Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Аріна із міста: Хуст :: Запитання: 45536  
Аріна запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про Леопольда Левицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аріно! Радимо вам опрацювати наступні джерела:
Бесага М. Краківська Група та Леопольд Левицький [Електронний ресурс] / М. Бесага // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 9. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_9_2.
Бесага М. Олійний живопис Леопольда Левицького [Електронний ресурс] / М. Бесага // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 10. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_10_2.
Бесага М. Повоєнна графіка Леопольда Левицького / М. Бесага // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — № 2. — С. 111-115.
Бесага М. Творчість Леопольда Левицького періоду 30-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Бесага // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — № 1. — С. 22-29.
Бесага М. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років ХХ століття : автореф.дис ... канд. мистецтвознавства / М. Бесага ; Львівська національна академія мистецтв. — Львів, 2009. — 15 с.
Бондар Н. Невідомий мідерит визначного українського гравера Григорія Левицького / Н. Бондар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2006. — Вип. 16. — С. 354-364.
Завалова І. Гравюра: сліди на папері : вернісаж / І. Завалова // Джміль. — 2017. — № 9. — С. 20-22.
Іванишин Н. Графіка Леопольда Левицького 1960-1970-х рр. (витоки форми та концептуальні пошуки) [Електронний ресурс] / Н. Іванишин // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 1. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_1_13.
Леопольд Левицький: спогади про художника : до 100-літнього ювілею / авт. вступ. ст., упоряд. Л. Павлишин ; Національний музей у Львові, Спілка критиків та істориків мистецтва. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2006. — 182 с.: іл.
Марець Г. Прикладна графіка на прикладі вітальних листівок Л. Левицького : («Образоторче мистецтво», 6-й клас) / Г. Марець // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2015. — № 11. — С. 19-21.
Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930–1960-х рр. [Електронний ресурс] / В. Семенюк // Народознавчі зошити. — 2016. — № 5. — С. 1206-1210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_5_23.
Якущенко Г. Леопольд Іванович Левицький : Нарис про художника / Г. Якущенко. — Київ : Мистецтво, 1969. — 72 с. іл.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.05.2021 12.39.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Брусилів :: Запитання: 45527  
Діана запитує:
Постать Сидора Воробкевича в історії української культури. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бабич Н. Чотири іпостасі Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Бабич // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2012. — Вип. 585 — 586. — С. 262 — 267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2012_585 — 586_44.
Васильчук М. Гуцульський ракурс творчості Сидора Воробкевича (художня проза і драматургія) [Електронний ресурс] / М. Васильчук // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 1(1). — С. 46 — 52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2018_1(1)__8.
Гуйванюк Н. Етнокультурні виміри проповідей Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Гуйванюк // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2012. — 2012. — С. 79 — 92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_13.
Загайкевич М. Творчість Сидора Воробкевича в контексті розвитку української національної культури: до 180 — річчя композитора [Електронний ресурс] / М. Загайкевич // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 1. — С. 62 — 69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_1_10.
Залуцький О. До 175-річчя від дня народження Сидора Воробкевича / О. Залуцький // Мистецтво та освіта. — 2011. — № 4. — С. 61 — 62.
Залуцький О. Перший композитор Буковини : до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича / О. Залуцький // Музика. — 2016. — № 4. — С. 34 — 35.
Залуцький О. Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. Залуцький // Краєзнавство. — 2013. — № 3. — С. 158 — 164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_23.
Ковтунець С. Культура України у другій половині 19 ст. : інтегрований урок : історія України : курс «Мистецтво» : 9 клас / С. Ковтунець // Історія та правознавство. — 2012. — № 34 — 36. — С. 59 — 63.
Мельничук Б. Літературознавче і художнє осмислення постаті Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Б. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2012. — Вип. 585 — 586. — С. 140 — 145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2012_585 — 586_25.
Никифорук Т. Вплив фольклору на поетику віршованих творів Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Т. Никифорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2019. — № 1. — С. 71 — 75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2019_1_17.
Никоненко П. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича : з дод. - репринт. копією прижит. вид. зб. поезій «Над Прутом» (1901) / П. Никоненко. — Чернівці ; Ніжин : Лисенко М. М., 2011. — 324 с. : іл., фот.
Філіпчук Г. Принципи народності в творчості С. Воробкевича [Електронний ресурс] / Г. Філіпчук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. —2014. — Вип. 1. — С. 252 — 261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_34.
Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Шатілова // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 3. — С. 204 — 213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_3_24.
Шатілова Н. Ідіостиль Сидора Воробкевича: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. Шатілова ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с.
Шатілова Н. Слова з національно-культурним компонентом як маркери ідіостилю Сидора Воробкевича [Електронний ресурс] / Н. Шатілова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 496 — 497. — С. 168 — 174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496 — 497_28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.05.2021 11.55.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Трускавець :: Запитання: 45523  
Катерина запитує:
Потрібна інформація про Бориса Возницького. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анчишкіна Л. Борис Возницький і відродження Олеського замку [Електронний ресурс] / Л. Анчишкіна // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 627-639. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_51.
Борис Возницький, яким ми його пам’ятаємо / [упоряд.: Н. Філевич]. — Львів : Центр Європи, 2013. — 199 с.
Возницький Борис Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27414. — Дата звернення : 17.05.2021.
Кулик Н. Останній романтик : цього року Борису Возницькому мало б виповнитися 90 / Н. Кулик // Освіта України. — 2016. — 2 трав. — С. 14-15.
Міляєва Л. Про Бориса Григоровича Возницького [Електронний ресурс] / Л. Міляєва // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2014. — Вип. 10. — С. 157-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2014_10_17.
Музеї. Собор Бориса Возницького : [добірка статей] // Пам’ятки України: історія та культура. — 2018. — № 5-6. — С. 26-65.
Пилип’юк В. Володар кам’яного персня. Борис Возницький / В. Пилип’юк, Р. Лубківський. — Львів : Світло й тінь, 2012. — 149 с. : фот. — (Постаті).
Філевич Н. Патріарх музейної справи в Україні : ім’я в мистецтві : (пам’яті Бориса Возницького) / Н. Філевич // Образотворче мистецтво. — 2020. — № 2. — С. 133-135.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.05.2021 22.26.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Чернівці :: Запитання: 45505  
Аня запитує:
Добрий день. Потрібна інформація на тему Володимир Гнатюк відомий етнограф. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37881; 44719.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.05.2021 20.34.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Ніжин :: Запитання: 45493  
Кирило запитує:
Доброго ранку! підберіть літературу про українську дитячу пресу як історичні аспекти так і перспективи розвитку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бессараб А. О. Зміст і форма сучасного дитячого журналу / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2008. — № 3. — С. 103–108.
Вернигора Н. М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей / Н. М. Вернигора // Укр. журналістикознавство. — 2013. — Вип. 14. — С. 80–86.
Давиденко Т. С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Тео­рія та історія соціальних комунікацій» / Т. С. Давиденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — 15 с.
Кусий Л. Періодичне видання для дітей та молоді «Молода Україна» (1923–1926) / Л. Кусий // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. Шостої Всеукр. наук.-теорет. конф., 11–13 травня 2000 року. — Львів, 2000. — С. 154–156.
Лешко У. О. Відродження «Дзвіночка» — журналу українських дітей / У. О. Лешко // Наук. зап. Ін-ту журналістики. — Київ, 2006. — Т. 22. — Січ.–берез. — С. 140–145.
Марущак О. М. Сучасна українська періодика для дітей / О. М. Марущак // Наук. записки Малої академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 86-90.
Огар Е. Українське книго- та пресознавство для дітей (спроба загального огляду) // Зб. пр. н.-д. центру періодики. — Львів, 2002. — Вип. 10. — С. 260–277.
Стаднійчук Р. Українська періодика для дітей. Хто є хто/ Р. Стаднійчук // Слово і час. — 1999. — № 2. — С. 69–72.
Стадницька Ю. В. Роль галицької дитячої періодики 20 30-х рр. XX ст. у становленні української пізнавальної літератури : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Ю. В. Стадницька. — Київ : Б. в., 2009. — 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту : 07.12.2009).
Дитячі журнали українською мовою : читаємо, граємося, розвиваємося [Електронний ресурс ] // Міні Рівне : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://mini-rivne.com/dutyachi-jurnali/. – Дата публікації : 28.01.2019. – Назва з екрана.
Жалко Т. Й. Сучасні періодичні видання для дітей: інформаційний аспект
[Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. - 2012. - № 2. - С. 105-109. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8759/1/Zhalko_T.PDF.
Побідаш І. Л. Стан дослідження дитячої періодики в українській науці [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/95240.
Прокопчук О. Сучасна періодика для дітей : яка вона? [Електронний ресурс] / О. Прокопчук ?? Націоналістичний портал : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://old.ukrnationalism.com/
_articles/?action=viewArticle&articleId=559. – Назва з екрана.
Сучасна періодика для дітей [Електронний ресурс] : консультація // Рівненська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://rdobd.com.ua/2019/07/04/сучасна-періодика-для-дітей/.
Сушкова О. М. Дитяча преса в системі друкованих ЗМІ України (порівняльна характеристика журналів «Пізнайко від 2 до 6», «Пізнайко від 6» та газети «Казковий Вечір») [Електронний ресурс] / О. М. Сушкова // Діалог: медіа-студії. - 2009. - № 9. - Режим доступу: http://dms.onu.edu.ua/article/view/178448/178512.
Українська дитяча преса на сьогодні є малодослідженим феноменом, розгляд якого тільки починає привертати увагу дослідників [Електронний ресурс]. -. - Режим доступу: https://refdb.ru/look/1714707.html.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.05.2021 08.04.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.557437 seconds