Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45084
   


Автор вопроса: Катерина из города: Прилуки :: Вопрос: 46767  
Катерина спрашивает:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: "Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки". Дякую завчасно.
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Конах В. К. Виникнення та еволюція поняття «медіапростір» в науковій думці / В. К. Конах // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - No 2. - С.112-129.
Матвієнко О. В. Бібліотека навчального закладу в умовах інформатизації: проблеми і завдання / О. В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. - 2006. - No 4. - С. 136–145.
Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія / Харків. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2017. - 326 с.
Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 88 с.
Чиж І. Деякі міркування щодо законопроєкту «Про медіа» : книгознавство. Видавнича справа / І. Чиж // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 2. - С. 15-17.
Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика / С. Шашенко // Вісник Кн. палати. - 2018. - № 8. - С. 24-28.
Ярошенко Т. О. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Укр. журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - С. 10-17.
Боярин A. Медіа-середовище сучасної бібліотеки / А. Боярин // Інтегровані комунікації. – 2018. - № 6. – С. 33-40. - Режим доступу: https://www.intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/119.
Мажара Л. Бібліохаб як сучасний бібліотечний простір [Електронний ресурс] / Л. Мажара // Запорізька обласна наукова бібліотека : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zounb.zp.ua/resourse/zaporizkyy-kray/zaporizhzhya-bibliotechne/fahova-osvita/bibliohab-yak-suchasnij-bibliotechnij-prostir. - Назва з екрана.
Матвієнко О. В. Модернізація бібліотеки: від аксіологічного підходу до кіберфізичної концепції [Електронний ресурс] / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Феномен бібліотек в сучасному світі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 30 верес. 2021 р. Маріуполь / Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь : МДУ, 2021. - С. 185-189. - Режим доступу: https://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2021/zbirnik_2_vnpk_fenomen_bibliotek.pdf.
Онищенко О. С. Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс / О. С. Онищенко // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201910_artilces_field_dopmat_files/conf_onychenko_2019.pdf.
Хрущ С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2021. - № 4(2). – С. 187-194. – Режим доступу: http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/247478/244939.
Хрущ С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. - № 9. – С. 70-78. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259153/255964.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 24.10.2022 09.15.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина Поляновська из города: Житрмир :: Вопрос: 46766  
Ірина Поляновська спрашивает:
Формування краєзнавчого фонду у бібліотеці
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вилегжаніна Т. Поточне комплектування – один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2007. — № 4. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_1.
Вітушко Н. Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект [Електронний ресурс] / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 32. — С. 199-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_21.
Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми [Електронний ресурс] / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. — 2010. — № 4. — С. 7-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_4_3.
Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08. / С. О. Денисенко. — Харків, 2003. — 20 с.
Кузнецова М. М. Методологічні підходи до системного формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону [Електронний ресурс] / М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип. 36. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_17.
Павлуша І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів [Електронний ресурс] / І. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2000. — № 2. — С. 16-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_2_5.
Шевченко М. Краєзнавчі документи: пріоритетний об’єкт оцифрування [Електронний ресурс] / М. Шевченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 1. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_1_10.
Шкира О. І. Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / О. І. Шкира // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. — 2008. — Вип. 1. — С. 200- 207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2008_1_23.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 24.10.2022 00.17.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Коростишів :: Вопрос: 46748  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна інформація за темою "Краєзнавчі ресурси бібліотек України". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Волошінська Н. Краєзнавчі ресурси Національної історичної бібліотеки України (за результатами дослідження) : бібліотечне краєзнавство / Н. Волошінська // Бібліотечна планета. - 2020. - № 4. - С. 10-14.
Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / С. О. Денисенко. - Харків : ХДАК, 2003. – 22 с.
Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — Київ : Знання, 2007. — 502 с.
Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек / С. Онищенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 18-22.
Прокопчук В. Бібліотечне краєзнавство: сутність і перспективи
(на прикладі наукової бібліотеки Камянець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2012. – № 34. – С.15–22.
Борейко В. М. Корпоративні краєзнавчі ресурси бібліотек області [Електронний ресурс] / В. М. Борейко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід,
перспективи : зб. матер. обл. наук.-практ. конф., 25 вересня 2018 року, м. Хмельницький / Хмельниц. ОУНБ. - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. . - С. 139-143. - Режим доступу:
Забіянов Є. Краєзнавчі електронні ресурси в освітньому процесі [Електронний ресурс] : прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Є. Забіянов // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2021. - № 8. - С. 74-90. - Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/247586/245330.
Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюлетень [Електронний ресурс] : Вип. 23 / Нац. іст. б-ка України; підгот. : В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v23.pdf.
Кузнецова М. М. Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об'єднань у регіоні [Електронний ресурс] / М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2011. - Вип. 33. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/hak_2011_33_11.pdf.
Михайлова О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / О. Михайлова, І. Чеховська // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_6_6.pdf.
Любовець Н. І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2015. - С. 359-376. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubi_2015_12_21.pdf.
Тишкевич К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для юнацтва [Електронний ресурс] / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/bibliotek_dok_inform/BDI_2_2017.pdf#page=53.
Чеховська І. Путівник по мережевих краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / І. Чеховська // Краэзнавство. - 2016. - — № 3-4. — С. 297-301. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166760.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 19.10.2022 15.17.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Житомир :: Вопрос: 46746  
Людмила спрашивает:
Добрий день. Мене цікавить запитання, документи, що регламентують розвиток краєзнавчої роботи бібліотек України на сучасному етапі.
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило. Головним документом, що регламентує розвиток краєзнавчої роботи бібліотек України на сучасному етапі є
Положення «Про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України» : Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.1996 р. Режим доступу: https://profy.nlu.org.ua/!site/official/o_country.htm
Також радимо скористатись виданнями:
Краєзнавча діяльність бібліотек : метод.. посіб. / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – Київ, 2002. – 209 с.
Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – Київ : Арістей, 2008. – 80 с.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 19.10.2022 14.12.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валентина из города: Київ :: Вопрос: 46633  
Валентина спрашивает:
Доброго дня. Сучасні способи та джерела поповнення фондів публічних бібліотек
Наш ответ:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парламент. б-ка України. — Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. — 271 с.
Каракоз О. О. Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 3. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_3_5.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [підгот. М. Талалаєвська ; відп. ред. Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2017. — 51 с.
Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва ; [уклад. Романюк О. І. ; ред.: Ковальчук Л. І. та ін.]. — Київ : [б. в.], 2014. — 55 с.
Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Н. Розколупа, Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. — 103 с.
Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / [Н. І. Розколупа та ін. ; наук. ред. Н. І. Розколупа] ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2019. — 191 с.
Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. — 2014. — № 2. — С. 27-31.

.: Раздел: Библиотеки. Архивы :: 15.08.2022 10.35.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.255011 seconds