Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Людмила із міста: Житомир :: Запитання: 46746  
Людмила запитує:
Добрий день. Мене цікавить запитання, документи, що регламентують розвиток краєзнавчої роботи бібліотек України на сучасному етапі.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило. Головним документом, що регламентує розвиток краєзнавчої роботи бібліотек України на сучасному етапі є
Положення «Про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України» : Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.1996 р. Режим доступу: https://profy.nlu.org.ua/!site/official/o_country.htm
Також радимо скористатись виданнями:
Краєзнавча діяльність бібліотек : метод.. посіб. / підгот.: В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець. – Київ, 2002. – 209 с.
Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 19 / підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, С. І. Смілянець. – Київ : Арістей, 2008. – 80 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.10.2022 14.12.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 46633  
Валентина запитує:
Доброго дня. Сучасні способи та джерела поповнення фондів публічних бібліотек
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парламент. б-ка України. — Київ : Нац. парламент. б-ка України, 2015. — 271 с.
Каракоз О. О. Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 3. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_3_5.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Колоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Г. В. Колоскова // Молодий вчений. — 2018. — № 2(2). — С. 666-670. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__54.
Публічна бібліотека і реалізація завдань соціальної політики : рек. тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [підгот. М. Талалаєвська ; відп. ред. Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2017. — 51 с.
Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва: від витоків до сьогодення / Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публіч. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва ; [уклад. Романюк О. І. ; ред.: Ковальчук Л. І. та ін.]. — Київ : [б. в.], 2014. — 55 с.
Реформа децентралізації і публічні бібліотеки : зб. матеріалів / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Н. Розколупа, Т. Богуш]. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. — 103 с.
Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / [Н. І. Розколупа та ін. ; наук. ред. Н. І. Розколупа] ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2019. — 191 с.
Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. — 2014. — № 2. — С. 27-31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.08.2022 10.35.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46615  
Аліна запитує:
Доброго дня, можливо надати якусь інформацію з теми: "Бібліотечна освіта в США". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Перегляньте наступні джерела:
Башун О. Бібліотечна освіта в США: використання цифрових технологій / О. Башун // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 37-38.
Бібліотечна освіта в США: сучасні тренди : зарубіж. досвід / підгот. В. Здановська ; пер. Н. Прокопенко // Бібліотечна планета. - 2019. - № 2. - С. 19-22.
Гуменчук А. Система вищої бібліотечної освіти в США: традиції та новації / А. Гуменчук // Бібліотекознавство. Документознавствою Інформологія. - 2022. - С. 111-117.
Гуменчук А. Реновації вищої бібліотечної освіти: досвід США / А. Гуменчук // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 26-27 листопада 2020 р., м. Харків. - Харків : ХДАК, 2020. - С. 165-166.
Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах СЩА: досвід організації та змісту навчання/ Л. Філіпова // Вісник Кн. палати. - 2016. - № 3. - С. 49-52.
Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США: огляд / С. Чуканова // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5 . - С. 30-33.
Чуканова С. Актуальні тенденції процесу професійної підготовки бібліотечних фахівців у США / С. Чуканова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2017. - Вип. 11-12. - С. 73-87.
Чуканова С. О. Бібліотечна освіта у США: історико-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / С. О. Чуканова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (21-23 жовтня 2014 р.). - Київ : [б.в.], 2014. - C. 470-473. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3350/Chukanova_Bibliotechna_osvita_u_USA.pdf?sequence=7&isAllowed=y.
Чуканова С. Освітні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології [Електронний ресурс] / С. Чуканова. - Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : міжнар. наук. форум . - 2014. - Вип. 15. - С. 16-168. - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Mnf_2014_15_19.pdf.
Чуканова С. О. Як стають бібліотекарями у США: деякі аспекти вищої бібліотечної освіти [Електронний ресурс] : [презентація] / С. О. Чуканова. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/docshyr/ss-30948751.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.08.2022 15.43.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Плиски :: Запитання: 46605  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Чи надається додаткова відпустка бібліотекарю під час військового стану, та чи виплачується матеріальна допомога на оздоровлення?
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно. Радимо звернутись на сайт Бібліотечному фахівцю за посиланням https://profy.nlu.org.ua/guestbk.php?lng=uk та ознайомитись із відповідями на питання № 7697, 7688 та 7684.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.07.2022 09.16.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Ніжин :: Запитання: 46594  
Кирило запитує:
Доброго дня! Хотілось би знати, чи у вашій бібліотеці є нова книга Палехи Ю. Методи та засоби документування за 2022 р. Дяку ю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Нажаль, даної книги ще немає у фондах нашої бібліотеки.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.07.2022 14.41.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.692174 seconds