Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44187
   


Автор запитання: Анатолій Вікторович із міста: Київ :: Запитання: 45492  
Анатолій Вікторович запитує:
Історія Галичини у творах Івана Кревецького
Наша відповідь:
Доброго дня.Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
І. Кривецький Галичина в другій половині XVIII ст. (с.33-94)
http://194.44.152.155/elib/local/sk249188.pdf
І. Кривецький Справа поділу Галичини в 1846—1850рр. (с.105-154)
http://194.44.152.155/elib/local/sk249224.pdf
І. Кривецький
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21REF=10&S21STN=1&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=<.>A=Кревецький Іван Іванович<.>&S21FMT=preitem&S21SRW=dz&S21SRD=UP
І. Кривецький
https://chtyvo.org.ua/authors/Krevetskyi_Ivan/
Федунишин Л. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168925/40-Fedunyshyn.pdf?sequence=1
Федунишин Л. Історичні хроніки про поділ Галичини в 1846–1850 рр. у науковій діяльності Івана Кревецького
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vpu_Ist_2012_21_31.pdf
Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.)
https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedunyshyn_Liubomyra/Kulturno-prosvitnytska_i_kraieznavcha_diialnist_Ivana_Krevetskoho_1883-1940_rr.pdf?PHPSESSID=0kivg3vu6re03328r8n037grk0
Участь Івана Кревецького у національно-визвольному русі в Галичині 1918–1923рр.
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/05-12Fedunyshyn.pdf
Гірна М. Іван Кревецький – представник державницького напряму в українській історіографії (військово-політичний аспект)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_ist_2014_2(1)__34.pdf
Гірна Н.М. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 - 1940 рр.)
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_girna.pdf
Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку ХІХ ст.
у науковому дослідженні Івана Кревецького
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62539/24-Fedunishin.pdf?sequence=1

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.05.2021 14.50.48 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Миргород :: Запитання: 45439  
Лілія запитує:
Добрий день. Цікавить література про радіомовлення а Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліліє! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гиріна Т. Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 179-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_19.
Гоян О. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореф. дис... д-ра філол. наук / О. Гоян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2007. — 36 c.
Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування [Електронний ресурс] / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 13-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_5.
Гоян О. «Це не є радіомовлення?» / О. Гоян, В. Гоян // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2015. — Вип. 1. — С. 53-58.
Іванов Д. Незалежність інституту суспільного телебачення і радіомовлення в Україні у контексті історії його правового регулювання / Д. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 49. — С. 97–100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_49_16.
Кошак О. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / О. Кошак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2011. — 19 с.
Красноступ Г. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] / Г. Красноступ // Правова інформатика. — 2014. — № 4. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_4_12.
Лизанчук В. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України [Електронний ресурс] / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. — 2020. — Вип. 19. — С. 44-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2020_19_7.
Мірошниченко П. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 3. — С. 63-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_3_14.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 4. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_26.
Павленко Л. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Л. Павленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 18 c.
Пенчук І. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / І. Пенчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2003. — 19 с.
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8.
Петренко В. Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. Петренко ; ПВНЗ «Європ. ун-т». — Київ, 2009. — 20 с.
Сіцінський А. Проблемні питання нормативно-правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення в Україні [Електронний ресурс] / А. Сіцінський, А. Гетьманець // Університетські наукові записки. — 2013. — № 2. — С. 12-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_2_4.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.04.2021 20.30.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 45405  
Діма запитує:
Підкажіть цікавий матеріал для вивчення архітектури і культурної українського краю
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Володіна О. А. Культура Київської Русі : бібліотечний урок / О. А. Володіна // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 15-16. — С. 101-102.
Леонтьєв Д. В. Архітектура України [Образотворчий матеріал] : від античності до нашого часу / Д. В. Леонтьєв. — Харків : Ранок, 2010. — 223 с. : фотоіл., портр. — (Велика ілюстрована енциклопедія).
Пастушенко Р. Львівщина: спадщина віків : козацька доба : [віртуальна мандрівка Львовом] / Р. Пастушенко, Г. Івануса // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 6-29.
Пастушенко Р. Львівщина: спадщина віків : у складі Австрійської монархії (1772-1918 роки) / Р. Пастушенко, Г. Івануса // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 5-34. — Закінчення. Початок № 1, № 2, 2019.
"Пам'ятки Криму — сучасний стан культурної спадщини України" : [добірка статей] // Пам’ятки України: національна спадщина. — 2019. — № 4-6. — С. 3-114.
Українське мистецтво та архітектура кінця 19 — початку 20 ст. / П. О. Білецький [и др.] ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології. — Київ : Наукова думка, 2000. — 238 с. : іл.
Франіца В. Діамант Заходу : культурні надбання Галицько-Волинської держави / В. Франіца // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 20-33.
Цей день в історії : календар подій : [березень] // Позакласний час. — 2019. — № 2. — С. 5-8.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.04.2021 22.27.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Житомир :: Запитання: 45404  
Дарина запитує:
Підкажіть художників-ілюстраторів ювілярів вересня 2021 року. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабійчук Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація / Т. Бабійчук // Українська мова і література в школах України. — 2018. — №12. — С. 21-28.
Дата з календарної сторінки: календар знаменних і пам’ятних дат на 2021 рік. Книги-ювіляри 2021 року [Електронний ресурс] // Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач". — Запоріжжя, 2020. — 20 с. — Режим доступу: http://www.zobd.zp.ua/dokum/metod/2020/Дата з календарної сторінки.pdf.
Золота колекція дитячої літератури [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=1866.
Літературний календар: квітень-2021 [Електронний ресурс] // Сумська центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка. — Режим доступу: https://libsumy.com/літературний-календар-квітень-2021/. — Назва з екрану.
Нові імена в українській дитячій літературі [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик // Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна : [вебсайт]. — Режим доступу: http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name. — Назва з екрану.
Пам’ятні літературні дати 2021 року [Електронний ресурс] : інформ.-довідк. матеріал на допомогу організації роботи з дітьми та підлітками / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Л. М. Ільченко. — Київ, 2020. — 28 с. — Режим доступу: http://pryluky-dytbiblioteka.edukit.cn.ua/Files/downloads/Літературні дати_2021.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.04.2021 22.21.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віолетта із міста: Чернігів :: Запитання: 45398  
Віолетта запитує:
Доброго дня. Мене цікавлять книги, які були екранізовані. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні книги:
Багряний І. Тигролови : роман / І. Лозов'яга ; обкл., фронтиспис. М. Олійника. — Київ : Знання, 2018. — 256 c.
Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома : Роман / Г. Бічер-Стоу ; Вступ. сл. О.Завадьє; Пер. з англ. В.Митрофанова; Ілюстр. Н.Цейтліна. — Тернопіль ; Київ : Навчальна книга - Богдан, 2006. — 367 с.
Бронте Ш. Джейн Ейр : роман / Ш. Бронте ; пер. з англ. О. Ломакіної ; в оформ. обкл. використ. роботу Ч. Е. Перуджині. — Київ : Знання, 2018. — 511 с.
Булгаков М. Майстер і Маргарита : роман / М. Булгаков ; Інститут літератури ; пер. з рос. М. Білоруса ; передм., прим. Н. П. Євстаф'євої; худож. Д. Б. Бублик . — Харків : Фоліо, 2006. — 415 с.
Вайлд О. Портрет Доріана Ґрея : роман / О. Вайлд ; пер. з англ. Р. І. Доценка ; худож.-оформ. Д. О. Чмуж. — Харків : Фоліо, 2019. — 218 с.
Гоголь М. Тарас Бульба / М. Гоголь ; пер., [передм.] В. Шкляра. — Львів : Апріорі, 2017. — 134 с.
Грін Д. Провина зірок : роман / Д. Грін ; пер. з англ. В. Назаренко. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2020. — 285 с.
Дал Р. Чарлі і шоколадна фабрика / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. О. Негребецького та І. Малковича ; іл. К. Блейк ; обкл. Є. Гапчинська. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. — 239 с.
Діккенс Ч. Різдвяна пісня в прозі : святвечірнє оповід. з привидами / Ч. Діккенс, Ю. Ясінська ; з англ. пер. М. Філоненко ; за заг. ред. Т. Клюкіної ; іл. Ю. Ясінської. — 2-е вид. — Київ : BookChef : Форс Україна, 2020. — 141 с.
Ірвінг В. Легенда про Сонну Балку та інші історії / В. Ірвінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. — Київ : Znannia, 2017. — 191 с.
Кініллі Т. Список Шиндлера : роман / Т. Кініллі ; пер. з англ. Г. Яновської ; дизайнер обкл. С. Ткачов. — 3-є вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 427 с.
Лис В. Століття Якова : роман / В. Лис ; дизайн обкл. А. Ковтун ; макет обкл. М. Піхоти ; колажі Т. Коровіної. — 5-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 236 с.
Лі Г. Вбити пересмішника : роман / Г. Гарпер ; пер. з англ. Т. Некряч. - Ювіл. вид. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. — 382 с.
Лондон Д. Поклик предків та інші історії / Д. Лондон ; пер. з англ. В. Гладкої та К. Корякіної. — Київ : Знання, 2019. — 238 с.
Лондон Д. Серця трьох = Hearts of Three : роман / Д. Лондон ; пер. з англ. М. Іванова ; [передм. авт.]. — Київ : Знання, 2017. — 359 с.
Льюїс К. Хроніки Нарнії. [Кн.] 1 : Небіж чаклуна : роман / К. Льюїс ; пер. з англ. В. Наріжна ; іл. П. Бейнс. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2017. — 205 с.
Льюїс К. Хроніки Нарнії. [Кн.] 2 : Лев, Біла Відьма і шафа : роман / К. Льюїс ; пер. з англ. В. Наріжної ; іл. П. Бейнс. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. — 174 с.
Олкотт Л. Маленькі жінки. Ч. 1 / Л. Олкотт ; пер. з англ. Б. Носенок ; худож.-оформ. Т. Калюжна. — Харків : Фоліо, 2019. — 316 с.
Олкотт Л. Маленькі жінки. Ч. 2 / Л. Олкотт ; пер. з англ. Б. Носенок ; худож.-оформ. та іл. Т. Калюжна. — Харків : Фоліо, 2019. — 330 с.
Рід Т. Вершник без голови = The Headless Horseman : навч. посіб. відп. чинній програмі з англ. мови / Reid, Thomas Mayne ; адапт., вправи, слов. В. В. Наумчак ; іл. для обкл. А. Крючкова ; іл. А. О. Перетятко. — Київ : Арій, 2019. — 143 с.
Ролінг Д. Фантастичні звірі і де їх шукати / Д. Мюррей ; проіл. О. Л. Ґілл ; пер. з англ. В. Морозова ; передм. авт. ; ред. І. Малкович. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА : Obscurus Books, 2019. — 149 с.
Стівенсон Р. Острів скарбів / Р. Стівенсон ; пер. Д. Щербини ; іл. І. Угнівенка. — Київ : Nebo BookLab Publishing, 2019. — 279 с.
Флобер Г. Пані Боварі = Madame Bovary: Moeurs de province : побут провінції : роман / Г. Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша. — Київ : Знання, 2017. — 383 с.
Франко І. Захар Беркут : повість / І. Франко ; упоряд., передм., пояснення слів Р. П. Іваненченко. — Перевид., перероб. - Київ : Дніпро, 2016. — 177с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.04.2021 11.54.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301199 seconds