібліотек ВНЗ ІІІ - IV рівнів акредитації державної форми власності Хмельницької області. №19 / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова , О. О. Костюк ; гол. ред. О. Б. Айвазян. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 74 с.; Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten19/buleten19.htm

Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання / [О. Боярчук та ін. ; упоряд. Н. Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 187 с. : іл.

Дитяча бібліотека - соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [авт.-уклад.: Н. І. Безручко, О. В. Безручко ; ред. Н. М. Скоморовська]. - Київ : [б. в.], 2011. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23-24.
Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. - 2012. - №2. - С.22-24.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках: метод. реком. / КЗ "РОМЦ БКР"; уклад. Л. В. Гріщенко; ред. Л. В. Воскобійник - Черкаси: [б. в.], 2015. - 16 с.; Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/ss-53105503

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. реком. - Київ : [б. в.], 2017. - 90 с.

Роль дитячої бібліотеки у системі полікультурного виховання : консультація / Держ. закл. "Нац. б-ка України для дітей" ; [уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк]. - Київ : [б. в.], 2011. - 12 с.

Савенко Л. Роль юнацької бібліотеки у вихованні толерантності й духовності молоді / Лариса Савенко // Бібліотечний форум України. - 2013. - №4. - С. 23-25.

Сопова Т. Ціннісні орієнтири молоді в бібліотечних координатах / Т. Сопова // Бібліотечний форум України. - 2013. - №1. - С. 27-31.

Цимбалюк С.Я. Роль бібліотеки як інформаційного ресурсу у формуванні культури і духовності особистості / С. Я. Цимбалюк // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури. - 2013. - С.161-167.

Чорна І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів : творчість та інновації в бібліотеці / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 8. - С. 17-19.

Бібліотека - платформа для національно-патріотичного виховання підлітків та молоді // http://vollibr.org.ua/index.php/home-2/14-sample-data-articles/485-biblioteka-platforma-dlya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-pidlitkiv

Мій дім - моя країна : метод. реком. з питань національно-патріотичного виховання дітей // http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&dpage_id=157

Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
директорів обласних бібліотек для дітей 28-30 жовтня 2015 // http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали конференції.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.02.2018 09.16.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: місто Київ :: Запитання: 41681  
Вікторія запитує:
Доброго дня!Меня потрібна тематична добірка літератури, або журнальних статей за проблемою: інформаційна культура бібліотекарів в біблотеках для дітей.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо Вам переглянути розділ "Інформаційна культура користувачів" на сайті Національної бібліотеки України для дітей (зверніть увагу на підрозділ: Методико-бібліографічні видання) Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6619.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 17.02.2018 18.16.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.287504 seconds