Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Софія із міста: Меденичі :: Запитання: 42252  
Софія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи. Тема:"Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках" Дякую!
Наша відповідь:
1.Остапчук Ю. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушенням зору [Текст] : (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С.48-50.
2.Романуха, Зоя. Безбар'єрний доступ до інформації користувачів з порушеннями зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика.- 2017.- № 4. - С.12-14.
3.Філахтова, Н. Від серця до серця// Бібліотечна планета. - 1999. - № 4. - С. 13
4.Чурсина , Лариса. Целители душ // Библиотека. - 2004. - № 3. - С. 27-28
5.Коновалова, М. Никто не застрахован от беды. // Библиотека. - 1999. - № 8. - С. 15
6.Самохина, Е. Зона повышенного внимания // Библиотека. - 2001. - № 8. - С. 60-62
7.Васильченко, Світлана Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 37-41
8.Пашкова, Валентина. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичних та психічними обмеженнями у США [Текст] / Валентина Пашкова // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.Вернадського. - Київ, 2002. - Вип.9. - С. 611-619. - Бібліогр.: 13 назв.
9.Кагановська, Лариса. Бібліотечно-інформаційне забезпечення інвалідів зору // Наукові праці Національної бібліотеки імені В.Вернадського. - Київ, 2002. - Вип.9. - С. 619-622
10.Христюк, Л. Повір у себе : Досвід роботи Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва з молоддю із особливими потребами / Л. Христюк // Бібліосвіт. - 2004. - № 4. - С. 31-33
11.Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 24-25

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.09.2018 21.12.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Бориспіль :: Запитання: 42224  
Лідія запитує:
Організація створення музеїв історії в бібліотеках Л. Б. хавкіною
Наша відповідь:
Доброго дня, Лідіє! Перегляньте наступні джерела:
Бібліографічний покажчик праць Л. Б. Хавкіної та література про неї // Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : харківський період діяльності (1888-1918) : зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. — Xарків, 2004.
Драган Р. А. Любов Хавкіна. Витоки українського бібліотекознавства / P. Драган // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 1. — С. 38-40.
Соколов В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та переспективи : бібліотеки та музеї / В. Соколов // Бібл. форум України. - 2018. - № 3. - С. 31-44.
Хомякова И. Г. Все лучшее внедрить на Родине стремилась Любовь Борисовна Хавкина / И. Г. Хомякова // Мир библиогр. – 2013. – № 1. – С. 50–56.
Від 19 до 21 століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства [Електронний ресурс] : матер. міжнар. наук.-практ. конф. // Культура України : електронна бібліотека. - Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=1353.
Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу : інформ.-бібліог. ресурс : Л. Б. Хавкіна - Бібліографія публікацій про життя та діяльність Л. Б. Хавкіної [Електронний ресурс] / наук. керівник проекту І. І. Хемчян // Держ. наук.-педагог. б-ка України імені В. О. Сухомлинського НАПН України : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://old.dnpb.gov.ua/id/1361/.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.08.2018 12.12.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Київ :: Запитання: 42218  
Лілія запитує:
Формування простору в бібліотечному середовищі
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілія! Перегляньте наступні джерела:
Зверевич В. В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" / В. В. Зверевич // Науч. и те хнич. б-ки. — 2012. — № 11. — С. 7—17.
Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період / Г. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. - № 3. – С. 26-30.
Бібліотечний простір – реальний та віртуальний [Електронний ресурс]: веб-сайт // Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара. – Електрон. дані. – Херсон, 2016. – Режим доступу: http://lib.kherson/ua/bibliotechniy-prostir... (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана. Бібліотечний простір – Виставкова робота [Електронний ресурс ] : веб-сайт // Нац. б-ка ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2009. – Електрон. дані. – 2009. – Режим доступу: http://www.profy.nplu.org/articles/php?lng (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана.
Бібліотечний простір – Рекреаційні зони [Електронний ресурс]: веб-сайт //Нац. б-ка ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2009. - Електрон. дані. - 2011. – Режим доступу: http://profy.nply.org/articles.php?lng=uk&=1980 (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана.
Бібліотечний простір: трансформація та організація в сучасному вимірі [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. / уклад. Т. В. Горда; комун. закл. «Обл. наук. б-ка імені Тараса Шевченка» Черкас.обл. ради – Черкаси, 2017. – 12 с. – Режим доступу: ibrary.ck.ua/files/2017/10/19/BiblProstir.pdf. – Назва з екрана.
Земляний А. Проект «Молодіжна бібліотека» [ Електронний ресурс]: веб-сайт / А. Земляний // Молодіжна секція УБА. – 2016. – Електрон. дані. – Режим доступу: www/url: http://molod/ula.org/ua/novini/Item/481-proekt-molodizhnabiblioteka (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана.
Кулик Є. Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва [Електронний ресурс] / Є. Кулик // Вісник Кн.палати. — 2014. — № 12. — С. 28-31. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2014_12_10.pdf. - – Назва з екрана.
Організація комфортного середовища [Електронний ресурс]: веб-сайт / з досвіду публ. б-к світу. – Електрон. дані. – Режим доступу: http:// libr.rv.ua/ data/files/n.volyan/f37663a24064a0…docx (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана.
Терещенко О. В. Організація простору сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] : веб-сайт / О. В. Терещенко // ЦМБ ім. В. Г.Белінського ЦБС Шевчен. р-н м. Харкова, 2016. – Електрон. дані. – Режим доступу: http:// belinskogo/kh.ua/Organization of library space.html (дата звернення: 15.09.2017). – Назва з екрана.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.08.2018 14.21.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м.Золочів :: Запитання: 42202  
Галина запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка у підборі літератури на тему. "Видавництво "Русалка".Григорій Гануляк." Наперед щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Дошнянський, І. Григорій Гануляк [Текст] / І. Дошнянський // Український календар. - 1983. - № 1-12. - С. 88-89
- Кусий Л. Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939) [Електронний ресурс] / Л. Кусий // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . - 2009. - № 1. - С. 139-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2009_1_10
- СТРАХОПУДЪ : сатирично- гумористичный календарь на рокъ ... / ред. Г. Ганулякъ. - Львовъ : [б.в.].- Отримується з 1922. Ред. : Ганулякъ Г.
- ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : місячник театру і сцени / ред. Г. Гануляк. - Львів : [б.в.], 1922 . - Видання складає 2-у частину конвалют.- Отримується з 1922. Ред. : Гануляк Г.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Русалка_(видавництво)
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Русалка_(видавництво)
https://zaxid.net/knigari_ta_knigarni_u_minulomu_lvova_n1343805
https://uk.unionpedia.org/i/Русалка_(видавництво)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12860/12-Dombrovska.pdf?sequence=1
http://ukrauto.com.ua/content/knigari-ta-knigarni-u-minulomu-lvova
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=7398&Itemid=90
https://halinadudar-teacher.blogspot.com/2017/04/blog-post_30.html

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.08.2018 16.25.47 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42167  
Наталя запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти статтю в електронному доступі "Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2016_4_7.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.07.2018 11.30.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270986 seconds