Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 47709  
Валерія запитує:
Добрий ранок! Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію про авіакомпанію Bees Airline. Можливо фінансові звітності за роками, загальну інформацію. Потрібно для написання практики. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Валерія, добрий день. На жаль, з доступних джерелах пошуку, нам не вдалось знайти відповіді на ваш запит.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 18.03.2024 06.07.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 47659  
Валерія запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію щодо інноваційних технологій в аеровокзалі
Наша відповідь:
Grebennikov V. Transformations of civil aviation in Ukraine in the 21st century = Трансформації цивільної авіації України у ХХI столітті / V. Grebennikov, Yu. Smolnikov // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2019. — № 3. — С. 41-50
Агєєва Г. Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку [Електронний ресурс] / Г. Агєєва // Проблеми розвитку міського середовища. — 2016. — Вип. 1. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_1_5
Бірілло І. В. Новітні технології в дизайні сучасних аеропортів [Електронний ресурс] / І. В. Бірілло, Я. С. Янновскі // Культура і сучасність. — 2022. — № 2. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2022_2_18
Бойко О. М. Особливості міжнародного досвіду розвитку аеропорту на інноваційних засадах [Електронний ресурс] / О. М. Бойко. // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія : економіка, управління, безпека, технології. — 2022. — Т. 1, № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbiasemst_2022_1_3_8
Габріелова Т. Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах [Електронний ресурс] / Т. Ю. Габріелова, І. В. Василенко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 1. — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_17
Малахівська Г. В. Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України [Електронний ресурс] / Г. В. Малахівська // Формування ринкових відносин в Україні. — 2018. — № 3. — С. 99-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_3_15
Орловська Ю. В. Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України [Електронний ресурс] / Ю. В. Орловська // Економічний простір. — 2018. — № 131. — С. 22-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_131_5
Осьмак В. Є. Аналіз досліджень пов’язаних з досвідом створення інноваційних аеропортів, що концентруються на мультимодальних пасажирських перевезеннях [Електронний ресурс] / В. Є. Осьмак, О. М. Трюхан, Н. Г. Чайка, Л. М. Докієнко // Економіка. Фінанси. Право. — 2023. — № 4. — С. 30-34.
Пермінова С. О. Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення start-up проектів: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / С. О. Пермінова, В. С. Баранець. // Ефективна економіка. — 2019. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_2_30
Семикіна О. В. Головні тенденції розвитку сучасних аеропортів [Електронний ресурс] / О. В. Семикіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2021. — Вип. 59. — С. 306-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_59_24
Солідор Н. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Н. А. Солідор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 30. — С. 160-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_30_33
Соловей Н. В. Інновації в процесі господарської діяльності авіаційних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Соловей, Л. Л. Турова // Молодий вчений. — 2018. — № 11(2). — С. 1203-1206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__164
Тамаргазін О. А. Керування процесом використання єдиного інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту [Електронний ресурс] / О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік // Наукоємні технології. — 2019. — № 4. — С. 494-499. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2019_4_14
Федяєва О. О. Особливості фінансування інноваційного розвитку аеропортів [Електронний ресурс] / О. О. Федяєва. // Ефективна економіка. — 2012. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_47
Федяєва О. О. Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів [Електронний ресурс] / О. О. Федяєва // Економіка та держава. — 2013. — № 9. — С. 99-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_9_26

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 23.02.2024 13.27.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 47563  
Валерія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію щодо автоматизованого обслуговування пасажирів в аеропортах (реєстрація,посадка,проходження паспортного контролю тощо).Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Васюхін М. І. Проблеми картографічної підтримки автоматизованої системи комплексного захисту аеропорту / М. І. Васюхін, О. І. Запорожець, В. Д. Гулевець, А. М. Касім // Пробл. інформатизації та упр.. — 2010. — Вип. 3. — С. 30-38.
Крячок С. Сучасний стан геодезичного моніторингу аеродромних покриттів в Україні / С. Крячок // Техн. науки та технології. — 2020. — № 1. — С. 305-314.
Ліщиновська Н. О. Проблематика впровадження автоматизованої системи управління повітряним рухом з використанням системи EGNOS / Н. О. Ліщиновська, О. Ю. Ільїн, Ю. П. Бойко // Телекомунікац. та інформ. технології. — 2020. — № 2. — С. 40-50.
Маліношевська К. І. Проблеми управління якістю обслуговування авіакомпаній в аеропортах [Електронний ресурс] / К. І. Маліношевська // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 3. — С. 55-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_3_16.
Марінцева К. В. Засоби автоматизації та механізації технології обслуговування пасажирів в аеропортах [Електронний ресурс] / К. В. Марінцева // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2013. — Вип. 22. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2013_22_12.
Марінцева К. В. Процеси автоматизації технології обслуговування пасажирів в аеропортах [Електронний ресурс] / К. В. Марінцева // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2012. — № 4(дод.). — С. 31-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2012_4(dod.
Олешко Т. І. Імітаційне моделювання процесу обслуговування пасажирів аеропорту [Електронний ресурс] / Т. І. Олешко, А. В. Верзун // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 1. — С. 180-185. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_31.
Павелко В. Ю. Конкуренція як фактор розвитку ринку наземного обслуговування в аеропортах України [Електронний ресурс] / В. Ю. Павелко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Вип. 4(1). — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_4(1)__26.
Павелко В. Ю. Ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах України та практичні напрями його реформування [Електронний ресурс] / В. Ю. Павелко // Modern economics. — 2022. — № 36. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2022_36_17.
Спасибо В. В. Ґенеза нормативно-правового регулювання аеропортового обслуговування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Спасибо // Юридична Україна. — 2019. — № 12. — С. 6-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2019_12_3.
Спасибо В. В. Деякі аспекти вдосконалення обов’язкового страхування відповідальності експлуатантів аеропортів та суб’єктів наземного обслуговування [Електронний ресурс] / В. В. Спасибо. // Теорія і практика правознавства. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_26.
Турпак C. М. Підвищення ефективності системи обслуговування пасажирів аеропорту в процесі взаємодії повітряного, автомобільного та залізничного транспорту [Електронний ресурс] / C. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд, Л. О. Васильєва, І. О. Свинцицька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2022. — № 26. — С. 88-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2022_26_13.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 12.12.2023 08.50.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 47549  
Вікторія запитує:
Добрий день.Допоможіть з пошуком інформації,що стосується технологічних операцій в аеровокзалах.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47546

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 30.11.2023 13.28.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: В'ячеслав із міста: Київ :: Запитання: 47277  
В'ячеслав запитує:
Добрий день,цікавить література про перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів.
Наша відповідь:
Добрий вечір, перегляньте запропоновану літературу:
Артемчук В. О. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану атмосферного повітря [Електронний ресурс] / В. О. Артемчук // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2013. — Вип. 69. — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_6
Благітко Б. Моделювання процесу керування вертикальним злетом і приземленням безпілотного квадрокоптера [Електронний ресурс] / Б. Благітко, Ю. Мочульський, Л. Кіт, І. Заячук // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 16. — С. 23-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2012_16_4
Благітко Б. Моделювання процесу стабілізації та керованості безпілотного квадрокоптера у польоті [Електронний ресурс] / Б. Благітко, Ю. Мочульський, І. Заячук, Л. Кіт // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2013. — Вип. 18. — С. 21-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2013_18_4
Васильєв О. С. Методи розпізнавання окремих образів в системах автопілоту безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / О. С. Васильєв // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. — 2013. — № 1. — С. 99-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2013_1_22
Водяницький С. О. Розробка багатофункціональної мікропроцесорної системи автоматичного управління безпілотного транспортного засобу [Електронний ресурс] / С. О. Водяницький, В. Г. Джулгаков, К. І. Руденко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2007. — № 5. — С. 123–127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2007_5_20
Даник Ю. Г. Вимоги до оптичної системи та процесу обробки цифрових фотозображень апаратурою безпілотного літального апарата [Електронний ресурс] / Ю. Г. Даник, М. М. Проценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. — 2013. —№ 1. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2013_1_10
Даник Ю. Г. Науково-технічні проблеми та перспективи розвитку безпілотних авіаційних систем військового призначення [Електронний ресурс] / Ю. Г. Даник, М. Ю. Яковлев, І. В. Матала // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. — 2012. — Вип. 1. — С. 84-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbodatr_2012_1_17
Даценко І. М. Визначення та обґрунтування завдань оперативно-тактичних та тактичних безпілотних авіаційних комплексів в інтересах Сухопутних військ [Електронний ресурс] / І. М. Даценко, Ю. П. Сальник, І. В. Матала // Системи озброєння і військова техніка. — 2012. — № 2. — С. 49-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2012_2_10
Збруцький О. В. Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака [Електронний ресурс] / О. В. Збруцький, В. В. Бурнашев // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». — 2012. — № 5. — С. 97-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2012_5_17
Коробчинський М. В. Аналіз завдань системи управління групою безпілотних літаючих апаратів [Електронний ресурс] / М. В. Коробчинський // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2013. — Вип. 69. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_11
Малярчук М. В. Перспективні інформаційні технології зв'язку з безпілотними літальними апаратами [Електронний ресурс] / М. В. Малярчук, В. І. Слюсар // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. — 2010. — № 1. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2010_1_11
Мартинюк О. Р. Огляд концепцій групового застосування безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / О. Р. Мартинюк, Р. К. Мурасов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. — 2013. — № 2. — С. 90-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2013_2_21
Мироненко В. Безпілотний літальний апарат «А-1» для біологічного захисту рослин з одночасним моніторингом стану поля [Електронний ресурс] / В. Мироненко, С. Карнаушенко Р. Маранда // Техніка і технології АПК. — 2012. — № 8. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2012_8_6
Стасюк В. В. Адаптивний метод руху безпілотних літальних апаратів у маловідомому просторі [Електронний ресурс] / В. В. Стасюк // Науковий вісник НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.17. — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
Тішков C. Ю. Математична модель руху безпілотних літальних апаратів двохвертолітної комбінації з V-образною та роликовою підвісками [Електронний ресурс] / C. Ю. Тішков, Д. Г. Васильєв, С. В. Федоряка // Системи озброєння і військова техніка. — 2013. — № 2. — С. 38-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2013_2_12

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 1.06.2023 15.53.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.358555 seconds