Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 46967  
Максим запитує:
Доброго дня, потрібна інформація про значення повітряного транспорта та транспортних перевезень. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максим! Перегляньте наступні джерела:
Артемюк Л. Г. Особливості договору перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом / Л. Г. Артемюк // Право України. - 2012. - № 2. - С. 41-45.
Транспортне право України : навч. посіб. - Київ : Атіка, 2011. - 292 с.
Дмитрієва О. І. Законодавче забезпечення розвитку транспортної інфраструктури України [Електронний ресурс] / О. І. Дмитрієва // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2019. – № 2 (23). – С. 31–45. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/7299/1/piprp_2019_2_6.pdf.
Приленський І. Г. Правове регулювання перевезення пасажирів повітряним транспортом [Електронний ресурс] / І. Г. Приленський // Офіційна концепція оновлення Цивільного кодексу України : проблеми практичної реалізації : матеріали Всеукр. круглого столу (м. Одеса, 25 лютого 2021 р.) / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2021. - С. 53-56. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/15812/Приленський І. Г. Правове регулювання перевезення пасажирів повітря.
Приленський І. Г. До питання про відповідальність сторін у договорі перевезення пасажирів повітряним транспортом [Електронний ресурс] / І. Г. Приленський // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – С. 480-483. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/15225/Приленський І.Г..pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Приленський І. Г. Правове регулювання відповідальності перевізника у сфері перевезень повітряним транспортом за законодавством України [Електронний ресурс] / І. Г. Приленський // Часопис цивілістики. - 2021. - Вип. 42. - С. 18-23. - Режим доступу: http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/download/430/474.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 17.02.2023 10.44.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Григорій із міста: Київ :: Запитання: 46886  
Григорій запитує:
Пишу диплом, де потрібно вказати інформацію про ПЗРК Стріла-3. Підкажіть україномовні онлайн-ресурси (крім вікіпедії та новинних сайтів) які можна взяти як джерело інформації
Наша відповідь:
Добрий день, Григорію! Якщо сайт тільки українською мовою, не з Вікіпедії і не новинний, то ми знайшли лише один такий сайт: – https://suprotyv.com/pzrk/strila-3/

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.01.2023 22.57.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро із міста: Київ :: Запитання: 46885  
Петро запитує:
Доброго дня! Порадьте джерела для дипломної роботи про безпілотник quantix recon. Тільки інтернет-джерела та не вікіпедію. Дуже буду вдячним!
Наша відповідь:
Дброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
[Американський безпілотник] // Супротив : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://suprotyv.com/bpla/puma-rq-20/. — Назва з екрана.
[Quantix Recon] // Фокус : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://focus.ua/uk/voennye-novosti/512830-amerikanskaya-kompaniya-peredast-ukrainskoy-armii-100-razveddronov-quantix-recon-foto. — Назва з екрана.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.01.2023 21.41.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Біла Церква :: Запитання: 46473  
Валерія запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація для написання курсової роботи на тему "Emirates Airline" Заздалегідь дякую і гарного дня.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авіаційні конструкційні матеріали : лаб. практикум для здобувачів вищ. освіти спец. 134 ”Авіац. та ракет.-косм. техніка” / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: С. Р. Ігнатович, М. М. Свирид, В. І. Закієв]. — Київ : НАУ, 2021. — 55, [1] с. : іл., табл.
Аль-Газу А. Облік витрат і калькулювання собівартості послуг авіакомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. Аль-Газу ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2020. — 22 с. : рис., табл.
Голляк Ю. Б. Міжнародна міжгалузева взаємодія в авіаційній галузі / Ю. Б. Голляк ; М-во освіти і науки України. — Київ : ПанТот, 2010. — 267 с. : іл.
Данілова Е. І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Е. І. Данілова ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2020. — 44 с. : рис., табл.
Малахівська Г. В. Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадах соціально-відповідального маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. В. Малахівська ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с. : рис., табл.
Марінцева К. В. Авіаційні пасажирські перевезення : курс лекцій / К. В. Марінцева ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2008. — 122, [1] с. : іл., табл.
Цимбалістова О. А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Цимбалістова ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 6.06.2022 09.36.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Хмельницький :: Запитання: 46456  
Валерія запитує:
Добрий день. Цікавить питання: Розвиток цивільної авіації в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Борисенко П. А. Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного виробництва : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / П. А. Борисенко; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 c.
Гнаток В. М. Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (на прикладі цивільної авіації України) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В. М. Гнаток ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки України ім. Г. М. Доброва. — Київ, 2006. — 23 с.
Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічний патріотизм і стратегічні можливості України (Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2008 року) [Електронний ресурс] // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 1. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_1_14.
Задорожня Г. В. Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України [Електронний ресурс] / Г. В. Задорожня, Є. П. Соколова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2009. — № 1. — С. 78-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2009_1_18.
Краснова Ю. А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю. А. Краснова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 188 c.
Кулаєв Ю. Ф. Економіка цивільної авіації України : монографія / Ю. Ф. Кулаєв, С. М. Подрєза. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ : Фенікс, 2011. — 680 c.
Мацелик М. О. Правове забезпечення залучення інвестицій розвиток цивільної авіації в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Мацелик // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 1. — С. 39-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_1_10.
Орловський М. М. Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України [Електронний ресурс] / М. М. Орловський, А. В. Приймак, Ю. Ю. Височанська, К. А. Гальчинський // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. — 2019. — Вип. 83. — С. 42-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vikt_2019_83_5.
Рубан В. Я. Методологічні засади створення нового покоління системи науково-технічної і економічної інформації цивільної авіації України / В. Я. Рубан, В. М. Гнаток // НТІ. — 2002. — № 4. — С. 9-14.
Соколи І. І. Наукові засади формування територіально-виробничого комплексу (на прикладі цивільної авіації України) : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.05 / І. І. Соколи; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — Одеса, 2008. — 37 c.
Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Філіппов; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 17 c.
Чернікова О. М. Вибір стратегії розвитку аеропортів цивільної авіації України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / О. М. Чернікова ; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — Київ, 2000. — 18 с.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 1.06.2022 10.55.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277016 seconds