Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Юлія із міста: Чернівці :: Запитання: 45838  
Юлія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про вченого-мовознавця М. Жовтобрюха. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_17.
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Слов’янський збірник. — 2013. — Вип. 17. — С. 94-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2013_17_10.
Бойко Н. І. Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_3.
Бойко Н. І. Стилістична диференціація лексичного складу української мови в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 11-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_4.
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / М. А. Жовтобрюх ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
Степаненко М. І. Наукова спадщина мовознавця Михайла Жовтобрюха / М. І. Степаненко. — Полтава, 2007. — 432 c.
Степаненко М. І. Педагогічна сторінка у творчому життєписі Михайла Жовтобрюха [Електронний ресурс] / М. І. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2015. — Вип. 40. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_5.
Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / М. Степаненко // Українська мова. — 2016. — № 1. — С. 13-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2016_1_4.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.09.2021 12.32.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45826  
Катя запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про мовознавця Бевзенка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Відповідь на ваш запит шукайте Віртуальна довідка - Пошук за номером запиту - № 44138. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом в Україні : організаційно-правові питання : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. М. Бевзенко ; Нац. ун-т внутрішніх справ. - Харків, 2005. - 19 с.
Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства: короткий нарис : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / С. П. Бевзенко. - Київ : Вища шк., 2006. - 143 с.
Бібліотека Степана Пилиповича Бевзенка у фондах Наукової бібліотеки Уманського педагогічного університету : бібліогр. довідник / сост. П. Ю. Гриценко ; ред.-бібліографи Л. Г. Гоменюк [та ін.] ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : УДПУ : РВЦ "Софія", 2006. - 110 с.
Лінгводидактика професора Степана Пилиповича Бевзенка : слов.-довід. з укр. мови : для студ. вищ. навч. закл. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філол. ; упоряд. Софія Соколова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 254 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.09.2021 08.31.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Адріана із міста: Київ :: Запитання: 45779  
Адріана запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Лаврентія Зизанія. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Адріано! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бобак М. І. Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI — XVII ст.) : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / М. І. Бобак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 19 c.
Дзюба О. М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X — середина XVII ст.) : посіб.-довід. / О. М. Дзюба, Г. І. Павленко. — Київ : АртЕк, 1998. — 199 c.
Зизаній Лаврентій Іванович [Електронний ресурс] // Інститут історії України : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zyzaniy_L. — Назва з екрана.
Історія України в особах : Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / О. В. Русина [и др.] ; худож. В. С. Соловйов. — Київ : Україна, 2012. — 439 с.
Історія філософії : підруч. для вищої шк. / В. Г. Кремень . — 2-е вид., перероб. та допов. — Харків : Прапор, 2003. — 768 с.
Квасюк Л. В. Специфіка інтерпретації християнських догматів у «Великому Катехізисі» (1627) Лаврентія Зизанія [Електронний ресурс] / Л. В. Квасюк // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2011. — № 1. — С. 147-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_1_37.
Літератори Рівненщини : довід. / упоряд. і ред. Є.Шморгун; Худож. І.Філик. — Рівне : Азалія, 1995. — 60 с.
Мельник Н. І. Зизаній Л. І. [Електронний ресурс] / Н. І. Мельник // Українська біографістика. — 1999. — Вип. 2. — С. 90-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1999_2_24.
Наєнко Г. М. Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду [Електронний ресурс] / Г. М. Наєнко // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 70-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_8.
Якимович-Чапран Д. Термінотворча діяльність Лаврентія Зизанія [Електронний ресурс] / Д. Якимович-Чапран // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 833-838. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_74.

.: Розділ: Мовознавство :: 1.09.2021 09.24.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 45726  
Іван запитує:
Доброго дня! Мені потрібна книги С. Караванського Секрети української мови. Чи можна її взяти у бібліотеці? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Потрібнв Вам книжка знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Мовознавство :: 5.08.2021 12.53.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Ворзель :: Запитання: 45678  
Галина запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про Мелетія Смотрицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37791; 44180.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.06.2021 20.42.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.299909 seconds