Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Яремче :: Запитання: 45631  
Мирослава запитує:
Дуже треба література про добу класицизму. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Перегляньте таку літературу:
Буркацький З. П. Характерні види техніки у творах пограниччя класицизму й романтизму [Електронний ресурс] / З. П. Буркацький // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 262-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_51.
Ковальчук Х. І. Рядова житлова забудова доби класицизму у Львові [Електронний ресурс] / Х. І. Ковальчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. — 2014. — № 793. — С. 86-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2014_793_20.
Коменда О. Екстенсивні та інтенсивні прояви діяльнісного універсалізму творчої особистості: Ренесанс, Бароко, Класицизм [Електронний ресурс] / О. Коменда // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 118-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucasma_2020_3_2_3.
Косаревська Р. О. Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку «Олександрія»: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Р. О. Косаревська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Київ, 2007. — 20 с.
Назарець В. М. Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму [Електронний ресурс] / В. М. Назарець // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(1). — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2013_17(1)__4.
Оляніна С. Типологія іконостасів України у стилі класицизму [Електронний ресурс] / С. Оляніна // Культурологічна думка. — 2009. — № 1. — С. 138-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2009_1_22.
Поліха Л. Я. Репрезентативність класицизму та реалізму [Електронний ресурс] / Л. Я. Поліха // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_1_18.
Ревський І. Інтерпретація як один з методологічних принципів історико-архітектурного дослідження площ класицизму з метою їх реконструкції [Електронний ресурс] / І. Ревський // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2008. — Вип. 5. — С. 229-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2008_5_15.
Ревський І. Сучасний стан площ доби класицизму в Херсоні [Електронний ресурс] / І. Ревський // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2014. — Вип. 6. — С. 140-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.06.2021 22.10.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Шпитьки :: Запитання: 45627  
Лілія запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу туристичні місця України
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44116.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.06.2021 06.46.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45618  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про Василя Григоровича-Барського. Дякую.
Наша відповідь:
Григорович-Барський В. Мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон у 1725-1726 та 1744-1745 роках / В. Григорович-Барський ; пер. П. Білоус. - Київ : АДЕФ-Україна, 2018. - 376 с.
Білоус П. Творчість В. Григоровича-Барського / П. Білоус. - Київ : Наук. думка, 1985. - 246 с.
Білецький Б. Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета [Електронний ресурс] / Б. Білецький, А. Коцур // Часопис української історії. - 2015. – Вип. 32. - С. 12-19. - Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/chui/chui_2015_32.pdf.
Білоус П. Італійські образки у подорожніх записках Василя Григоровича-Барського [Електронний ресурс] // Studio polsko-ukrainskie. - 2017. - № 4. - С. 95-100. - Режим доступу:
http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/153/2018/06/6.-Biłous.pdf.
Герасименко Н. Епістолярні джерела у науковій спадщині О. М. Лазоревського [Електронний ресурс] / Н. Герасименко // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - Вип. 17. - С. 106-120. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54634/06-Gerasymenko.pdf?sequence=1.
Григорович-Барський В. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік [Електронний ресурс] // 1576.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://1576.ua/books/3023. - Назва з екрана.
Григорович-Барський Василь Григорович [Електронний ресурс] // Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vm.ukma.edu.ua/person/василь-григорович-барський/. - Назва з екрана.
Григорович-Барський Василь Григорович [Електронний ресурс] // Інститут історії України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21STR=Grygorovych_Barsky_V. - Назва з екрана.
Нічик В. Від ренесансної Італії до реформаційної Німеччини [Електронний ресурс] / В. Нічик. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4263/nichyk_vid_renesansnoyi_italiyi_do_reformatsiynoyi_nimechchyny.pdf?sequence=1.
Родина Григоровичів-Барських [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3444. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.06.2021 09.35.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тая із міста: Чернігів :: Запитання: 45609  
Тая запитує:
Добрий день. Мені дуже необхідна будь-яка інформація про художників, котрі працюють у техніці ліногравюри. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тая! Перегляньте таку літературу:
Герман Є. Нова пластична мова 1960-х: Кольорова ліногравюра Григорія Гавриленка [Електронний ресурс] / Є. Герман // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2010. — Вип. 7. — С. 372-385. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2010_7_28.
Каменецька Ю. Символи християнства в українському екслібрісі ХХ століття : справи мистецькі / Ю. Каменецька // Справи сімейні. — 2016. — № 5. — С. 18.
Ламонова О. Кобзар епохи «тихого протесту»: шевченкіана Олександра Івахненка : мистецтво / О. Ламонова // Культура і життя. — 2020. — 27 листопада. — С. 12-13.
Ламонова О. Лінорити Наталії Ніколайчук : мистецтво / О. Ламонова // Культура і життя. — 2020. — 31 липня. — С. 14-15.
Максимлюк І. Творчість прикарпатського художника-графіка Остапа Гнатюка: синтез традицій та інновацій / І. Максимлюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. — 2015. — № 1. — С. 216-223.
Храмова-Баранова О. Художньо-естетичне значення техніки ліногравюри в розвитку мистецтва і дизайну в Україні [Електронний ресурс] / О. Храмова-Баранова, І. Яковець // Культура і сучасність. — 2020. — № 2. — С. 104-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2020_2_19.
Швидюк А. Експериментальна графіка Олександри Вороніної : творчий портрет / А. Швидюк // Образотворче мистецтво. — 2020. — № 2. — С. 34-36.
Ярова В. Ліногравюра у творчості Григорія Галкіна: особливості художньої мови [Електронний ресурс] / В. Ярова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2020. — № 3. — С. 88-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_3_15.
Ярова В. Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Ярова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 4. — С. 226-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_4_47.
Ярова В. Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Ярова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 8. — С. 102-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_8_20.
Ярова В. Ліногравюри М. Фрадкіна в контексті розвитку українського мистецтва 1920 -1970-х років [Електронний ресурс] / В. Ярова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 8. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_8_33.
Ярова В. Невідомі ліногравюри Євгена Коров’янка [Електронний ресурс] / В. Ярова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 6. — С. 116-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_6_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.06.2021 21.31.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Суми :: Запитання: 45573  
Настя запитує:
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має бібліотека примірники сучасних районних газет області? Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! На жаль нам не вдалося знайти потрібну інформацію з Вашого питання. Радимо Вам звернутися до бібліотеки вашого міста.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.05.2021 16.53.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293824 seconds