Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 3793  
Аліна спрашивает:
Дякую за Вашу допомогу, але не хочу, щоб виникали незрозумілості. Я хочу пояснити з приводу моїх запитань, я не хитрую і не надсилаю в одному запитанні декілька, просто я надсилаю розширене запитання, більш конкретизоване, щоб було зрозуміліше, що я шукаю. Наприклад, Волго-Донзька абашевська культура (це повна її назва) це представниця багатоваликої кераміки. Ще раз дякую за Вашу допомогу, я її дуже ціную.
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно!
Сподіваємось, що все й насправді так, як Ви пишете.
Подивіться ще наступні джерела:
http://softacademy.lgpu.lg.ua/Programs/Luhansk/Part1_2.htm, http://historfaculty.narod.ru/stgur1.htm, http://www.tstu.ru/koi/tambov/kirsanov/author/posobie.html

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 14.10.2005 10.55.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 3790  
Аліна спрашивает:
Доброї ночі! Щось, навіть нічні пошуки недаютьбажаного результату, тому знову покладаюсь на Вас. Допоможіть знайти в мережі інтернет таке запитання: Доно-Волзька абашевська культура. культура багатоваликової кераміки (сучасні спекуляції).
Наш ответ:

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 14.10.2005 00.50.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 3722  
Аліна спрашивает:
Доброго ранку!!! Велектронному вигляді, допоможіть знайти відповідь на таке запитання: Духовне життя індусів, зокрема тантра та йога (культурологічні аспекти), дгарма, артха, кама, мокша (Чотири цілі життя індуса), система варнашрама, варни, касти. ДЯКУЮ!!!
Наш ответ:

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 7.10.2005 09.08.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 3700  
Аліна спрашивает:
Доброго ранку! Дякую, що Ви є!!! Мене цікавить таке питання: "Проблема етногенезу, сучасні концепції розвитку етносу, етнолінгвістичні дослідження".Дякую за допопомогу.
Наш ответ:
Шановна Аліна!Пропонуємо Вам ознайомитися з такими джерелами інформації:
1. Знойко, Олександр Павлович. Міфи Київської землі та події стародавні: наук.-попул. ст., розвідки / Знойко, Олександр Павлович; передм. В.Р.Коломійця. - К.: Молодь, 1989. - 304 с.: іл., карти

2. Залізняк, Л.Л. Походження українського народу / Л. Л. Залізняк. - К.: Бібліотека українця, 1996. - 80 с.: іл.

3. Тиводар, Михайло. Етнологія: навч. посібник для студентів іст. фак. / Тиводар, Михайло . - Ужгород, 1998. - 577 с.

4. Социально-экономическая география Украины / под ред. О.И.Шаблия. - Львів: Світ, 1995. - 639 с.: іл., картосхем.

5. Соціально-економічна географія України / за ред. О.І.Шаблія. - Львів: Світ, 1994. - 607 с.: іл., картосхем.

6. Космос Древньої України: Трипілля - Троянь: мітологія, філософія, етногенез: 6 тис. до н.е. - 1 тис. н.е. / Упоряд., вступ. ст., приміт. В.Довгича. - К.: Індо-Європа, 1992. - 303 с.: іл.

7. Вовк Х.К.Студiї з української етнографiї та антропологiї / Х. К. Вовк ; ред.Ю.Iванченко. - К. : Мистецтво, 1995. - 336с. : iл..

8. Етнонаціональні процеси в Україні : історія та сучасність / О.Б.Беренштейн,Н.А.Зіневич,В.Т.Зінич та ін.; за ред. В.І.Наулка. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац.меншин України, 2001. - 424с.

9. http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/conf/balushok.html

10. http://arkas-proswita.iatp.org.ua/etnogenez.html

11. http://www.ukrstor.com/ukrstor/natiologia16.html

12. http://litopys.org.ua/pivtorak/pivt04.htm

13. http://www.refineua.com.ru/pageid-3374-1.html

14. http://kozaky.org.ua/psyho/arhetypy.htm

15. http://rius.kiev.ua/journal/2-3/snizhko

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.10.2005 00.40.39 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Київ :: Вопрос: 3683  
Наталія спрашивает:
Де можна знайти інформацію на тему культура Стародавнього Риму.
Наш ответ:
Шановна Наталія!Пропонуємо Вам ознайомитися з такими джерелами інформації:

1.Кравчук, Александр.Закат Птолемеев/ Александр Кравчук,; Пер. с польск. Д.С. Гальпериной; Отв. ред. и автор послесл. А.И. Павловская; АН СССР. Ин-т востоковедения . -М.: Наука, 1973. -215 с. -(Сер. "По следам исчезнувших культур Востока")
2.Грифцов, Борис Александрович.Рим/ Борис Грифцов. -2-е изд. -М.: Образовательные экскурсии: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1916. -256 с.: 36 ил.. -(Сер. "Культурные центры Европы"; Т.3).
3.Гриневич.Жизнь древних римлян: (От основания Рима до Константина Великого)/ Гриневич. -Одесса: Тип. А. Брауна, 1846. -238,[7] с
4.Корелин М.С.Падение античного миросозерцания: (Культурный кризис в Римской империи)/ М.С. Корелин. -2-е изд.. -СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. -169 с. -(Сер. "История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время"/ Под. ред. Н.И. Карева, И.В. Лучицкого)
5.Мыслители Рима : Наедине с собой: [Сборник]/ Сост., вступ. ст. и коммент. В.В. Шкоды. -Х.: Эксмо-Пресс; М.: Фолио, 1998. -830,[1] с. -(Сер. "Антология мысли"). -Пер.вид.: . -ISBN 5-04-001265-9 . -ISBN 966-03-0377-7
6.Вощинина А.И.Античное искусство: Исторический очерк/ А.И.Вощинина. -М.: Изд-во Академии Художеств СССР, 1962. -392,[2] с.: ил.. -Пер.вид.: . -Библиограф.: с.397-393
7.Утченко, Сергей Львович.Древний Рим: События. Люди. Идеи/ Сергей Львович Утченко,. -М.: Наука, 1969. -322, [2] с. -Пер.вид.: . -Указ. имен: с.316-323.
8.Рим: Эхо имперской славы/ Пер. с англ. Т.Азаркович. -М.: ТЕРРА, 1997. -168 с.: ил.. -(Сер. "Энциклопедия "Исчезнувшие цивилизации"). -Пер.вид.: . -ISBN 5-300-01183-5
9.Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: Древний Рим: Государственное устройство. Искусство. Наука. Философия/ Под ред. В.Бутромеева. -М.: Современник, 1997. -416 с.: ил.. -(Сер. "Наследие знаменитых энциклопедий"). -Пер.вид.: . -Библиогр.: с.406-410.
10.Блаватский, Владимир Дмитриевич.Архитектура Древнего Рима/ Владимир Дмитриевич. Блаватский,; Владимир Блаватский. -[М.]: Изд-во Академии архитектуры, 1938. -123 с.: рис., ил.. -Пер.вид.: . -Библиогр.: с.28.
11.Зелинский, Фаддей Францевич.Римская империя/ Фаддей Зелинский,; Пер. с польск. Н.А. Папчинской. -СПб.: Алетейя, 2000. -486, [2] с.: іл. -(Античная б-ка). -Хронол. перечень римских императоров: с. 483-486. -ISBN 5-89329-071-2
12.Искусство древнего мира: Исследование форм пространственно-временной разработки образа/ Федор Уманцев,. -К.: "Спалах" ЛТД, 1996. -215 с.: ил. -ISBN 966-512-025-5
13.Винничук, Лидия.Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима/ Лидия Винничук,; Перевод с польского В. К. Ронина. -М.: Высш. шк., 1988. -495,[1] с.; 22 см. -Библиогр.: с. 494-495. -ISBN 5-06-001288-3
14.Гиро, Поль.Частная и общественная жизнь римлян: [Пер. с фр.]/ Поль Гиро,. -СПб.: Алетейя, 1995. -592 с.. -(Сер. "Античная библиотека": Исследования)
15.Вегнер, Вильгельм.Рим: История и культура римского народа для любителей классической древности и для самообразования/ Вильгельм Вегнер; Ред. В.И. Модестов. -СПб.: Изд. т-ва М.О. Вольф, 1910 -
Т.1. -1910. -VIII,612,XVI c, разд. паг.: 171л. іл, 1 л. карти
16.История Древнего Рима : [Учебник для вузов по спец. "История"/ Бокщанин А. Г. и др.]; Под ред. В. И. Кузищина. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Высш. школа, 1981. -335 с.: ил, карт; 22 см.
17.Вайнтруб І.Вічне місто: Словесний портрет сакральної культури Стародавнього Риму/ І.Вайнтруб // Людина і світ. -1997. -№ 11-12. - С. 35-41
18.Лесницкая М.М.Сквозь столетия. Заметки об искусстве Древнего мира/ М.М.Лесницкая // Преподавание истории в школе. -1998. -№ 1. - С. 7-16
19.Мацько Л.Риторика Стародавньої Греції і Стародавнього Риму/ Л.Мацько // Дивослово. -2002. -№ 1. - С. 33-42 (вкладка)
20.Александрова М. Мандрівка античним Римом: Методичні поради вчителю історії до теми "Культура Стародавнього Риму"(6 кл.)/ М.Александоа // Історія в школі. -1998. -№ 11. - С. 18-20
21.Собор Св. Петра у Ватикані/ П.Б. Штанько // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. -2005. -№ 1. - С. 39.
22.http://rome.webzone.ru/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 3.10.2005 10.41.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.281212 seconds