Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41678  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де можна знайти інформацію за темою "Бібліографознавча література України. Довідкові видання та підручники" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Черниш, Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій [Текст] / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 3-8 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Черниш, Наталія. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / Н. Черниш // Бібліотечний вісник. - 2017. - N 2. - С. 17-25. - Біблиогр. в кінці ст.
- Лога, Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 7. - С. 24 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Краєзнавчі бібліографічні видання України : бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. історична б-ка України. - К. : [б. в.].
...в 1986-1990 рр. - . - 1992. - 86 с. - Б. ц.
- Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) [] : історико-бібліографічне дослідження / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. - Львів : Б. в., 1999. - 425, [2] с. - (Сер. "Періодичні видання регіонів України"). - Покажч.: с. 401-424. - ISBN 966-02-0462-0 : б/ц грн.
- Сташко, Марія Василівна Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : Близько 6700 термінів / Марія Василівна Сташко,; Вступ. сл. та ред. Л.Полюги. - 2-е вид, перероб. та доп. - Львів : СП "БаК", 1996. - 196,[1] с. - Абетковий покажч. укр. слів: с. 153-194; Список літ.: с. 195-197.
- Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Книжкова палата України ; Hаук. ред. і автор вступ. ст. Швецова-Водка Г.М. - К. : Кн. палата України, 1999. - 115 с.
- Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства : Навчальний посібник / Галина Швецова-Водка; Ред. Валентина Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004, 2008. - 217 с. - Бібліогр: с. 204-207; Іменний покажч.: с. 208-209; Предметний покажч.: с. 210-217 .
- Бібліографознавство України (2006-2010) [] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М-во культури України, НПБУ ; укл. Лариса Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К. : [б. в.], 2012. - 231 с. - 25.00 грн.
- Метабібліографія України (2013) [] : покажчик бібліографічних посібників / М-во культури України, Націонал. парламентська б-ка України ; упоряд. О. Кордюкова ; ред. В. Кононенко. - К. : [б. в.], 2014. - 271,[1] с. - Іменний покажч. с. 211-246 - Абетковий покажчик назв установ с. 247-263. - 35.00 грн.
- Паславський, Т. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об'єкта / Т.Паславський // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 19-24
- Загуменна В., Геращенко М. Вклад у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Загуменна В., Геращенко М. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 9. - С. 4 - 5
- Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : Бібліогріфічний покажчик / Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Ред. М. Г. Спиця, Укл.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 111 с. - 6.50 грн., 15.00 грн., 4.50 грн.
- Джерела українознавства [Текст] : [Бібліографічний покажчик] / НАНУ; НБУВ. - К. : [б. и.], 1990- - .
Вип.2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Укл.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко. - 1998. - 128,[2] с. - 5.80 грн., 2.00 грн.
- Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Анотований каталог / Укл. Віталіна Шкаріна,. - К. : Б. в., 2006. - 83,[2] с. : іл.
- Державна бібліографія на Україні: (1922-1962) : збірник статей / Книжкова палата України; відп. ред. Василь Скачков. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1962 - .
Вип. 1. - 1962. - 83 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Б. ц.
- Устіннікова, Ольга. Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії [Текст] / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Киевская старина" ; "Україна" .
- Мельник, Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан [Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 33-36
- Патрикей, Світлана. Створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) [Текст] / С. Патрикей // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заморіна, Тетяна Михайлівна. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. М. Заморіна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 25-30
- Добровольська, Людмила Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 10-11
Рец. на кн. : Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. пр. / Г. М. Шевцова-Водка; / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . - Рівне, 2011. - 495 с.
- Стронська, Наталія. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Стронська // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.
- Геращенко, Михайло. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.
- Добко, Тетяна. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 60-62
Рец. на кн. : Швецова-Водка Г. М. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування : навч. посібн. для студентів спеціальності 029 "Інформ., біблі. та архів. справа" / Г.М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - C.3-13. - C.13-14. - C.14-15. - C.16-19. - C.19-22. - C.22-25. - C.25-29. - C.29-34. - C.35-37. - C.38-40. - C.40-46. - C.47-48. - C.51-52
- http://referatss.com.ua/work/rozvitok-bibliografiji-v-ukrajini/
- http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-bibl(2001–2005).pdf
- http://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istorychna_bibliohrafiia.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.02.2018 20.24.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41672  
Марія запитує:
Доброго дня! Можете підібрати книги за 2010-2014рр.на тему Бібліотечний персонал: навчання,умови праці,соціальний захист.Дякую.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! Ми вже відповідали на ваш запит. Зверніться до виконаної довідки 41424, а також до таких джерел інформації:

Буренко, Зоя Николаевна. Ступени к мастерству [Текст] : профессиональное развитие библиотечных кадров детских библиотек / З. Н. Буренко // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 17-20

Дем’яненко, Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації [Текст] / Л. Дем’яненко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 14-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Добко, Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 35-44

Езова, Свелана. Обьяснимое или непредсказуемое? [Текст] : о моделях поведения библиотекарей / С. Езова // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 19-20

Косхам, Аманда. Застывшие на информационной магитсрали в свете фар [Текст] / Аманда Косхам // Библиотечное дело. - 2012. - № 6. - С. 18-19 : іл.

Мудроха, В. Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом [Текст] / В. Мудроха // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 7. - С. 36-38

Петрова, Л. Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек України [Текст] / Л. Петрова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 53-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Світашова, В. В. Форми підвищення професійного рівня сучасного шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Світашова // Шкільний бібліотекар. - 2015. - № 7. - С. 7-8

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТА НОВ / Володимир Зуб, Ми хайло Дем’я нен ко, Світ лана Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. – С. 267-276.

Якобс, Кортни. Больше, чем профессия [Текст] : почему работа библиотекарем начинается задолго до получения диплома / К. Якобс // Библиотечное дело. - 2013. - № 22. - С. 35-37.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.02.2018 11.13.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Надвірна :: Запитання: 41656  
Христина запитує:
Добрий вечір, допоможіть будь ласка, мені потрібні статті із фахової періодики для бібліотекарів, по такій темі: Сучасна наукова періодика: інтелектуальний потенціал проблеми типології та використання, тенденції розвитку: тематичний бібліографічний огляд ( за матеріалами фахової періодики 2000-2017 р.р.)
Наша відповідь:
Христино, добридень!За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Абакумова В. І. Інтерактивний доступ до наукової періодики: аналіз питання [Електронний ресурс] / В. І. Абакумова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 4(2). - С. 9-16. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4(2)__3

Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку [Текст] : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.І. Бейліс, 2006. – 18 с.

Бейліс, Л.І.Книгознавчі аспекти вивчення бібліотечних видань / Л. І. Бейліс// Бібліотекознавство. Докуметознавство. Інфор-мологія. - 2004. - № 3. - С 32 - 36.

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. [В]. Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 30–35.

Гранчак, Т. Використання інформації Інтернет-видань як засіб підвищення ефективвності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності / Т. Гранчак // Бібл. вісн. - 2006. - № 3. - С. 7 - 10.

Гуманенко О. О. Місце рецензії в історії наукової періодики [Електронний ресурс] / О. О. Гуманенко // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzck_2015_1_4

Женченко М. І. Оверлейні журнали як нова модель видання наукової періодики в інформаційному суспільстві: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. І. Женченко // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_21

Женченко М. І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики [Електронний ресурс] / М. І. Женченко // Поліграфія і видавнича справа. - 2016. - № 1. - С. 257-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2016_1_29

Задорожна О. С. Популяризація наукових знань в контексті розвитку науково-популярної періодики [Електронний ресурс] / О. С. Задорожна // Current issues of mass communication. - 2013. - Issue 14. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_12

Коновець О. Сучасна періодика в системі наукової комунікації //Журналістика. – 2008. - № 16. – С. 9-15.
http://papers.univ.kiev.ua/1/zhurnalistyka/articles/konovets-o-modern-periodicals-in-the-system-of-scientific-communication_15244.pdf

Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України [Електронний ресурс] / Є. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_6

Костенко Л. Наукова періодика в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 64-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_6_14

Кропочева Н. М. Електронні фахові видання з педагогіки в системі наукової періодики: стан і перспективи [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 39, вип. 1. - С. 193-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_39_1_19

Кропочева Н. М. Науково-педагогічна періодика в електронній бібліотеці НАПН України [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 2(1). - С. 278-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__50

Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_5

Погореловська І. Наукова періодика: поєднання традицій та інновацій [Електронний ресурс] / І. Погореловська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_6_13

Пастушенко О. В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 498-514. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_16_34

Пастушенко О. Створення науково-довідкового ресурсу преси та періодики бібліотечних, архівних, музейних фондів України (90-х років ХХ ст. 10-х років ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / О. Пастушенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 113-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_12

Радченко А. І. Наукова періодика: традиції та інновації (V Науково-практична конференція) [Електронний ресурс] / А. І. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 7. - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_7_11

Радченко А. І. ІІ науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації" [Електронний ресурс] / А. І. Радченко // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 180-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_25

Радченко А. Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження [Електронний ресурс] / А. Радченко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_2_8

Рижко І. В. Мережева наукова періодика в інформаційному просторі України: тенденції та актуальні завдання [Електронний ресурс] / І. В. Рижко // Поліграфія і видавнича справа. - 2015. - № 1. - С. 121–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2015_1_16

Симоненко Т. Репозитарій "Наукова періодика України": шлях оброблення електронних версій [Електронний ресурс] / Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 3. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_3_5

Українська наукова періодика у Web of Science [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 8. - С. 110-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_8_18

Яценко О. М. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" [Електронний ресурс] / О. М. Яценко // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 14. - С. 233-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2016_14_15

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.02.2018 01.45.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Ужгород :: Запитання: 41649  
Марія запитує:
Добрий день.Допоможіть підібрати матеріал на тему; "Формування в учнів середнього шкільного віку основ інформаційної культури " Дякую
Наша відповідь:
http://ua-referat.com/Формування_інформаційної_культури_особистості – список літератури.
http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1210 - список літератури.
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Punyko/rob.htm
http://5fan.ru/wievjob.php?id=71948
http://ped-kopilka.com.ua/klasnomu-rukovoditelyu/informacionaja-kultura-uchaschihsja-formirovanie-informacionoi-kultury-u-uchaschihsja.html
http://sasl.at.ua/publ/13-1-0-91
https://rudenko.kh.ua/clubtutors/rozvitok-informatsijnoyi-kul-turi-uchasnikiv-navchal-no-vihovnogo-protsesu/
Плакун, Т. М.
Формування інформаційної культури підлітків шляхом створення підсумкових проектів [Текст] / Т. М. Плакун, І. М. Сомченко // Інформатика в школі. - 2017. - № 11. - С. 2-8
Галета, Я.
Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Я. Галета // Рідна школа. - 2017. - № 3-4. - С. 11-14. - Бібліогр.: 19 назв.
Галета, Я.
Соціальний розвиток особистості в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Я. Галета // Рідна школа. - 2017. - № 3-4. - С. 11-14. - Бібліогр.: 19 назв.

Пензай, С.
Медіа-освіта та сучасний школяр / С. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 1. - С. 27-28

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.02.2018 17.49.22 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Долина :: Запитання: 41648  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріалів по темі "Бібліографознавча література в Україні:матеріали конференцій 2000-2017 рр.". Наперед дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Оксано, добридень! користайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

БАХМЕТ Т. Б. Бібліографічна спадщина Т. Г. Шерстюк / Т. Б. Бахмет // Короленківські читання : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 30 листоп. 2001 р. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. Л. М. Багрянцева ; ред. : С. М. Миценко, Л. К. Суржан ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. – X., 2001. – С. 79–82.

Бібліографознавство України (2001 - 2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Тертичка; Нац. парлам. б-ка України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - К., 2010. - 224 c. - укp.

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Наукові комунікації бібліотечно- нформаційної галузі : тенденції розвитку / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / ХДАК ; редкол. : В. М. Шейко та ін. – X., 2003. – С. 168–169.

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : пробл. науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. / ДАКККіМ ; наук. ред. : Г. В.Власова, М. С. Слободяник. – К., 2004. – 212 с.

Загуменна В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. Матеріалів ІУ Міжнар. наук. -практ. конф., Київ, 18 –19 жовт. 2007 р. –К., 2007. –С. 12 –114.

Зайченко А. В. «Biblio-Колегіум»: нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів : [матеріали секції «Бібліотечно-бібліографічна справа» щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.] / А. В. Зайченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2014. - 19, вип. 1. - С. 161-164. - укp.

Загуменна В. Перспективи розвитку інформаційних ресурсів бібліотек України // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. УБА, Київ, берез. 2001 р. – К., 2001. – С. 59– 61.

Загуменна В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. Матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 – 19 жовт. 2007 р. – К., 2007. – С. 112 – 114.

ІСАЄВА О. [В]. Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК : [про роботу наук.-практ. семінару в рамках міжнар. конф. «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек»] / О. Ісаєва // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С.38–41.

ІСАЄВА О. [В]. Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК : [про роботу наук.-практ. семінару «Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК» в рамках міжнар. наук. конф. «Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ»] / О. Ісаєва // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 44–45.

Ковальчук, Г. І. Дослідження співробітників бібліотеки НАН України - Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - з історії книжкової культури / Г. І. Ковальчук // Українська енциклопедистика [Текст] : Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції, 22-23 жовтня 2013 р., м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів ; [голов. ред. М. Г. Железняк]. - Київ : [б. и.], 2014. -- С .253-261

КОМПАНІЄЦЬ І. Книгознавчо-видавнича та бібліотечно-бібліографічна спадщина Івана Огієнка / І. Компанієць // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали наук. конф. Молодих науковців, 22–23 квіт. 2004 р. / ХДАК ; редкол. : М. В. Дяченко та ін. ; відп. ред. С. В. Сищенко. – X., 2004. – С. 169–170.

КОСТРИЦЯ М. [Ю]. Аркадій Лященко – редактор, бібліограф, історик літератури, краєзнавець / М. Костриця // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2002. – С. 632–635.

Кужель, Любов. Друковані і рукописні бібліографічні матеріали Наукового товариства імені Шевченка як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1924-1939 рр. / Л. Кужель // Національна книжкова та рукописна культура : історія, методологія, джерельна база : Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 29 - 30 квітня 2009 р. / Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; ред.: Л. Головата, Л. Ільницька, М. Пономаренко. - Львів : [б. и.], 2009. - С .49-50

КУШНАРЕНКО Н. М. Інформатизація діяльності дисертаційної ради як засіб інформаційного забезпечення книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства / Н. М. Кушнаренко // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / ХДАК ; редкол. : В. М. Шейко та ін. – X., 2003. – С. 132–133.

КУШНАРЕНКО Н. М. Наукова спеціальність з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства : проблеми реальні й надумані / Н. М. Кушнаренко // Духовна культура в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січ. 2002 р. / ХДАК ; заг. ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, І. О. Давидової. – Х., 2002. – С. 166–169.

Литвинова Л. Бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, захищені у 2008 - 2010 рр. / Л. Литвинова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. - С. 224-235.

Маслакова Н. Науковий форум з інноваційної діяльності бібліотек [міжнародна наукова конференція "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек", 7 - 9 жовтня 2003 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського] / Н. Маслакова // Бібл. вісн.. - 2003. - № 6. - С. 3-4. - укp.

ПЕРЕДИРІЙ В. Отець Р.-С. Лукань – історик та бібліограф : до проблеми вивчення наукової спадщини / В. Передирій // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. VІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2003. – С. 881–888.

ПОПИК В. Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів : [про засідання «круглого столу» на міжнар. наук. конф. «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наук. б-к»] / В. Попик, Н. Мельник // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 27–29.

ПОПИК В. Українська біографістика : [про роботу круглого столу «Українська біографістика», проведеного в НБУВ у рамках міжнар. наук. конф. «Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ»] / В. Попик, Н. Мельник // Бібл. вісн. – 2004. – № 6. – С. 34–37.

ПРИХОДЬКО Л. Ф. Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917–1918 рр. / Л. Ф. Приходько // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : пробл. науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. / ДАКККіМ ; наук. ред. : Г. В.Власова, М. С. Слободяник. – К., 2004. – С. 171–174 ; Те саме // Бібл. вісн.– 2004. – No 4. – С. 23–30.

Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. „Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища, Київ, берез. 2001 р. / Українська бібліотечна асоціація, Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва; редкол. В. В. Загуменна [та ін.]. –К. : [б.в.], 2001. –107 с.

Рева, Л. Г.Бібліографічна діяльність наукової бібліотеки в умовах техногенної інформаційної доби [Текст] / Л. Г. Рева // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12-14 жовтня 2011 р. / Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. - Х., 2011. - С. 161-167. - Бібліогр. в кінці ст. - (До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка)

Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства : тези міжнар. наук.-практ. конф., 16 - 17 трав., 2007 р., Київ / ред.: К. І. Тишкевич; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т культури, "Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства", міжнародна науково-практична конференція (2007 Київ). - К., 2007. - 138 c. - укp.

САВЧУК З. Внесок В. Д. Отамановського в розвиток українського краєзнавства та бібліографії / З. Савчук // Наукові сільськогосподарські бібліотеки у XXI столітті : тези доп. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 берез. 2002 р. / УААН, ЦНСГБ ; [редкол. : В. А. Вергунов та ін.]. – К., 2002. – С. 72–73.

Саєнко, Л. І. Бібліографічні та біобібліографічні видання, опуліковані в Одесі в останні роки / Л. І. Саєнко // Українська енциклопедистика [Текст] : Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції, 22-23 жовтня 2013 р., м. Київ / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів ; [голов. ред. М. Г. Железняк]. - Київ : [б. и.], 2014. - С .136-141

СМОГОРЖЕВСЬКА І. [А]. Історико-бібліографічні дослідження І.Крип’якевича в українській періодиці / І. Смогоржевська // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. VІІІ Всеукр.наук.-теорет. конф., Львів, 24–26 жовт. 2003 р. / НАН України, ЛНБ ім. В.Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Л., 2003. – С. 842–848.

СТАХОВСЬКА Р. Погляд із-за океану на «Бібліотекознавство і бібліографія в сучасній Україні» очима мудрої Марти Тарнавської /Р. Стаховська, О. Вілинська // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали наук.-творч. студент. конф., 10–11 квіт. 2001 р. / ХДАК ; відп. ред. І. О. Давидова ; редкол. : М. В. Дяченко та ін. – X.,
2001. – С. 102–103.

СТЕПАНЮК О. Об'єкт бібліографії : дискусійні погляди / О. Степанюк // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів,співробітників і студентів РДГУ, 20–22 квіт. 2005 р. Секція «Актуальніпроблеми бібліотекознавства і бібліографії» / РДГУ, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне, 2005. – С. 14–16.

Тодорова Є. М. Харківська бібліографознавча школа: внесок у розвиток українського бібліографознавства [Електронний ресурс] / Є. М. Тодорова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2011. - Вип. 34. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_34_12

ЦИБЕНКО І. П. «Історія української літератури» М. С.Грушевського та її бібліографічне оснащення / І. П. Цибенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : пробл.науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав.2004 р. / ДАКККіМ ; наук. ред. : Г. В. Власова, М. С. Слободяник. – К., 2004. – С. 178–180.

"Юрій Меженко і розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства: до 120-річчя від дня народження", наукова конференція (2012 ; Київ). Програма наукової конференції "Юрій Меженко і розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства: до 120-річчя від дня нородження", 20 квітня 2012 року [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : [б. в.], 2012. - [4] с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.02.2018 15.19.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295166 seconds