Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 47441  
Надія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури з теми «Міжнародний документообмін як джерело поповнення бібліотечного фонду»
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ube.nlu.org.ua/article/Міжнародний книгообмін
https://edin.ua/mizhnarodnij-elektronnij-dokumentoobig-dlya-ukraїnskix-postachalnikiv-ta-torgovelnix-merezh/
http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/91759/90417
file:///C:/Users/User/Desktop/91759-Текст статті-199908-1-10-20170303 (1).pdf
http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/shulga.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33687328.pdf
https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/12643/1/bibliotechne_partnerstvo.pdf
http://eprints.rclis.org/18794/1/solanyk_aref.pdf

– Малолєтова Н. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів / Н. Малолєтова, О. Бодак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 33-45.
– Лямець А. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з Бібліотекою Конгресу США та Бібліотекою Лінди Холл / А. Лямець // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 7. – С. 26-29.
– Красій Р. Комлектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах / Р. Красій, Н. Малолєтова, О. Полякова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 98-100.
– Кунанець Н. Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. Кунанець // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 17-19.
– Малолєтова Н. І. Книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрії / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 27-32.
– Малолєтова Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 143 с.
– Малолєтова Н. І. Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 20-31.
– Малолєтова Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Німеччини : історія, сучасний стан, перспективи / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 25-32.
– Малолєтова Н. Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів / Н. Малолєтова, О. Бодак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 33-45.
– Соляник А.А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А.А.Соляник. – Харків : ХДАК, 2005. – 230 с.
– Кандиба А. В. Міжнародний документообмін бібліотек України: сучасний стан та перспективи трансформації в умовах інформатизації / А. В. Кандиба // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конф. молодих науковців, 22-23 квіт. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 178-179.
– Кандиба А. Міжнародний документообмін бібліотек України: стан та перспективи розвитку / Кандиба А. // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конф. молодих науковців, 17-19 квіт. 2002 р. – Харків, 2002. – С. 108-109.
– Клименко О. З. Міжнародне співробітництво бібліотек – важливий складник стратегічних комунікацій / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотечний Меркурій. – 2020. – № 2 (24). – С. 126-135.
– Якушко Б. З історії міжнародних книгообмінних зв’язків НБУВ на прикладі ділового партнерства з науковими інституціями Польщі / Б. Якушко, А. Ятченко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – С. 39-43.
– Малолєтова Н. Книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрійської Республіки та його особливості / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 5. – С. 15-19.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.10.2023 02.33.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 47440  
Лариса запитує:
Добрий день! Маємо книги на іноземній мові, як правильно зробити бібліографічний опис ( опис повністю іноземною мовою) чи додавати ще переклад на українську мову. Як визначати авторський знак у книгах іноземною мовою. Книга: The Snow Storm ( який авторський знак). Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо!
Як правило, бібліографічний опис складається мовою тексту документу. Національною мовою опис можна здійснювати, якщо у книзі подається переклад всіх або деяких відомостей. В бібліографічному записі обов'язково зазначається мова видання.
Для визначення авторського знаку (АЗ) документів використовують таблиці авторських знаків для латиниці. АЗ для The Snow Storm: S 674 (при визначенні АЗ артиклі не враховуються)
Для визначення АЗ див.:
Двозначні таблиці кириличних авторських знаків : на основі звед. кирилич. алф., авт. табл. Л. Б. Хавкіної / Державна Наукова Установа "Книжкова Палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: І. А. Кириленко, В. Є. Янчарчук. - Київ : Ліра-К, 2023. - 50 с. : табл.
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Курвякова Л. П. Особливості методики каталогізації іноземних видань в НБУВ [Електронний ресурс] / Л. П. Курвякова // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнарод. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - С. 61-64. Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/198.
Заняття 43. Бібліографічний запис: методичний супровід. Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9884
https://biblio.lib.kherson.ua/files/biblio/File/latinica.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.10.2023 09.13.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 47345  
Марина запитує:
Добрий день! Мені потрібна література за темою: Електронні бібліотеки як складник інформаційного простору України. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки / Н. Вараксіна // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 32-36.
Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 43-47.
Клименко О. Національна електронна бібліотека України: нормативно-правове забезпечення : бібліотечна справа / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 5. - С. 10-15.
Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. - С. 11-16.
Попик В. І. Організаційні засади розвитку національного електронного науково-інформаційного простору / В. І. Попик // Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток. – Київ, 2013. – С. 27–54.
Попик В. Україніка як загальноцивілізаційний культурний феномен // Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : монографія / В. Попик ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014.
Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7 - С. 33-37.
Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 1. - С. 6-15.
Чумак Є. Електронні бібліотеки як вагомий складник національного інформаційного простору України / Є. Чумак // Вісник Книжкової палати. - 2023. - № 5. - С. 16-23.
Бондаренко В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 6. - С. 15-18. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2015_6_7.pdf.
Менсо І. Електронні біблотеки: історично-правовий огляд [Електронний ресурс] / І. Менсо // Юридичний вісник. - 2014. - № 1. - С. 227-231. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urid_2014_1_42.pdf.
Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки Україніка [Електронний ресурс] / В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2015. - С. 3-9. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_2_3.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.07.2023 14.57.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Миколаїв :: Запитання: 47221  
Олександра запитує:
В якій бібліотеці Миколаєва можна знайти художні романи Юрія Косача та чи можна їх взяти на абонемент?
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! У Миколаївській обласній науковій бібліотеці та Миколаївській обласній бібліотеці для дітей є такі книги Юрія Косача: – Косач Ю.М. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Ю. М. Косач. – Київ : Преса України, 2013. – 431 с. – (Літературна агенція "Банкова, 2 ").
– Косач Ю.М. Рубікон Хмельницького : роман / Ю. М. Косач. – Київ : Україна, 2001. – 252,[2] с. : іл.
– Косач Ю.М. Чортівська скеля : роман / Ю. М. Косач. – Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1988. – 456 с.
– Косач Ю.М. Сузір'я Лебедя : [роман] / Ю. М. Косач. – Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1983. – 276 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.05.2023 17.30.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна Лазарук із міста: Надвірна :: Запитання: 47193  
Тетяна Лазарук запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://profy.nlu.org.ua/!site/official/l_archiv.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2011_1_12.pdf
https://court.gov.ua/userfiles/file/Sud 1010 (Volodarka)/dov_aparat.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26880/08-Novokhats’kyi.pdf?sequence=1
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/pravila-archive.pdf
https://studfile.net/preview/7263800/page:17/
https://old.archives.gov.ua/?page=16
– Бородіна Г. ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ АРХІВІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ (НАФ) УКРАЇНИ / Г.Бородіна, В.Дика // Молодий вчений. – 2018. – № 11. – С. 998-1000.
– Христова Н.М. Довідковий апарат до документів національного архівного фонду / Н.М. Христова // Архівознавство : підручник для студентів іст. факультетів вищих навчальних закладів України / за заг. ред. Я.С. Калакури, і.Б. Матяш. – Київ : видавн. дім “КМ академія”, 2002. – С. 205-217.
– Новохатський К. Організація доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації / К. Новохатський // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 75-83.
– Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів : короткий довідник / Український НДІ архівної справи та документознавства ; упоряд. Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. – Київ : [б.в.], 2002. – 167 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
– Січова О.В. Забезпечення інтелектуального доступу до архівних фондів наукових установ НАН України в умовах електронного інформаційного середовища / О.В.Січова // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – Київ : НБУВ, 2013. – С. 294-296.
– Січова О.В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України / О. В. Січова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – C. 78-85.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.04.2023 09.27.52 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276373 seconds