Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44542
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київець :: Запитання: 46072  
Юлія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему:" Розвиток та перспективи онлайн радіо". Дякую.
Наша відповідь:
Гиріна Т. С. Мобільне радіомовлення як передумова конструювання персонального журналістського медіа-хабу [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Обрії друкарства. — 2018. — № 1. — С. 88-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2018_1_10
Гиріна Т. С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 2. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_2_12
Гоян О. Я. "Це не є радіомовлення?”… [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян, В. В. Гоян // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 1. — С. 53-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_13
Дмитровський О. Зародження і початки становлення Інтернет-радіо в Україні [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_13
Дмитровський О. Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2015. — Вип. 40. — С. 358-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_37
Дмитровський О. Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо [Електронний ресурс] / О. Дмитровський // Теле- та радіожурналістика. — 2015. — Вип. 14. — С. 149-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_21
Досенко А. К. Подкаст-журналістика як популярний вид радіодіяльності в інтернеті в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / А. К. Досенко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — № 4. — С. 46-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2018_4_8
Іванов Д. В. Еволюція інституту суспільного телебачення і радіомовлення у Польщі, перспектива майбутніх трансформацій [Електронний ресурс] / Д. В. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 50. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_20
Казакова Н. Ф. Новий метод аналого-цифрового радіомовлення [Електронний ресурс] / Н. Ф. Казакова // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2013. — № 1(1). — С. 19-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_1(1)__7
Костюк В. В. Вітчизняне інтернет-радіо: історія та сучасність [Електронний ресурс] / В. В. Костюк, Ю. В. Костюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 3. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_3_10
Нагорняк М. В. Якісний медіапродукт як головна передумова діяльності суспільного радіомовлення (за матеріалами УР-1, УР-2, УР-3) [Електронний ресурс] / М. В. Нагорняк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2017. — Вип. 14. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_14_17
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8
Шеренковський А. О. Аналіз програмного забезпечення для створення Інтернет-радіомовлення [Електронний ресурс] / А. О. Шеренковський // Міжнародний науковий журнал. — 2016. — № 6(2). — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_6(2)__9

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 02.49.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 46052  
Ульяна запитує:
Культурно-просвітницька діяльність дитячих бібліотек
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути джерела:
Гордієнко А. І. Передумови становлення дитячої бібліотеки як культурно-просвітницького інституту (1917-1920) / А. І. Гордієнко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2016. — Вип. 1. — С. 87-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_1_19.
Дзюба Н. Правова культура в Інтернеті: дитяча бібліотека інформує, вчить, роз’яснює / Н. Дзюба, В. Красножон // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 37. — С. 156-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_16.
Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю Хмельницької обл. бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка (5-6 грудня 2007р.) / ред. кол. В. Ю. Черноус ; Управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної держ. адміністрації, Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка. — Хмельницький, 2007. — 193 с.
Кучерева О. М. Шкільна бібліотека у формуванні освітньо-комунікаційного простору України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. М. Кучерова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2016. — 21 с.
Литвиненко О. О. Веб-сайт дитячої та юнацької бібліотек як інноваційний інструмент залучення користувачів до читання / О. О. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2009. — Вип. 27. — С. 139-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_27_17.
Погребняк Г. І. Становлення та розвиток дитячих бібліотек України / Г. І. Погребняк ; наук. ред. В. С. Бабич ; Державна бібліотека України для дітей. — Київ, 2003. — 92 с.
Шуляк С. О. Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні читачів дитячих бібліотек / С. О. Шуляк // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. — 2010. — Т. 144, Вип. 131. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_144_131_20.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.11.2021 15.41.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Житомир :: Запитання: 46039  
Віта запитує:
Статті на тему "Роль вчителя в соціалізації молодших школярів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віта! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бадер С. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодшого школяра: змістовний аспект [Електронний ресурс] / С. Бадер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2016. — Вип. 1. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_6.
Будник О. Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. — 2016. — № 14. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_34.
Вікторенко І. Готовність майбутнього вчителя до соціалізації молодшого школяра в галузі "Суспільствознавство" (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / І. Вікторенко, Т. Євтухова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2016. — Вип. 4. — С. 186-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2016_4_21.
Дяченко О. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей як важливий аспект соціалізації [Електронний ресурс] / О. Дяченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_35.
Кобаль В. І. Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра [Електронний ресурс] / В. І. Кобаль, Н. П. Лукач // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 81(3). — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__14.
Коберник Г. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2011. — № 39(2). — С. 123-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__20.
Кондратюк С. Гендерна соціалізація молодших школярів як умова збереження їхнього здоров’я [Електронний ресурс] / С. Кондратюк, Н. Павлущенко // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 216-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_61.
Мороз О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Мороз // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 2. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30.
Сич Ю. І. Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя [Електронний ресурс] / Ю. І. Сич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2013. — Вип. 1. — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_17.
Хващевська О. О. Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Хващевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2017. — Вип. 2. — С. 266-272. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_33.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.11.2021 16.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 46038  
Леся запитує:
Мистецтво
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ільченко О. Ю. Меценатство в персоналіях: видатне жіноцтво України (ХІХ — початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 1. — С. 114-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_1_20.
Мокляк Л. І. Меценатство як естетична діяльність [Електронний ресурс] / Л. І. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 126-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_33.
Панченко В. В. Меценатство i спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні / В. В. Панченко // Археологія. — 2016. — № 2. — С. 118-121.
Посвалюк В. Т. Меценатство: минуле й сучасність [Електронний ресурс] / В. Т. Посвалюк, О. Ю. Волосатих // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2013. — № 4. — С. 162-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2013_4_40.
Сергієнко Д. В. Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX — початок ХХ ст.) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 44. — С. 87-90.
Сергієнко Д. В. Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852-1932) / Д. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 151-155.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.11.2021 16.32.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роксолана із міста: Стрий :: Запитання: 46024  
Роксолана запитує:
Добрий вечір, яку літературу порадите для написання курсової роботи на тему "Радіомовлення в контексті українського державотворення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Роксолано! РАдимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/6389515/page:9/
https://www.studmed.ru/view/penchuk-l-radozhurnalstika-osnovn-zasadi-funkconuvannya_2c1473b68d1.html?page=6
http://referatu.net.ua/referats/7569/151419
http://www.disslib.org/komertsiyna-radiozhurnalistyka-v-ukrayini-stanovlennja-rozvytok-perspektyva.html

– Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. – № 2. – С. 34-42.
– Мірошніченко П. В. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. В. Мірошніченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 4. – С. 143-147.
– Красноступ Г. М. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем / Г. М. Красноступ // Правова інформатика. – 2015. – № 1. – С. 41-47.
– Мірошниченко П. В. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет / П. В. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 3. – С. 63-68.
– Красноступ Г. М. Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення / Г. М. Красноступ // Інформація і право. – 2015. – № 1. – С. 68-73.
– Красноступ Г. М. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення / Г. М. Красноступ // Правова інформатика. – 2015. – № 4. – С. 66-73.
– Пенчук І.Л. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / І.Л.Пенчук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – 19 с.
– Миронченко В. Витоки українського радіомовлення / В.Миронченко // Київська старовина. – 1996. – № 1. – C.93-99.
– Набруско В. Українське радіо вчора і нині / В. Набруско // Дніпро. - 2004. - № 9/10. - С. 51-58.
– Гоян О. Сучасне радіомовлення: новітні технології й ефірні трансформації / О. Гоян // Пам'ять століть. Україна. - 2007. - № 3. - С. 51-59.
– Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення на Україні / В.Я. Миронченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 112 с.
– Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. - 647 с.
– Українське телебачення: роки, події, звершення / авт. кол.: М.М. Кабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус. – Київ : ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 399 с.
– Чиж І. С. Україна: шлях до інформаційного суспільства / І. С.Чиж. - Київ : Либідь, 2004. - 285 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2021 17.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.246641 seconds