Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44549
   


Автор вопроса: Іван из города: Київ :: Вопрос: 46005  
Іван спрашивает:
Мені потрібна інформація про спортивні журнали. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Champion.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://champion.com.ua// - Назва з екрана.
Football.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://football.ua/. - Назва з екрана.
Volleyball.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.volleyball.ua/. - Назва з екрана.
Олімпійська арена : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://olimparena.com.ua/. - Назва з екрана.
Спорт-арена : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sport-arena.com.ua/. - Назва з екрана.
Спортивний вісник Придніпров'я : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://infiz.dp.ua/joomla/index.php/science/sportivnij-visnik-pridniprov-ya. - Назва з екрана.
Спортивний родовід - онлайн журнал [Електронний ресурс ] // Спортивний родовід : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sportsrodovid.com/. - Назва з екрана.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 9.11.2021 12.43.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Житомир :: Вопрос: 45979  
Катерина спрашивает:
Меценатство
Наш ответ:
Доброго дня, Катерина! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біліченко А. Київське меценатство ХІХ століття: факти, події, персоналії / А. Біліченко // Вища школа. — 2010. — № 9. — С. 100-105.
Ільченко О. Ю. Меценатство в персоналіях: видатне жіноцтво України (ХІХ — початок ХХ ст.) / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 1. — С. 114-120.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність / Л. І. Мокляк // Вісн. Нац. авіац. університету. — 2014. — № 1. — С. 126-130.
Панченко В. В. Меценатство i спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні / В. В. Панченко // Археологія. — 2016. — № 2. — С. 118-121.
Посвалюк В. Т. Меценатство: минуле й сучасність / В. Т. Посвалюк, О. Ю. Волосатих // Часоп. Нац. муз. академії України ім. П. І. Чайковського. — 2013. — № 4. — С. 162-164.
Сергієнко Д. В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX — початок ХХ ст.) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 44. — С. 87-90.
Сергієнко Д. В. Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852-1932) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 151-155.
Шелехов Є. О. Благодійність як соціально-філософський феномен : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Є. О. Шелехов; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 14 c.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 2.11.2021 15.20.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Одеса :: Вопрос: 45944  
Світлана спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми:"Рисувальна школа Миколи Мурашка". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Амеліна Л. Думки про мистецтво (зі щоденника Миколи Мурашка) [Електронний ресурс] / Л. Амеліна. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43535/09-Amelina.pdf?sequence=1
Антонець М. Мистецько-педагогічні погляди Миколи Мурашка: до 160-річчя від дня народження / М. Антонець // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 10
Білоус Л. Художнє життя Києва останньої третини XIX ст. / Л. Білоус // Перші читання пам’яті М. Ф. Біляшівського : матеріали наукової конференції : 22 червня 2005 р., м. Київ. – К. : Артанія Нова, 2006. – 178 с.
Волинська О. Традиції художньої освіти в Україні: досвід шкіл М. Раєвської і М. Мурашка / О. Волинська // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб.наук. праць / ред. кол. І. А.Зязюн, С. О.Черепанова, Н. Г. Ничкало, О. П. Рудницька та ін. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – 488 с.
Добріян Д. Внесок Олександра Мурашка у створення Київського Товариства Художників та участь у його діяльності : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - К., 2017. - С. 176-178.
Добріян Д. М. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875–1919) дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «історія України» / Д. М. Добріян ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018. – 253 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dobriian_Daria/Mystetska_pedahohichna_ta_hromadska_diialnist_Oleksandra_Murashka_18751919.pdf?PHPSESSID=fi92mmlshubi4sf5lamilm0ur7
Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України [Електронний ресурс] / С. О. Дубовик. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/12-20.pdf
Киевская рисовальная школа 1875-1901 : Воспоминания старого Учителя (репринтне видання). – К.: Видавець Філюк, 2014. – 283 с.
Київська рисувальна школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_Рисувальна_школа
Ковпаненко Н. Г. Київська рисувальна школа / Н. Г. Ковпаненко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наукова думка, 2007. - Т. 4 : Ка-Ком. - С. 230. - 528 с. : іл.
Мурашко М. І. Спогади старого вчителя / М. І. Мурашко. - К.: Мистецтво, 1964.
Павліченко Р. В. Виставкова діяльність Київської рисувальної школи 1875-1901 рр. / Р. В. Павліченко. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2635/Pavlichenko_Vystavkova_diialnist_kyivskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Русакова Л. І. Становлення та особливості розвитку приватної художньої освіти в Україні другої половини хіх-початку хх століття / Л. І. Русакова. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/06nov2014/05.pdf
Снагощенко В. В. М. І. Мурашко – фундатор Київської Рисувальної школи (1875–1901) [Електронний ресурс] / В. В. Снагощенко. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Murashko.pdf
Таланти Миколи Мурашка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hutsul.museum/events/2014/mykola-murashko/
Турченко Ю. Київська рисувальна школа / Ю. Турченко. - К.: Видавництво АН УРСР, 1956.
Турченко Ю. М. І. Мурашко : нарис про життя, творчість і педагогічну діяльність / Ю. Турченко. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і муз. літератури, 1956. – 35 с.
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11245
http://wek.kiev.ua/uk/Малювальна_школа_Мурашка

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 22.10.2021 13.38.54 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Біла Церква :: Вопрос: 45927  
Ульяна спрашивает:
Доброго дня, підкажіть джерела для написання курсової роботи на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків в умовах трансформуючого суспільства. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Боярин Л. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_11.
Браткова О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків, які навчаються в сучасних загальноосвітніх закладах / О. Ю. Браткова, О. Б. Дударенко, Р. В. Теклюк, І. В. Сергета // Наука і освіта. — 2010. — № 6. — С. 40-42
Вектори психології - 2012 : матеріали Міжнар. молодіж. наук. конф., 23 квіт. 2012 р., Харків / ред.: Н. П. Крейдун, О. К. Дусавицький, О. Ф. Іванова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Оператив. поліграфія, 2012. — 225 c.
Дідик Н. М. Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків / Н. М. Дідик // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_8.
Єзерська Н. В. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків / Н. В. Єзерська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_3_8.
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів / ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 386 c.,
Пілецька Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації / Л. Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__13.
Сердюкова І. М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі / І. М. Сердюкова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 43. — С. 130-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_1_43_26.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 15.10.2021 11.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: вінниця :: Вопрос: 45914  
Наталія спрашивает:
Духовне життя України в період Гетьманщини.8
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Духовне життя в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.
https://pidru4niki.com/1061120757022/kulturologiya/duhovne_zhittya_ukrayini_drugiy_polovini_xvii-xviii
Українська козацька духовність (розділ III)
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_54.pdf
Духовне життя України у другій половині XVII—XVIII ст.
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=76380
https://studfile.net/preview/9479335/page:25/
https://studfile.net/preview/9442898/page:16/
Культура України наприкінці XVII-XVIII ст.
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3498
Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві
як елемент державної політики
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/106.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.10.2021 18.23.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.375412 seconds