Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Олександра із міста: Рівне :: Запитання: 41320  
Олександра запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка ,знайти літературу до теми: «Формування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів»
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми підібрали для Вас наступні джерела інформації:
Васильченко М. Дефініція "бібліотечний фонд" / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 2-4.
Васильченко, Микола. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України [Текст] / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 2. - С. 22-23.
Витяг з Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвятніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 12. - С. 95-96.
Володькова, Ольга. Зовнішні чинники формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Ольга Володькова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2001. - Вип. 6. - С. 77-88. - Бібліогр. 12 назв.
Гудимова, Н. Формування фонду періодичних видань у бібліотеці / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. - С. 29-32.
Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.
Жмур, Л. О. Книжковий фонд бібліотеки / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 8. - С. 45-50.
Ибраимова, Ш. Ж. Изучение читательского спроса как основа управления формированием фонда [Текст] : (из опыта ЦНБ НАН Кыргызской Республики) / Ш. Ж. Ибраимова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. - 2008. - Вып. 6. - С. 223-231. - Библиогр. в конце ст.
Ільїна Л. Комплектування книжкових фондів дитячих бібліотек м. Києва - нова політика партнерства з суб’єктами книжкового ринку : [Центральна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка м. Києва] / Л. Ільїна // Світ дитячих бібліотек. - 2009.- №3. - С.7-8.
Козлова, Е. И. Основные этапы комплектования библиотечных фондов электронными ресурсами / Е. И. Козлова // Библиография : Научный журнал. - 2013. - № 5. - С. 6-11.
Муха Л. Збереження бібліотечних фондів : традиції, інновації, перспективи / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 42-44.
Олійник, В. І. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і першочергові завдання : [із збірки "Книга творить людину"] / В. І. Олійник, С. М. Ходоренко ; Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 21-22. - С. 54-57.
Омеляненко, Т. Комплектування книжкових фондів бібліотек Київщини / Т. Омеляненко // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - №2. - С.8-10.
Покровська, Галина. Бібліотечні фонди в структурі національного інформаційного простору [Текст] / Галина Покровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 170-177. - Бібліогр. в кінці ст.
Полякова, О. Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / О. Полякова, Т. Клочок, Є. Білько // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 116-130. - Бібліогр. в кінці ст.
Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 вересня 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парламентська б-ка України ; [редкол. : Т. Вилегжаніна, Н. Розколуп, З. Савіна].
Тарасенко, Н. В. Соціальні мережі як засіб розкриття бібліотечних фондів та фактор наповнення інформаційного простору [Текст] / Н. В. Тарасенко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 248-250.
Тарасенко, Наталія. Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом [Текст] / Наталія Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 423-432. - Бібліогр. в кінці ст.
Цукерблат, Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства [Текст] / Д. М. Цукерблат // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2013. - № 6. - С. 43-48.
Черкунова, В. П. Робота з формування бібліотечного фонду : технології роботи шкільної бібліотеки / В. П. Черкунова // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 9. - С. 43-44.
Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33693/1/45-236-240.pdf (зверніть увагу на список використаних джерел)
Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf
Формування бібліотечного фонду http://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
Формування бібліотечного фонду як технологічний цикл http://moodle.dk.rv.ua/pluginfile.php/735/mod_resource/content/1/БФ 1курс Лекція4 Тема 4.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.11.2017 11.32.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41304  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка підібрати літературу та електронні ресурси до курсової на тему "Електронні каталоги: сутність, організація, використання". Буду Вам дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/vkp_2014_4_8.pdf
http://195.64.191.102/Метод.посібник з організ. ЕК.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3035/1/elek_katal_bіblіotek.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/444/1/Організація, ведення і використання електронного каталогу.doc
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15484/4/24-240-251.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10187/6/33_Редагування електронного каталогу.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/2.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf
– Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избранные статьи / Э. Р. Сукиасян. – СП-б : Профессия, 2010. – 536 с. – (Библиотека).
– Сукиасян Э. Р. Система каталогов и динамика развития в современной библиотеке / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 4. – С. 18–33.
– Сукиасян Э. Єлектронные каталоги / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 3. - С. 31-33
– Миниярова З. М. Электронный каталог - особая поисковая среда / З.М. Миниярова // Научные и технические библиотеки. - 2005. - № 9. - С. 67-72.
– Копылов И. А. Некоторые размышления по поводу электронных каталогов / И.А. Копылов // Мир библиографии. - 2003. - № 1. - С. 10-11.
– Березнюк Л. І. Електронні каталоги - проблеми створення і ведення / Л.І. Березнюк // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 11. - С. 54.
– Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы : электронный каталог / И. Кудинова // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 31-33.
– Токмакова Е. Не изобретая велосипед : опыт создания электронного каталога в муниципальной библиотеке / Е. Токмакова // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 36-38.
– Сукиасян Э. Что мы ищем в электронном каталоге / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 75-77.
– Лукьяненко Г. Электронный каталог как поисковая система / Г. Лукьяненко // Библиотека. - 2011. - № 1. - С. 26-31.
– Юшковец В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковец // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.
– Мошковская Т. Электронный каталог в "библиотеке нового поколения": основные технологические приемы построения и работы в условиях замкнутого автоматизированного цикла / Т. Мошковская // Научные и технические библиотеки. - 2008. - № 11. - С. 78-84.
– Подковырина Е. Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователей / Е. Подковырина // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 4. - С. 9-11.
– Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 3-10.

– Александрова М. Электронный каталог в системе каталогов библиотеки : псковская областная универсальная научная библиотека / М.Александрова // Библиография. - 2001. - № 2. - С. 70-71.
– Кузьмина О. Формирование ресурсной базы справочно-библиографического обслуживания в электронной среде / О. Кузьмина // Библиотечное дело. - 2011. - № 9. - С. 23-24.
– Электронные каталоги крупнейших зарубежных библиотек // Библиотечное дело. - 2011. - № 3. - С. 6-8.
– Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 7-9.
– Лавренова О. Есть такая запись в электронном каталоге / О.Лавренова // Библиотека. - 2000. - № 2. - С. 30-33.
– Сукиасян Э. Правила систематизации и предметизации / Эдуард Сукиасян // Библиотека. - 2005. - № 1. - С. 38-41.
– Скоробогатов В. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное / В. Скоробогатов // Научные и технические библиотеки . - 2005. - № 12. - С. 15-25.
– Байтингер Г. Этапы создания электронного каталога / Г. Байтингер // Научные и технические библиотеки . - 2005. - № 12. - С. 36-42.
– Поліщук О. Редагування електронних каталогів-новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / Оксана Поліщук // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 27-30.
– Стерехова З. Пошуковий образ документа для електронного каталогу: ключове слово чи предметна рубрика? / Зоя Стерехова // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 1. - С. 11-12.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.11.2017 11.50.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Луцьк :: Запитання: 41284  
Тетяна запитує:
Будьласка підберіть літературу за темою "Інтерактивні форми роботи у бібліотеці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна!
Радимо таку літературу за Вашою темою:

1. Амеліна, Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є.Амеліна, В.Пілярчук // Бібл. планета. - 2012. - №1. – С. 14 – 19.

2. Беляева, Н. Традиции и инновации в выставочной работе / Н.Беляева и др.// Бібл.форум України. – 2011. - №4.– С. 20 – 22.

3. Богза, Н. Модельні бібліотеки Миколаївщини: еволюція позитивних змін / Надія Богза // Бібл.форум України. – 2011. - №4. – С. 28 – 30.

4. Буккросинг [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/BookCrossing (дата звернення: 18.06.2014).

5. Вилегжаніна, Т. Інновації – визначальний фактор розвитку бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. –2009. - №3. – С. 6 – 9.

6. Вимоги часу – нові форми роботи: методичні рекомендації [Електронний ресурс] /Великоберезнянська центральна районна бібліотека; уклад. Т. В. Лазорець.- 2015.

7. Інноваційні форми роботи масової роботи в бібліотеках – вимога часу: методичні поради [Текст]; уклад. З. Заяць, М. Кушнерчук; відп. за вип.. Г. Волошин /Надвірнянська ЦРБ. – 2015. – 28 с.

8. Ковальчук, С. Сучасні форми роботи в бібліотеках / С.Ковальчук //Бібліотечна планета. – 2014.- №2. – с. 24-26.

9. Ковальчук, С. Сучасні форми роботи в бібліотеках/ С.Ковальчук //Бібл. Планета. – 2014. - №4. – С. 14-17.

10. Креативні і сучасні форми роботи в сучасній бібліотеці [Електронний ресурс] // Бібліомаячок / Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна. – Електрон. дан. – 2015. – Режим доступу: http://laginlib.org.ua/blog-metod/?p=2260 (дата звернення: 07.11.2017). – Назва з екрана.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.11.2017 13.39.26 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Полтава :: Запитання: 41283  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка з пошуком інформації для курсової роботи на тему "Книжкові колекції у бібліотеках актуальність,перспективи."
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено радимо скористатися наступними джерелами інформації:
Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю Музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25-27 вересня 2007 р. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Т. Л. Подкупко ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська]. - О. : [б. в.], 2008. - 323 с.
Лосиевский И.Я. Музей книги в научной библиотеке: единый комплекс материальных и виртуальных экспозиций / И.Я. Лосиевский // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2008. – № 1. - С. 64-69;
Матлина С. Нужны ли библиотекам музейные подразделения? О библиотеках-музеях и мемориальных библиотеках / С. Матлина // Библ. дело. — 2007. — № 18. — С. 3–6;
Музеи в библиотеках: проблемы и опыт работы: список литературы / ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова; сост. В. П. Зубакина. – Ярославль, 2011. – 7 с.;
Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / Л. В. Муха ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б.в.], 1997. - 52 с.


Подкупко Т. Л. Музей книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького / Т. Л. Подкупко ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська. – Одеса, 2007. – 32 с.;
Соколов В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України / В. Соколов
// Бібліотечна планета. - 2013. - № 4. - С. 20-24. - Бібліогр.: с. 24.

Стародруки ХVI - першої половини ХVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / упоряд. О. С. Морозов ; Ніжин. культ.-просвітн. спілка громадян польського походження "Астер [та ін.]. - Ніжин : Гідромакс, 2010. - 176 с. : іл. - (Серія "Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя").

Шемаєв С.О. Створення бібліотечних музеїв: завдання та функції / С.О. Шемаєв // Вісник Харк. держ. акад. культури .- 2012.- Вип. 37. – С. 113-120.
Книжкові колекці [Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки] // http://ounb.lutsk.ua/knizhkov-kolekcyi.html
Музеї книги в бібліотеках // http://ube.nplu.org/article/Музеї книги в бібліотеках
Перелік колекцій-книжкових пам’яток з фондів НБУВ, що пропонуються для внесення до ДРНКН // http://www.nbuv.gov.ua/node/613

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.11.2017 10.04.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: м. Чернівці :: Запитання: 41249  
Олександр запитує:
Добрий вечір! Підскажіть, будь-ласка, яку категорію присвоєно Черкаській обласній бібліотеці для дітей. Буду дуже вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Всю інформацію відносно обласних бібліотек для дітей Ви можете знайти на сайті Національної бібліотеки України для дітей у рубриці "Видання бібліотек для дітей - Електронна бібліотека методико-бібліографічних матеріалів - Основні показники роботи бібліотек України для дітей за 2016 рік" або за посиланням http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/Show/333

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.11.2017 18.22.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.413149 seconds