Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44695  
Катерина запитує:
Підкажіть літературу на тему "Бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кобзаренко А. С. Электронный каталог, как основа информационной системы библиотеки / А. С. Кобзаренко // Библиотека в школе. – 2010. – 16-31 янв. – С. 23-25.
Лазоренко Л. І. Роль бібліотеки в інформаційному забезпечені навчально-виховного процесу / Л. І. Лазоренко // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 7. - С. 42-44.
Пірус Т. П. Інноваційні технології в роботі бібліотеки / Т. П. Пірус // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 3. – С. 39.
Притуляк Н. О. Нові технології бібліографічного обслуговування як система роботи бібліотеки / Н. О. Притуляк // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 3. – С. 111-112.
Русин Н. І. На зустріч вчителю предметнику / Н. І. Русин // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 5. – С. 42.
Семилет Н. Некоторые размышления о миссии детской библиотеки и примеры её виртуального воплощения / Н. Семилет // Світ дитячих бібліотек. – 2005. - № 2. – С. 32-33.
Торлин И. Г. Виртуальная справка – перспективное направление справочно-библиографического обслуживание удалённых пользователей / И. Г. Торлин // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260-265.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2020 16.54.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 44694  
Соня запитує:
Дитячі бібліотеки - центр формування інформаційної культури користувачів
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антипова В. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков / В. Антипова // Шкільна бібліотека плюс. — 2010. — № 11-12. — С. 38-46.
Информационная культура, информационная грамотность и компьютерная компетентность // Шкільна бібліотека плюс. — 2011. — № 6. — С. 18-20.
Колосай Л. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів : практ. посіб. для керівників середніх закладів освіти, методистів з бібл. фондів, шкіл. бібліотекарів / Л. Колосай // Шкільний світ. — 2001. — 10, берез. — С. 3-22.
Онисько Г. Основи інформаційних знань : навч. посіб. / Г. Онисько. – Луцьк, Волин. Ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — 128 с.
Сучасна дитяча бібліотека — центр формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури учнів" : (методичні поради) / підгот. О. В. Дорохова ; Чернігівська обласна бібліотека для дітей імені М. Островського. — Чернігів, 2009. — 12 с.
Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. рек. / упоряд. А. Рубан; наук. консультант Я. Чепурко; наук. рек. П. Рогова, В. Лутовинова, рецензент Є. Медведєва; літ. ред. Л. Стельмах; відп. за вип. І. Хемчян. — Київ, 2005. — 64.с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2020 16.46.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 44692  
Ульяна запитує:
Бібліотечні блоги як сучасна форма бібліографічного інформування користувачів-дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
2014. Хроника года. Блоги. Колонки. Дневники [Текст] / [Юрий Винничук и др. ; послесл. А. В. Красовицкого]. - Харьков : Фолио, 2015. - 431 с.
Бродский М. Подростки в Сети: "вызовы" для библиотекарей / М. Бродский, В. Чудинова, А. Михайлова // Библиотечное дело. – 2008. – № 23. – С. 27-30.
Вы решили стать блоггером?! : рекомендации для библиотекаря / перевод Е. Ивановой // Библиотека в школе (Первое сентября). – 2010. – 1-15 февр. – С. 17-19.
Кузнецова О. Ідентичність блога і ЗМІ / О. Кузнецова // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_36.
Тирон І. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. Тирон ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. — 18 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2020 15.29.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44595  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Сучасний розвиток музеїв-скансенів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данилюк А. Г. Українські скансени / А. Г. Данилюк. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2006. – 104 с.
Данилюк А. Г. Храми Львівського скансену/ А. Г. Данилюк. – Львів : Сполом, 2007. – 16 с.
Кадчанівський Д. Музеї під відкритим небом як об’єкти туризму в Україні / Д. Кадчанівський // Географія. Економіка. Екологія. Туризм. - Вип. 3 – Київ, 2009,- С. 59-73.
Афанасьєв О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс [Електронний ресурс] / О. Є. Афанасьєв, Є. В. Бурлака, Ю. М. Маркіна // Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 80-84. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/afanasjev5.htm.
Водяник Л. Ю. Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_24.
Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення [Електронний ресурс] / Л. Ю. Водяник // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 19. - С. 149-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_25.
Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Електронний ресурс] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. – 2012. - № 1. – С. 128-137. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/60140/17-Kadnichanskui.pdf?sequence=1.
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матер. 4-ої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 р., м. Луцьк ; упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак // Науковий зб. – 2013. - Вип. 44. – С. 100-102.
Музеї і скансени [Електронний ресурс] // Дерев’яні храми України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://www.derev.org.ua/muzei/muzei.htm. – Нахва з екрану.
Петрович В. Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського народу [Електронний ресурс] / В. Петрович. – Музейний простір Волині : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://volyn-museum.com.ua/publ/rokinivskij_muzej_istoriji_silskogo_gospodarstva_volini_skansen/muzeji_prosto_neba_oseredki_doslidzhennja_ta_populjarizaciji_materialnikh_i_dukhovnikh_cinnostej_tradicijnoji_kulturi_ukrajinskogo_narodu/16-1-0-143. – Назва з екрану.
Проненко І. В. Сучасний розвиток музеїв-скансенів в українській музейній структурі [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2017. - Вип. 20. - С. 91–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvvi_2017_20_13.
Проненко І. В. Історія та розвиток музею народної архітектури та побуту у Львові [Електронний ресурс] / І. В. Проненко // Грані Історії. - 2018. - Вип. 1. - С. 239-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_56.
Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України : [моногр.] / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознавства. - Київ : НДІУ, 2017. - 150 c.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.08.2020 09.30.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Бориспіль :: Запитання: 44594  
Ірина запитує:
Сучасний стан розвитку музеїв України як культурних хабів
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Удовиченко І. Музейна педагогіка : теорія і практика / І. Удовиченко.- Київ : Логос, 2017. - 72 с.
Міжнародний день музеїв у музеї «Територія Терору»: культурний хаб, музейна кухня, вечірні екскурсії та вдячність [Електронний ресурс] // Територія Терору : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://www.territoryterror.org.ua/uk/museum/news/details/?newsid=916. - Назва з екрану.
Музеї як культурні хаби: майбутнє традицій [Електронний ресурс] // Музейний простір Волині : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://volyn-museum.com.ua/board/muzejnikam/muzeji_jak_kulturni_khabi_majbutne_tradicij/2-1-0-804. - Назва з екрану.
Музеї як культурні хаби: майбутнє традицій [Електронний ресурс] // Музей Івана Гончара : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: https://honchar.org.ua/p/muzeji-yak-kulturni-haby-majbutnje-tradytsij/. – Назва з екрану.
Муравська С. Дискусії з приводу нового формулювання поняття «музей» [Електронний ресурс] / С. Муравська // Музейний простір : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: http://prostir.museum/ua/post/42194. – Назва з екрану.
Пантелейчук І. В. Трансформація музею як соціокультурного інституту (ХХ – початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. істор. наук / І. В. Пантелейчук. – Київ, 2006. – 22 с. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06pivips.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Удовиченко І. Принципи музейної педагогіки в період переосмислення ролі музею в суспільстві [Електронний ресурс] / І. Удовиченко // Музейна педагогіка в науковій освіті. – 2019. – С. 99-102. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Matviichuk/publication/337649273_MUZEJNA_PEDAGOGIKA_V_NAUKOVIJ_OSVITI/links/5de230f54585159aa454012b/MUZEJNA-PEDAGOGIKA-V-NAUKOVIJ-OSVITI.pdf#page=100.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.08.2020 16.58.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284865 seconds