Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Яна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 2364  
Яна запитує:
Архітектура древньої Греції
Наша відповідь:
Радимо Вам скористатися наступними матеріалами:
http://build.rin.ru/articles/15.html
http://historic.ru/lostcivil/greece/art/art.shtml, а також:
1. Бутромеев, Владимир Петрович. Древний мир: Кн. для чтения: Учеб. пособие по истории для 5-6 кл. общеобразоват. шк. и гуманит. лицеев.- М.: Минская фабрика цветной печати: Русское слово, 1996. - 223 с.: іл.
2.Куманецкий, Казимеж. История культуры Древней Греции и Рима / Куманецкий, Казимеж; Пер. с пол. В.К.Ронина; Ред. Н.Н.Матвеева. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.: фотоил.
3 Перкис, Джон. Греческая цивилизация / Перкис, Джон; Пер. с англ. А.Озерова. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 263 с.: іл. - (Грандиозный мир).
4. Історія світової культури: Навч. посібник / Левчук, Лариса Тимофіївна, Панченко, Валентина Іванівна, Шинкаренко, Олена Василівна и др. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Либідь, 2000. - 368 с.
5. Що? Як? Чому? : Світ давніх цивілізацій / Уклад. І.І.Польська та ін.; Худож. П.В.Мірончик. - Х.: Український фонд міжнародного молодіжного співробітництва, 2003. - 192 с.: іл. - (Популярна дитяча енциклопедія).
6. Афинский акрополь // Юный художник. - 1993.- 7. - С.22-26.
7. Анненкова Л. "Все течет, все изменяется...": Орнамент сквозь века // Юный художник. - 1996.- 10. - С.17-19.
8. Дмитриева Нина. Искусство Древней Греции: Всемир. история искусств // Искусство. - 1996.- 9.- Прил. к газ. Первое сент. - С.6-8.
9.Дмитриева Нина.Античное искусство: Всемир. история искусств // Искусство. - 1996.- 10, 11, 14, 17.- Прил. к газ. Первое сент.
10. Замаровський В. Храм Артеміди: Сім чудес світу // Історія України. - 1999.- 36. - С.8-9.
11. 7 чудес світу: Мавзолей в Галікарнасі // Бембі. - 2003.- 2. - С.4.
12. Мистецтво античного світу // Шкільна бібліотека. - 2003.- 9. - С.162-176.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.03.2005 08.58.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна Іванівна Каменєва із міста: Донецьк :: Запитання: 2359  
Ніна Іванівна Каменєва запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти інформацію за темою "Бібліографічна справа України у нових соціокультурних умовах". Наперед завдячую.
Наша відповідь:
Маємо наступні джерела:
1. Перспективи бібліографічної діяльності бібліотек для дітей в мінливій соціально-комунікативній ситуації: Бюлетень з досвіду роботи / Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О.Лягіна; Склад. А.Пономарь. - Миколаїв, 1995. - 5с.
2. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991-1995 рр. / Національна парламентська бібліотека України; Склад. Л.М.Любаренко, О.О.Мастипан. - К., 1998. - 136 с.
3. Торлин И.Г. Из опыта создания рекомендательного указателя литературы для детей на электронных носителях // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. - М., 1997.- Т.2. - С.430-431.
4. Сошинська В.Є. Українська фахова періодика: історія та сучасність / В. Є. Сошинська
// Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. - К., 1997. - С.181-186.
5. Нагорная Л.Я. Автоматизизация библиографической деятельности в библиотеках Украины // Библиография. - 1995.- 6. - С.6-8.
6. Патока Валентина. Діяльність НПБУ в галузі національної бібліографії за період 1991-2000 роки // Вісник Книжкової палати. - 2001.- 5. - С.3-4.
7. Хохлова О. Бібліотеки відкривають горизонти // Світ дитячих бібліотек. - 2002.- 4. - С.22-23.
8. Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп'ютерної бібліографії: здобутки і проблеми // Бібліотечна планета. - 2003.- 4. - С.16-18.
9. Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 1999-2001 роках / Національна бібліотека України для дітей; Підгот. Т.М. Турбаніст, Н.М.Загоруйко, Н.Й.Дзюба та ін. - К., 2004. - 64 с.
10. Бондаренко Я. Кто сказал, что библиография - это скучно?: Электронная рекомендательная библиография для детей: Из опыта работы центральной библиотеки для детей г.Николаева //Школьная библиотека.- 2003.-№7.- С.18-20
11. Прокошева Т. Бібліотеки, комп'ютерні технології та інформаційне суспільство: нові тенденції, нові перспективи // Бібліотечна планета.- 2002.- №4.- С.4-8
12. Прокошева Т. Бібліотеки України на шляху до інформаційного суспільства: новий крок //Бібліотечна планета.- 2004.- №3.- Вкл.- С.4-6
13. Дзюба Н. Інформатизація дитячих бібліотек: досягнення, проблеми, перспективи // Початкова освіта.- 2003.- №15, квіт.- С.2-3
14. Немашкаленко В. Тенденції глобалізації економіки, науки, освіти в 21 столітті та завдання науково-інформаційної діяльності бібліотек // бібліотечний вісник.- 2001.- №6.- С.2-7

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.03.2005 13.15.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 2358  
Світлана запитує:
Складання прес-релізу в бібліотеці
Наша відповідь:
Пропонуємо використати такі джерела:
1. Матте О. На газетной полосе, в эфире и на экране // Библиотека.- 2003.- №2.- С.22
2. Сарсембинова А. Связь с общественностью, или "Паблик рилейшнз" // Библиотека.- 1998.- №10.- С. 71-73
Пропонуємо також сторінки в Інтернеті:
Як підготувати прес-реліз - http://www.i2r.ru/static/326/out_9650.shtml
Приклад прес-релізу Віртуальної бібліотеки - http://homepages.alumni.uz/sayyorarakhmankulova/release.htm

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.03.2005 13.14.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: славута :: Запитання: 2342  
Андрій запитує:
На якому сайті є інформація про російського композитора Чайковського.
Наша відповідь:

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.03.2005 14.24.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 2329  
Аліна запитує:
Де можна знайти вислови відомих істориків та літераторів про видання українських газет, журналів, книг у минулому
Наша відповідь:
Джерела, у якому були б зосереджені такі вислови, ми не знайшли. Пропонуємо видання, у яких може міститися подібна інформація:
1. Коновець, Олександр Федорович. Просвітницький рух в Україні (19 - перша третина 20 ст.) / Міжнар. асоц. україністів; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т.Шевченка; Худож. М.Ф.Генсіровський. - К.: Хрещатик, 1992. - 120 с.: іл., портр.
2. Крупський, Іван Васильович. Національно-патріотична журналістика України (Друга половина 19 - перша чверть 20 ст.). - Львів: Світ, 1995. - 182 с.
3. Українська культура: Лекції / За ред. Д.Антоновича; Упоряд. С.Ульяновська; Вступ. ст. І.Дзюби; Переднє сл. М.Антоновича. - К.: Либідь, 1993. - 588 с.: 56 арк. іл. - (Пам'ятки історичної думки України).
4. Животко, Аркадій. Історія української преси: Навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики вищих закл. освіти / Животко, Аркадій; Упоряд., приміт. М.Тимошика; Ред. Н.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 1999. - 360 с. - (Літературні пам'ятки України).

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.03.2005 13.07.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.259634 seconds