Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Ірина із міста: м. Надвірна :: Запитання: 46226  
Ірина запитує:
Доброго дня. Цікавить тема Архівне описування:основні види, етапи та рівні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Архівне описування (розділ 8)
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/pravila-archive.pdf
Архівне описування (розділ 9)
https://hktt.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/kalakura_ya_matyash_i_red_arkhivoznavstvo.pdf
Правила описування архівних документів
http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf
Архівне описування: поняття, види, принципи і методи
https://studfile.net/preview/7327363/page:32/
https://studfile.net/preview/5550417/page:16/
https://studopedia.su/13_174213_tema--arhivne-opisuvannya.html
Поняття, види, принципи і методи архівного описування
https://poznayka.org/s41919t1.html
Архівне описування
https://www.shag.com.ua/i-navchalena-disciplina.html?page=6
https://ukrdoc.com.ua/text/26023/index-1.html

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 30.01.2022 13.09.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: с. Лісна-Тарновиця :: Запитання: 46222  
Ірина запитує:
Доброго вечора.Цікавить тема Архівне описування: основні види, етапи та рівні. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Архівне описування (розділ 8)
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/pravila-archive.pdf
Архівне описування (розділ 9)
https://hktt.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/kalakura_ya_matyash_i_red_arkhivoznavstvo.pdf
Правила описування архівних документів
http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf
Архівне описування: поняття, види, принципи і методи
https://studfile.net/preview/7327363/page:32/
https://studfile.net/preview/5550417/page:16/
https://studopedia.su/13_174213_tema--arhivne-opisuvannya.html
Поняття, види, принципи і методи архівного описування
https://poznayka.org/s41919t1.html
Архівне описування
https://www.shag.com.ua/i-navchalena-disciplina.html?page=6
https://ukrdoc.com.ua/text/26023/index-1.html

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.01.2022 18.24.39 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: с. Добротів, Надвірнянський р- :: Запитання: 46220  
Іванна запитує:
Доброго дня! Цікавить тема Архівна інформація: потреби та групи споживачів. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://vuzlit.ru/412575/potrebi_arhivniy_informatsiyi_grupi_spozhivachiv
https://studfile.net/preview/9753660/page:51/
https://knowledge.allbest.ru/audit/3c0b65635b2bc79a4c43a88521306d37_0.html
https://studopedia.su/9_93026_VI-potrebi-v-arhIvnIy-InformatsIyi-ta-grupi-yiyi-spozhivachIv.html
http://studcon.org/potreby-v-arhivniy-informaciyi-ta-grupy-yiyi-spozhyvachiv
file:///C:/Users/User/Desktop/5480-Текст статті-11004-1-10-20180525.pdf
https://referaty.net.ua/referaty/referat_5967337.html
https://wikipage.com.ua/1x126e.html
https://studentlib.com/referat-170202-potrebi_v_arhivniy_informacii_ta_grupi_ii_spozhivachiv.html

– Петрович В. В. Використання архівної інформації: науково-методичні засади / В. В. Петрович // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Історичні науки. – 2012. – № 10. – С. 157-162.
– Студії з архівної справи та документознавства [Електронний ресурс] : збірник наукових праць. Т. 15 / Держ. ком. архівів України, Укр. держ. науково-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; Голов. ред. І. Б. Матяш. - Електронні текстові дані. - Київ : [б. и.], 2007. - 232 с.
– Студії з архівної справи та документознавства [Електронний ресурс] : збірник наукових праць. Т. 16 / Держ. ком. архівів України, Укр. держ. науково-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; Голов. ред. І. Б. Матяш. - Електронні текстові дані. - Київ : [б. и.], 2008. - 152 с.
– Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник / В. Ю. Жарких [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - Київ : Каравела, 2017. - 232 с.
– Хрестоматія з архівознавства : навч. посібник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; упорядник Г. В. Боряк. - Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2003. - 408 с.
– Пристайло В. Поняття "архівна інформація" в контексті Концепції забезпечення національних інтересів України в архівній справі // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. праць. – Київ, 2006. – № 8. – С. 40-47.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.01.2022 12.13.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46218  
Ангеліна запитує:
Науково- методична робота архівів: зміст та форми
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.01.2022 17.35.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 46204  
Надія запитує:
Доброго дня! Я хочу скласти біобібліографічний покажчик до ювілею колеги. Розкажіть, будь ласка, як правильно подати в бібліографічному описі у зоні приміток інформацію про наявність бібліографії у виданні чи публікації. У яких випадках доцільно вказати наявність бібліографії в аналітичному описі статті? Чи має значення кількість позицій у пристатейному списку? Чи є якийсь мінімум цих позицій, що вже передбачає наявність у зоні приміток інформації про бібліографію? В якому форматі подається така інформація? Я зустрічала такі: «Бібліогр.: с. 21-22 (14 назв)» та «Бібліогр. наприкінці ст.». Який варіант кращий? Чим вони відрізняються? Також порадьте, будь ласка, навчальну чи методичну літературу, яка допоможе вивчити це питання детальніше. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Область приміток містить додаткову інформацію про об'єкт опису. Подається вона відповідно стандарту «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» у досить довільній формі, на розсуд каталогізатора. Наприклад, «Бібліогр.: с. 55-58», «Пристат. бібліогр.», «Бібліогр.: с. 458-481, пристат. бібліогр.», «Бібліогр.: с. 194-195, 205-209» тощо.
Наша довідка є бібліографічною. Ми рекомендуєм лише список джерел, де міститься потрібна інформація.
Тому пропонуємо Вам переглянути наступні документи:
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації. Бібліографічний опис документів. Анотування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : НАКККіМ, 2014. — 268 с.
Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — Київ : Вікар, 2003. — 328 с. — (Вища освіта 21 століття).
Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. - Київ, 2015. - 79 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.01.2022 10.46.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.250099 seconds