Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47291  
Катя запитує:
Добрий день, мені потрібна література про Ю. В. Вовка, книжкового ілюстратора. Можливо, у вашій бібліотеці є книжки, які він ілюстрував. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Лебедєва К. Фантастика від Вовка [Електронний ресурс] / К. Лебедєва // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uartlib.org/exclusive/fantastyka-vid-vovka/. - Назва з екрана.
Пеленська О. М. Вовк Юрій Володимирович [Електронний ресурс] / О. М. Пеленська // Енциклопедія Сучасної України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://esu.com.ua/article-35235. - Назва з екрана.
Юрій Вовк [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/vovk-yuriy/. - Назва з екрана.
Книги у НБУ для дітей з ілюстраціми: Хатка в лісі : нар. казка / з мал. Ю. Вовка. - Київ ; Відень ; Львів : Чайка, [1923?] (Відень : Друкарня Синів Христофа Райсера). - 16 с. : іл. - (Українській дитині ; Ч. 4);
Про морського царя й його дочок : нар. казка / з мал. Юрка Вовка. - Київ ; Львів ; Відень : Чайка, 1920 ( : Друк. Х. Райсера Синів). - 20 с. : іл. - (Українській дитині ; ч. 8).

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.06.2023 16.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кременчук :: Запитання: 47286  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про колористику, символіку та техніку виконання кримськотатарської вишивки 19-21 століть.
Наша відповідь:
Азарцева Л. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне [Електронний ресурс] / Л. Азарцева // Культура України. – 2014. – Вип. 46. – С. 98-111. – Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura46/14.pdf
Акчуріна-Муфтієва Н. Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 91-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_20
Акчуріна-Муфтієва Н. Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 93-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1_19
Акчуріна-Муфтієва Н. Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2007. — № 1. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_1_4
Акчуріна-Муфтієва Н. М. Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2005. — № 2. — С. 120-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_2_16
Акчуріна-Муфтієва Н. Традиційна символіка кримськотатарської народної орнаментики та її використання в сучасному етнодизайні [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Молодь і ринок. — 2010. — № 11. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_11_35
Бавбекова І. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / І. Бавбекова ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 18 с.
Заатов І. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне мистецтво ХХ ст. (Генезис, еволюція, сучасний стан) [Текст] / І. Заатов. — Сімферополь : Доля, 2002. — 280 с.
Кримськотатарське декоративне мистецтво (XIX-XX ст.) [Текст] : альбом / авт.-укл. Ф. Асанова ; фото А. Кадніков, В. Буличов ; авт. супров.тексту І. Заатов. — Сімферополь : Сонат, 2001. — 120 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.06.2023 18.40.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 47285  
Олег запитує:
Добрий день. Цікавить література про рекламу радянського періоду. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ознайомтесь з такою літературою за вашим запитом:
Бєлікова Н. В. Роль реклами у формуванні суспільства споживання в країнах, що здійснили економічні реформи / Н. В. Бєлікова // Бізнес Інформ. — 2013. — № 6. — С. 361-366.
Галькевич Т. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 - 1964 рр. (з фондів НБУВ) [Електронний ресурс] / Т. Галькевич, О. Донець // Бібліотечний вісник. — 2005. — № 5. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2005_5_7
Голуб І. М. Реклама Львова радянського періоду 1950-1990-х рр. [Електронний ресурс] / І. М. Голуб // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 10. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_10_6
Голубник Т. С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції [Електронний ресурс] / Т. С. Голубник // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2016. — № 2. — С. 105–111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_2_13
Іванова І. Б. Українська радянська журналістика і мова реклами: 20-60-ті рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Б. Іванова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2017. — Вип. 64(2). — С. 376-382. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_64(2)__47
Ковшарова О. Плакатна графіка міжвоєнної доби в радянській Україні [Електронний ресурс] / О. Ковшарова, Н. Касьянова // Історичні і політологічні дослідження. — 2018. — № 1. — С. 204-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2018_1_16
Лубчинський А. А. Плакатне мистецтво СРСР в часи німецько-радянської війни [Електронний ресурс] / А. А. Лубчинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 289-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2018_11_29
Матвійчук Б. С. Естетосфера радянської реклами першої половини ХХ століття: культурологічний аналіз [Електронний ресурс] / Б. С. Матвійчук // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2015. — Вип. 1. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_1(4)__13
Матвійчук Б. С. Естетосфера радянської реклами першої половини ХХ століття: культурологічний аналіз [Електронний ресурс] / Б. С. Матвійчук // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2015. — Вип. 1. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_1(4)__13
Найденко Т. Репрезентація колективної пам’яті на радянському плакаті 1950-х – 1980-х років [Електронний ресурс] / Т. Найденко // Старожитності Лукомор’я. — 2021. — № 1. — С. 84-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ctarluk_2021_1_11
Сбітнєва Н. Ф. Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну [Електронний ресурс] / Н. Ф. Сбітнєва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 13. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_13_15
Тринчук В. В. Страховий плакат як різновид реклами / В. В. Тринчук // Екон. вісн. ун-ту/Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 35/1. — С. 95-103.
Шевчук Ю. C. Радянське ігрове кіно як соціальна реклама [Електронний ресурс] / Ю. C. Шевчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2013. — Вип. 19(2). — С. 105-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19(2)__25

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.06.2023 17.10.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кременчук :: Запитання: 47283  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про кримськотатарську вишивку.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://etnoxata.com.ua/statti/vishivanki-istorija-i-suchasnist/krimskotatarska-vishivka/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримськотатарська_вишивка
https://authenticukraine.com.ua/blog/ornek---krimskotatarskij-ornament-ta-znanna-pro-nogo
https://nmiu.org/component/k2/item/78-soiuz-tiulpana-i-troiandy-znaiomymosia-z-mystetstvom-orneku
https://android72.ru/allinnews/liana&dp&uu/statya/uk/vysivka-krimsko-tatarska-visivka.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2010_11_35.pdf
https://crimea.suspilne.media/ua/articles/186
https://noko.com.ua/ua/a407578-krymskotatarskaya-vyshivka-osobennosti.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Mist_2010_7_50.pdf
http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2006/21/articles/25.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42934/13-Bavbekova.pdf?sequence=1
https://www.nta.ua/krymskotatarskyj-ornament-stav-chastynoyu-kulturnoyi-spadshhyny-yunesko/
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=11732

– Кримськотатарське декоративне мистецтво 19-20 ст. – Сімферополь, 2001. – С. 28-32, 42-46, 58-60, 61-63.
– Аджиєва Е. ”Орьнек – історії, зашифровані в орнаменті” : [розмова з керівником громадської організації ”Алем” та радником міністра культури України] / Е. Аджиєва // Журнал Крим Інформ. – 2018. – № 6. – С. 14-15.
– Крупа Т. М. Мистецтво золотного гаптування. Знайомтесь: михлама / Т. М. Крупа // Трудове навчання в школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 13/14. – С. 32-34.
– Кондратюк В. Аристократичний Радомисль / В. Кондратюк // Пам’ятки України : Науковий часопис. – 2018. – № 7/9. – С. 92-95.
– Кара-Васильєва Т.В. Українська народна вишивка / Т. В. Кара-Васильєва, А. О. Заволокіна. – Київ : Либідь, 1996. – 96 с.
– Українська вишивка : альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 263 с.
– Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції, м. Київ, 20 квіт. 2018 р. : збірник : у 2 т. / ред. : М. В. Колосніченко, Т. Ф. Кротова, К. Л. Пашкевич, Н. В. Остапенко. Т. 1. – Київ : КНУТД, 2018 – 430 с.
– Волковічер Т.М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX - першої половини XX ст.: генеза, семантика, прагматика : монографія / Т. М. Волковічер. – Київ : Наукова думка, 2019. –173 с. – (Молоді вчені).
– Заатов І.А. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне мистецтво ХХ ст. / І. А. Заатов. – Сімферополь, 2002.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.06.2023 16.28.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Харків :: Запитання: 47270  
Олена запитує:
Будь ласка, порекомендуйте літературу з теми "Шрифтовий плакат"
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/0087ce47-99d9-412d-bd22-ab4f49744731/content
file:///C:/Users/User/Desktop/Uam_2013_20_17.pdf
https://jak.koshachek.com/articles/referat-tema-shriftovoi-plakat.html
https://www.creativosonline.org/uk/друкарські-плакати.html
https://helpx.adobe.com/ua/illustrator/using/create-text-with-image-trace.html
https://basov.com.ua/plakat.html
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21089/1/APSD_2022_V2_P058-061.pdf
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/bitstream/123456789/1882/1/Одробінський_101-104.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9925/1/Homziak.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Schevchenko_Volodymyr/Kompozytsia_plakata.pdf?PHPSESSID=ul1scoah8s7a5pkhb3u075nq92
http://www.visnik.org.ua/pdf/v2015-05-02-budnik.pdf
http://referat-ok.com.ua/work/plakat-shkoli-plakatu/

– Шевченко В. Композиція плаката / В. Шевченко. – Харків : Колорит, 2004. – 124 с.
– Андрейканіч А. І. Плакат: його види та жанри / А.І. Андрейканіч // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, 2013. – Вип. 19 (1). – С. 121-126.
– Іваненко Т. О. Емоційний потенціал акцидентного шрифту / Т.О.Іваненко // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 4. – С.14-16.
– Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту / В. С. Мітченко. – Київ : Грамота, 2007. – 208 с.
– Абизов В. А. Основні чинники, що визначають розвиток сучасного плакату / В.А.Абизов // Образотворче мистецтво. – 2011. – № 11. – С. 71-75.
– Гладун Д. О. Соціальний екологічний плакат як феномен графічного дизайну / Д.О.Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура. – 2008. – Вип. 4. – С. 21-27.
– Грищенко В. В. Особливості дизайну в мистецтві плаката / В.В.Грищенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура. – 2011. – Вип. 6. – С. 138-140.
– Грищенко В. В. Графічна виразність шрифтового плакату / В. В. Грищенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2010. – № 7. – С. 28-31.
– Иельник О.Я. Комунікативні концепції та технологічні інновації у дизайні сучасного плакату / О. Я. Мельник, В. О. Штець // Культура і сучасність : альманах. – 2019. – № 1. – С. 76-80.
– Коваль Н. С. Еволюція форми плаката як засобу графічної комунікації / Н.С.Коваль // Вісник:Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Графічний дизайн. – 2014. – Вип. 9. – С. 255-260.
– Чікало Б. П. Художньо-образні особливості соціального плакату / Б.П.Чікало // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура. – 2009. – С. 146-149.
– Шевченко В.Я. Композиція плаката : навч. посіб. – 2 вид., доп. / В.Я. Шевченко. – Харків : Колорит, 2007. – 133 с.
– Прищенко С.В. Сучасна методологія та перспективи розвитку рекламного дизайну / С. В. Прищенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 1. – С. 389-394.
– Прищенко С.В. Візуальна семантика і художня образність плаката / С. В. Прищенко // Культура і сучасність : альманах. – 2020. – № 1. – С. 97-103.
– Легасова Л. Світові війни мовою плаката / Л. Легасова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 9. – С. 49-50.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.05.2023 16.09.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281641 seconds