Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45384  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу про зелений туризм на Кіровоградщині. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступны джерела:
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4. - С. 1-12.
Волчок О. Знам`янщина запрошує туристів : сільський зелений туризм / О. Волчок // Сільське життя. - 2008. - 28 травня. - С. 2.
Гаращенко М. Сільському туризму в регіоні - розуміння та загальну підтримку / М. Гаращенко // Новоукр. новини. - 2007. - 26 травня. - С. 1.
Грабажей І. Відкриваємо туристичний сезон / І. Грабажей // Народне слово. - 2013. - 9 травня. - С. 13.
Грабажей І. Туризм зелений, туризм білий / І. Грабажей // Народне слово. - 2011. - 8 грудня. - С. 12.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Доля Н. На Олександрівщині стартував Всеукраїнський туристичний чемпіонат / Н. Доля // Вперед. - 2013. - 16 липня. - С. 2.
Желєзнякова І. Зелений туризм як один із шляхів розвитку сільських територій / І. Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 24 серпня. - С. 2.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). — 2016. — № 10. — Шк. туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк.й світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навч. посіб. / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Левінська Т. Кіровоградщина туристична під одним крилом. Центрально-
українським / Т. Левінська // Кіровоград. правда. - 2012. - 5 жовтня. - С. 12.
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл.
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Онойко Ю. Сучасний стан, умови, проблеми та перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в межах Кіровоградської області / Ю. Онойко, В. Кролік, Л. Твердоступ // Туризм сільський, зелений. - 2012. - № 11 (липень-грудень). - С. 21-23.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навч. посібн. / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шк. світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луган. нац. університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагог. науки. — 2012. — № 4. Ч. 2. — С. 74-81.
Кіровоградська область: поступ розвитку [Електронний ресурс] : бібліограф. покаж. (до 75-річчя утворення Кіровоградської області / уклад. Т. П. Макарова ; КЗ „Обл. універсал. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського” ; Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоград. облдержадміністрації. - Кіровоград, 2013. - 275 с. - Режим доступу: https://old.library.kr.ua/bibliograph/kirobl75.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 05.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 45062  
Мирослава запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: Удосконалення системи менеджменту організації на прикладі готелю "Надія"(м. Івано-Франківськ).
Наша відповідь:
Мирославо, день добрий! Ви не написали, з якою метою потрібен матеріал (курсова, магістерська, для доповіді тощо), тому нами підібрано для вас джерела, про готельну справу взагалі і готель "Надія" зокрема:

Аналіз технологій надання готельних послуг.На прикладі готелю «Надія»
http://referatu.net.ua/referats/919/36798/?page=0

Вишневський Я. Л. GRAND готель [Текст] / Вишневський Я. Л.; Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. - Київ : Рідна мова, 2014. – 272 с.

Вітаємо! Івано-Франківський готель "Надія", готель «Буковель» та Клуб-готель "Яремче" - у списку "100 кращих готелів України"
http://www.if.gov.ua/news/15275#

Власенко, Іван.Готельне господарство у соціальній інфраструктурі країни [Текст] / І. Власенко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2019. - № 3. - С. 85-97 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. 94-97.

Головатий М.200 вулиць Івано-Франківська / М. Головатий. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 463 с. (Моє місто).

Граковський, Юрій.Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат [Текст] / Юрій Граковський // Вісник податкової служби України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2013. - № 22. - С. 14-22 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні класифікація готелів услуги туристические классификация гостиниц (29982)
https://dnaop.com/html/29982/doc-ДСТУ_4269_2003

Івано-Франківськ - місто для життя = Ivano-Frankivsk - a city for life = Iwano-Frankiwsk - miasto dla zycia / керівник проекту Б. Білик ; авт.: Н. Кромкач, Л. Попович, В. Устинський ; пер.: М. Тимофєєва, А. Чіркова]. - Львів : Ладек], [2018]. - 134 с. : фот. в суперобкл. Текст укр., англ., пол. мовами.

Колодійчук, А. В. Готельні мережі як ефективний спосіб ведення бізнесу в індустрії гостинності: світовий досвід [Текст] / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 6. - С. 54-56. - Бібліогр. с. 56 (8 назв)

Мандруємо Україною :Івано-Франквськ https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=60

Мельниченко, С.Готельні мережі на ринку туристичних послуг України [Текст] / С. Мельниченко, Т. Бурак // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2014. - № 3. - С. 5-15 : фотогр. - Бібліогр.: с. 12-15.

Молчанов Г. Готель "Ковток незалежності" [Текст] / Молчанов Г.; Геннадій Молчанов. - Київ : Зелений пес, 2008. - 256с.. - (Золотий Бабай).

Нагорянський, Сргій. Готельно-розважальний комплекс [Текст] / Сргій Нагорянський // Ландшафт и архитектура : журнал о ландшафтной архитектуре и дизайне. - 2020. - № 1. - С. 24 : кол. іл.

„Надія” – відчуй себе вдома / Готель „Надія”. – [Б. м. : б. в.], 2011. – 28 с. : фото.

Нечаюк Л. І.Готельно-ресторанний бізнес : Менеджмент / Нечаюк Л. І., Н. О. Нечаюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 346с..

Носіков, Олександр. Готельна справа: персонал [Текст] / Носіков // Кадровик України : Професійний журнал. - 2018. - № 4. - С. 86-91 : табл.
Організація готельного господарства [Текст] / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ.. - К. : Кондор, 2011. - 408с..

Паньків, Н. М. Особливості готельного господарства Івано-Франківської області [Текст] / Н. М. Паньків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - Вінниця, 2008. - Вип. 15. - С. 208-213. - Бібліогр. в кінці ст.

Роглєв Х. Й.Основи готельного менеджменту [Текст] / Роглєв Х. Й.. - Київ : Кондор, 2005. - 405с..

Рутинський, М.Івано-Франківщина: територіальна організація туристичного комплексу та структура сучасного турпродукту регіону [Текст] / М. Рутинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - Вип. 7. - С. 177-184. - Бібліогр. 22 назви

Федченко, Тетяна. Готельні послуги [Текст] / Тетяна Федченко, Наталія Фокіна // Вісник Міністерства доходів і зборів України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2014. - № 11. - С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Цехмістер, Тетяна.Готель для бізнесу, або коворкінгяк інноваційна схема організації робочого процесу [Текст] / Тетяна Цехмістер // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. - 2018. - № 1/2. - С. 116-120 : кол. іл.

.: Розділ: Туризм :: 24.12.2020 10.47.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45057  
Іван запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи про спортивний туризм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. – Харьков : ХДАФК, 2009. – 120 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 304 с.
Дугаренко И. А. Основы спортивного туризма : курс лекций / И. А. Дугаренко ; Севастоп. экон.-гуманитар. ин-т Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. - Симферополь : СОНАТ, 2008. - 79 с. : табл. - (Б-ка турбизнеса).
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму : моногр. / О. Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
Колотуха О. В. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика / О. В. Колотуха ; Держ. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кропивницький : НАУ, 2017. - 391 с.
Коган В. Г. О спортивном туризме вообще и о горном в частности (мысли вслух) / В. Г. Коган. - Днепр : Доминанта принт, 2017. - 107 с.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учебн. пособ / О. Т. Лойко. - Томск, 2005. – 151 с.
Москалец Т. В. Туризм, как рекреационный потенциал страны / Т. В. Москалец // Вісник Чернігів. держ. Педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки : Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98., Т.І., – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – С. 262-266.
Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. А. Стельмах; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис.
Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава; за наук. ред. І. Волошина. - Львів : ЛДУФК, 2012-2014 . – Ч. 1. - 2012. - 148 с. : рис., табл. –Ч. 2. - 2014. - 175 с. : рис.
Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / З. І. Філіпов ; за заг. ред. М. Лук'янченка. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344, [14] с.
Фокін С. П. Спортивний туризм : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с.
Гриценко А. К. Спортивний туризм як засіб рекреації [Електронний ресурс] / А. К. Гриценко //
Зб. матеріалів за результатами IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи», м. Кам‘янець-Подільський. – Кам‘янець-Подільський, 2016. – С. 124-127. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції. Сталий розвиток України проблеми і перспективи.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=125.
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. Наук. праць [Електронний ресурс]. ? Харків : ХДАФК, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/wissn055.
Поликарпов Д. Д. Международный спортивный туризм как направление развития мировой туристической отрасли [Електронний ресурс] / Д. Д. Поликарпов. – Режим доступу: http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk/V/ Научное направление международных экономических отношений/Международные экономические отношения/Поликарпов Д.Д.pdf.
Спортивный туризм. Какие бывают виды и особенности [Електронний ресурс] // Goprotect : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.goprotect.ru/blog/sportivnyj-turizm-kakie-byvayut-vidy-i-osobennosti. – Назва з екрана.
Спортивний туризм в Україні: перезавантаження [Електронний ресурс] // Спортивний комітет України : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://scu.org.ua/news/sportivnij-turizm-v-ukraїni-perezavantazhennya/. – Назва з екрана.
Спортивний туризм [Електронний ресурс] // Спортивний туризм в Україні : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sportivnijturizmvukraieni/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 23.12.2020 10.08.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Чернігів :: Запитання: 44986  
Інна запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть у підборі літератури до курсової роботи з теми "Роль культурно-пізнавального туризму в Італії". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літ., 2013. - 343 с.
Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах : [навч. посіб.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль. - Ніжин : Лисенко М.М., 2011. - 386 c.
Басюк Д. І. Винний туризм Італії / Д. І. Басюк // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип.19. - С. 350-360.
Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : моногр. / О. В. Бойко, І. І. Волкова, Г. І. Гапоненко, Ю. П. Грицак, А. П. Гуслєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - 279 c.
Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / В. В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 704 с.
Лола Ю. Ю. Логістика в міжнародному туризмі : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. - 246 с.
Любіцева О. О. Туристичне країнознавство : країни лідери туризму : навч. посіб. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с.
Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 272 c.
Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 336 с.
Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Устименко. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
Безуглий В. В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії [Електронний ресурс] / В. В. Безуглий // Географія і туризм. – 2016. – С. 43-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gt_2011_16_9.pdf.
Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип. 31. – С. 112-118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_18.
Дубиняк В. І. Удосконалення напрямків розвитку екскурсійного туризму (на прикладі ТО «Sakums») [Електронний ресурс] / В. І. Дубиняк ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса, 2018. – 10 с. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9401/1/Дипломна робота.pdf.
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження / І. Кравчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 134-141.
Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / М. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 143-151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__21.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) [Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Шпарага Т. І. Сфера гостинності Італії [Електронний ресурс] / Т. І. Шпарага, І. О. Стахурська // Географія та туризм. – 2011. – Вип. 13. – Режим доступу:http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=40&lang=uk.
Туризм в Італії [Електронний ресурс] // Geograf.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/italy/542-italy-tourism. – Назва з екрана.
Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_17.
Урбан О. А. Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. – 2013. – Вип. 10. – С. 242-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_27.
Чир Н. Аналіз ринку туристичних послуг Італії [Електронний ресурс] / Н. Чир, Р. Фірге // https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5036/1/Аналіз ринку туристичних послуг Італії.doc
Щука Г. П. Туристська характеристика Італії [Електронний ресурс] / Г. П. Щука // Географія та туризм. – 2010. - № 6. – С. 122-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gt_2010_6_25.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.12.2020 11.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 44689  
Микола запитує:
Добрий день! Підберіть літературу для статті про імміграцію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Миколо! Опрацюйте наступні джерела за Вашим запитом:
Журенко О. Населення України : цикл уроків, 9-й клас / О. Журенко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 10-16.
Кріт З. Теж люди, хоч і "нелегальні" / З. Кріт // Україна молода. — 2015. — 17 черв. — С. 7.
Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну і політика Російської імперії щодо переселенців у другій половині ХІХ ст. / О. Пилипенко // Людина і політика. — 1999. — № 3. — С. 19-22.
Поліщук Ю. Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 5. — С. 358-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_5_28.
Проценко А. Імміграція як об’єкт аналізу в сучасній науковій літературі [Електронний ресурс] / А. Проценко // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2015. — Т. 31-32. — С. 175-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2015_31-32_37.
Ряполова А. Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи [Електронний ресурс] / А. Ряполова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__23.
Сергійчук В. Німці в Україні / В. Сергійчук // Український світ. — 1993. — 3-12; 1994. — 1-2; 1995. — 1-3.
Соколов В. Українська трудова імміграція в Італії [Електронний ресурс] / В. Соколов // Віче. — 2010. — № 2. — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_2_11.
Тиндик Н. Міжнародна імміграція в історичному розвитку / Н. Тиндик // Право і безпека. — 2003. — 2, № 1. — С. 46-51.
Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції : закон України, 19 трав. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 13 лип. — Орієнтир. - 2016. - № 24. — С. 10.
Україна. Закони. Про зовнішню трудову міграцію : закон України, 5 листоп. 2015 р. // Урядовий кур'єр. — 2015. — 26 листоп — С. 9-10.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання Державної міграційної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України, 17 лип. 2009 р. // Урядовий кур'єр. — 2009. — 23 лип. — С. 11.
Українська етнічність поза межами України / В. Євтух // Народна творчість та етнографія. — 2009. — № 4-5. — С. 4-12.

.: Розділ: Туризм :: 14.09.2020 13.58.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.341701 seconds