Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Львів :: Запитання: 47502  
Євгенія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на таку тему: «Поняття „особової колекції“ та погляди бібліотекознавців щодо особових колекцій». Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Андрусенко Г. Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади [Електронний ресурс] / Г. Андрусенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 37. — С. 382-391. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_35.
Губар Л. Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції університетської книгозбірні [Електронний ресурс] / Л. Губар // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 4. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_4_8.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Косенко О. І. Особливості проведення структурного аналізу художньої системи «колекція» [Електронний ресурс] / О. І. Косенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 11. — С. 20-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_11_7.
Лисенко Л. В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2003. — Вип. 8. — С. 216–224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2003_8_17.
Лобузін І. В. Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін, І. П. Перенесієнко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2020. — Вип. 25. — С. 324-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2020_25_23.
Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування [Електронний ресурс] / І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_11.
Ляшенко С. Цифрова колекція Британської бібліотеки [Електронний ресурс] / С. Ляшенко // Бібліотечний вісник. — 2001. — № 4. — С. 24-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_4_9.
Муха Л. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: паспортизація фондів (для Державного реєстру національного культурного надбання України) [Електронний ресурс] / Л. Муха // Бібліотечний вісник. — 1997. — № 3. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_3_4.
Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : збірник матеріалів конф. / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія», Національна парламентська бібліотека України ; уклад. Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан ; наук. ред. Т. Ярошенко. — Київ : [б.в.], 2004. — 112 с.
Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація [Електронний ресурс] / М. Палієнко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2011. — Т. 19, кн. 1. — С. 43-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2011_19_1_5.
Пестрецова О. О. Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток [Електронний ресурс] / О. О. Пестрецова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2017. — Т. 22, Вип. 2. — С. 106-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2017_22_2_9.
Ярошенко Т. Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном [Електронний ресурс] / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. — 2011. — № 2. — С. 35-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2011_2_13.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.11.2023 17.13.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Плиски :: Запитання: 47481  
Тетяна запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріал в інтернеті з питання: Що робити з фондом бібліотеки при її ліквідації" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно. Подивіться ваше Положення про інвентаризаціію, там має бути це прописано. Також радимо звернутись за фаховою допомогою до Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого за посиланням https://profy.nlu.org.ua/guestbk.php?lng=uk

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.10.2023 15.01.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Львів :: Запитання: 47476  
Євгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему «Збірка Богдана Гориня у складі особових фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка».
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгенія! Радимо звернутися до Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка» за допомогою у підборі літератури за Вашою темою. Незрозуміло поставлено питання про назву збірки чи збірок Б. Гориня. У каталогах НБУВ ім. В. І. Вернадського знайшли такі твори даного автора:
Горинь Б. М. Не тільки про себе : роман-колаж : у 3 кн. / Б. М. Горинь. - Київ : Університетське видавництво "Пульсари", 2006 .
Горинь Б. М. Туга Віктора Цимбала : документ. роман-есе / Б. М. Горинь. - Київ : Університетське видавництво "Пульсари", 2005. - 286с., 8 арк. іл.: іл. - (Серія "Українці у світовій цивілізації").
Горинь Б. У пошуках берега : життя і творчість скульптора Івана Севери / Б. Горинь ; передм. і ред. М. Ільницький. - Львів : Інститут українознавства НАН України, 1995. - 239 с.: іл.
Горинь Б. М. Опанас Заливаха. Вибір шляху / Б. М. Горинь. - Київ : [б.в.], 1995. - 23 с.: фото.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.10.2023 11.30.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 47473  
Вікторія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури до курсової на тему: «Бібліотечний блог як інструмент інтернет-комунікації».
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Библиотечный контент сквозь призму жанров : метод. рек. по написанию
текстов / Мариуп. гос. ун-т ; [сост. С. В. Назарьева]. – Мариуполь, 2016. –
56 с. – (Библиотекарю-практику ; вып. 1). – Режим доступу:
http://91.250.23.215:8080/jspui/bitstream/123456789/352/1/bibliotechnyi_kontent
Волян Н. П. Бібліотечна блогосфера: досвід, критерії оцінки, рекомендації : метод. матеріали / Н. П. Волян ; авт. тексту про амер. блоги, пер. з англ. С. О. Волкова ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; КЗ «Рівнен. обл. універ. наук. б-ка» РОР.– Рівне : [б. в.], 2013. – 12 с.;
Грет М. Я. Блогосфера і бібліотечні блоги в Україні / М. Я. Грет // Наукові записки [Української академії друкарства]. – 2014. – № 3. – С. 51–56;

Пригорницька О. Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача / Оксана Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 298–305;
Сафонова В. В. Бібліотечна блогосфера. Блогінг як вид журналістської діяльності / Вікторія Володимирівна Сафонова // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 182–203;
Струнгар, Валерія. Блог як інструмент забезпечення комунікації бібліотеки з користувачами / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 396-409.; Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003331

Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2016. – № 3. – С. 19–23.
Трачук Л. Бібліотечний блог як прояв концепції «Бібліотека 2.0» / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22–24;

Бібліотечний блоґ // https://ube.nlu.org.ua/article/Бібліотечний блоґ

Бібліотечні блоги та сайти в соціальних мережах: перші кроки : інформаційний дайджест // https://bibliotekyhr.at.ua/metodichnij_putivnik.pdf


Блоги в системі бібліотечних інтернет-комунікацій // https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-59995075


Макеєва І. І. Бібліотечний блог як інструмент Інтернет-комунікації //
https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13984/1/Макеева.pdf
Хаустова С. Як писати на сайт і в соцмережі: тонкощі новинної кухні // https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/7028-yak-pysaty-na-sait-i-v-sotsmerezhi-tonkoshchi-novynnoi-kukhni-2020

Чому я за ALEPH! [Електронний ресурс ] // Методична служба публічних бібліотек Києва. – Режим доступу : https://ol g a-m et

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.10.2023 11.56.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Рівне :: Запитання: 47452  
Ганна запитує:
Доброго дня, необхідна література на тему "Забезпечення впровадження та доступності інструментів електронної демократії в Україні."
Наша відповідь:
Акімов А. В. Електронна демократія як альтернативна форма управління в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Акімов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. — 2018. — Т. 29(68), № 3. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_7
Акімов А. В. Електронна демократія: поняття, механізми реалізації та спроби впровадження в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Акімов // Держава та регіони. Серія : Державне управління. — 2017. — № 3. — С. 163-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2017_3_30
Акімов А. В. Електронне врядування як інструмент демократизації й розвитку суспільства в інформаційному напрямку: передумови розвитку в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Акімов // Публічне управління і адміністрування в Україні. — 2018. — Вип. 3. — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/puau_2018_3_5
Гаврік Р. До питання про перспективи запровадження електронного голосування в Україні в контексті реалізації концепції розвитку електронної демократії та діджиталізації [Електронний ресурс] / Р. Гаврік // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2022. — Вип. 70. — С. 293-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2022_70_47
Городницький П. С. Конституційні засади впровадження форм електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / П. С. Городницький // Конституційно-правові академічні студії. — 2019. — Вип. 1. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2019_1_12
Жовнірчик Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 1. — С. 105-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2020_1_19
Крилова Ю. І. Електронна демократія в Україні: теоретичний і практичний аспекти [Електронний ресурс] / Ю. І. Крилова // Інформація і право. — 2022. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2022_2_10
Кузьменко В. Конституційно-правові та технологічні засади державної політики у сфері становлення та розвитку електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / В. Кузьменко, Кузьменко М. Ю. М.. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2018. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2018_1_9
Куфтирєв П. В. Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України [Електронний ресурс] / П. В. Куфтирєв // Право України. — 2019. — № 11. — С. 225-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_11_15
Куц Б. Ю. Популяризація електронного урядування в Україні як запорука ефективності процесу демократизації: політико-культурний ракурс [Електронний ресурс] / Б. Ю. Куц // Сучасне суспільство. — 2019. — Вип. 2(2). — С. 69-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2019_2(2)__8
Левченко О. Прикладні аспекти реалізації політики електронної демократії в Україні: проблематика інформаційного виключення [Електронний ресурс] / О. Левченко // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — Вип. 1. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2018_1_14
Лученко Д. В. Електронні ініціативи як інструмент е-демократії: досвід України і Латвії [Електронний ресурс] / Д. В. Лученко // Проблеми законності. — 2021. — Вип. 155. — С. 124-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2021_155_11
Матвієнко В. В. Впровадження електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Матвієнко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . — 2019. — № 18. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_18_17
Рожак Л. Система публічних закупівель як ефективний інструмент електронного урядування для подолання корупції в Україні в контексті впровадження електронної демократії [Електронний ресурс] / Л. Рожак // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № Спец. вип. 1. — С. 114-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_Spets
Савка В. Є. Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз [Електронний ресурс] / В. Є. Савка, Р. Р. Мишок // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2018. — Вип. 41. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2018_41_8
Сопілко І. М. Електронне урядування, як елемент електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Сопілко, Р. Є. Сай // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2020. — № 2. — С. 102-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2020_2_16
Шевела В. О. Загрози електронної демократії у контексті збереження конституційного ладу в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Шевела // Право України. — 2020. — № 2. — С. 274-288. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_2_22
Янсонс Я. В. Правовий механізм публічного управління розвитком електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Янсонс, А. І. Семенченко // Ефективність державного управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 180-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_3_16
Янсонс Я. В. Теоретико-методологічний підхід до формування системи принципів державної політики електронної демократії з урахуванням міжнародного досвіду та особливостей розвитку України [Електронний ресурс] / Я. В. Янсонс, А. І. Семенченко // Теорія та практика державного управління. — 2020. — Вип. 3. — С. 187-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_3_24
Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії [Електронний ресурс] / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2020. — Вип. 1. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_1_11

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.10.2023 12.25.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.339825 seconds