Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45389
   


Автор вопроса: Ангеліна из города: Київ :: Вопрос: 43701  
Ангеліна спрашивает:
Туристична характеристика Норвегії. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ангеліна! Перегляньте наступні джерела:
Українцям про Норвегію = The Most Important and Most Interesting Facts About Norway for Ukrainians : найважливіше і найцікавіше / NORD universitet ; матеріали підгот. О. Філіна, Я. Козаченко. - 2-е вид. - Київ : [б. в.], 2016. - 122, [1] с. : фот.
Країни світу. Європа : енциклопедія / авт.-упоряд. В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова, В. М. Скляренко ; худож.-оформ. О. С. Юхтман. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 318 с. : фотоіл., [8] окр. арк. фотогр. - (Дитяча енциклопедія).
Норвегія – країна гір і морів [Електронний ресурс] // Все про туризм. Туристична бібліотека : [веб-сайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/norvegia-1.htm.
Норвегія [Електронний ресурс] // Вікімандрівки : [веб-сайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://uk.wikivoyage.org/wiki/Норвегія.
Норвегія [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/10810806/turizm/norvegiya. – Назва з екрану.
Туристичне країнознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Семенова. – Одеса: Атлант ОДЕУ, 2010. – 340 с. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2010/1/Туристичне країнознавство.pdf. – Назва з екрану.
Хільчевська І. Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України [Електронний ресурс] / І. Г. Хільчевська, К. Є. Корнієнко // Географія та туризм. – 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2017_41_7.pdf.

.: Раздел: Туризм :: 19.12.2019 12.48.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Берегове :: Вопрос: 43681  
Вікторія спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу про розвиток зеленого туризму в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 42178. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Габчак Н. Сільський зелений туризм на Закарпатті / Н. Габчак // Географія та основи економіки в школі. — 2007. — № 6. — С. 39-41.
Голубець І. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX — поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / І. М. Голубець; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2011. — 16 c.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Коротинський Д. Економічний вплив сільського зеленого туризму на збереження природно-територіального комплексу Волині / Д. Коротинський // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. — 2012. — № 5. — С. 83-86.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навчальний посібник / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл..
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Петлін І. Управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / І. Петлін; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 21 c.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н .Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навчальний посібник / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Серебрій В. Аграрний туризм: становлення й перспективи розвитку / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2012. — № 24. — Шкільний туризм. — 2012. — Вип. 6. — С. 3-6.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму : навчальний посібник / [Т. Кальна-Дубінюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 639 с. : іл., табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 4, ч. 2. — С. 74-81.

.: Раздел: Туризм :: 16.12.2019 13.42.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Полтава :: Вопрос: 43326  
Вероніка спрашивает:
Добрий день! Цікавлять публікації про туризм в Україні. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Вероніко! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Гетьман В. Азово-Сиваський національний природний парк / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 40-44.
Гетьман В. Заповідне білогір’я : національний природний парк «Дворічанський» / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 24. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 12. — С. 1-8.
Гетьман В. Заповідне Олешшя / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2017. — № 1. — С. 31-35.
Гетьман В. Національний природний парк «Джарилгацький» / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 4. — С. 45-48.
Гетьман В. Національний природний парк «Прип’ять-стохід» : охорона довкілля / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2019. — № 3. — С. 20-24, 2-а с. обкл.
Гетьман В. Національний природний парк «Тузловські лимани» / В. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 11. — С. 44-45; 2-а с. обкл.
Гетьман В. Перлина Дністра : Національний природний парк «Хотинський» / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 18. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 9 (58). — С. 1-8.
Коржик С. Хмельниччина туристична : географічне краєзнавство і туризм / С. Коржик // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 37-41.
Масенко В. Замальовки з Одеси : глобус України : [про Одесу] / В. Масенко ; фото автора // Однокласник. — 2018. — № 8. — С. 4-5.
Масенко В. Львів: історія, яка сама себе оповідає : глобус України : [про місто Львів] / В. Масенко ; фото автора // Однокласник. — 2019. — № 1. — С. 25-27.
Овчаренко О. Чарівний Чернігів : глобус України : [про Чернігів] / О. Овчаренко ; фото О. Овчаренко // Однокласник. — 2016. — № 1. — С. 6-7.
Ремська В. Львівські підземелля : глобус України : [про Львів] / В. Ремська ; фото автора // Однокласник. — 2018. — № 3. — С. 28-29.

.: Раздел: Туризм :: 2.09.2019 16.11.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Одеса :: Вопрос: 43282  
Софія спрашивает:
Добрий ранок! Доберіть літературу за темою : розвиток туризму у Миколаївський області. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42834, № 42827.

.: Раздел: Туризм :: 7.08.2019 08.50.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ігор из города: Київ :: Вопрос: 43050  
Ігор спрашивает:
Доброго дня, допоможіть отримати інформацію на тему: Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ігоре! Перегляньте наступні джерела:
Гулич О. І. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / О. І. Гулич, Л. С. Гринів, Н. М. Герасимчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2007. - 52 c.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 13-14. - С. 20-22.
Орленко О. І. Як створити життєздатний ТІЦ або Етапи великого шляху / О. І. Орленко // Новости турбизнеса. - 2007. - № 15. - С. 16-18.
Державна служба туризму та курортів : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=532. – Назва з екрану.
Концепція створення та функціонування мережі туристично-інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.09.2008 р., № 1088-p. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.
Бєляєва С. Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг [Електронний ресурс] / С. Бєляєва, Л. Фрей // Зб. наук. праць Черкаського держ. технолог. університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 39(1). - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_39(1)__9.
Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму [Електронний ресурс] / Р. В. Волчецький // Наук. праці [Чорноморського держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 194. - Вип. 182. - С. 126-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_27.
Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України [Електронний ресурс] / А. Гаврилюк // Вісн. нац. академії держ. управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. - С. 78-86. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-1-11.pdf.
Лола Ю. Ю. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Лола, О. П. Кісь // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 14. - С. 269-274. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_14_51.
Моклиця Ю. В. Інформаційний туристичний центр як інструмент місцевого туристичного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Моклиця // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 12. - С. 71-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_12_13.
Музиченко-Козловська О. В. Державне регулювання діяльності туристично-інформаційних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_21.
Музиченко-Козловська О. В. Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_9.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 11. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Хоменко М. М. Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму [Електронний ресурс] / М. М. Хоменко // Вісник Хмельницького нац. університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 236-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_43.
Чумаков К. І. Потенціал туристичної галузі України: формування і розвиток [Електронний ресурс]: автореф. дис….. канд. економ. наук: 08.00.03 / К. І. Чумаков. – Запоріжжя, 2015. – 207 с. – Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12.105.03/_41dis.pdf.

.: Раздел: Туризм :: 22.04.2019 12.20.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.279693 seconds