Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44411
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 45927  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть джерела для написання курсової роботи на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків в умовах трансформуючого суспільства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Боярин Л. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_11.
Браткова О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків, які навчаються в сучасних загальноосвітніх закладах / О. Ю. Браткова, О. Б. Дударенко, Р. В. Теклюк, І. В. Сергета // Наука і освіта. — 2010. — № 6. — С. 40-42
Вектори психології - 2012 : матеріали Міжнар. молодіж. наук. конф., 23 квіт. 2012 р., Харків / ред.: Н. П. Крейдун, О. К. Дусавицький, О. Ф. Іванова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Оператив. поліграфія, 2012. — 225 c.
Дідик Н. М. Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків / Н. М. Дідик // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_8.
Єзерська Н. В. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків / Н. В. Єзерська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_3_8.
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів / ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 386 c.,
Пілецька Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації / Л. Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__13.
Сердюкова І. М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі / І. М. Сердюкова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 43. — С. 130-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_1_43_26.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.10.2021 11.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: вінниця :: Запитання: 45914  
Наталія запитує:
Духовне життя України в період Гетьманщини.8
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Духовне життя в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.
https://pidru4niki.com/1061120757022/kulturologiya/duhovne_zhittya_ukrayini_drugiy_polovini_xvii-xviii
Українська козацька духовність (розділ III)
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_54.pdf
Духовне життя України у другій половині XVII—XVIII ст.
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=76380
https://studfile.net/preview/9479335/page:25/
https://studfile.net/preview/9442898/page:16/
Культура України наприкінці XVII-XVIII ст.
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3498
Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві
як елемент державної політики
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/106.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.10.2021 18.23.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Вінниця :: Запитання: 45888  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію за темо:"Дрезденська картинна галерея". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Владимирская А. О. Искусство для простых смертных : практический путеводитель по искусству живописи для нормальных людей / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский ; [зав. ред. А. В. Слепцов]. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. - 352 с. : іл.
Геташвілі Н. В. Дрезденська галерея : колекція живопису / Н. В. Геташвілі. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 144 с. - (Художні музеї світу).
Дрезденська картинна галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галерея_старих_майстрів
Дрезденська галерея [Електронний ресурс] // Підручник з мистецтва : нова программа : 9 клас. – Режим доступу: https://uahistory.co/pidruchniki/nazarenko-art-9-class-2017/35.php
Дрезденская галерея и другие музеи Германии : большая энцикл. живописи / [гл. ред. Н. Л. Волковский ; худож. ред. О. Н. Адаскина]. - М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2006. - 240 с. : ил .
Дрезденская картинная галерея [Електронний ресурс] // Музеи мира : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev/drezdenskaya-kartinnaya-galereya/
Дрезденська картинна галерея колекції відомого музею світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jak.bono.odessa.ua/articles/drezdenska-kartinna-galereja-kolekcii-vidomogo.php
Степанова О. Є. В музеях світу / О. Є. Степанова. - К. : Артанія Нова, 2004. - 72 с. : іл. - (Мандруємо світом образів).
Сто великих музеев мира / авт.-сост. Н. А.Ионина ; гл. ред. С. Н. Дмитриев. - М. : Вече, 2004. - 512 с. : ил. - (100 великих).
Трегуб В. Дрезденська картинна галерея. Архітектура / В. Трегуб. – Режим доступу: https://uamediacenter.wordpress.com/2018/10/05/дрезденська-картинна-галерея/

https://innovativeworld111.webnode.com.ua/l/drezdenska-kartinna-galereya/
http://tourputevka.com/nimechchina/drezden/galereia-starih-maistriv.html
https://wikukrfaq.ru/pam-jatki/297-drezdenska-kartinna-galereja-ta-inshi-pam-jatki.html
https://otiumportal.com/tsarstvo-klasychnoho-zhyvopysu-drezdens-ka-kartynna-halereia
https://www.sxdon.info/?p=1936
https://traveltu.ru/evropa/germaniya/drezdenskaya-kartinnaya-galereya-i-drugie-dostoprimechatelnosti.html

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.09.2021 16.01.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45854  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Журналістика як масово-інформаційна діяльність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. І. Основи журналістики : [навч. посіб.] / В. Т. Горбачук. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: навч. посіб. / В. О Жадько. - Київ : СПД Жадько В. О., 2005. - 351 с.
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 512 с.
Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2008. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. - Київ : Знання, 2011. - 351 c.
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_13.pdf.
Гресько О. В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_3.
Коваленко А. Ф. Теорія журналістики [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика». - Одеса, 2020. - 28 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30365/1/Kovalenko.pdf.
Петренко С.І. Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики [Електронний ресурс] / С. І.Петренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 144–149. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/12122/1/Petrenko S.pdf.
Сілкова Г. Теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сілкова. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33239/1/090-194-195.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.09.2021 09.34.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45828  
Наталя запитує:
Доброго дня! Потрібно скласти список використаної літератури на тему: кількісна і якісна характеристика аудиторії радіо
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. Т. Основи журналістики : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [та ін.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 272 с.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Львів : [б. в.], 2008. - 416 с.
Іванов В. Ф. Соціологія журналістики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики / В. Ф. Іванов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 239 с.
Кривошея Г. П. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. П. Кривошея. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. - 217 с.
Соціологія журналістики : нариси методології та практики : посіб. для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Журналістика" / під ред. С. Г. Корконосенко. - М., 1998. - С. 162.
Гиріна Т. Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2014. — № 3. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_14.
Гиріна Т. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку / Т. Гиріна // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 59-62.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підруч. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид. перероб. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2011 – 496 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?PHPSESSID=sbal7thcfkpbefq5r308scnpi0.
Мірошниченко П. Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_30.
Мірошниченко П. Образ типового українського радіослухача / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 89-93.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 143-147.
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір [Електронний ресурс]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2017. – 151 с. - Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/ndumk_2_2017.pdf.
Принципи та методи дослідження аудиторії [Електронний ресурс] / Ц. Р. Корконосенко // Соціологія журналістики / Ц. Р. Корконосенко. - Київ, 2014. - Режим доступу: https://stud.com.ua/74170/zhurnalistika/printsipi_metodi_doslidzhennya_auditoriyi.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.09.2021 08.49.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255435 seconds