Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Кременчук :: Вопрос: 46486  
Тетяна спрашивает:
Дорого дня! Питання : Яка різниця понять "декоративний пласт" і "панно" ? Дякую
Наш ответ:
Добрий день! Перегялньте таку літератру:
Гончар К. Традиції і новації в сучасному декоративно-прикладному мистецтві України [Електронний ресурс] / К. Гончар // Мистецтвознавство України. — 2013. — Вип. 13. — С. 62-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_11.
Горовенко В. Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. — 2013. — № 2. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_11.
Гуржій І. А. Роль декоративно-художнього панно в дизайні інтер’єру [Електронний ресурс] / І. А. Гуржій, А. О. Соловйова // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2015. — Вип. 6. — С. 88-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_23.
Каленюк О. М. Інтерпретація традиційної української вишивки в сучасному професійному панно [Електронний ресурс] / О. М. Каленюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 4. — С. 264-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_4_50.
Корицький В. П. Історіографічний аналіз використання художнього конструювання в декоративно-прикладному мистецтві [Електронний ресурс] / В. П. Корицький // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 137. — С. 234-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_137_57.
Король А. Теоретичні аспекти класифікації пластичних мистецтв / А. Король // Молодь і ринок. — 2012. — № 1. — С. 141-146.
Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик XX ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. / М. Т. Мельник; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2008. — 19 c.
Оборська С. В. Технології промислового дизайну у контексті декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] / С. В. Оборська // Актуальні питання культурології. — 2016. — Вип. 16. — С. 196-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2016_16_44.
Печенюк Т. Структурна систематизація творів декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] / Т. Печенюк // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 1251-1256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_6_26.
Сковронський В. М. Технологія живопису та декоративно-прикладного мистецтва : навч. посіб. / В. М. Сковронський. — Київ : КНУКіМ, 2007. — 207 c.
Слажнєв Б. Б. Декоративна-художня пластика сучасної житлової архітектури [Електронний ресурс] / Б. Б. Слажнєв // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2014. — Вип. 5. — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2014_5_41.
Тобілевич Г. М. Декоративна пластика в сучасному архітектурно-просторовому середовищі (вітчизняний та зарубіжний досвід другої половини XX — початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Г. М. Тобілевич; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2015. — 17 c.
Тобілевич Г. М. Декоративна пластика: термінологічний аспект [Електронний ресурс] / Г. М. Тобілевич // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 4. — С. 148-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_4_38.
Ямборко О. Я. Традиція і новаторство в системі виражально-зображувальних засобів тканого панно України 60-х — 90-х рр. / О. Я. Ямборко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — № 6. — С. 101-111.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 8.06.2022 14.46.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Сарни :: Вопрос: 46447  
Софія спрашивает:
Добрий вечір! Потрібна електронна література по темі "Архітектура вокзалів України"
Наш ответ:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Коломєйцев А. В. Принципи локальності та універсальності в архітектурі міста (на прикладі Центральної Європи) / А. В. Коломєйцев // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. — Львів, 2013. — 20 с.
Рочняк Ю. А. Архітектура будинків малих пасажирських залізничних станцій Галичини ХІХ – початку ХХ століть / Ю. А. Рочняк // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини: зб. наук. пр. кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів — Львів : Растр-7, 2014. — С. 255-265.
Рочняк Ю. А. Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ – початку ХХ століть / Ю. А. Рочняк // Історико-культурні студії. Львів, “Львівська політехніка”, 2014. — С. 79-90.
Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX – першої третини XX ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / І. Р. Студницький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 19 с.
Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста: монографія / Б. С. Черкес. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. — 268 с.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 29.05.2022 19.01.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 46443  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Потребую інформації...Вплив Другої світової війни на розвиток теорій медіа
Наш ответ:
Квіт С. Масові комунікації [Електронний ресурс] / С. Квіт. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. — 352 с. — Режим доступу: https://kvit.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Mass-Communications-2018.pdf.
Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. [Електронний ресурс] / І. Л. Михайлин — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 496 с. — Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?.
Стоян С. Медіа-теорія та медіа-технології у сучасних арт-проектах / С. Стоян // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2019. — Вип. 15, ч. 1. — С. 90-94.
Теорія та історія реклами : навч.-метод. посіб. / уклад. Ю. А. Грушевська, Н. Р. Барабанова, О. М. Назаренко, Л. М. Писаренко. Одеса : Фенікс, 2019. — 127 с.
http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/15-Макух.pdf.
https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zbirnyk-tez-zvitnoi-konferentsii-za-2019-rik-1.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 25.05.2022 09.43.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віта из города: Київ :: Вопрос: 46442  
Віта спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу на тему: діяльність Д. Щербаківського у становленні українського музейництва. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Котляр Є. Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва [Електронний ресурс] / Є. Котляр // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5. — С. 884-913. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_11.
Ласкаревська Т. Пам’яткоохоронна діяльність Д. М. Щербаківського [Електронний ресурс] / Т. Ласкаревська // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2009. — Вип. 6. — С. 497-507. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_39.
Франко О. О. Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / О. О. Франко // Вісник Інституту археології. — 2009. — Вип. 4. — С. 68–80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Via_2009_4_7.
Ходак І. О. Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій «Козак Мамай» [Електронний ресурс] / І. О. Ходак // Матеріали до української етнології. — 2017. — Вип. 16. — С. 212-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2017_16_24.
Ходак І. Данило Щербаківський про Першу південноросійську кустарну виставку: стратегія дій / І. Ходак // Нар. творчість та етнографія. — 2007. — № 2. — С. 49-58.
Ходак І. Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / І. Ходак // Мистецтвознавство України. — 2009. — Вип. 10. — С. 265-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_41.
Ходак І. О. Наукова діяльність Данила Щербаківського в контексті історії українського мистецтвознавства першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / І. О. Ходак; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. — Київ, 2010. — 19 c.
Ярошенко Є. С. Дослідник українського народного мистецтва / Є. С. Ярошенко // Культура України. Мистецтвознав. — Харків, 2000. — Вип. 6. — С. 254-258.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 25.05.2022 09.32.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Краматорск :: Вопрос: 46438  
Ольга спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, з таким питанням: як у повоєнні роки (50-ті ХХ ст.) викладали німецьку культурулітературуфілософію в радянській школі - середній, вищій. Зараньше дякую вам за допомогу
Наш ответ:
Доброго дня! Ваше запитання досить складне, в доступних для нас джерелах є наступна інформація:
Кравчук Л. Розвиток шкільної іншомовної освіти в Україні в повоєнний період [Електронний ресурс] / Л. Кравчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. — 2015. — № 15. — С. 81-83. — Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v15/part_2/26.pdf.
Мічуда В. Радянська система освіти у повоєнний період (1945-1950 роки) [Електронний ресурс] / В. Мічуда // Молодий вчений. — 2016. — № 12. — С. 267-271. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/62.pdf.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 24.05.2022 16.18.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.272698 seconds