Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Наталія із міста: Тернопіль :: Запитання: 40182  
Наталія запитує:
Доброї ночі!допоможіть знайти інформацію про аналіз сучасного стану розвитку авіаційної галузі в ЄС! дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Можливо Вам допоможе надана інформація. В статтях про авіаційну галузь України Ви також знайдете згадку про ЄС.
Дорофєєва, Христина Михайлівна. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дорофєєва Христина Михайлівна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 с. : рис. . - Режим доступу:
http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf
https://docviewer.yandex.ua/?url=http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf&name=disertacija-dorofeeva_kh.m.pdf&lang=uk&c=589990f39f9c
Аналіз міжнародної конкурентоспроможності авіаційної галузі України / Джобулда Ю.П. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=15945
Боярська З. І. Актуальні проблеми екологічного оподаткування цивільної авіації в контексті правових ініціатив Європейського Союзу [Електронний ресурс] / З. І. Боярська, Н. М. Терещенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 3. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_3_4
Проаналізовано правові ініціативи Європейського Союзу щодо співпраці держав у галузі екологічного оподаткування цивільної авіації, а також досліджено зміст та проблеми реалізації правових ініціатив Європейського Союзу щодо використання екологічних податків в цивільній авіації як інструменту впливу на зміну клімату.
Висоцька Т. Є. Європейська модель охорони здоров'я працівників цивільної авіації [Електронний ресурс] / Т. Є. Висоцька // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 21. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_21_37
Водоласкова К. Ю. Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Наше право. - 2013. - № 3. - С. 172-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_3_32
http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2013/statji_n126_2013/Erashov_19.pdf
Єдине небо Європи. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Єдине_небо_Європи
Єряшов Є. К. Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правового регулювання цивільної авіації України [Електронний ресурс] / Є. К. Єряшов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 1. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_1_6
МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів "Аеро-2013. Повітряне і космічне право" 22 листопада 2013 року Київ 2013. - Режим доступу:
http://readera.org/other/suchasnyi-stan-ta-tendentsiye-rozvyetku-aviatransportnoye-haluzi-ukrayenye-10185217.html
Мінтрансзв’язку. Нарада високого рівня та семінар щодо впровадження
ініціативи ЄС «Єдине Європейське Небо» та Спільного підприємства SESARJU.
[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua/
https://docviewer.yandex.ua/?url=http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ppei/2010_25/anchuk.pdf&name=anchuk.pdf&lang=uk&c=58998eef71be&page=5
Мних О. Б. Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір [Електронний ресурс] / О. Б. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. - 2014. - № 811. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_37
Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Філіппов ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 17 с. — укp.
Проведено порівняльний аналіз національних правових норм з нормами права зарубіжних країн, європейськими та міжнародними стандартами. Зроблено висновок про наявність ряду серйозних недоліків і відсутність стабільності в адміністративно-правовому забезпеченні безпеки цивільної авіації в Україні. Наведено численні пропозиції щодо його вдосконалення. Надано визначення понять "цивільна авіація", "безпека цивільної авіації", "авіаційна безпека", "безпека польотів", "безпека аеронавігації", "екологічна безпека
цивільної авіації", "адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації". Скачати повний текст
Чернега О. Б. Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Б. Чернега, Х. М. Дорофєєва. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_41
Яковлєва А. В. Аналіз європейської практики у сфері сертифікації авіаційного палива [Електронний ресурс] / А. В. Яковлєва, К. Лейда, С. В. Бойченко, О. О. Вовк // Вісник Національного транспортного університету. - 2014. - № 30(1). - С. 399-409. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2014_30(1)__51
Авиационная отрасль Европы "чрезвычайно привлекательна"– JPMorgan. . - Режим доступу:http://bizavnews.com/237/5462
Дорофєєва Х. М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Х. М. Дорофєєва; Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 c. - укp.
У ході дослідження поглиблено теоретико-методичні основи дослідження міжнародних транспортних мереж за умов глобалізації, визначено напрями розвитку європейської авіаційної мережі. Надано науково-практичні рекомендації щодо інтеграції України до європейського повітряного простору та приєднання до авіаційної мережі ЄС. Визначено сутність та узагальнено теоретичний базис формування міжнародних транспортних мереж, розкрито фактори, що впливають на розвиток міжнародних транспортних мереж за умов глобалізації, специфіку інституціонального регулювання розвитку міжнародних транспортних мереж. Охарактеризовано стан світової авіаційної мережі, здійснено оцінювання тенденцій та детермінант розвитку авіаційної мережі ЄС, наведено результати компаративного аналізу світової та європейської авіаційних мереж. Розглянуто особливості та тенденції розвитку транспортної системи та авіаційної мережі України, запропоновано концептуальні напрями інтеграції України до єдиного повітряного простору та авіаційної мережі ЄС, а також напрями розвитку європейської авіамережі з урахуванням результатів оптимального розміщення авіахабів.
Легенький Г. М. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : навч. посіб. Т. 2. Авіаційний транспорт / Г. М. Легенький, В. П. Мироненко, О. В. Мельник, А. М. Новікова, О. В. Пісчана, В. М. Коськовецький; Держ. автотранспорт. НДІПІ. - К., 2009. - 200 c. - укp.
Проаналізовано діяльність міжнародних організацій (МО) авіаційного транспорту (АТ), зокрема, МО цивільної авіації (ЦА), Європейської конференції ЦА, Європейського агентства з безпеки авіації, асоціації авіакомпаній Європейського співтовариства, міжнародної асоціації повітряного транспорту, міжнародного товариства авіаційного електрозв'язку, міжнародної асоціації з повітряного перевезення вантажу. Показано участь України у МО у галузі АТ. Висвітлено основні положення міжнародних конвенцій і багатосторонніх угод у галузі АТ. Описано міжнародні не- й урядові авіаційні організації
Харченко В. П. Принципи організації повітряного простору : навч. посіб. / В. П. Харченко, О. Є. Луппо, В. П. Колотуша; Нац. авіац. ун-т. - К., 2006. - 124 c. - Бібліогр.: с. 122. - укp.
Викладено основні принципи організації повітряного простору на стратегічному етапі, наведено рекомендації та вимоги міжнародної організації цивільної авіації ICAO щодо секторизації та поділу потоків повітряного руху у вузловому диспетчерському районі. Розглянуто концепцію гнучкого використання повітряного простору. Висвітлено основні напрямки та завдання подальшого розвитку Європейського повітряного простору.
Яцківський Л. Ю. Загальний курс транспорту : навч. посіб. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов; Нац. транспорт. ун-т. - К. : Арістей, 2007. - 503 c. - Библиогр.: 31 назв. - укp.
Проаналізовано міжнародні транспортні системи, технологічну, технічну, економічну, правову та інформаційну взаємодію різних видів транспорту у процесі перевезення вантажів залізничним, автомобільним, водним та авіаційним транспортом України. Описано елементи логістики та транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено сучасний стан транспортного забезпечення національної економіки на основі міжнародної та національної нормативно-правової бази щодо перевезень вантажів. Визначено роль держави в реалізації транспортної політики Європейського Союзу.
Kulyk M. Safety of aviation in global context of the world air transport development = Безпека авіації у глобальному контексті розвитку світового авіаційного транспорту / M. Kulyk, D. Bugayko, O. Ilienko // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - 56, № 3. - С. 112-117. - Бібліогр.: 116 назв. - англ.
Показано, що підвищення рівня безпеки цивільної авіації є однією з основних цілей розвитку світового повітряного транспорту. Досліджено сучасні тенденції діяльності цивільної авіації. Проаналізовано базові принципи регулювання питань безпеки авіації з боку міжнародних та регіональних організацій в галузі цивільної авіації. Увагу приділено стандартам і рекомендованій практиці Міжнародної організації цивільної авіації в галузі безпеки. Наведено статистику авіаційних катастроф. Розглянуто довго- та середньострокові прогнози розвитку авіаційної галузі цивільної авіації, підготовлені Міжнародною організацією цивільної авіації, Міжнародною радою аеропортів, Європейським агентством із забезпечення безпеки аеронавігації, виробниками авіаційної техніки Boeing та Airbus. Зазначено особливості забезпечення безпеки світової системи управління повітряним рухом. Ідентифіковано галузі авіаційної безпеки світової системи повітряного транспорту. Визначено ефективність безпеки польотів і авіаційної безпеки глобальної системи повітряного транспорту.; Індекс рубрикатора НБУВ: О53-082.03; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Luppo A. Optimisation of the performance of the ATM network in Europe = Оптимізація характеристик інформаційної мережі системи організації повітряного руху в Європі / A. Luppo, G. Argunov, N. Gorlenko, V. Chaika // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 59, № 2. - С. 37-43. - Бібліогр.: 3 назв. - англ.
Наведено структуру новітньої мережі обміну інформації щодо організації повітряного руху в європейському повітряному просторі. Розглянуто основні процедури, що забезпечують її функціонування.; Індекс рубрикатора НБУВ: О580.2; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Luppo A. European centralized services of air navigation system = Централізоване обслуговування аеронавігаційної системи в Європі / A. Luppo, G. Argunov, O. Prygara // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 60, № 3. - С. 43-48. - Бібліогр.: 9 назв. - англ.
Розглянуто нову концепцію Євроконтролю. Проаналізовано різні види послуг для країн-членів Євроконтролю. Показано переваги та недоліки реалізації запропонованої концепції.
Індекс рубрикатора НБУВ: О571; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Pavlova S. Analysis of free route airspace and performance based navigation implementation in the European air navigation system = Аналіз упровадження концепцій повітряного простору вільних маршрутів та навігації, заснованої на характеристиках, у європейській аеронавігаційній системі / S. Pavlova, A. Zadorozhnia // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2014. - 61, № 4. - С. 28-35. - Бібліогр.: 11 назв. - англ.
Розглянуто питання забезпечення безпеки польотів, підвищення пропускної спроможності й економічної ефективності, зменшення впливу інтенсивності повітряного руху на навколишнє середовище. Проаналізовано розроблені міжнародними організаціями концепції повітряного простору вільних маршрутів і навігації, заснованої на характеристиках, у європейському регіоні та українській аеронавігаційній системі. Із результатів аналізу статистичних даних видно, що 12,5 % країн-членів Євроконтролю впровадили концепцію повітряного простору вільних маршрутів у верхньому повітряному просторі повністю, 17,5 % країн-членів Євроконтролю (Польща, Хорватія, Сербія, Чехія, Австрія, Німеччина та Фінляндія) частково. За даними Міжнародної організації цивільної авіації показано, що 6 країн упровадили процедури навігації, заснованої на характеристиках, для більш ніж 50 % злітно-посадкових смуг, 5 країн упровадили ці процедури лише для деяких аеродромів. Індекс рубрикатора НБУВ: О571 О580.2; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Paweska M. Transport law and the certification process in Poland and European Union = Транспортне право та сертифікаційний процес у Польщі та Европейському Союзі / M. Paweska, D. Bugayko, M. Grigorak, R. Mendrun // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - 57, № 4. - С. 151-154. - Бібліогр.: 153 назв. - англ.
Показано, що транспортне законодавство у Польщі визначається як набір правил, що регулюють не тільки транспортні питання, але і набір стандартів, що регулюють організацію транспорту. Наведено коротку характеристику логістичних законів і нормативних актів в Польщі та Європейському Союзі, а також промислових стандартів, які доповнюють формальні закони. Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4ПОЛ)211.9 Х839(4)211.9 Х819(4ПОЛ)175 Х819(4)175 Х915.232.5-91; Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Мних О. Б. Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір / О. Б. Мних // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 811. - С. 233-240. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.
Доведено необхідність створення передумов для формування спільного авіаційного простору й активної підготовки до організації та впровадження якісних змін у системі менеджменту вітчизняних авіакомпаній. Визначено послідовність впровадження якісних змін у діяльності авіакомпаній на ринку пасажирських перевезень у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)375.1-814; Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ ; Повний текст Наукова періодика України
Chernega O. B. Key features of formation and development of European aviation network = Основні риси формування та розвитку європейської авіаційної мережі / O. B. Chernega, K. M. Dorofeyeva // Актуал. проблеми економіки. - 2015. - № 12. - С. 75-84. - Бібліогр.: 83 назв. - англ.
Розглянуто особливості нормативно-правового забезпечення формування європейської авіаційної мережі (ЄАМ). Виявлено основні тенденції розвитку ЄАМ, надано модель її подальшого вдосконалення з урахуванням результатів оптимального розміщення авіахабів. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4)375.0 Х819(4)125.5 Х839(4УКР)211.95; Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 7.02.2017 00.24.24 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 40124  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання магістерської роботи за темою: Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Астапова Г. В. Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем впровадження інноваційних екологічних заходів [Електронний ресурс] / Г. В. Астапова, О. С. Малета // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_19.
Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект : монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2014. - 334 c.
Водоласкова К. Ю. Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Наше право. - 2013. - № 3. - С. 172-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_3_32.
Водоласкова К. Ю. Державні закупівлі як інструмент екологічної безпеки в авіаційній галузі (наземне обслуговування) [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 2. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_2_4.
Голляк Ю. Б. Формування основних напрямів реалізації стратегії розвитку авіаційної галузі України в межах сталого зростання світового авіаринку [Електронний ресурс] / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 125-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_4_16.
Демченко Д. О. Удосконалення механізмів державного регулювання авіаційних перевезень в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Д. О. Демченко ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2014. - 20 c.
Дорофєєва Х. М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Х. М. Дорофєєва ; Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 c.
Заболотній С. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в авіаційній галузі (економіко-правові аспекти) [Електронний ресурс] / С. В. Заболотній // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 1. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_1_4.
Зуєва В. О. Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. О. Зуєва, В. Б. Череватюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 4. - С. 11-16 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_4_4.
Іваницька О. М. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, А. Г. Гадіяк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8.
Калиновський А. О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України / А. О. Калиновський, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 8. - С. 88-94.
Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, О. В. Козирєва, Д. М. Костенко, Ю. М. Моісеєнко, І. Ю. Бунтов // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 6-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_2.
Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Кирик ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 c.
Коваленко О. В. Ефективність маркетинго-іноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_11.
Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 163-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_26.
Коваленко О. В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 162-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_25_24.
Командровська В. Є. Проблеми і перспективи розвитку авіатранспортної галузі України [Електронний ресурс] / В. Є. Командровська, М. В. Колесник, І. І. Любезна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 40(3). - С. 93-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40(3)__16.
Корчак Н. М. Тенденція розвитку вітчизняного ринку авіаперевезень в контексті підготовки України до вступу в Єдине європейське небо [Електронний ресурс] / Н. М. Корчак, О. А. Капустинський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 4. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_4_4.
Крапко О. М. Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі [Електронний ресурс] / О. М. Крапко, Г. О. Скуз // Економіка та держава. - 2012. - № 2. - С. 93-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_2_27.
Латишева О. В. Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі [Електронний ресурс] / О. В. Латишева // Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_6.
Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування авіатранспортних систем : монографія / К. В. Марінцева ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 503 c.
Радченко М. В. Повітряний кодекс як правова основа діяльності авіаційної галузі [Електронний ресурс] / М. В. Радченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 210-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)__29.
Швець Л. І. Актуальні проблеми розвитку сучасної авіаційної галузі як складової системи сервісного обслуговування [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 2. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_2_7.
Штангрет А. М. Теоретико-методичні засади побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємств авіаційної галузі [Електронний ресурс] / А. М. Штангрет // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.12. - С. 206-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Юрченко М. В. Повітряний кодекс України як правова основа діяльності авіаційної галузі [Електронний ресурс] / М. В. Юрченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Вип. 70. - С. 216-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_35.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 25.01.2017 22.00.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 38691  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, у створенні списку літератури для учнів до Всесвітнього дня авіації та космонавтики.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ви не уточнили, для якого віку учнів потрібна література . Тому ми підібрали джерела інформації для різних вікових груп. Сподіваємося, що ми задовольнили ваш запит. бажаємо успіхів!
12 квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики // Новачок. - 2009.- 14 квіт. - С.7.
Александр Игнатьевич Шаргей : теоретик космонавтики : безымянний герой
// Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 420-424.
Алексєєв, Ю. С. Перемоги в космосі куються на землі : [сьогодення та майбутнє космічної галузі] / Ю. С. Алексєєв ; вів інтерв’ю М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. - 2010. - 10 квіт. - С. 7.
Біловицька, Наталія. "Тоді не думили, що це надзвичайний день в історії людства" : до 50-річчя з дня першого польоту людини в космос / Біловицька, Наталія // Урядовий кур’єр. - 2011. - 12 квіт. - С. 8-9.
Бобонец, З. Полет на Цереру : Посвящается Дню космонавтики / З. Бобонец // Позакласний час. - 2006. - 5-6. - С.36-42.
Виховні заходи квітня : [добірка сценаріїв] // Позакласний час. - 2011. - № 3. - С. 30-37.
Виховні заходи квітня : [добірка сценаріїв] // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 33-49.
Дерев’янко, Ю.М. Через терни до зірок : Творчі доробки переможців конкурсу "З Україною в серці" / Ю. М. Дерев’янко // Позакласний час. - 2008.- 3. - С.13-20.
Дітям про Землю у Космосі : 12 квітня - День авіації і космонавтики : [добірка статей]// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2012. - № 5 (березень). - С. 106-113.
Дормідонтов, Анатолій. Космічні сини України / Дормідонтов, Анатолій // Урядовий кур’єр. - 2010. - 10 квіт. - С. 1.
Іващенко В. Виховання патріотизму учнів : З історії космонавтики / В. Іващенко // Шкільна бібліотека. - 2007. - №5. - С.5-8.
Календар класного керівника : 2014 : квітень // Позакласний час. - 2014. - № 3. - С. 3-48.
Колядинська, Тетяна. Глобальні космічні проекти нам під силу : 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України / Колядинська, Тетяна // Голос України. - 2010. - 10 квіт. - С. 1, 12.
Курдовер, А. Космическое путешествие [Текст] : театрализованное представление, посвященное Дню космонавтики / А. Курдовер, Н. Петрова, Е. Половинцева // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. - 2013. - № 2. - С. 122-127 :
Луценко, Людмила. Перевір себе : інтелектуальна гра до Дня космонавтики / Луценко, Людмила // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2013. - № 13. - С. 19-20. - Бібліогр.: с. 20.
Луценко, Л.Позакласне заняття-гра до Дня космонавтики : 4 клас / Людмила Луценко // Початкова школа. - 2012. - № 4. - С. 57-58. - Бібліогр.: 4 назв.
Мстислав Всеволодович Келдыш : математик : теоретик космонавтики // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 153-157.
Найцікавіші місця Житомирщини. Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова // Позакласний час. - 2008. - №3. - С.147-150.
Первый космонавт планеты Земля : Посвящается Дню космонавтики // Шкільна бібліотека. - 2007. - №3. - С.12-19.
Пилипенко, В. М. Шлях до зірок : [сценарій бібліотечного заходу] // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 5-6. - С. 95-98.
Свачій, Л.М.[Юрій Олексійлвич Гагарін] : 9 берез. минуло 75 років від дня народження Ю.О.Гагаріна / Л. М. Свачій // Країна знань. - 2009.- №5. - С.7-9.
Сергей Павлович Королев : теоретик космонавтики, конструктор, организатор : главный конструктор // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 169-175.
Скемська, Алла. До Всесвітнього дня авіації та космонавтики : виховний захід / Скемська, Алла // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 13. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10.
Смірнова, І. А. Всесвітній день авіації і космонавтики / І. А. Смірнова // Розкажіть онуку. - 2010. - № 3 (березень). - С. 59-63.
Фридрих Артурович Цандер : теоретик космонавтики, математик, инженер : с мечтой о красной планете // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 390-395.
Шепета, Валентина. Космотренінг [Текст] : ігрова програма (до Дня космонавтики) / В. Шепета, Т. Антонова // Позашкілля. - 2011. - Липень, № 7. - С. 27-28
Яблонська, Тетяна.У безоднях космосу [Текст] : сценарій позаурочного заходу до 50-ї річниці першого польоту людини в космос / Тетяна Яблонська // Історія України. - 2011. - Березень, № 11. - С. 8-11
ДОРОГА ДО ЗІРОК:Сергій Павлович Корольов (1907–1966) : рекомендаційний бібліографічний покажчик для читачів-учнів 7–9 класів
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=2008
а також такі сайти:
AstronomyKids-179
http://akids.org.ru/
Сайт познайомить з астрономічними гуртками, олімпіадами і конкурсами, книгами та інтернет-ресурсами з астрономії; дасть можливість перевірити свої знання, вирішуючи олімпіадні завдання і виконуючи тренувальні тести; проявити себе, беручи участь в дистанційних проектах, пов'язаних з літературною та художньою творчістю.
- для дітей молодшого шкільного віку
- для дітей середнього шкільного віку
- ресурс російською мовою
KosmoPortal
http://kosmoportal.com.ua/
Цікава інформація про космос, зірки та планети
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою
Астрономия для детей
http://kosmokid.ru
Сайт призначений для любителів загадок космосу.
- для дітей молодшого шкільного віку
- для дітей середнього шкільного віку
- ресурс російською мовою
Загадки космоса: звезды и планеты
http://www.planetysolsys.ru/
На сайті викладені лише деякі наявні відомості про зорі, їх класифікація, характеристика та закономірності руху, а також розповідається про будову і розвиток Землі та інших планет з геологічних позицій, про спільність і розходження їх природи.
- для дітей середнього шкільного віку
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою
Зорі
http://zori.org.ua/
Цікава інформація про космос, зірки та планети.
- для дітей середнього шкільного віку
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс українською мовою
Космос
http://space.vn.ua/
Сайт присвячено космосу, його дослідженню та вивченню. Тут розміщена інформація про планети і їх супутники, комети, астероїди, зорі, галактики, НЛО.
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс українською мовою
Космосайт: интересный космос
http://kosmosait.com.ua/
Все про Сонячну систему, галактику, чорні діри, туманності тощо.
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 29.03.2016 12.52.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Біла Церква :: Запитання: 37971  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Особливості поведінки пілота в екстримальних умовах" з дисипліни Інженерна та авіаційна психологія. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформмації:
Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах - http://edportal.net/referaty/psikhologiya/190035/
Медведенко О. М., Михайлик М. Ф., Рева О. М. Вплив емоційного досвіду пілотів на експлуатацію повітряних суден в екстремальних умовах - http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2009/AKTT209/Medveden.pdf
Психологічний портрет менеджера - http://library.if.ua/book/3/454.html
Совгіря Т. М., Коротя В. В., Порадник С. Г., Василенко О. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15394/1/ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ.pdf
Психология экстремальных ситуаций / В. В. Рубцов, С. Б. Малых. – 2-е изд., стер. – М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с.
Шапарь В. Б. Психология кризисных ситуаций / В. Б. Шапарь. – Ро-стов на Дону.: Феникс, 2008. – 452 с.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_4_35.pdf
http://referats.5ds.ru/referat/psihologiya/emocinii_stan_lyudini_v_ekstremalnih_umovah.html
О. І. Москаленко, КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/25.pdf
Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0253-97

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.12.2015 21.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 37531  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка джерела інформації у електронному вигляді на тему "Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної Війни та у повоєнні роки". Дякую за увагу.
Наша відповідь:
Шановна Олено! На жаль, на Ваш запит електронних джерел недостатньо. Тому пропонуємо звернутися до друкованих видань:
ІСТОРІЯ НАУ: КРОК У СТАНОВЛЕННІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. – Режим доступу: http://www.readera.org/other/istoria-nau-krok-u-stanovlenni-aviatsiynoye-haluzi-ukrayenye-10184011.html
Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та у повоєнний час (1941-1946). – Режим доступу: http://e-works.com.ua/work/6357_Kiivskii_aviaciinii_instityt_za_chasiv_Velikoi_Vitchiznyanoi_viini_ta_y_povoennii_chas_1941_1946.html
Авіаційний в роки повоєнної відбудови (1944 - 1947): (Назустріч 75- річному ювілею Нац. авіац. ун-ту) // Авіатор: газета НАУ. – 2007. – 27 жовт. (№12). – С.4.
Далі була війна... : (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 2003. -6 черв. (№ 8). - С. 10.
КАІ в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945): [Назустріч 75-річному ювілею Нац. авіац. ун-ту] // Авіатор: газета НАУ. - 2007. - 15 верес. ( № 10). - С. 4.
Київський авіаційний інститут (КАІ): 1937 - 1941: (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 26 квіт. (№ 6). - С. 3.
На шляху прогресу: до 80-річчя Нац. авіац. ун-ту (1933) // Дати і події. – 2013. - №2. – С.41-44.
Національний авіаційний університет: літопис / [М.С.Кулик, М.Г.Луцький, А.В.Полухін та ін.]. – К.: НАУ-друк, 2010. – 368 с.
Національний авіаційний університет (1933-2003): нариси історії / В.П. Бабак, М.С. Кулик, В.О. Касьянов та ін.; за ред. В.П. Бабака. - К.: НАУ, 2003. – 240 с.
Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. - К. : НАУ- друк, 2010.-116 с.
Харук А.І. Стан авіаційної промисловості в Україні на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.) // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Держава та армія”. – 2005. – № 541. – С. 48–53.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 24.10.2015 22.58.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.269379 seconds