Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45372
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 45897  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені необхідна інформація про міський туризм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 c.
Гудзь М. В. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / М. В. Гудзь, З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, П. В. Захарченко, Г. В. Казачковська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2014. – 397 c.
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : моногр. / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, О. В. Аніщенко, І. С. Баландіна; ред.: І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 261 c.
Безручко Л. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Л. Безручко // Все о туризме : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/bezruchko.htm. - Назва з екрана.
Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму [Електронний ресурс] / І. З. Дуцяк, А. А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 13. – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_34.
Кісь О. П. Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові / О. П. Кісь // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 181-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_33.
Кондрашихін А. Б. Бюджетні механізми фінансування міського туризму [Електронний ресурс] / А. Б. Кондрашихін // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 205-212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_32.
Левкович У. Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_6_37.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Смирнов І. Г. Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680/.
Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, Ю. Бенч // Географія. – 2017. – № 1-2. – С. 41-48. – Режим доступу: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/07-66-67.pdf.
Ткаченко Т. Міський і сільський туризм: формування і розвиток [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, О. Гладкий // Товари і ринки. – 2016. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_2_4.
Туризм – явище сучасного світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/25868/.
Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2017. – № 1. – С. 317-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_33.

.: Розділ: Туризм :: 1.10.2021 16.44.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45769  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про велосипедний туризм як активний відпочинок. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Булгаков А. А. Велосипедный спорт для всех / А. А. Булгаков. - М. : Профиздат, 1984. - 125 с.
Виховання туризмом : розповіді педагогів-позашкільн. / Житомир. обл. центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді...; упоряд. В. Ожгібесов ; обкл. Т. В. Шеканової. - Житомир : Полісся, 2008. - 113 с.
Лазор С. Від Сяну до Дону на велосипеді : щоденник велоподорожі / С. Лазор. - Львів : ПАІС, 2013. - 83 с.
Мироненко В. В. Вокруг света на велосипеде / В. В. Мироненко. - Рязань, 1998. - 408 с.
Полищук Д. А. Велосипедный спорт : учеб. пособие для студентов ин-тов физ. культуры / Д. А. Полищук. - Київ : Вищ. шк., 1986. - 295 с
Седов А. В. Быстрые километры / А. В. Седов, А. В. Седов ; рис. О. и Е. Вельчинских. - М. : Дет. лит., 1982. - 174 с. : іл., фотоіл. - (Знай и умей).
Велотуризм в Україні: маршрути, спорядження, поради [Електронний ресурс] // turua.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://Turua.com.ua/articles/veloturizm-v-ukrayini-marshruti-sporyadzhennya-poradi/. - Назва з екрана.
Перегудова Н. В. Велоспорт и велотуризм [Електронний ресурс] / Н. В. Перегудова // Инновационная наука. - 2016. - № 4. - С. 180-182. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/velosport-i-veloturizm/viewer.
Путешествие на велосипеде (велотуризм) [Електронний ресурс]. - Glonasstravel.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/sport-ekstrim/veloturizm/. - Назва з екрана.
Счастливая А. Велотуризм: с чего начать и личный опыт [Електронний ресурс] / А. Счастливая // Velojournal.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://velojournal.net/veloturizm-s-chego-nachat-i-lichnyy-opyt. - Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 30.08.2021 08.52.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бориспіль :: Запитання: 45559  
Стас запитує:
Потрібна література про організацію спортивного туризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 304 с.
Дугаренко И. А. Основы спортивного туризма : курс лекций / И. А. Дугаренко ; Севастоп. экон.-гуманитар. ин-т Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. - Симферополь : СОНАТ, 2008. - 79 с. : табл. - (Б-ка турбизнеса).
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму : моногр. / О. Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
Колотуха О. В. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика / О. В. Колотуха ; Держ. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кропивницький : НАУ, 2017. - 391 с.
Коган В. Г. О спортивном туризме вообще и о горном в частности (мысли вслух) / В. Г. Коган. - Днепр : Доминанта принт, 2017. - 107 с.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учебн. пособ / О. Т. Лойко. - Томск, 2005. – 151 с.
Москалец Т. В. Туризм, как рекреационный потенциал страны / Т. В. Москалец // Вісник Чернігів. держ. Педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки : Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98., Т.І., – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – С. 262-266.
Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. А. Стельмах; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис.
Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава; за наук. ред. І. Волошина. - Львів : ЛДУФК, 2012-2014 . – Ч. 1. - 2012. - 148 с. : рис., табл. –Ч. 2. - 2014. - 175 с. : рис.
Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / З. І. Філіпов ; за заг. ред. М. Лук'янченка. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344, [14] с.
Фокін С. П. Спортивний туризм : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с.
Гриценко А. К. Спортивний туризм як засіб рекреації [Електронний ресурс] / А. К. Гриценко //
Зб. матеріалів за результатами IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи», м. Кам‘янець-Подільський. – Кам‘янець-Подільський, 2016. – С. 124-127. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції. Сталий розвиток України проблеми і перспективи.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=125.
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. Наук. праць [Електронний ресурс]. ? Харків : ХДАФК, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/wissn055.
Поликарпов Д. Д. Международный спортивный туризм как направление развития мировой туристической отрасли [Електронний ресурс] / Д. Д. Поликарпов. – Режим доступу: http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk/V/ Научное направление международных экономических отношений/Международные экономические отношения/Поликарпов Д.Д.pdf.
Спортивный туризм. Какие бывают виды и особенности [Електронний ресурс] // Goprotect : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.goprotect.ru/blog/sportivnyj-turizm-kakie-byvayut-vidy-i-osobennosti. – Назва з екрана.
Спортивний туризм в Україні: перезавантаження [Електронний ресурс] // Спортивний комітет України : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://scu.org.ua/news/sportivnij-turizm-v-ukraїni-perezavantazhennya/. – Назва з екрана.
Спортивний туризм [Електронний ресурс] // Спортивний туризм в Україні : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sportivnijturizmvukraieni/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 22.05.2021 07.01.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Суми :: Запитання: 45391  
Єгор запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про розвиток фототуризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колект. моногр. / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.
Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України / О. Є. Гарбера // Інновації: практика та досвід. — 2009. — № 23. — С. 29—31.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. - 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 208 с.
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : моногр. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 335 с.
Білоус А. В. Фоьотуризм як інноваційний вид туристичної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Білоус. - Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_09/6.pdf.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. - 2019. - Вып. 9. - С. 103-112. - Ркжим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Фототури по Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ftour.com.ua ; https://phototravel.com.ua ; https://www.accordtour.com/fototur.
Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] / О. О. Ястремська // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - C. 22-27. - Режим доступу: http://www.photoschool.kiev.uа.

.: Розділ: Туризм :: 13.04.2021 06.23.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Славута :: Запитання: 45387  
Вероніка запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про маркетинг у туристичній галузі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Альтгайм Л. Значення маркетингу та маркетингових заходів для організації екскурсійних послуг і туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Альтгайм // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 5. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_5_5.
Безугла Л. Формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Л. Безугла, А. Онищенко, Д. Шадріна. // Ефективна економіка. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_50.
Буднікевич І. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / І. Буднікевич, Д. Баранюк, І. Крупенна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 5. — С. 42-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_5_11.
Глоба В. Маркетинг у сфері туристичної галузі на рівні регіону [Електронний ресурс] / В. Глоба // Економіка і регіон. — 2011. — № 2. — С. 108-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2011_2_23.
Горб К. Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності [Електронний ресурс] / К. Горб // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2013. — Вип. 43(2). — С. 26-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_43(2)__6.
Дудяк Р. Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, О . Березівська, С. Бугіль // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2018. — № 25. — С. 149-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2018_25_31.
Жукова Н. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н. Жукова ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2002. — 18 с.: рис.
Іванчук С. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі [Електронний ресурс] / С. Іванчук, В. Бондаренко // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. — 2013. — № 17. — С. 301-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_51.
Кобченко А. Формування маркетингових комунікацій туристичного підприємства [Електронний ресурс] / А. Кобченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 2(1). — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_2(1)__35.
Папп В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу / В. Папп, І. Благун, Н. Бошота // Бізнес Інформ. — 2020. — № 11. — С. 473-477.
Полоус О. Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. Полоус, Я. М. Пунагін // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 24. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_24_8.
Рега М. Становлення та розвиток маркетингу в туристичній сфері [Електронний ресурс] / М. Рега // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(1). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(1)__36.
Шульгіна Л. Маркетинг підприємств туристичної галузі: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2006. — 36 с.
Щука Г. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі [Електронний ресурс] / Г. Щука, Л. Гальків // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2020_1_14.
Юрченко Н. Сучасні тенденції маркетингових досліджень у туристичній галузі / Н. Юрченко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 10. — С. 450-459.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 14.46.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.28581 seconds