Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Софія із міста: Кременчук :: Запитання: 47329  
Софія запитує:
Добрий день, цікавить інформація про сучасний кримськотатарський костюм, його оздоблення, елементи, які вдягають в контексті сьогодення.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запитання — № 47283, 47286. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Азарцева Л. С. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне [Електронний ресурс] / Л. С. Азарцева // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 98-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_14.
Акчуріна-Муфтієва Н. Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 91-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_20.
Акчуріна-Муфтієва Н. Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 93-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1_19.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. «Ойма» – прорізний візерунок кримських татар [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2005. — № 4. — С. 105-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_4_12.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Декоративно-прикладне мистецтво кримських татар ХV - першої половини ХХ ст. (етапи розвитку, типологія, стилістика, художні особливості : автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.06 / Н. М. Акчуріна-Муфтієва ; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2009. — 36 с.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2007. — № 1. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_1_4.
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Мистецтво візерункового ткацтва у кримських татар [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2006. — № 3. — С. 110-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2006_3_12.
Акчуріна-Муфтієва Н. Традиційна символіка кримськотатарської народної орнаментики та її використання в сучасному етнодизайні [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Молодь і ринок. — 2010. — № 11. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_11_35.
Акчутіна-Муфтієва Н. Кримськотатарське мистецтво візерункового шиття [Електронний ресурс] / Н. Акчутіна-Муфтієва // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2006. — Вип. 3. — С. 145-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2006_3_14.
Бавбекова І. Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Бавбекова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2010. — Вип. 7. — С. 184-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_50.
Вежбовська Л. Кримськотатарський орнамент у сучасному мистецтві та дизайні [Електронний ресурс] / Л. Вежбовська // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. — 2021. — Т. 4, № 1. — С. 93-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ditpd_2021_4_1_10.
Грушецька В. О. Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У. А. Боданінського [Електронний ресурс] / В. О. Грушецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2014. — № 7. — С. 152-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2014_7_31.
Желтухіна О. Традиційний одяг кримських татар наприкінці XVIII – на початку XX століття (за матеріалами, зібраними У.Боданінським) [Електронний ресурс] / О. Желтухіна // Етнічна історія народів Європи. - 2005. - Вип. 19. - С. 100–103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2005_19_18.
Латишева О. В. Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991 — 2001 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Латишева ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 18 с.
Овсіюк O. Кримськотатарське весілля: традиції і сучасність (Рецензія на монографію Олена Соболєвої «Весілля кримських татар: традиційні форми та тарнсформації». — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 360 с.) [Електронний ресурс] / O. Овсіюк // Українознавство. — 2016. — № 2. — С. 241-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_2_21.
Пасічник Л. Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Л. Пасічник // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5. — С. 921-928. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_13.
Прокурашко О. Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва [Електронний ресурс] / О. Прокурашко // Етнічна історія народів Європи. — 2006. — Вип. 21. — С. 146–150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2006_21_28.
Соболєва О. В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / О. В. Соболєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 255 с.
Халілова Л. С. Архаїчні елементи у кримськотатарському весільному костюмі [Електронний ресурс] / Л. С. Халілова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2014. — Вип. 33. — С. 209-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2014_33_28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.07.2023 19.33.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Рівне :: Запитання: 47321  
Лілія запитує:
Добрий день. Музейна комунікація. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Вербицька П. В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації [Електронний ресурс] / П. В. Вербицька // Historical and cultural studies. — 2016. — Vol. 3, Num. 1. — С. 21-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2016_3_1_6
Вербицька П. Нові підходи до означення ролі аудиторії в соціокультурній діяльності музею / П. Вербицька // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2014. — № 1. — С. 87-91.
Денисюк Ж. З. Музейна комунікація в умовах цифровізації [Електронний ресурс] / Ж. З. Денисюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2021. — № 3. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_3_10
Ключко Ю. М. Креативність як складова розвитку музейної комунікації [Електронний ресурс] / Ю. М. Ключко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2018. — Вип. 1. — С. 276-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_1_28
Кругляк М. Е. «Ніч музеїв» як успішний приклад музейної комунікації [Електронний ресурс] / М. Е. Кругляк // Економіка, управління та адміністрування. — 2021. — № 3. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2021_3_4
Куценко С. Ю. Комунікація в музейних установах засобами веб-ресурсів [Електронний ресурс] / С. Ю. Куценко // Гуржіївські історичні читання. — 2014-2015. — Вип. 8-9. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2014-2015_8-9_26
Передерій І. Г. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Г. Передерій, Н. В. Білан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_12
Сошніков А. Комфорт як базова основа музейної комунікації [Електронний ресурс] / А. Сошніков // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музеєзнавство і пам’яткознавство. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 161-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucamms_2020_3_2_7
Сошніков А. О. Створення комфортного середовища як основи ефективності музейної комунікації [Електронний ресурс] / А. О. Сошніков, О. В. Іващенко // Культурологічна думка. — 2021. — № 19. — С. 125-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2021_19_13

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.06.2023 10.14.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м. Ніжин :: Запитання: 47317  
Ірина запитує:
Добрий ранок! Допоможіть будь ласка підібрати джерела по темі: "Джерела а методи комплекування фондів наукових бібліотек. Документальні зібрання й архіви наукових бібліотек: склад, структура та зміст". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://core.ac.uk/download/pdf/149249785.pdf
https://referatss.com.ua/work/formuvannja-bibliotechnih-fondiv-publichnih-bibliotek/
https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/2e774b0a-7dc0-46b0-ac65-92f5e70edb5a/content
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/zbirnyk-02.04.18.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/175847-Текст статті-388254-1-10-20190814.pdf
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/mtr_06102016.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/19783544.pdf

– Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-Київ, 2016. – С. 255-272.
– Вергунов В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек / В.Вергунов // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 25-31.
– Затока Л. П. Сучасна система зберігання бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій / Л.П. Затока, Л.В. Муха // Наукові праці НБУВ. – 2012. – Вип. 34. – С. 515-542.
– Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 26-28.
– Савченко З. В. Аналіз інформаційного простору наукових установ і навчальних закладів АПН України та його інтеграція в єдиний інформаційний науковий простір через Електронні (цифрові) бібліотеки / З. В. Савченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5.
– Загуменна В. В. Бібліографічне забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек / В.В. Загуменна // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. – Київ, 1993. – Ч. 1. – С. 73-74.
– Збереження фондів // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформаційно-аналітичний огляд / НАН України, НБУВ. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 9-17.
– Посмєтна О. І. Методичні рекомендації зі списання бібліотечних фондів науковими установами НАН України / О. І. Посмєтна, Т. І. Клочок, Л. А. Пестрецова // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році : інформаційно-аналітичний огляд / НАН України, НБУВ. – Київ, 2016. – Вип. 21. – С. 67-81.
– Воскобойнікова-Гузєва О. В. До проблеми комплектування наукових бібліотек документами на нетрадиційних носіях / О.В. Воскобойнікова-Гузєва // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : міжнар. наук. конф., тези доп., Київ, 8-10 жовт. 1996 р. – Київ, 1996. – С. 66-67.
– Бровкін А. Г. Комплектування наукових бібліотек в умовах інформатизації суспільства / А.Г. Бровкін // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : міжнар. наук. конф., тези доп., Київ, 8-10 жовт. 1996 р. – Київ, 1996. – С. 57-58.
– Луніна І. І. Особливості комплектування фондів наукових бібліотек у сучасних соціально-економічних умовах / І.І. Луніна // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : міжнар. наук. конф., тези доп., Київ, 8-10 жовт. 1996 р. – Київ, 1996. – С. 25-26.
– Шульга І. Використання мережевих ресурсів відкритого доступу для формування фондів наукових бібліотек / І. Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 64-72.
– Новакова Л. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки / Л. Новакова // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 20-23.
– Медведєва В. Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 17-19.
– Сокур О. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи / О. Сокур // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 2. – С. 8-14.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.06.2023 05.23.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Коростень :: Запитання: 47311  
Анастасія запитує:
Добрий день, цікавить література про культуру Київської Русі.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє. Перегляньте літературу за вашим запитом:
Автор «Повісті врем'яних літ» : 9 листопада — 965 років від дня народження Нестора Літописця // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 10. — С. 55-56.
Бездітко О. День слов'янської мови та писемності / О. Бездітко // Журавлик. — 2020. — № 5. — С. 16.
Білякевич З. Розбрат у Русі : урок засвоєння нових знань : 7 клас / З. Білякевич, // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 24-33.
Бондарчук Ю. Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь : соціокомунікаційні технології / Ю. Бондарчук // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 8. — С. 17-23.
Величко Л. Культурна спадщина повертається : раритет. факсимільне видання унікального середньовічного рукописного Реймського Євангелія / Л. Величко, // Урядовий кур'єр. — 2019. — 25 жовтня. — С. 1, 3.
Давньокиївські билини як надбання української культури // Билини давньокиївські. — Київ, 2016. — С. 4-14.
Дипломат і будівник : 2 грудня — 1005 років тому князь Ярослав Мудрий посів у Києві на великокняжий престол // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 11. — С. 63-64.
Дмитрук А. Доля бібліотеки Ярослава Мудрого : віхи історії / А. Дмитрук // Країна знань. — 2020. — № 4-5. — С. 40-42.
Заніздра І. Сторінками історії : [Київська Русь] : історична гра : 7 клас / І. Заніздра // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 44-56.
Козлова А. Чи були слов'яни білінгвами : Історія літературної мови Київської Русі / А. Козлова, А. Псатій, // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-23.
Коляда І. Володарі Київської держави : практика, досвід / І. Коляда, А. Булах // Історія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 27-39.
Кудинкін А. В. Культура Русі-України у Х — першій половині ХІ ст. : історія України : 7 клас / А. В. Кудинкін // Історія та правознавство. — 2020. — № 28-30. — С. 54-61.
Лук'яненко В. Часи Володимира Великого : урок вивчення нового матеріалу : 7 клас / В. Лук'яненко // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 34-43.
Мазур Є. Яскраві українки, які не мали часу на страждання / Є. Мазур // Історія та правознавство. — 2020. — № 7-9. — С. 33-43.
Мовчун Л. Князь Святослав : відомі імена / Л. Мовчун; мал. Ю. Петренко // Крилаті. — 2022. — № 2. — С. 4.
Сербенська О. Кирилиця як азбука-тайнопис : на відзначення Дня Слов'янської писемності і культури /О. Сербенська // Слово Просвіти. — 2020. — 2-8 липня. — С. 4-5.
Український календар : грудень : [календар подій] // Позакласний час. — 2020. — № 11-12. — С. 3-5.
Черкаська Г. Історичні нотатки : історії з історії / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2019. — № 5-6. — С. 10-16.
Шпак В. Релігійне життя : роль церкви і монастирське життя в Київській Русі /В. Шпак // Історія України (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 78-83.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.06.2023 11.30.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47309  
Яна запитує:
Добрий день! Підберіть матеріал за темою : Меценатство України в мистецтві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.) / за ред. С. Богунова. – Київ : Укр. видавнича спілка, 2005. – 478 с.
Савицька Л. Художнє життя Одеси на початку ХХ століття / Л. Савицька //Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – 2000. – Вип.1. – С. 85–97.
Сергієнко Д. В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX-початок ХХ ст.) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 44. — С. 87-90.
Сергієнко Д. В. Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852-1932) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 151-155.
Ільченко О. Ю. Меценатство в персоналіях: видатне жіноцтво України (ХІХ — початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 1. — С. 114-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_1_20.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність [Електронний ресурс] / Л. І. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 126-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_33.
Панченко В. В. Меценатство i спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні / В. В. Панченко // Археологія. — 2016. — № 2. — С. 118-121.
Посвалюк В. Т. Меценатство: минуле й сучасність [Електронний ресурс] / В. Т. Посвалюк, О. Ю. Волосатих // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2013. — № 4. — С. 162-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2013_4_40.
Рощина Л. О. Меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 1. — С. 178-180. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29263/28-Roshchina.pdf?sequence=1.
Сапак Н. В. Меценатство як складова художнього життя півдня України: межа ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. В. Сапак // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2018. - № 2. - С. 279-282. - Режим доступу: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/1596/1/Сапак_279-282.pdf.
Сапак Н. В. Художня культура Півдня України кінця ХІХ–початку ХХ століття в контексті розвитку меценатства [Електронний ресурс] / Н. В. Сапак. - Режим доступу: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/861/1/Сапак_151-155.pdf.
Суровцева I. Ю. Благодійники та меценати в портретному живописі (Україна сер. ХІХ-поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / I. Ю. Суровцева // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2008. - № 12. - С. 146-150. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2008_12_22.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.06.2023 09.26.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326367 seconds