Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Анна из города: Лубни :: Вопрос: 47628  
Анна спрашивает:
Туровська, Л. Електронна вітрина нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі дистанційного бібліотечного обслуговування [Текст] / Л. Туровська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С. 15–17. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
Наш ответ:
Вибачте, але нам не вдалось знайти у електронному вигляді статтю.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 6.02.2024 14.19.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: ЛЬвів :: Вопрос: 47613  
Марія спрашивает:
добрий день!) Потрібна література на тему курсової роботи включаючи законодавство України так і електронні та паперові варіанти, а саме "ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК"
Наш ответ:
Андрухів А. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посіб. / А. Андрухів, Р. Голощук, М. Сокіл ; худож.-дизайнер У. Келеман. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 135 с. : іл. — (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 8).
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2013 р., НПБУ, м. Київ : Тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність" / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; уклад. С. Басенко. — Київ : [б. в.], 2013. — 110 с.
Богун, Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях / Н. Богун // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 22-24.
Владімірська Р. Л. Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів [Електронний ресурс] / Р. Л. Владімірська // Поліграфія і видавнича справа. — 2012. — № 4. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2012_4_7
Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем [Електронний ресурс] / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 3. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_6
Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем [Електронний ресурс] / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 3. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_6
Грамм О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) [Електронний ресурс] / О. М. Грамм, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. — 2019. — Вип. 2. — С. 154-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_14
Дашенкова Н. М. Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання [Електронний ресурс] / Н. М. Дашенкова // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2012_29_25
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / Онищенко, Олексій Семенович [и др.] ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 2011. — 247 с.
Зайцева С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / С. Зайцева // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_4
Каракоз О. О. Традиційна і електронна книга крізь призму проблеми популяризації книги й читання [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Питання культурології. — 2019. — Вип. 35. — С. 193-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2019_35_19
Маркова, В. А. Електронна книга: наукове поняття чи метафора? / В. А. Маркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 3. — С. 69-74.
Остапова І. Електронна книга і традиційна книжкова культура [Електронний ресурс] / І. Остапова // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 5. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2003_5_13
Пастушенко О. Дисертаційні дослідження з історії книжкових коллекций та книги в україні і питання створення електронного ресурсу [Електронний ресурс] / О. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — 2015. — Число 25. — С. 149-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_25_14
Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8
Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8
Савченко О. М. Особливості та відмінності інтерактивної електронної та друкованої книги [Електронний ресурс] / О. М. Савченко // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2021. — № 2. — С. 20–28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2021_2_4
Станкевич Олена. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів [Електронний ресурс] / Олена. Станкевич // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 5. — С. 258 - 265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2010_5_25
Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? [Електронний ресурс] / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 487-497. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_45
Трошкіна К. Є. Технологічні засоби захисту авторських прав на електронні книги: США та Україна [Електронний ресурс] / К. Є. Трошкіна, І. С. Мітькова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2018. — Вип. 5. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_5_43
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/formuvannya-rinku-ukrainskoi-elentronnoi-knizhki-problemi-i
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр#Text

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 31.01.2024 11.53.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євгенія из города: Львів :: Вопрос: 47602  
Євгенія спрашивает:
Добрий день, потрібна література на тему: «Типи бібліотечних колекцій». Дякую!
Наш ответ:
Заєць О. В. Приватні книжкові колекції митрополитів та архімандритів у складі бібліотеки Києво–Печерської лаври [Електронний ресурс] / О. В. Заєць // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_16
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. — Київ, 2020. — 300 с. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/er-0004045.pdf
Лісова І. В. "Приватна книжкова колекція": теоретичні підходи до визначення поняття [Електронний ресурс] / І. В. Лісова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__58
Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування / І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 42-48.
Любовець Н. І. Яскравий біографічний штрих до історії книжкових колекцій і книгозбірень [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 17. — С. 274–279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_17_19
Пастушенко О. В. Історичні книжкові колекції як об'єкт дисертаційних досліджень із книгознавства в Україні(1999-2012) [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — 2015. — Число 26-27. — С. 217-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_26-27_22
Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 13-15.
Польовик С. М. Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_12
Польовик С. Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_10
Рабчун О. С. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження – опрацювання – організація книжкових колекцій [Електронний ресурс] / О. С. Рабчун // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2014. — Вип. 18. — С. 176-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_15
Тур О. Дигіталізація архівних фондів, музейних та бібліотечних колекцій як чинник збереження національної культурної спадщини України [Електронний ресурс] : документознавство. Архівознавство / О. Тур, В. Шабуріна, В. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2023. — № 3. — С. 49-56. — Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290983/284602
Турчин Н. Колекція "Бібліотеки Дори Доброї" у фондах НБУ для дітей [Електронний ресурс] / Н. Турчин // Бібліотека у форматі Д°. — 2015. — № 4. — С. 29-31. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/101#page/28/mode/2up
Яковенко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина [Електронний ресурс] / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 3. — С. 43-50. — http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_3_9.pdf
Якубова Т. Провенієнції видань бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 44-48.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 23.01.2024 16.02.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47577  
Дмитро спрашивает:
Сучасна дитяча бібліотека - центр формування інформаційної культури користувачів
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антипова В. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков / В. Антипова // Шкільна бібліотека плюс. — 2010. — № 11-12. — С. 38-46.
Гордієнко А. І. Майбутнє бібліотек: тенденції, прогнози, роздуми [Електронний ресурс] / А. І. Гордієнко // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. директорів обл. б-к для дітей, 7-10 жовт. 2014 / Нац. б-ка України для дітей. — Київ, 2014. — С. 3-13. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/186#page/2/mode/2up.
Информационная культура, информационная грамотность и компьютерная компетентность // Шкільна бібліотека плюс. — 2011. — № 6. — С. 18-20.
Колосай Л. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів : практ. посіб. для керівників середніх закладів освіти, методистів з бібл. фондів, шкіл. бібліотекарів / Л. Колосай // Шкільний світ. — 2001. — 10, берез. — С. 3-22.
Онисько Г. Основи інформаційних знань : навч. посіб. / Г. Онисько. – Луцьк, Волин. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 128 с.
Сучасна дитяча бібліотека — центр формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури учнів : (методичні поради) / підгот. О. В. Дорохова ; Чернігівська обласна бібліотека для дітей імені М. Островського. — Чернігів, 2009. — 12 с.
Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. рек. / упоряд. А. Рубан; наук. консультант Я. Чепурко; наук. рек. П. Рогова, В. Лутовинова, рецензент Є. Медведєва; літ. ред. Л. Стельмах; відп. за вип. І. Хемчян. — Київ, 2005. — 64 с.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 5.01.2024 08.13.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Канів :: Вопрос: 47565  
Людмила спрашивает:
Добрий день. Скажіть будь ласка при списані літератури з бібліотечного фонду яку треба вказувати ціну ту що в інвентарній книзі чи якусь іншу (тобто проіндексовану?) Чи можна десь взнати порядок індексації видань? Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Людмило! Бібліотечні працівники під час списання документів повинні проводити індексацію вартості видань, що вилучаються, тобто у інвентарній книзі вказувати проіндексовану ціну та за цією вартістю списувати видання. Порядок індексації списаних видань здійснюється за "Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах". Індексацію балансової вартості бібліотечного фонду в цілому мають здійснювати бухгалтерії бібліотек або відділів культури та (у разі повної децентралізації) бухгалтерії сільських рад.
Додатково перегляньте статтю Мавєєвої В. Застаріла бібліотечна література: коли та як списати? - https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/zastarila-bibliotechna-literatura-koli-ta-yak-spisati/.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 12.12.2023 11.22.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.283828 seconds