Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45784
   


Автор вопроса: Галина из города: Вінниця :: Вопрос: 46435  
Галина спрашивает:
Добрий день. Цікавить будь-яка інформація про діалектологічні дослідження. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Аркушин Г. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Аркушин // Волинь - Житомирщина. — 2005. — № 14. — С. 63-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_11.
Бережняк В. М. Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології [Електронний ресурс] / В. М. Бережняк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_8.
Босак Т. О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю.Кримського / Т. О. Босак // Сходознавство — 2007. — № 37. — С. 33-43.
Гримашевич Г. Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 9. — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_9_32.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / В. В. Жайворонок; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — Київ : Довіра, 2007. — 262 c.
Коваленко Б. Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Б. Коваленко // Волинь - Житомирщина. — 2013. — № 24. — С. 32-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_6.
Наливайко М. Роль діалектологічної практики в дослідженні говіркового мовлення [Електронний ресурс] / М. Наливайко // Волинь - Житомирщина — 2017. — Вип. 28. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_14.
Пачева В. Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Пачева // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 9. — С. 171-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_46.
Фроляк Л. Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. Д. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 19(2). — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_19(2)__19.

.: Раздел: Языкознание :: 23.05.2022 16.44.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Тернопіль :: Вопрос: 46425  
Юлія спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про наукову діяльність вченого О. Потебні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — № 43279. Також радимо вам опрацювати такі джерела додатково:
Боярова Л. Г. Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі [Електронний ресурс] / Л. Г. Боярова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_6.
Глущенко В. А. Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 14. —С. 69-75. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2016_14_12.
Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__19.
Кудрявцева Н. С. Ідеї О. О.Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності. [Електронний ресурс] / Н. С. Ідеї О. О. Кудрявцева // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2010. — Кн. 2. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2010_2_15.
Лукінова Т. Б. О.О.Потебня як компаративіст і етимолог [Електронний ресурс] / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. — 2015. — № 6. — С. 15-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2015_6_4.
Олійник В. Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка [Електронний ресурс] / В. Олійник // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 2. — С. 113-116. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_2_25.

.: Раздел: Языкознание :: 20.05.2022 12.22.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Шаргород :: Вопрос: 46417  
Таня спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури про бойківську говірку. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Кобиринка Г. Акцентні варіанти непохідних іменників у бойківських говірках [Електронний ресурс] / Г. Кобиринка // Волинь - Житомирщина. — 2005. — № 14. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_3.
Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / упоряд.: Н. М. Глібчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 238 c.
Хібеба Н. Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Волинь - Житомирщина. — 2008. — № 18. — С. 75-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2008_18_8.
Хібеба Н. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 311-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_35.
Хібеба Н. Номінація весільного хліба в бойківських говірках [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 68. — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_68_25.
Чаган О. І. Назви підсобних господарських приміщень у бойківських говірках [Електронний ресурс] / О. І. Чаган // Мовознавчий вісник. — 2018. — Вип. 24-25. — С. 167-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2018_24-25_23.
Чаган О. І. Номінація будівельних матеріалів у бойківських говірках [Електронний ресурс] / О. І. Чаган // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2020. — № 14. — С. 197-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2020_14_38.

.: Раздел: Языкознание :: 18.05.2022 20.11.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 46384  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Вельми вдячна за попередній пошук! Прошу рекомендувати наукові джерела "Класифікації імен. Їх дослідження, анкетування та аналіз" Заздалегідь вдячна!
Наш ответ:
Арделян О. В. Власні імена в лінгвістичному аспекті номінації [Електронний ресурс] / О. В. Арделян // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 29(2). — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__6
Денис (Ханас) І. Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу [Електронний ресурс] / (Ханас) І. Денис // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 884-887. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_4_15
Захуцька О. В. Імена грецького походження в сучасній українській мові (на матеріалі словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської) [Електронний ресурс] / О. В. Захуцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 23-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_18(1)__8
Зуб Н. М. Власні імена східного походження в офіційному документообігу України [Електронний ресурс] / Н. М. Зуб, О. О. Хамрай // Східний світ. — 2020. — № 4. — С. 79-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2020_4_8
Мизин Т. О. Власні імена як складова частина мовної картини світу [Електронний ресурс] / Т. О. Мизин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2015. — № 1155, Вип. 80. — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPG_2015_1155_80_15
Свистун Н. О. Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації особи: теорія досліджень [Електронний ресурс] / Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 61. — С. 128-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_52
Чеснокова Г. Власні імена в англомовній художній літературі [Електронний ресурс] / Г. Чеснокова, А. Михайловська // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 69. — С. 137-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_69_31
Чорноус О. В. Захисні особові імена як антропонімна універсалія [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус // Записки з українського мовознавства. — 2020. — Вип. 27. — С. 81-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2020_27_12
Юшак В. М. Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу [Електронний ресурс] / В. М. Юшак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 24. — С. 303-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_97
Яцків Р. Особові власні імена: походження та правопис [Електронний ресурс] / Р. Яцків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2012. — 2012. — С. 497-504. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_71

.: Раздел: Языкознание :: 7.05.2022 08.06.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Острог :: Вопрос: 46327  
Світлана спрашивает:
Добрий вечір, ми з України! Допоможіть, будь ласка, із підбіркою літератури на курсову роботу. Тема звучить так: «Українська лексика у праці «Словарь русского языка XI–XVIIвеков» (на матеріалі тому №12)». Завчасно дякую Вам.
Наш ответ:
Доброго дня! На жаль із доступних наразі джерел за вашим запитом відсутня інформація.

.: Раздел: Языкознание :: 6.04.2022 20.17.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.288055 seconds