Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Оксана із міста: Прилуки :: Запитання: 47767  
Оксана запитує:
Добрий день! Для дипломної роботи необхідні література та джерела, про шкільний туризм в Україні наприкінці ХІХ - поч.ХХ ст. (до 1917 року включно). Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Божко Л. Д. Історіографія досліджень туризму за доби незалежності України [Електронний ресурс] / Л. Д. Божко // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 43. — С. 47-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_43_8
Васильчук В. Туризмологія в Україні та світі: історіографія дослідження [Електронний ресурс] / В. Васильчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. — 2020. — Вип. 25. — С. 56-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2020_25_7
Годя І. М. Регіональний аспект історико–культурного туризму в Україні: перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Годя // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 116. — С. 99-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__25
Зінченко В. А. Основні тенденції розвитку туризму в Україні з найдавніших часів до кінця 80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / В. А. Зінченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. — 2023. — Вип. 28. — С. 40-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2023_28_6
Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів [Електронний ресурс] / Д. Каднічанський // Краєзнавство. — 2012. — № 1. — С. 128-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2012_1_17
Кіндрачук Н. М. Розвиток туризму на українських землях: історичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2013. — Вип. 28. — С. 48-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2013_28_7
Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Б. Кобаль // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_14
Луцький В. Я. Активний туризм в Українських Карпатах, витоки становлення: історичний аспект [Електронний ресурс] / В. Я. Луцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2009. — № 3. — С. 12–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2009_3_5
Урста А.-М. Історія розвитку основних напрямів туризму в Україні: соціально-економічні аспекти [Електронний ресурс] / А.-М. Урста // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 150-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_22

.: Розділ: Туризм :: 22.04.2024 17.54.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47426  
Ольга запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти знайти джерела дослідження теми "Особливості розвитку міського туризму (на прикладі міста Кам’янець-Подільський)"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://visnyk-geo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Вісник-КНУ_Географія_№72_77-81.pdf
https://tourlib.net/statti_ukr/hrystoriz.htm
http://referat-ok.com.ua/work/turistichni-resursi-kamjanec-podil/
https://tourlib.net/statti_ukr/smyrnov.htm
https://auc.org.ua/sites/default/files/practik/kamyanec.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Opria_Bohdana/Peredumovy_vynyknennia_ta_rozvytku_istoryko-kulturnoho_turyzmu_v_misti_Kamianets-Podilskyi.pdf?PHPSESSID=nupei7admlc2f287d6gqcri9u0
http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2566/Hladysh-V.I.-Geob1-M17-free.pdf?sequence=1
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26303/1/Smyrnov_Liubitseva.pdf
https://kam-pod.gov.ua/files/Ekonomika/Ekonomika-mista/sp.pdf
https://www.researchgate.net/publication/332207950_CULTURAL-EDUCATIONAL_TOURISM_DEVELOPMENT_IN_UKRAINE_KAMYANETS-PODILSKY

– Винокур І. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник / І. Винокур, Г. Хотюн. – Львів : Каменяр, 1981. – 95 с.
– Кам’янець-Подільський : історико-популярний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарницький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 119 с.
– Кам’янець-Подільський : туристичний путівник / авт. тексту О. Пламеницька [та ін.]; наук. ред. О. Пламеницька. – Львів : Центр Європи, 2003. – 319 с.
– Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Кифяк. [Ред. О.В. Вілінська]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 298 с.
– Пламеницька О. Кам’янець-Подільський / О. Пламеницька. – Київ : Абрис, 2004. – 255 с.
– Смирнов І.Г. Розвиток Кам’янця на Поділлі, як комплексної туристичної дестинації: ресурси культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного та меморіального туризму / І.Г.Смирнов, О.О.Любіцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Географія. Вип. 4 (81). – 2021. – С. 47-55.
– Брилінський Д. О. Кам’янець-Подільська фортеця як об’єкт туристичних маршрутів України / Д. О. Брилінський // Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2016. – 230 с. – С.118-120.
– Ковтуник І. І. Рекреаційні ресурси Хмельниччини / І. І. Ковтуник // Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку : колективна монографія / [кол. авторів; за ред.: С. А. Копилов (гол. ред.), С. Е. Баженова (наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун. ім. Івана Огієнка, 2015. – 192 с.
– Пламеницька О. А. Кам’янець-Подільський / О. А. Пламеницька // Малі історичні міста України. – Київ : Абрис, 2004. – 256 с.
– Цимбалюк М. Тридцять туристичних кроків Кам’янця-Подільського / М. Цимбалюк // Подільський кур"єр. – 2010. – 27 трав. – С. 16.
– Савчук В. О. Кам’янець-Подільський як центр науково-краєзнавчого руху Поділля першої половини 20-х рр. ХХ ст.: проблеми формування та діяльності / В.О. Савчук // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9. – С. 276.
– Медвідь К. До нових туристичних обріїв : [з начальником упр. міжн. звязків і туризму Камянець-Подільcької міськ ради розмовляв В. Травінський] / К. Медвідь // Кам'янець-Подільський вісник. – 2010.– 24 верес.
– Щепанський Е. В. Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи : навч. посіб. / Е. В. Щепанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : ХУУП, 2012. – 156 с.
– Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму на Хмельниччині : колектив. моногр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. С. А. Копилов, наук. ред. С. Е. Баженова. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 168 с.
– Туризм XXI століття: реалії, виклики, перспективи : зб. праць за матеріалами засідання Всеукр. наук. симпозіуму. 13-14 трав. 2016 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – 146 с.
– Яжук Я. С. Оцінка туристичної привабливості фортифікаційних споруд Хмельницької області (на прикладі Меджибізької та Кам'янець-Подільської фортець) / Я. С. Яжук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / відп. ред. Б. О. Коваленко; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – Вип. 11. – С. 31 - 32.
– Банах О. Що екстремального в нашому туризмі? : [туризм на Кам'янеччині] / О. Банах // Подолянин. – 2018. – 21 верес. – С. 5.
– Бояршинова В. Поряд із туристичним містом – туристичний район : [регіональний форум "Кам'янечина – край туристичний"] / В. Бояршинова // Подолянин. – 2018. – 28 верес. – С. 3.
– Банах О. Один із десяти туристичних лідерів : [Кам'янець увійшов у ТОП-10 туристичних лідерів України-2018] / О. Банах // Подолянин. – 2019. – 4 січ. – С. 2.

.: Розділ: Туризм :: 4.10.2023 09.14.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Чернігів :: Запитання: 47138  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Дарк-туризм, поняття та . сутність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Демченко О. О. COVID-19 як чинник розвитку інноваційних видів туризму в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : диплом. робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Туризм"/ О. О. Демченко ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2022. - 80 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55018/1/ФМВ_2022_242_Демченко.pdf.
Заїка Б. Дарк-туризм, або поїздки до місць перемоги. Що це та як допоможе Україні після війни [Електронний ресурс] / Б. Заїка // Ліга. Бізнес : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/dark-turizm-rynok-na-30-mlrd-chto-eto-i-kak-ukraina-na-nem-mojet-zarabotat-posle-voyny. - Назва з екрана.
Лущевський А. В Україні запустили відеокурси про дарк-туризм [Електронний ресурс] / А. Лущевський // Dovkola.media : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://dovkola.media/v-ukraini-zapustyly-videokursy-pro-dark-turyzm/. - Назва з екрана.
Машіка Г. Туризм Украъни в умовах выйни: реалыъ та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Г. Машіка // Війна та туризм : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11 листопада 2022 р.) – Київ, 2022. - С. 28-31. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46289/1/Збірник Киі?в 11.11.22 Віи?на-та-туризм-матеріали-міжнародноі?-науково-практичноі?-конференціі?-Киі?в-11-листопада-2022-р-К-ТОВ-Геопринт-2022-319-.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 8.04.2023 07.36.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46732  
Світлана запитує:
Кулінарні тенденції в готельній сфері
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля : матеріали I міжвуз. наук.-практ. конф., 23 берез. 2017 р., Хмельницький / Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз», Поділ. гільдія кулінарів. — Хмельницький : ЦНТІ, 2017. — 90 c.
Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 2 квіт. 2015 р., Харків : у 2 ч. Ч. 2 / ред.: О. І. Черевко ; Харків. облдержадмін., Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 516 c.
Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IІІ Всеукр. міжвуз. наук. конф. студентів та аспірантів, 13 — 14 листоп. 2013 р., Одеса / ред.: О. В. Дишкантюк, Т. П. Новічкова, К. С. Федосова; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2013. — 158 c.
Мазаракі А. А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька, Т. Є. Литвиненко, А. М. Расулова; ред.: Н. О. П'ятницька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Київ : Кондор, 2012. — 556 c.
Малюк Л. П. Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі : навч. посіб. / Л. П. Малюк, Л. М. Варипаєва; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2015. — 125 c.
Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу : навч. посіб. / Г. Й. Островська ; за наук ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра екон. наук, проф. Андрушківа Б. М. ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 255 с.
Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2016 р., Київ / ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, КМДА, Фах. асамблея у сфері туризму України, Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз». — Київ, 2016. — 362 c.

.: Розділ: Туризм :: 5.10.2022 13.51.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 46661  
Олег запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка де можливо почитати про організацію відпочинку на яхтах в Києві або Україні в цілому.
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 7.09.2022 15.32.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.30399 seconds