Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 46932  
Альона запитує:
Доброго дня! Порадьте літературу на тему "Проблема «пастки часу» в управлінні інформаційно-аналітичною діяльністю інформаційних установ та засоби її подолання". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Варенко В. М. Аналітика: сучасні тенденції та виклики [Електронний ресурс] / В. М. Варенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_1_25.
Варенко В. М. Інформаційна аналітика в Україні: необхідність впровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Варенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2013. — № 1(2). — С. 110-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2013_1(2)__15.
Варенко В. Методичний аспект створення інформаційно-аналітичних документів: аналіз, технології, проблеми [Електронний ресурс] / В. Варенко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 46-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_15.
Варенко В. Операційна (онлайнова) аналітика: нові технології та можливості [Електронний ресурс] / В. Варенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — Вип. 9. — С. 10-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2022_9_3.
Водянка Л. Д. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу [Електронний ресурс] / Л. Д. Водянка, С. І. Тодорюк, А. Г. Карп // Економіка та держава. — 2020. — № 7. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_7_20.
Возний Н. Р. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід'ємної складової ефективного управління [Електронний ресурс] / Н. Р. Возний, Р. Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України. — 2014. — Вип. 24.9. — С. 208-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.
Калугін В. Ю. Джерела інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / В. Ю. Калугін, І. В. Федоров // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2022. — № 1. — С. 168-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2022_1_33.
Каращук О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у сучасному світі як складова стратегічних комунікацій [Електронний ресурс] / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 57. — С. 192-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_57_17.
Ковальська Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Ковальська // Бібліотечний вісник. — 2021. — № 3. — С. 12-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_3_4.
Мандзюк О. Цілі і завдання аналітичної діяльності у сфері інформаційних відносин [Електронний ресурс] / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 1. — С. 110-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_1_24.
Медведєва В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 4. — С. 31-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_4_7.
Писаревська Г. І. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом [Електронний ресурс] / Г. І. Писаревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 148-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20(1)__38.
Рибидайло А. А. Інформаційно-аналітична система в процесі управління матеріально-технічними ресурсами установи [Електронний ресурс] / А. А. Рибидайло, О. С. Левшенко, Т. В. Уварова, Т. В. Комолаєва // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. — 2015. — № 3. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2015_3_11.
Чепелюк Ю. Інформаційно-аналітична складова діяльності дипломатичних установ [Електронний ресурс] / Ю. Чепелюк // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2021. — Вип. 8. — С. 155-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2021_8_12.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.02.2023 09.08.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46877  
Дмитро запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми: Лінгвістичне забезпечення АІБС, особливості. Дякую!
Наша відповідь:
Доборого дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Віртуальні бібліотеки : матеріали конф. учасників навчання Центру з проблеми "Робота в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах. Програмне забезпечення АІБС" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; уклад. Я. О. Хіміч, О. І. Шевченко. — Київ, 2001. — 45 с.
Дзюба Н. И. Система лингвистического обеспечения АИБС детской библиотеки / Н. И. Дзюба // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". — 2003. — № 2. — С. 856-858.
Дзюба Н. Робота з довідниками в "МАРК-SQL" / Н. Дзюба // ЛібМаркет. — 2009. — № 4. — С. 2.
Жукова В. Інтеграція дисципліни "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи" в практичну діяльність бібліотек [Електронний ресурс] / В. Жукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 47. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_3.
Кочуєва З. А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об'єктів у сучасних бібліотечних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / З. А. Кочуєва; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2014. — 20 c.
Лобановська І. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / І. Лобановська. — Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/366471873.pdf. — Назва з екрана
Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, А. Клочок // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 4. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_1.
Лобузіна К. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, І. Лобузін // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 5. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_5_3.
Мартинович В. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника [Електронний ресурс] / В. Мартинович, О. Харгелія // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника . — 2009. — № 1. — С. 495-506. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2009_1_30.
Маслова А. [Проєкт "Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти"] : фахова інформація / А. Маслова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — 2019. — № 10. — С. 13-20.
Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації" // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 6. — С. 44-62.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 6.01.2023 07.49.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46807  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Сподіваюсь, що відповідь на ваш запит ви знайшли. Якщо не зможете знайти відповідь на ваше питання, то шукайте за таким алгоритмом дій: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером відповіді - № 46805.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.53.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46806  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Сподіваюсь, що відповідь на ваш запит ви знайшли. Якщо не зможете знайти відповідь на ваше питання, то шукайте за таким алгоритмом дій: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером відповіді - № 46805.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.36.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46805  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Добрий день, Ганно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/1115121256497/dokumentoznavstvo/organizatsiya_dilovodstva_zvernennyami_gromadyan
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п#Text
https://pidru4niki.com/1835010845267/pravo/dilovodstvo_zvernennyami_gromadyan
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b55a2e1-13c3-432e-8472-ef17adee3e3e&title=PoriadokZvernenniaGromadian&isSpecial=true
http://brrda.gov.ua/zvernennya-gromadyan/organizaciya-roboti-zi-zvernennyami-gromadyan/
http://mego.info/матеріал/106-діловодство-за-зверненням-громадян
https://zvg.ukrdem.org/faq?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKRLdhYTiDp51C4mSh-9zdZ_8MhBTkA3h3-EcpT8vJNwJ_K6_lk5TnAaAlvUEALw_wcB
http://sm.gov.ua/images/docs/metodichka_zver.pdf

– Петрова І.О. Організація діловодства у департаменті місцевого самоврядування / І.О. Петрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 37-43.
– Павлівський Б. Діловодство за зверненнями громадян у навчальному закладі / Б. Павлівський // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 2. – С. 71-80.
– Петрова І. О. Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у 20 сторіччі / І. О. Петрова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 77-80.
– Курочка Н. Звернення громадян до керівника навчального закладу: вимоги до оформлення, порядок та строки їх розгляду / Н. Курочка // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 10. – С. 11-15.
– Котляревська Г. До питання практики законодавчого регулювання звернень громадян в Україні / Г. Котляревська // Віче. – 2008. – № 23. – С. 27-28.
– Комова М.В. Діловодство : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. В. Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 4-те видання. – Львів : Триада плюс ; Київ : Алерта, 2011. – 217 с.
– Діловодство у державних установах : збірник інструкцій. – 2-е видання. – Київ : КНТ, 2009. - 593 с.
– Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник / А. Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с.
– Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2010. – 219 с.
– Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; ред. С. П. Білокурський. – Київ : Кондор, 2007. – 194 с. – (Бібліотечка документознавця).
– Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 536 с.
– Палеха Ю.І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; [авт. післям. О. Г. Оксіюк] ; Міністерство освіти і науки України). – 4-е вид., випр., доп. – Київ : Ліра-К, 2015. – 623 с.
– Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 359 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.24.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.305513 seconds