Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 46805  
Ганна запитує:
Доброго дня, чи є у вас література на тему «Організація діловодства за зверненнями громадян»?
Наша відповідь:
Добрий день, Ганно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/1115121256497/dokumentoznavstvo/organizatsiya_dilovodstva_zvernennyami_gromadyan
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п#Text
https://pidru4niki.com/1835010845267/pravo/dilovodstvo_zvernennyami_gromadyan
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b55a2e1-13c3-432e-8472-ef17adee3e3e&title=PoriadokZvernenniaGromadian&isSpecial=true
http://brrda.gov.ua/zvernennya-gromadyan/organizaciya-roboti-zi-zvernennyami-gromadyan/
http://mego.info/матеріал/106-діловодство-за-зверненням-громадян
https://zvg.ukrdem.org/faq?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKRLdhYTiDp51C4mSh-9zdZ_8MhBTkA3h3-EcpT8vJNwJ_K6_lk5TnAaAlvUEALw_wcB
http://sm.gov.ua/images/docs/metodichka_zver.pdf

– Петрова І.О. Організація діловодства у департаменті місцевого самоврядування / І.О. Петрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 37-43.
– Павлівський Б. Діловодство за зверненнями громадян у навчальному закладі / Б. Павлівський // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 2. – С. 71-80.
– Петрова І. О. Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у 20 сторіччі / І. О. Петрова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 77-80.
– Курочка Н. Звернення громадян до керівника навчального закладу: вимоги до оформлення, порядок та строки їх розгляду / Н. Курочка // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 10. – С. 11-15.
– Котляревська Г. До питання практики законодавчого регулювання звернень громадян в Україні / Г. Котляревська // Віче. – 2008. – № 23. – С. 27-28.
– Комова М.В. Діловодство : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. В. Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 4-те видання. – Львів : Триада плюс ; Київ : Алерта, 2011. – 217 с.
– Діловодство у державних установах : збірник інструкцій. – 2-е видання. – Київ : КНТ, 2009. - 593 с.
– Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібник / А. Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с.
– Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2010. – 219 с.
– Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; ред. С. П. Білокурський. – Київ : Кондор, 2007. – 194 с. – (Бібліотечка документознавця).
– Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 536 с.
– Палеха Ю.І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; [авт. післям. О. Г. Оксіюк] ; Міністерство освіти і науки України). – 4-е вид., випр., доп. – Київ : Ліра-К, 2015. – 623 с.
– Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 359 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.11.2022 09.24.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Канів :: Запитання: 46774  
Інна запитує:
Доброго дня, чи можливо підібрати літературу про застосування технології доповненої реальності у практичній діяльності бібліотек?. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Бессараб А. О. Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання / А. О. Бесараб // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2016. - No 4. - С. 4–8.
Ярошенко Т. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліо-текознавства Т. Ярошенко, С. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - С. 10–17.
Бондаренко В. Бібліотечні проєкти доповненої реальності (AR): зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, Т. Гранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - № 7. – С. 100-114. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/233305/232233.
Волошин Т. У франківській дитячій бібліотеці з’явилися книги із доповненою реальністю [Електронний ресурс] / Т. Волошин // Галицький кореспондент : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://cutt.ly/ncDEwBV. – Назва з екрана.
Грицан П. А. Перспективи і сучасне використання технології доповненої реальності [Електронний ресурс] / П. А. Грицан // Комп’ютерно-інтегровані - технології: освіта, наука, виробництво.- 2011. - No 6. - С. 87–90. - Режим доступу: https://cutt.ly/DcDEgIV.
Єршова Т. VR AR: яке майбутнє культурних та креативних індустрій [Електронний ресурс] / Т. Єршова // Senior.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://senior.ua/articles/vr--ar-yake-maybutn-kulturnih-ta-kreativnih-ndustry. – Назва з екрана.
Місюк Т. О. Система комп’ютерного зору з використанням технології доповненої реальності [Електронний ресурс] : автореф. … на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Т. О. Місюк ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 21 с. – Режим доступу: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/591/1/Автореферат_Місюк_401_4.pdf.
Хрущ С. Використання технологій доповненої реальності в сучасних медіатеках [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – Т. 5. №1. – С. 144-150. – Режим доступу: http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/261298.
Ясінська О. Віртуальна і розширена реальність у бібліотеці [Електронний ресурс] / О. Ясінська, М. Слюсар // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : зб. праць міжнар. наук. конф., м. Київ, 8–10 жовт. 2019 р. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/836.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.10.2022 09.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Прилуки :: Запитання: 46767  
Катерина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: "Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки". Дякую завчасно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Конах В. К. Виникнення та еволюція поняття «медіапростір» в науковій думці / В. К. Конах // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - No 2. - С.112-129.
Матвієнко О. В. Бібліотека навчального закладу в умовах інформатизації: проблеми і завдання / О. В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. - 2006. - No 4. - С. 136–145.
Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі : монографія / Харків. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2017. - 326 с.
Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 88 с.
Чиж І. Деякі міркування щодо законопроєкту «Про медіа» : книгознавство. Видавнича справа / І. Чиж // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 2. - С. 15-17.
Шашенко С. Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика / С. Шашенко // Вісник Кн. палати. - 2018. - № 8. - С. 24-28.
Ярошенко Т. О. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Укр. журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - Вип. 1. - С. 10-17.
Боярин A. Медіа-середовище сучасної бібліотеки / А. Боярин // Інтегровані комунікації. – 2018. - № 6. – С. 33-40. - Режим доступу: https://www.intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/119.
Мажара Л. Бібліохаб як сучасний бібліотечний простір [Електронний ресурс] / Л. Мажара // Запорізька обласна наукова бібліотека : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zounb.zp.ua/resourse/zaporizkyy-kray/zaporizhzhya-bibliotechne/fahova-osvita/bibliohab-yak-suchasnij-bibliotechnij-prostir. - Назва з екрана.
Матвієнко О. В. Модернізація бібліотеки: від аксіологічного підходу до кіберфізичної концепції [Електронний ресурс] / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін // Феномен бібліотек в сучасному світі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 30 верес. 2021 р. Маріуполь / Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь : МДУ, 2021. - С. 185-189. - Режим доступу: https://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2021/zbirnik_2_vnpk_fenomen_bibliotek.pdf.
Онищенко О. С. Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс / О. С. Онищенко // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201910_artilces_field_dopmat_files/conf_onychenko_2019.pdf.
Хрущ С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2021. - № 4(2). – С. 187-194. – Режим доступу: http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/article/view/247478/244939.
Хрущ С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. - № 9. – С. 70-78. – Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/259153/255964.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.10.2022 09.15.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина Поляновська із міста: Житрмир :: Запитання: 46766  
Ірина Поляновська запитує:
Формування краєзнавчого фонду у бібліотеці
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вилегжаніна Т. Поточне комплектування – один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2007. — № 4. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_1.
Вітушко Н. Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект [Електронний ресурс] / Н. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 32. — С. 199-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_21.
Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми [Електронний ресурс] / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. — 2010. — № 4. — С. 7-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_4_3.
Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08. / С. О. Денисенко. — Харків, 2003. — 20 с.
Кузнецова М. М. Методологічні підходи до системного формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону [Електронний ресурс] / М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії культури. — 2012. — Вип. 36. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_17.
Павлуша І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів [Електронний ресурс] / І. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2000. — № 2. — С. 16-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_2_5.
Шевченко М. Краєзнавчі документи: пріоритетний об’єкт оцифрування [Електронний ресурс] / М. Шевченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 1. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_1_10.
Шкира О. І. Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / О. І. Шкира // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. — 2008. — Вип. 1. — С. 200- 207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2008_1_23.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.10.2022 00.17.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Коростишів :: Запитання: 46748  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація за темою "Краєзнавчі ресурси бібліотек України". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Волошінська Н. Краєзнавчі ресурси Національної історичної бібліотеки України (за результатами дослідження) : бібліотечне краєзнавство / Н. Волошінська // Бібліотечна планета. - 2020. - № 4. - С. 10-14.
Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / С. О. Денисенко. - Харків : ХДАК, 2003. – 22 с.
Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — Київ : Знання, 2007. — 502 с.
Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек / С. Онищенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 18-22.
Прокопчук В. Бібліотечне краєзнавство: сутність і перспективи
(на прикладі наукової бібліотеки Камянець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2012. – № 34. – С.15–22.
Борейко В. М. Корпоративні краєзнавчі ресурси бібліотек області [Електронний ресурс] / В. М. Борейко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід,
перспективи : зб. матер. обл. наук.-практ. конф., 25 вересня 2018 року, м. Хмельницький / Хмельниц. ОУНБ. - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. . - С. 139-143. - Режим доступу:
Забіянов Є. Краєзнавчі електронні ресурси в освітньому процесі [Електронний ресурс] : прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Є. Забіянов // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2021. - № 8. - С. 74-90. - Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/247586/245330.
Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюлетень [Електронний ресурс] : Вип. 23 / Нац. іст. б-ка України; підгот. : В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v23.pdf.
Кузнецова М. М. Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об'єднань у регіоні [Електронний ресурс] / М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2011. - Вип. 33. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/hak_2011_33_11.pdf.
Михайлова О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / О. Михайлова, І. Чеховська // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_6_6.pdf.
Любовець Н. І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2015. - С. 359-376. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubi_2015_12_21.pdf.
Тишкевич К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для юнацтва [Електронний ресурс] / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/bibliotek_dok_inform/BDI_2_2017.pdf#page=53.
Чеховська І. Путівник по мережевих краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / І. Чеховська // Краэзнавство. - 2016. - — № 3-4. — С. 297-301. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166760.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.10.2022 15.17.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.074486 seconds