Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45610  
Марина запитує:
Потрібна цікава інформація про парашути. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
9 цікавих фактів, які потрібно знати про стрибки з парашутом [Електронний ресурс] // T1.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://t1.ua/porady/9167-9-tsikavykh-faktiv-yaki-potribno-znaty-pro-strybky-z-parashutom.html. - Назва з екрана.
Гончаренко В. Как люди научились летать [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // N-t.ru : наука и техника : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://n-t.ru/ri/gn/kl06.htm.- Назва з екрана.
Цікаві факти про парашутному спорті [Електронний ресурс] // Procikave.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://betar.org.ua/tsikavi-fakti-pro-parashutnomu-sporti-8-foto/. - Назва з екрана.
Цікаво знати про парашути [Електронний ресурс] // Procikave.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://procikave.com/tsikavo-znati-pro-parashuti. - Назва з екрана.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 4.06.2021 09.36.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 45220  
Артем запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про значення повітряного транспорта та транспортних перевезень. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме! Перегляньте наступні джерела:
Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д. Бенсон, Дж. Уайтхед ; пер. с англ. - М.: Транспорт, 1990. - 279 с.
Бойко О. В. Структура транспортного ринку / О. В. Бойко // Вісник Чернігів. держ. технолог. ун-ту. Серія : Економічні науки. - 2010. - № 44. - С. 71-78.
Залежність авіаційних пасажирських перевезень від соціально-економічних показників України / А. Є. Бабенко, О. Є. Соколова, А. М. Валько // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 2(3). - С. 38-43.
Карась О. Стан і перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні / О. Карась // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. - 2012. - Вип. 1. - С. 73-80.
Михальченко І. Сучасні тенденції розвитку глобального ринку авіаперевезень пасажирів // Михальченко І. та ін. Проблеми та перспективи організації авіаційних перевезень, застосування авіації в галузях економіки і розвитку транспортних систем : моногр. / за заг. ред. Г. М. Юна та С. Л. Литвиненка. – Київ : Логос, 2011. - С. 7-13.
Бугайко Д. О. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації [Електронний ресурс] / Д. О. Бугайко // Проблеми системного підходу в економіці підприємств. - 2007. - Том 2. - № 2. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/bugajko2.htm.
Міністерство Інфраструктури України : статист. дані в галузі авіатранспорту. - Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html. - Дата звернення :03.04.2020.
Повітряний транспорт Історія повітряного транспорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Теоретичний матеріал для сам.опрацювання (06-10.04.20)_ГТ.pdf?id=54fe2e4f-df62-446c-b1f6-65c1c83307.
Чень Юняо. Міжнародні змішані перевезення: теоретична сутність та практичне значення [Електронний ресурс] / Юняо Чень // Вісник Запорізького національного університету. – 2018. - № 4 (40). – С. 92-97. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_eco_2018_4_16.pdf.
Фердман Г. П. Забезпечення безпеки на повітряному транспорті: державно-управлінський аспект [Електронний ресурс] / Г. П. Фердман // Держ. будівництво. - 2020. - № 1. - Режим доступу: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/79/74.
Шевчук Є. О. Значення повітряного транспорту та економічний ефект лібералізації міжнародних повітряних перевезень [Електронний ресурс] / Є. О. Шевчук // Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. – 2013. - № 3. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2317.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 9.03.2021 16.44.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44342  
Оля запитує:
Міжнародна авіація в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43200, 44236.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 31.05.2020 00.15.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Одеса :: Запитання: 44236  
Максим запитує:
Прошу допомогти в пошуку інформації до курсової роботи на тему: "Міжнародна авіація". Зокрема цікавить і міжнародна авіація в Україні. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну інформацію по Вашому запиту:
Білоцький С. Д. Міжнародно-правові аспекти укладання угод про спільний авіаційний простір з ЄС [Електронний ресурс] / С. Д. Білоцький // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 116(1). - С. 125-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2013_116(1)__19
Гаврилко Т. О. Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України [Електронний ресурс] / Т. О. Гаврилко, А. В. Гавриленко // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 27(1). - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27(1)__5
Геєць І. О. Аналіз розподілу та визначення перспективних напрямів розвитку міжнародних авіаційних перевезень між регіонами світу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. О. Геєць, А. О. Бельянська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_36
Геєць І. О. Характеристика та аналіз діяльності міжнародної авіакомпанії Air China на ринку авіаційних перевезень України [Електронний ресурс] / І. О. Геєць // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 145-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_11_32
Журавель Т. Міжнародні нормативно-правові акти у лінгвістичному аспекті (на матеріалі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) [Електронний ресурс] / Т. Журавель // Південний архів. Філологічні науки. - 2018. - Вип. 73. - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_40
Касян С. Я. Міжнародний авіаційний маркетинг у глобальному економічному просторі [Електронний ресурс] / С. Я. Касян, А. В. Уляшева // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2012. - № 2. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2012_2_17
Маловацький О. В. Міжнародно-правові зобов’язання України в галузі забезпечення безпеки цивільної авіації: сучасність та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Маловацький // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 6. - С. 66-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_6_11
Нашинець-Наумова А. Ю. Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / А. Ю. Нашинець-Наумова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. - 2013. - № 3. - С. 155-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_3_28
Новик В. С. Аналіз взаємозв’язку розвитку авіаційних транспортних перевезень з еволюцією укладання міжнародних економічних угод [Електронний ресурс] / В. С. Новик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 177-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_11_39
Новик В. С. Світовий досвід організації міжнародного авіаційного транспортного сполучення [Електронний ресурс] / В. С. Новик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_3_8
Новікова М. М. Структура та компетенція міжнародних організацій із регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації [Електронний ресурс] / М. М. Новікова // Альманах міжнародного права. - 2014. - Вип. 6. - С. 80-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_6_12
Прушківська Е. В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, О. В. Губарь // Економічний простір. - 2018. - № 132. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_3
Прушківська Е. В. Особливості розвитку авіаційної галузі на міжнародному та національному рівні в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, М. І. Ніколаєнко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_13
Радчук О. П. Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень [Електронний ресурс] / О. П. Радчук // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 144–151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Філіппов А. В. Авіаційна безпека: проблеми термінології українського та міжнародного права [Електронний ресурс] / А. В. Філіппов // Dictum factum. - 2018. - № 2. - С. 105-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2018_2_22
Філіппов А. В. Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації: новації у міжнародному праві [Електронний ресурс] / А. В. Філіппов // Dictum factum. - 2018. - № 1. - С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2018_1_22

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 18.05.2020 10.01.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Харків :: Запитання: 43584  
Олег запитує:
Допоможіть підібрати літературу до реферату про діяльність І. Сікокрського.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації за Вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, національну, колективну та історичну пам'ять, Перший Універсал, козацькі битви та традиції, Другу Світову війну та Німецько-радянську війну, депортацію українського населення, Голокост, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 5. — Школа патріота. — С. 1-48.
Гусак С. Легендарні постаті України / С. Гусак. — Харків : Торсінг плюс, 2009. — 95 с. : іл. — (Моя Україна).
Задорожний М. Українська громада в США / М. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. — 2019. — № 4. — С. 33-48. — Закінчення. Початок № 1-2, 3, 2019.
Згуровський М. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М. Згуровський. — Київ : НТУУ "КПІ", 2016. — 396 с. : іл., портр.
Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко [и др.] ; упоряд. М. Рубанець. — Київ : Успіх і кар'єра, 2008. — 223 с.
Карнаушенко В. Київський батько американської авіації : story: політ / В. Карнаушенко // JustTEEN. — 2013. — № 5. — С. 26-29.
Клімов А. Україна. Видатні постаті : енциклопедія / А. Клімов. — Харків : Ранок : Веста, 2008. — 128 с. : іл. — (Дитяча енциклопедія).
Козачок Т. Найвідоміші винаходи українців : година спілкування / Т. Козачок // Шкільний світ. — 2014. — № 23. — С. 30-34.
Корсун І. Україна – авіакосмічна держава : з історії науки / І. Корсун // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 7. — С. 39-41.
Павленко Ю. Біля джерел українського літакобудування / Ю. Павленко // Чумацький шлях. — 2006. — № 6. — С. 6-7.
Позняк Н. Українські вісники / Н. Позняк, О. Хоменко. — Тернопіль : Джура, 2008. — 207 с. : портр.
Промахов О. Ігор Сікорський / О. Промахов ; дизайн обкл. Д. Растворцев ; іл. О. Марчишиної. — Київ : Агенція "ІРІО", 2019. — 125 с. : іл. — (Видатні українці. Люди, які творили історію).
Сто великих українців. — Київ : Арій, 2011. — 495 с. : фот. — (100 великих).
Сто найвідоміших українців / авт. ст. М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова та ін. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : Орфей, 2002. — 587 с. : іл. — (100 найвідоміших).
Ушаков Д. Видатні українці / Д. Ушаков ; ілюстр. О. В. Крутик, С. В. Овчаренко. — Харків : Pelican : Фактор, 2008. — 199 с. : фотоіл. — (Україна. Учора, сьогодні, завтра).
Хорошевський А. Проект "Україна" : Галерея національних героїв / А. Хорошевський. — Харків : Бібколектор, 2012. — 410 с. : портр.
Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 1 / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. — 3-є вид. — Київ : Простір, 2009. — 410 с. : портр.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 20.11.2019 14.12.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239933 seconds