Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46859  
Дмитро запитує:
Доброго дня! Кулінарні тенденції в готельній сфері
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бархоленко І. О. Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях [Електронний ресурс] / І. О. Бархоленко, Д. О. Бондар, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, А. В. Шаран, В. О. Губеня // Молодий вчений. — 2019. — № 1(1). — С. 176-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(1)__41.
Борисова О. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1(2). — С. 331-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(2)__49.
Брідня Л. Ю. Особливості організації закладів харчування у готелях [Електронний ресурс] / Л. Ю. Брідня // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2015. — Вип. 38. — С. 369-374. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_38_52.
Мазаракі А. А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька, Т. Є. Литвиненко, А. М. Расулова; ред.: Н. О. П'ятницька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Київ : Кондор, 2012. — 556 c.
Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу : навч. посіб. / Г. Островська ; за наук ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра екон. наук, проф. Андрушківа Б. М. ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 255 с.
Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2016 р., Київ / ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, КМДА, Фах. асамблея у сфері туризму України, Громад. спілка "Укр. кулінар. союз". — Київ, 2016. — 362 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.12.2022 07.46.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 46854  
Євген запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про художника Олександра Міловзорова (Миловзорова)
Наша відповідь:
Галерея 36. Народження, історія, творче життя, виставки, автори і друзі, міжнародні контакти, перспективи [Текст] : каталог колекції живопису, графіки, скульптури, кераміки, 1995-2017 / [О. Міловзоров (упоряд.-координатор) та ін. ; фот. та макет І. Стратійчук] ; Музей сучас. мистецтва України. — Київ : Вістка, 2019. — 71 с. : кольор. іл.
Курков А. Місто й художник : палітра /А. Курков // Українська культура. — 2008. — № 4 . — С. 26.
Миловзоров А. 1986 год: "Начало борьбы" [Електронний ресурс] / А. Миловзоров // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2006. — Вип. 3. — С. 214-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2006_3_28
Мистецький світ України. Живопис & Графіка [Текст] : кат. "К-Галерея" / передм.: Олександр Міловзоров. — Київ : Інфопринт, 2011. — 189 с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Золота доба & рефлексії [Текст] : кат. творів / О. Міловзоров ; [авт. ст. Ігор Диченко ; фото: Віктор Хоменко] ; Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськдержадмін., Київ. Міс. галерея мистецтв "Лавра", Галерея "36" Київ. орг. Нац. спілки худож. України. — Київ : ВХ[студіо], 2003. — [28] с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Мій Київ [Текст] : [фотоальбом] / О. Міловзоров. — Київ : Вістка, 2019. — 24 с. : кольор. іл.
Міловзоров О. Шляхи [Текст] : [кн.-альбом] / [авт. та упоряд.] О. Міловзоров. — Київ : Дух і Літера, 2015. — 271 с.
Міловзоров О. Шляхи [Текст] = Cesty : [каталог] / О. Міловзоров ; Голов. упр. культури і мистецтв викон. органу Київради (Київ. міськдержадмін.), Чес. центр у Києві. — Київ : BX[студіо], 2008. — 56 с. : кольор. іл.
Могильовський В. Від задуму до втілення : кн. для учнів / В. Могильовський. — Київ : Радянська школа, 1989. — 174 с. : фотогр.
Олександр Міловзоров [Текст] : скло,кераміка, метал, живопис, графіка / авт.-упоряд. С. Чорнобородова. — Київ : [б.в.], Б.р... — 48 с.: іл.
Олександр Міловзоров. Шляхи подолання інерції [Текст] / [авт. тексту та упоряд. С. Чорнобородова]. — Київ : Альтерпрес, 1999. — 62 с. : іл.
Олександр Міловзоров. Шляхи подолання інерції [Текст] : альбом / авт. тексту та упоряд. С. Чорнобородова. — Київ : Мистецтво, 2001. — 64 с.: іл.
Роготченко С. В. Роль Олександра Міловзорова у розвитку сучасного ковальського мистецтва [Електронний ресурс] / С. В. Роготченко // Сучасне мистецтво. — 2017. — Вип. 13. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2017_13_15
Роготченко С. Олександр Міловзоров - руйнівник стереотипів : творчий портрет / С. Роготченко // Образотворче мистецтво. — 2018. — № 1. — С. 34-35.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.12.2022 09.34.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46846  
Катерина запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фактчекінг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посіб. / О. М. Гороховський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 133 с.
Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.
Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж. Мурікан. - Київ : ІМІ, 2003. - 176 с.
Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. - 2-ге перероб. вид. - Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.
Фолькер Л. Розслідування / Л. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Вірна Н. Чому розслідувальним ЗМІ в Україні потрібен фактчекінг і з чим його їдять [Електронний ресурс] / Н. Вірна ; Ін-т масової інформ. - Режим доступу: https://imi.org.ua/articles/chomu-rozsliduvalnim-zmi-v-ukrajini-potriben-faktcheking-i-z-tsim-yogo-jidyat-i854.
Кубко В. П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, Wloclawek (Republic of Poland). - 2020. – С. 80–84. - Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/77/1843/4035-1.
Марків О. Т. Постправда та фактчекінг – тренди сучасної комунікації [Електронний ресурс] / О. Т. Марків // Наука та освіта : ключові питання сучасності : матер. зб. наук. праць, м. Чернігів, 18 травня 2018 р. - 2018. - Т. 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26107/Markiv_Postpravda.pdf?sequence=1.
Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату [Електронний ресурс] / Н. В. Островська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. - 2020. - № 17. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/issue/view/1040.
Посібник з верифікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/book/Oles/read/55735?a_offset=.
Сидорук А. Р. Фактчекінг і робота з джерелами інформації в сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / А. Р. Сидорук ; наук. кер. Ю. П. Кияшко ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2021. – 62 с. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8118/1/061_Сидорук_АР_2021.pdf.
Федотова Т. В. Фактчекінг і протидія брехні та маніпуляціям [Електронний ресурс] : силабус вибірк. навч. дисц. підг. бакалавра спец. 053: Психологія, освітньо-професійної програми. Психологія для денної та заочної форми навчання / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, фак-т психології та соціології, каф. загальної і соціальної психології та соціології. - Луцьк, 2020. - 9 с. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18577.
Ярощук О. Фактчекінг – данина моді чи запобіжник брехні? [Електронний ресурс] / О. Ярощук // ZMINA. - 2019. - 26 вересня. - Режим доступу: https://zmina.info/articles/faktcheking-czedanyna-modi-chy-bazovyj-standart/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2022 11.29.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Житомир :: Запитання: 46841  
Марина запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури затемою дипломної роботи "Серія матеріалів про електронні періодичні видання Житомирщини". Зокрема,стан ринку електронних періодичних видань у світі, в Україні, на Житомирщині. Зазделегідь щиро вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Аксьонова Н. Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 379-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_34
Аксьонова Н. Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 126-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_13
Бабічева О. "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках [Електронний ресурс] / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 3. — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_5
Вакульчук О. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України [Електронний ресурс] / О. Вакульчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2021. — Вип. 61. — С. 226-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_61_18
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 101-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Жалко Т. Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_9
Кришталюк Г. А. Друкований та електронний британський газетний гіпертекст: зіставне комунікативно-когнітивне дослідження [Електронний ресурс] / Г. А. Кришталюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 45. — С. 279-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_45_69
Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських періодичних виданнях Польщі (2017—2019 рр.): когнітивний аспект [Електронний ресурс] / Н. Осадча // Українознавство. — 2019. — № 4. — С. 165-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_4_14
Салига П. Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів [Електронний ресурс] / П. Г. Салига // Current issues of mass communication. — 2013. — Issue 14. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_21
Соколова І. Розвиток регіональних ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору [Електронний ресурс] / І. Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 41. — С. 247-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_20
Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них [Електронний ресурс] / О. П. Цурін // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — Вип. 2. — С. 107–112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2012_2_18

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.11.2022 11.16.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46816  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Потрібна література про український танець гопак. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Василенко К. Ю. Український танець : підручник / К. Ю. Василенко. - Київ : ІПК ПК, 1997. - 282 с.
Запорізька Січ - колиска козацького танцю : метод. рекомендації / уклад. О. П. Колосок. - Київ : ДАКККіМ, 2004. - 47 с.
Короткевич Я. С. Гопак як феномен української народної хореографії / Я.С. Короткевич, Н.В. Середа, Н.М. Петрушка // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 49-50.
Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. - 2-е вид. - Київ : Альтерпрес, 2008. - 468 с.
10 фактів про бойовий гопак [Електронний ресурс] // spadok.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak. - Назва з екрана.
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Білошкурський // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). - Київ : НАКККіМ,
2022. -С. 43-45. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Konferensiiya_Osoblyvosti_roboty_choreografa_v_suchasnomu_socikulturnomu_prostori.pdf#page=42.
Гопак: історія бойового танцю [Електронний ресурс] // Про Україну і українців : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaua.top/15381/. - Назва з екрана.
Кіптілова Н. Гопак як один з феноменів українського танцю [Електронний ресурс] / Н. Кіптілова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Мистецтво. - 2014. - Вип. 14. - С. 75-80. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mistec_2014_14_13.pdf.
Козинко Л. Л. Український народний танець «Гопак»: від зародження до сучасної сценічної практики виконання [Електронний ресурс] : історія та теорія танцю / Л. Л. Козинко // Танцювальні студії. - 2022. - Т. 5. № 11. - С. 17-28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2022 07.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272801 seconds