Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Наталия із міста: Харкiв :: Запитання: 40104  
Наталия запитує:
Доброго дня! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу за темою "Релігійний туризм та паломництво в Украiнi". Дякую
Наша відповідь:
Шановна Наталія, скористайтеся, будь-ласка, наступними матеріалами:
Бабарицька В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : понятійно-термінологічні основи : сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник / Вікторія Бабарицька, Оксана Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2004. - 286 с.
Жданов Н. С. Паломницький туризм – за і проти /Н. С. Жданов // Турист. – 2003. - № 6.
Ковальчук А. С. Географія релігій в Україні : монографія / А. С. Ковальчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 308 с.
Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посібник / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. – К. : Альтерпрес, 2011. – 416 с.
Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : навчальний посібник. / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова ; передм. В. А. Смолія. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.: іл.
Яроцький П. Л. Паломницький (релігійний) туризм в Україні : перспективи розвитку. // Релігієзнавство : навчальний посібник. - 2-ге вид. - К., 2004.
http://tourism-book.com/books/book-29/chapter-1339/
http://referat-ok.com.ua/religiya/turistichni-resursi-ta-centri-religiinogo-turizmu-v-ukrajini
http://tourism-book.com/books/book-29/chapter-1343/
http://eprints.oa.edu.ua/2532/1/Zelenjuk Y.O..pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12351/2/Ulaeva_magistr_2016.pdf
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=480533
http://infotour.in.ua/babkin02.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filotur111.htm
http://pidruchniki.com/1842112043764/turizm/religiyno-palomnitskiy_turizm
http://faktysvitu.com.ua/2014/08/31/relihijnyj-turyzm-v-ukrajini/

.: Розділ: Туризм :: 22.01.2017 20.36.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 39790  
Настя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: Пішохідна оглядова екскурсія по Запоріжжю. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Настю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Археологічні пам'ятки Хортиці та їх музеєфікація : зб. наук. пр. Вип. 1 / уклад.: Н. О. Гаврилюк ; НАН України. Ін-т археол., Нац. заповідник "Хортиця". - Запоріжжя : Дике поле, 2006. - 136 c.
2. Бакурова А. В. Метод оцінювання унікальності турпродукту [Електронний ресурс] / А. В. Бакурова, А. В. Діденко, О. Ю. Попова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 6. - С. 73-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_6_13.
3. Бєлікова М. В. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні : монографія / М. В. Бєлікова, Р. С. Вертегел, Д. Д. Гурова, М. В. Гудзь, С. М. Журавльова ; ред.: В. М. Зайцева; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2012. - 399 c.
4. Богма О. С. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Запорізькому регіоні [Електронний ресурс] / О. С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_1_20.
5. Гринюк О. Ю. Аналіз розвитку туризму в Запорізькій області на основі історико-культурних ресурсів [Електронний ресурс] / О. Ю. Гринюк, М.А. Пільтяй // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 165-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_26.
6. Єременко В. С. Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам Голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави [Електронний ресурс] / В. С. Єременко // Сторінки історії. - 2015. - Вип. 39. - С. 164-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2015_39_19.
7. Ковальчук С. І. Застосування векторно-графового методу для визначення оптимального туристичного маршруту / С. І. Ковальчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 18. - С. 157-163.
8. Кукліна Т. С. Формування програми туристичного розвитку міста Запоріжжя [Електронний ресурс] / Т. С. Кукліна. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_44.
9. Моісеєнко С. Перебування Т. Г. Шевченка у Запорозькому краї [Електронний ресурс] / С. Моісеєнко // Краєзнавство. - 2014. - № 2. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2014_2_10.
10. Петренко В. А. Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця" [Електронний ресурс] / В. А. Петренко, Л. А. Леонова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(6). - С. 309-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(6)__37.
11. Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів : підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур ; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків, 2012. - 303 c.
12. Сокульський А. Л. Козацька Хортиця: історико-культурне значення в процесі виникнення і становлення запорозького козацтва : монографія / А. Л. Сокульський ; Клас. приват. ун-т, Нац. заповідник "Хортиця". - Запоріжжя : КПУ, 2008. - 764 c.
13. Сучасний стан і проблеми розвитку дитячого туризму і краєзнавства у Запорізькій області : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю Запоріз. обл. центру туризму і краєзнавства учн. молоді, 13 - 14 берез. 2008 р., Запоріжжя / ред.: Т. Г. Митрофанова; Упр. освіти і науки Запоріз. держ. адмін., КЗ "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учн. молоді" Запоріз. облради, "Сучасний стан і проблеми розвитку дитячого туризму і краєзнавства у Запорізькій області", обласна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (2008 Запоріжжя). - Запоріжжя : Тандем, 2008. - 95 c.
14. Туристичні маршрути Запоріжжя : до Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. : довідник. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 48 с. – Режим доступу: http://www.zotic.zp.ua/cms/files/files/0/699.pdf.
15. Турченко Ф. Г. Історична пам’ять і політика пам’яті на Запоріжжі (1991-2015 рр.). Ч.1 [Електронний ресурс] / Ф. Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2015. - Вип. 42. - С. 196-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_41.
16. Чонгова А. С. Дендрофлора парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Запорізької області (структура, екологічна оцінка, декоративність) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / А. С. Чонгова ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 23 c.
17. Чонгова А. С. Просторово-композиційна організація та естетична оцінка парку "енергетиків" міста Запоріжжя [Електронний ресурс] / А. С. Чонгова // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.2. - С. 96-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
18. Чонгова А. С. Загальна характеристика парку "Алея Слави" м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / А. С. Чонгова // Агробіологія. - 2012. - № 8. - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2012_8_47.
19. Шелегеда В. І. Стан і перспективи розвитку екологічного туризму на острові Хортиця / В. І. Шелегеда, С. Гарбар // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 8. - С. 92-95.
20. Яровенко Т. С. Запоріжжя та Запорожжя Яра Славутича в наукових дослідженнях сьогоднення [Електронний ресурс] / Т. С. Яровенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 2. - С. 150-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_2_33.

.: Розділ: Туризм :: 17.11.2016 12.36.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 39749  
Вікторія запитує:
Добрий день!Допоможіть ,будь ласка,знайти інформацію на тему : "Туристична характеристика Лаосу"( туристично-рекреаційні ресурси Лаосу, розвиток тур інфраструктури та сучасний стан тур діяльності в країні). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє, радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Бейдик О. Подорож Індокитаєм : (Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, Лаос) / Олександр Бейдик // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 48 (грудень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 12. - С. 1-18.

Индокитай [Текст] : таиланд, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа: путеводитель] / В. А. Шанин [и др.] ; гл. ред. И. А. Кусый. - 2-е изд. - [М.] : Вокруг света, 2006. - 480 с.: ил. - (Вокруг света).

Косолапов А. Б. Туристическое страноведение : Европа и Азия / А. Б. Косолапов. - М. : КНОРУС, 2005. - 400 с.

Лаос // http://travel.tochka.net/ua/countries/185_Laos/

Мандрик І.П. Місце і роль міжнародного туризму в економіці країн Південно-Східної Азії / І. П. Мандрик, А. В. Баранюк // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/nvvnu/geograf/2010_3/R5/Mandryk.pdf

Несин В. Босиком за тридевять земель : Лаос / Владимир Несин // http://tourlib.net/books_avtostop/nesin4.htm

Тонкости туризма : Лаос // http://tonkosti.ru/Лаос

Туристсько-екскурсійні ресурси Лаосу // http://diplomna5.com/ref-60520/

Туризм в Азии // http://tourlib.net/asia.htm

Ханова О.В Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в країнах південно-східної Азії // http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/71d89f9d122b885fc7e7f9eead67d2fc.pdf

.: Розділ: Туризм :: 12.11.2016 14.30.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 39599  
Олена запитує:
Мені потрібна інформація на тему "Оптимізація структури управління готельним підприємством"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - - 37356, 35524.
2. Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 402 c.
3. Борисова О. В. Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Борисова, С. В. Швед // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_2(1)__29.
4. Бурак Т. В. Контрактне управління готельними мережами [Електронний ресурс] / Т. В. Бурак // Економічний простір. - 2015. - № 95. - С. 166-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_95_19.
5. Бурак Т. В. Контрактне управління: організаційно-правова форма готельних мереж [Електронний ресурс] / Т. В. Бурак // Бізнес Інформ. - 2013. - № 2. - С. 287-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_2_63.
6. Бурак Т. В. Розвиток контрактного управління готельними мережами в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Бурак. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_7.
7. Доан П. В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / П. В. Доан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 21 c.
8. Дубодєлова А. В. Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська, А. О. Нищота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 159-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_24.
9. Зеленюк Н. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами на підприємствах у сфері ресторанно-готельного бізнесу [Електронний ресурс] / Н. А. Зеленюк // Управління розвитком складних систем. - 2011. - Вип. 5. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2011_5_20.
10. Жук Ю. О. Система показників ефективності логістичного управління підприємствами готельного господарства [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук // Економічний простір. - 2013. - № 71. - С. 162-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_71_19.
11. Журавльова С. М. Стратегічне управління підприємствами готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. М. Журавльова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 c.
12. Журавльова С. М. Технологія готельної справи : навч. посіб. / С. М. Журавльова, В. Д. Білянченко, Т. С. Кукліна, Д. Д. Гурова, О. Л. Зайцева ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права. - Запоріжжя : ЛІПС, 2010. - 122 c.
13. Капліна Г. С. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами готельного господарства [Електронний ресурс] / Г. С. Капліна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_3_29.
14. Литвинець Л. Ф. Стратегічне управління підприємством готельного господарства [Електронний ресурс] / Л. Ф. Литвинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 52. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_52_25.
15. Маначинська Ю. А. Генезис обліку результативності готельного бізнесу з урахуванням змін на загальнодержавному рівні управління [Електронний ресурс] / Ю. А. Маначинська // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(2). - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(2)__17.
16. Орлова В. В. Система логістичного управління готельним підприємством [Електронний ресурс] / В. В. Орлова, С. П. Оришко // Карпатський край. - 2012. - № 2. - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2012_2_22.
17. Павленко І. Г. Принципи управління сучасним готельним підприємством [Електронний ресурс] / І. Г. Павленко // Экономика Крыма. - 2013. - № 1. - С. 315-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_68.
18. Сененко І. А. Сучасні підходи до організації управління готельно-ресторанним бізнесом [Електронний ресурс] / І. А. Сененко // Економічний простір. - 2015. - № 100. - С. 171-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_100_18.
19. Томаля Т. С. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / Т. С. Томаля, Я. І. Щипанова. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56.
20. Шатовська Т. Б. Логістичні аспекти управління ресурсопотоками готельного підприємства [Електронний ресурс] / Т. Б. Шатовська, Н. С. Герасимова // Праці Одеського політехнічного університету. - 2011. - № 1. - С. 289-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2011_1_56.
21. Язіна В. А. Теоретична сутність організаційно-правового механізму управління готельно-ресторанним господарством [Електронний ресурс] / В. А. Язіна // Український журнал прикладної економіки. - 2016. - Т. 1, № 2. - С. 132-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2016_1_2_16.
22. Янчева Л. М. Удосконалення управління готельним господарством [Електронний ресурс] / Л. М. Янчева, Н. С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2010_2_3.

.: Розділ: Туризм :: 26.10.2016 13.33.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 39584  
Олена запитує:
Підкажіть будь ласка джерела де я змогла б знайти інформацію про управління персоналом в готельних підприємствах
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://tourism-book.com/pbooks/book-62/ua/chapter-2401/
http://www.rusnauka.com/28_NII_2012/Economics/5_117524.doc.htm
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=707369
http://otherreferats.allbest.ru/management/00150708_0.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Веб-урок абетка/Nvpusk_2013_5_21.pdf
http://infotour.in.ua/abibullaeva.htm
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1916
http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/upravlinnya-trudovimi-resursami-pidprijemstva-gotelnogo-gospodarstva-v-umovah-rinkovih-vidnosin
http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/395/393
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76258
http://pidruchniki.com/12800528/turizm/upravlinnya_gotelnim_pidpriyemstvom
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/01/2.pdf
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=75404
http://www.8ref.com/18/referat_180705.html
http://ukrbukva.net/78770-Sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-personalom-predpriyatiya-OOO-Gostinica-Vladivostok.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Веб-урок абетка/56856-116015-1-PB.pdf
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8239-udoskonalennya-organizaciї-praci-personalu-pidpriyemstv-gotelnogo-gospodarstva-na-zasadax-polozhen-koncepciї-tqm.html
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/124.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/47577/11-Lobanova.pdf?sequence=1
http://buklib.net/books/32533/
http://www.sworld.com.ua/simpoz2/3.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2015/17.pdf
– Набока Р. М. Особливості маркетингового управління персоналом готельних підприємств / Р. М. Набока // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5(2). - С. 191-194.
– Бунтова Н. В. Особливості управління кадровим потенціалом готельного підприємства / Бунтова Н. В. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 7. - С. 161 - 169.
– Панова Н. Стимулирование персонала в сфере гостеприимства / Наталия Панова // Менеджер по персоналу. — 2012. — № 2. — С. 40-45.
– Леміш К. М. Удосконалення управління готельним підприємством на основі інформаційних технологій / К. М. Леміш // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2014. — груд. (Вип. 2). — С. 592-595.
– Калініченко Л. Л. Мотивація персоналу як чинник підвищення якості послуг підприємств готельного бізнесу / Л. Л. Калініченко, Ю. Старигіна // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2014. — груд. (Вип. 2). — С. 948-951.
– Готельне господарство : конспект лекцій / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006-. Ч. 1 [уклад. Круль Г.Я.], 2006. — 52 с. : табл.
– Ковешніков В. С. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х . Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2015. - 752 с.
– Байлик С.И. Гостиничное хозяйство : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп./ С.И. Байлик. – Київ : ДАКОР, 2009. – 368 с.
– Організація готельного господарства : навч. посіб. / О.М. Головко, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець [та ін.] за ред. О.М. Головко. - К. : Кондор, 2011. – 410 с.
– Петруха Т. Создаем клиентоориентированный персонал своими руками / Т. Петруха // Академия гостеприимства. - 2015. - № 3-4. - С. 68-71.

.: Розділ: Туризм :: 25.10.2016 09.25.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283169 seconds