Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Оля із міста: Кропивницький :: Запитання: 47797  
Оля запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему з лексики: Експресивність в українській мові. Буду вдячна за допомогу з пошуку відповідної літератури.
Наша відповідь:
Добрий день. Оля, радимо вам таку літературу:
Бакун О. А. Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови [Електронний ресурс] / О. А. Бакун // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6(2). — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6(2)__3.
Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Мовознавство. — 2002. — № 2-3. — С. 10-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4.
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Н. І. Бойко ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2006. — 36 с.
Ворона Я. М. Іронічні стійкі порівняння як різновид експресивної енантіосемії в українській мові [Електронний ресурс] / Я. М. Ворона // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2011. — Кн. 2. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_16.
Дехтярьова О. В. Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 173-179.
Коваль Т. Л. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Л. Коваль ; МОНМС України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». — Запоріжжя, 2011. — 19 с.
Кочукова Н. І. Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 35. — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_55.
Краснобаєва-Чорна Ж. Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Усенко // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 23. — С. 265-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_59.
Красовська О. М. Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2013. — Вип. 26. — С. 123-132.
Марінашвілі М. Д. Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» українською мовою) [Електронний ресурс] / М. Д. Марінашвілі // Мова. — 2013. — № 19. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2013_19_24.
Помирча С. В. Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови [Електронний ресурс] / С. В. Помирча // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 129-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_34.
Третяк Н. В. Експресивний потенціал жаргонної фразеології / Н. В. Третяк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 4. — С. 40-43.
Турчак О. М. Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_2_33.
Холявко І. В. Засоби експресивності в українських мовознавчих наукових статтях [Електронний ресурс] / І. В. Холявко // Львівський філологічний часопис. — 2020. — № 8. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2020_8_31.
Школяр Н. В. Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови / Н. В. Школяр // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 29. — С. 221-223.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.05.2024 09.35.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 47750  
Євген запитує:
Цікавить інформація про наріччя і діалекти української мови. Дякую!
Наша відповідь:
Аркушин Г. Іменний словотвір західнополіського говору : монографія / Г. Аркушин. — Луцьк : Вежа, 2004. — 764 с.
Видайчук Т. Л. Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) [Електронний ресурс] / Т. Л. Видайчук // Studia philologica. — 2017. — Вип. 8. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_8_4
Етнографічні групи українців Карпат : монографія : Лемки / О. Болюк ; НАН України, Інститут народознавства ; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас, М. Суполита, У. Мовна. — Харків : Фоліо, 2020. – 362 с.
Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця ХІХ-першої половини ХХ ст. / А. Закутня // Дивослово. — 2017. — № 11. — С. 33-41.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39
Коваленко Н. Слова з язика, як бджоли з вулика : матеріали до слов. нар. порівнянь поділ. і волин. говірок Хмельниччини : навч. посіб. / Н. Коваленко ; Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. — 143 с.
Козлова А. Чи були слов'яни білінгвами : Історія літературної мови Київської Русі / А. Козлова, А. Псатій // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-23.
Колесников А. Граматичні риси південно-західного наріччя в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю [Електронний ресурс] / А. Колесников // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 17. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_17_11
Король О. С. Степовий говір південно-східного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. С. Король // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 115-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_60
Крохмалюк Д. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. Крохмалюк ; дизайн обкл. С. Козицька ; фото з особистого архіву авт. та з відкритих джерел. — Київ : Літопис-ХХ, 2015. — 247 с.
Лебедівна О. Я. Особливості історичного розвитку ? в південно-західному і північному наріччях української мови [Електронний ресурс] / О. Я. Лебедівна // Магістеріум. Мовознавчі студії. — 2017. — Вип. 66. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2017_66_12
Левкова А. Мешти, тремпель і парадички : [діалекти в українській мові] : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2021. — № 1. — С. 30-31.
Пилипчук Д. Болять мені загублені слова... : мій дод. до першого т. Словника укр. мови : у 20 т. / Д. Пилипчук. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. — 854 с.
Пискач О. Д. Назви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. Д. Пискач, О. М. Гвоздяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 272. — С. 12-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
Пискач О. Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно- західного наріччя [Електронний ресурс] / О. Пискач // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2017. — Вип. 22. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2017_22_10
Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова : дослідж., факти, док. / Г. Півторак ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Віпол, 2014. — 279 с.
Редін П. Поговоримо "по-нашому"? : діалектні слова в українській мові / П. Редін // Я вивчаю українську. — 2012. — № 8. — С. 2-5.
Сабліна С. В. Лексико-словотвірні типи іменників на -в(а) в говірках південно-східного наріччя [Електронний ресурс] / С. В. Сабліна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2018. — № 10. — С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_10_30
Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / В. Карпенко ; уклад.: В. Карпенко, О. Волкова, О. Карпенко, Т. Капустіна. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Вадим Карпенко, 2016. — 295 с.
Сокіл Б. М. Руська (українська) мова: самостійна чи наріччя польської [Електронний ресурс] / Б. М. Сокіл // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_3_19
Ткач Л. Українська діалектологія як справа всього життя : до 100-річчя від дня народження Валентини Адольфівни Прокопенко / Л. Ткач // Дивослово. — 2020. — № 12. — С. 28-31.
Українська мова. Дидактика гра : [добірка матеріалів] // Українська мова та література. Бібліотека. — 2020. — № 1. — С. 6-124.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2024 12.06.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47746  
Ольга запитує:
Доброго дня! Семантико-словотвірна структура новітньої торговельно-економічної лексики в українській мові (для бакалаврської роботи) Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Радимо вам таку літерутуру за вашим запитом:
Бондарєва Н. Економічний лексикон як об’єкт перекладу: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Бондарєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2011. — Вип. 14. — С. 171-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_14_42.
Гула Л. І. Торговельно-економічна лексика: стан та перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Л. І. Гула // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2019. — № 18. — С. 31-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2019_18_9.
Дроздова О. В. Термінологічні проблеми торговельної документації [Електронний ресурс] / О. В. Дроздова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_6.
Маглам’ян К. Економічна лексика української мови: походження та формування [Електронний ресурс] / К. Маглам’ян // Психолінгвістика. — 2017. — Вип. 21(2). — С. 76-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2017_21(2)__8.
Навальна М. І. Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів [Електронний ресурс] / М. І. Навальна, О. А. Спис // Економічний вісник університету. — 2016. — Вип. 28(1). — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28(1)__5.
Семенець А. О. Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Бізнес Інформ. — 2019. — № 3. — С. 276-285. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_3_40.
Спис О. А. Головні тенденції розвитку економічної лексики в сучасній українській мові (на основі праць відомих українських мовознавців початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Спис // Економічний вісник університету. — 2022. — Вип. 53. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2022_53_6.
Термінологічний словник з дисципліни «Економіка торговельного підприємства» : для студентів спец.: 076 «Підприємництво та торгівля» / Н. П. Яворська, Т. І. Данько, Р. М. Скриньковський, М. В. Хмиз. — Львів : Растр-7, 2023. — 225 c.
Томіленко Л. М. Економічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української мови : (порівняльний аспект) [Електронний ресурс] / Л. М. Томіленко // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 74-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_18.
Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2017. — 495 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.04.2024 11.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Черкаси :: Запитання: 47744  
Алла запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукового дослідження на тему: Мовна гра у англомовному рекламному тексті. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Биндас О. М. Моделювання мовної гри в друкованих рекламних текстах англомовних видань [Електронний ресурс] / О. М. Биндас // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2020. — № 3. — С. 56-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2020_3_9.
Вашист К. М. Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів [Електронний ресурс] / К. М. Вашист, Т. В. Домашенко // Філологічні трактати. — 2017. — Т. 9, № 2. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2017_9_2_6.
Вашист К. Оказіональний характер англомовних блендингових лексем в україномовному рекламному дискурсі [Електронний ресурс] / К. Вашист // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 175. — С. 168-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_37.
Войналович Л. П. Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту [Електронний ресурс] / Л. П. Войналович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 34(1). — С. 95-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_34(1)__22.
Гнєдкова О. Г. Лінгвістичні методи впливу в англомовних рекламних слоганах [Електронний ресурс] / О. Г. Гнєдкова, А. Р. Зигарь // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 5(1). — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_5(1)__26.
Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і україномовних рекламних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. А. Декшна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 19 с. : табл.
Євдокимова І. О. Мовленнєві маски в англомовному усному рекламному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. О. Євдокимова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 23 с. : рис.
Касаткіна-Кубишкіна О. В. Ґендерно маркована лексика у англомовних рекламних текстах та особливості її перекладу [Електронний ресурс] / О. В. Касаткіна-Кубишкіна, Ю. В. Курята // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 64(1). — С. 146-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(1)__53.
Козяревич-Зозуля Л. В. Фасцинативний простір сучасної англомовної рекламної комунікації [Електронний ресурс] / Л. В. Козяревич-Зозуля // Львівський філологічний часопис. — 2017. — № 1. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_1_7.
Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) : [монографія] / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. — Дрогобич : Коло, 2013. — 226 с.
Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : монографія / Т. В. Крутько; Київ. славіст. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства. — Рівне : Волин. обереги, 2013. — 154 c.
Пилипенко І. О. Лексико-семантичні заміни під час перекладу англомовних рекламних слоганів [Електронний ресурс] / І. О. Пилипенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(2). — С. 159-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(2)__30.
Руденко Н. В. Лінгвопрагматичні аспекти англомовних рекламних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Руденко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 7. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_7_10.
Рудь А. Г. Граматичні особливості сучасних англомовних рекламних текстів у перекладацькому аспекті [Електронний ресурс] / А. Г. Рудь, С. С. Єльцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 41(2). — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_41(2)__44.
Сидорук Г. І. Особливості перекладу виражальних засобів англомовних рекламних матеріалів [Електронний ресурс] / Г. І. Cидорук, К. С. Дячук // International journal of philology. — 2019. — Vol. 10, № 2. — С. 69-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2019_10_2_13.
Смоляна А. Л. Семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі рекламних текстів англомовних книг) [Електронний ресурс] / А. Л. Смоляна // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 5. — С. 230-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_5_42.
Топачевський С. К. Синтаксичні засоби етикетизації англомовного рекламного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. К. Топачевський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — 20 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2024 09.10.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47735  
Ольга запитує:
Дуже вдячна за попередню вашу роботу. Прошу допомогти з літературою до теми "Граматична парадигма в лінгвальній культурі мовця: Прикметникові та дієслівні форми" Дякую
Наша відповідь:
Власенко Л. Часова перехідність дієслівних форм [Електронний ресурс] / Л. Власенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2011. — Вип. 14. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_14_15
Деркевич Н. А. Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою [Електронний ресурс] / Н. А. Деркевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 192-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_55
Каракевич Р. О. Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен [Електронний ресурс] / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2013. — № 16. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2013_16_14
Коваль Л. М. Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові [Електронний ресурс] / Л. М. Коваль // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 3. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_3_8
Колесников А. Дієслівні форми доконаного виду теперішнього — майбутнього часу в українських говірках [Електронний ресурс] / А. Колесников // Українська мова. — 2014. — № 3. — С. 52-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2014_3_8
Колібаба Л. Українські національно марковані форми дієслівного керування [Електронний ресурс] / Л. Колібаба, В. Фурса // Культура слова. — 2022. — Вип. 97. — С. 194-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2022_97_20
Коца Р. О. Складносуфіксальні прикметники з другим дієслівним компонентом у давньоукраїнській мов [Електронний ресурс] / Р. О. Коца // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2017. — Вип. 64(1). — С. 385-397. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_64(1)__46
Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в проскрипціях і в публіцистичних текстах початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Коць // Українська мова. — 2013. — № 1. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_1_9
Кравчук А. Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам’ятках староукраїнської мов [Електронний ресурс] / А. Є. Кравчук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 102-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_12
Кравчук А. Є. Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові староукраїнських пам’яток [Електронний ресурс] / А. Є. Кравчук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_18
Мартинова Г. Особові дієслівні форми в середньонаддніпрянських говірках [Електронний ресурс] / Г. Мартинова // Філологічний часопис. — 2018. — Вип. 2. — С. 50-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2018_2_8
Пілецький В. Дієслівні форми та віддієслівні іменники і прикметники в науково-технічній термінології (проблеми творення та функціювання) [Електронний ресурс] / В. Пілецький // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 38. — С. 236–249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2016_38_27
Приймачок О. І. Особливості відтворення прикметникових форм у перекладах з близькоспоріднених мов [Електронний ресурс] / О. І. Приймачок // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2013. — № 2. — С. 316-320. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_2_45
Рязанцева Д. В. Актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови [Електронний ресурс] / Д. В. Рязанцева // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 58. — С. 63-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_26
Халіман О. В. Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень [Електронний ресурс] / О. В. Халіман // Лінгвістичні дослідження. — 2018. — Вип. 47. — С. 175-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2018_47_27

.: Розділ: Мовознавство :: 4.04.2024 08.56.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.297743 seconds