Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45383
   


Автор запитання: Галина із міста: м. Київ :: Запитання: 42299  
Галина запитує:
Доброго дня! Можна, будь ласка, скинути джерела для курсової роботи на тему: " Рекреаційна діяльність в Туреччині: спеціалізація, тенденції, проблеми й перспективи розвитку".
Наша відповідь:
1. Турция. Дом цивилизаций / М-во культуры и туризма Турецкой Республики. - [Б. м. : б. в.], [201.?]. - 71,[2] с.
2. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм : учебное пособие / А.Ветитнев, А. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2010. - 590 с. : табл. - (Сер."Высшее образование").
3. Мальська, М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навчальний посібник / Марта Мальська, Ореста Бордун, Михайло Гамкало ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 183 с.
4.Озолина О. Идеальный квартет: Белек // Натали. - 2015.- № 8. - С.86-89
5. Зірки турецького півмісяця (Підбірка статей) [Текст] : За кількістю культурних та історичних пам'яток Туреччина не поступається Греції, Італії чи Іспанії // Міжнародний туризм. - 2003. - № 3. - С. 16-44
6.Сни про Туреччину [Текст] // Міжнародний туризм. - 2004. - № 3. - С. 64-71 : кол.іл
7.Ветрова М. На просторах турецкой Ривъеры // Натали. - 2004. - № 7. - С. 36-39
8.Каминін Є. Знову в Паландокен! // Міжнародний туризм. - 2005. - № 5. - С. 62 - 66
9.Гудзевата М. Південний маршрут зими : Стамбул. Улудаг // Міжнародний туризм. - 2006. - № 1. - С. 62-66
10.Писларий А. Турецкая Ривьера // Натали. - 2006. - № 8. - С. 172-175
11.Подих Істанбула // Міжнародний туризм. - 2006. - № 5. - С. 38-45 :
12.Ткаченко Т. Сила притяжения : Бодрум // Натали.- 2007.-№ 1.-С.204-208
13.Игнатенко Н. Турецкая палитра // Женский журнал. - 2007. - № 5. - С. 244-250
14.Светличная Е. Турецкий гамбит // Академия. -2007. -№ 7-8. -С. 114-123
15.Сницар А. Ликийские этюды // Натали. - 2007. - № 8. - С. 168-171
16.Сырова О. Зависть богов : Турция // Натали.- 2007.- № 10. - С.232-237
17.Эбаноидзе И. Дорогами святых апостолов : Территория современной Турции усеяна легендарными памятниками-эллинистическими, византийскими и османскими, связанные с историей раннего християнства // Вокруг света. - 2007. - С. 62-84
18.Сницар А.Турецкая сказка: Анталья // Натали.- 2008.- № 7. -С. 158-163
19.Кучер И. Белек и море развлечений // Натали.- 2008. - № 7.- С.170-178
20.Онипко О. Сердце Турции: Конья // Натали. - 2008. - № 9.- С. 204-207 21.Скрипаль А. Энергетика гор // Натали. - 2008. - № 11. - С. 260-263
22.Бирюкова Е. Турецкие мотивы // Натали. - 2009. - № 6. - С. 162-164
23.Сницар А. Сокровища Муглы // Натали. - 2010. - № 4. - С. 196-200
24.Озолина О. Наследие Клеопатры, или Прогулки по Аланье // Натали. - 2010. - № 5. - С. 230-232
25.Каппадокія. Країна фей [Текст] // Міжнародний туризм. - 2011. - № 2. - С. 74-80
26.Янковая О. Легенды Средиземноморья // Натали.- 2011.- № 6. -С.184-187
27.Кучер, И. Счастливое число Турции // Натали.- 2011.- № 8.- С. 158-163
28.Янковая О. Блестящий Мармарис // Натали. - 2011. - № 8. - С. 172-175
29.Пархоменко І. Подорож до Коньї// Всесвіт.- 2012.- № 5-6.- С. 235-240
30.Гончаренко С. По-соседски // Натали. - 2013. - № 7. - С. 152-155

.: Розділ: Туризм :: 20.09.2018 18.26.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Суми :: Запитання: 42203  
Наталія запитує:
Географічні школи Радянського Союзу !980-2018рр.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Лисичарова Г., Ніколаєва Т. Урахування процесу декомунізації - http://oaji.net/articles/2017/4483-1507811838.pdf
2. Король С. М. Аналіз джерельної бази дослідження регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів у вітчизняній та зарубіжній політичній науці - http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7923/Korol.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Іщук С. І., Федюк О. М. Розвиток теорії та методології суспільної географії в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя - http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-62/6.Ischuk.S_Fedyuk.pdf
4. Доценко Л. М. Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років ХХ ст.) - http://maptimes.inf.ua/CH_04/15.pdf
5. Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні - http://papers.univ.kiev.ua/1/geografija/articles/oliynyk-y-basic-features-of-establishment-of-university-geographical-science-in_18310.pdf
6. Гладкий О. В. Основні етапи розвитку наукових знань із географії міст та геоурбаністики - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9420/1/12.pdf
7. Головата А. О. Удосконалення навчальних планів, програм та підручників з географії для допоміжних шкіл в Україні (1970 – 1990 рр.) - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7609/1/Golovata.pdf
8. Нємець Л. М., Заволока Ю.Ю. Навчально=методичний комплекс з курсу «Основи соціальної географії» (звернути увагу на список використаної літератури) - http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Нємець-Л_М_-Заволока-Ю_Ю_-Навчально-методичний-комплекс-.pdf
9. Верменич Я. Історична географія й регіонознавство: наступність і взаємодія - http://history.org.ua/LiberUA/Book/shev/2/30.pdf
10. Львівська суспільно-географічна школа - http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Львівська_суспільно_географічна_школа_2015_1.pdf
11. Гуцуляк В., Муха К. Історія розвитку та сучасний стан географічних досліджень - http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/36/Guculjak, Mucha.pdf
12. Лозинський Р. Кафедра географії – становлення, етапи розвитку - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/download/2027/2087
13. Тодоров В. І. Історична географія як перспективний напрям розвитку суспільно-географічних досліджень в Україні - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7482/1/Todorov.pdf
14. Топчієв О. Г., Нудельман В. І., Руденко Л. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами - https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2012-2-03_0.pdf
15. Березівська Л. Д. Прихована реформа шкільної освіти в УРСР: причини, напрями, наслідки (30-ті роки ХХ ст.) - http://eprints.zu.edu.ua/1895/1/1.pdf
16. Серьогін С. М. , Бородін Є. І. Радянський досвід професійної освіти - http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-02(8)/12ssmduk.pdf

.: Розділ: Туризм :: 14.08.2018 16.53.43 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 42197  
Віка запитує:
Розвиток туризму в незалежній Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку / Р. Б. Кожухівська // Вісник Донец. нац. ун-ту. Сер. Економіка і право. – 2010. – Вип.1. – С. 84-86.
Менеджмент туристичної індустрії навч. посіб / за ред. І. М. Школи . — Чернівці : ЧТЕІ КНЕУ, 2003. — 662 с.
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. монографія / [Бейдик О. О. та ін. ; за наук. ред. Волошина І. М.] ; Львів. нац. техн. ун-т, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Мукачів. держ. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 392 с. : рис., табл.
Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – Київ : Альтер-прес, 2005. – 320 с.
Дудорова Л. Ю. Історичний аспект розвитку туризму в незалежній Україні / Л. Ю. Дудорова // Наук. зб. Віниц. держ. педагог. ун-ту. – 2012. - № 38. - С. 311-313. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2012_38_73.pdf.
Кальченко О. М. Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України. – [Електронний ресурс] / О. М. Кальченко // Вісн. Київ. нац.. ун-ту. Соціологія.- 2010. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/ 2010_41/18.htm.
Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму [Електронний ресурс] / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львів. ун-ту імені І. Франка. - Сер. Міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 29. - Ч. 2. - C. 120-126. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mv_2012_29(2)__18.pdf.
Мірошник Р. О. Розвиток туристичної галузі україни: особливості та проблеми [Електронний ресурс] / Р. О. Мірошник, І. В. Щир // Режим доступу: VNULPP_2013_754_8.pdf
Щепанський Е. В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі україни [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університет. наук. записки. – 2010. - № 2. – С. 270-276. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2010_2_40.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 9.08.2018 16.15.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Миколаїв :: Запитання: 42178  
Ніна запитує:
Зелений туризм в Україні
Наша відповідь:
Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39523. Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Передрій Н. О. Напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н. О. Передрій // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 1(8). – Т. 1. – С. 265–270.
Дармостук Д. Г. Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / Д. Г. Дармостук // Теорія та практика державного управління. – 2017. – № 2 (57). – С. 1-7. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/04.pdf.
Дідик Н. В. Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України [Електронний ресурс] / Н. В. Дідик, О. В. Варшава // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 763-767. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/133.pdf.
Зелений туризм: банк даних сільського туризму в Україні [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ruraltourism.com.ua/index2.php?
Маховка В. Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області [Електронний ресурс] / В. Маховка // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. Вип. 19, ч. 2. – С. 130-140. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5749/1/Маховка В..pdf.
Спілка зеленого туризму в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу: https:// www.greentour.
com.ua/.
Сучасні виклики сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти : прес-конференція [Електронний ресурс] // Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2410812-sucasni-vikliki-dla-silskogo-zelenogo-turizmu-ukraini.html.
Чорна Н. П. Розвиток сільського туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Чорна // Вісник Харків. нац. техн. ун-тусільс. гос-ва: економічні науки. – 2010. – Вип. 99. – С.401-411. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/chorna7.htm.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 30.07.2018 14.50.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 42119  
Ірина запитує:
Прошу допомоги за темою: Міський туризм та його відмінність
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 c.
Гудзь М. В. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / М. В. Гудзь, З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, П. В. Захарченко, Г. В. Казачковська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2014. – 397 c.
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : моногр. / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, О. В. Аніщенко, І. С. Баландіна; ред.: І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 261 c.
Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму [Електронний ресурс] / І. З. Дуцяк, А. А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 13. – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_34.
Кісь О. П. Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові / О. П. Кісь // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 181-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_33.
Кондрашихін А. Б. Бюджетні механізми фінансування міського туризму [Електронний ресурс] / А. Б. Кондрашихін // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 205-212. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_32.
Левкович У. Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_6_37.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Смирнов І. Г. Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680/.
Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, Ю. Бенч // Географія. – 2017. – № 1-2. – С. 41-48. – Режим доступу: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/07-66-67.pdf.
Ткаченко Т. Міський і сільський туризм: формування і розвиток [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, О. Гладкий // Товари і ринки. – 2016. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_2_4.
Туризм – явище сучасного світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/25868/.
Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2017. – № 1. – С. 317-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_33.

.: Розділ: Туризм :: 22.06.2018 09.02.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.407098 seconds