Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Катерина із міста: Миколаїв :: Запитання: 46463  
Катерина запитує:
Підкажіть, будь ласка, праці, які розглядають мовленнєвий етикет української мови (привітання, звертання, прощання і т.д.) маю написати огляд цих пряц у межах курсової роботи. Вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Богдан С. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / С. Богдан ; Київ. міс. держ. адм.; Укр. наук.-вироб. центр. — Київ : Рідна мова, 1998. — 475 с.
Бондарчук К. С. Особливості писемної мовної комунікації засобами української мови (на прикладі офіційно-ділового, епістолярного та розмовно-побутового функційних стилів) [Електронний ресурс] / К. С. Бондарчук, О. А. Чумаченко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2021. — № 1. — С. 148–158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2021_1_17
Гаврилишин Т. В. Усне ділове мовлення як феномен культури та форма спілкування [Електронний ресурс] / Т. В. Гаврилишин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_12
Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету [Електронний ресурс] / Л. Дмитрук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 273-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_54
Зубков М. Норми та культура української мови за оновленим правописом : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису : Ділове мовлення / М. Зубков ; в авт. ред. - 3-й допов. і змін. виданок. — Київ : Арій, 2020. — 607 с.
Канкаш Г. Д. Офційно-діловий стиль української мови [Електронний ресурс] / Г. Д. Канкаш // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 63-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_39
Кузенна Н. Етикетні формули вітання у сучасному спілкуванні: категорія ввічливості у міжкультурній комунікації [Електронний ресурс] / Н. Кузенна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. — Вип. 81(3). — С. 308-312. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__75
Кучинська О. Форми ввічливості в діалектах української мови (на матеріалі діалектологічних словників) / О. Кучинська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 34.
Моісєєва Ф. А. Мовний етикет у практиці переговорного процесу [Електронний ресурс] / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 2. — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuetg_2013_2_20
Нелюба А. М. Антиюридичний словник: регламентація мовного етикету в законах [Електронний ресурс] / А. М. Нелюба // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_8
Пристінська М. В. Український мовленнєвий етикет у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Пристінська // Управління розвитком. — 2013. — № 15. — С. 23-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_13
Старунова А. Л. Культура української фахової мови. Види і жанри професійного спілкування [Електронний ресурс] / А. Л. Старунова // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_14
Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. Стахів. — Київ : Знання, 2008. — 245 с.
Турчак О. М. Вокатив як елемент українського мовленнєвого етикету (особливості та тенденції в межах новітнього комунікативного дискурсу) [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 237–245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2020_2_27

.: Розділ: Мовознавство :: 2.06.2022 11.43.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46435  
Галина запитує:
Добрий день. Цікавить будь-яка інформація про діалектологічні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Аркушин Г. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Аркушин // Волинь - Житомирщина. — 2005. — № 14. — С. 63-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_11.
Бережняк В. М. Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології [Електронний ресурс] / В. М. Бережняк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_8.
Босак Т. О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю.Кримського / Т. О. Босак // Сходознавство — 2007. — № 37. — С. 33-43.
Гримашевич Г. Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 9. — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_9_32.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / В. В. Жайворонок; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — Київ : Довіра, 2007. — 262 c.
Коваленко Б. Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Б. Коваленко // Волинь - Житомирщина. — 2013. — № 24. — С. 32-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_6.
Наливайко М. Роль діалектологічної практики в дослідженні говіркового мовлення [Електронний ресурс] / М. Наливайко // Волинь - Житомирщина — 2017. — Вип. 28. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_14.
Пачева В. Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Пачева // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 9. — С. 171-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_46.
Фроляк Л. Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. Д. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 19(2). — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_19(2)__19.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2022 16.44.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46425  
Юлія запитує:
Добрий день. Потрібна література про наукову діяльність вченого О. Потебні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — № 43279. Також радимо вам опрацювати такі джерела додатково:
Боярова Л. Г. Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі [Електронний ресурс] / Л. Г. Боярова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_6.
Глущенко В. А. Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 14. —С. 69-75. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2016_14_12.
Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__19.
Кудрявцева Н. С. Ідеї О. О.Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності. [Електронний ресурс] / Н. С. Ідеї О. О. Кудрявцева // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2010. — Кн. 2. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2010_2_15.
Лукінова Т. Б. О.О.Потебня як компаративіст і етимолог [Електронний ресурс] / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. — 2015. — № 6. — С. 15-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2015_6_4.
Олійник В. Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка [Електронний ресурс] / В. Олійник // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 2. — С. 113-116. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_2_25.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2022 12.22.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Шаргород :: Запитання: 46417  
Таня запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури про бойківську говірку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Кобиринка Г. Акцентні варіанти непохідних іменників у бойківських говірках [Електронний ресурс] / Г. Кобиринка // Волинь - Житомирщина. — 2005. — № 14. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_3.
Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / упоряд.: Н. М. Глібчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 238 c.
Хібеба Н. Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Волинь - Житомирщина. — 2008. — № 18. — С. 75-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2008_18_8.
Хібеба Н. До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 311-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_35.
Хібеба Н. Номінація весільного хліба в бойківських говірках [Електронний ресурс] / Н. Хібеба // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 68. — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_68_25.
Чаган О. І. Назви підсобних господарських приміщень у бойківських говірках [Електронний ресурс] / О. І. Чаган // Мовознавчий вісник. — 2018. — Вип. 24-25. — С. 167-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2018_24-25_23.
Чаган О. І. Номінація будівельних матеріалів у бойківських говірках [Електронний ресурс] / О. І. Чаган // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2020. — № 14. — С. 197-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2020_14_38.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.05.2022 20.11.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46384  
Ольга запитує:
Доброго дня! Вельми вдячна за попередній пошук! Прошу рекомендувати наукові джерела "Класифікації імен. Їх дослідження, анкетування та аналіз" Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Арделян О. В. Власні імена в лінгвістичному аспекті номінації [Електронний ресурс] / О. В. Арделян // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 29(2). — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__6
Денис (Ханас) І. Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу [Електронний ресурс] / (Ханас) І. Денис // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 884-887. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_4_15
Захуцька О. В. Імена грецького походження в сучасній українській мові (на матеріалі словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської) [Електронний ресурс] / О. В. Захуцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 23-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_18(1)__8
Зуб Н. М. Власні імена східного походження в офіційному документообігу України [Електронний ресурс] / Н. М. Зуб, О. О. Хамрай // Східний світ. — 2020. — № 4. — С. 79-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2020_4_8
Мизин Т. О. Власні імена як складова частина мовної картини світу [Електронний ресурс] / Т. О. Мизин // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2015. — № 1155, Вип. 80. — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPG_2015_1155_80_15
Свистун Н. О. Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації особи: теорія досліджень [Електронний ресурс] / Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 61. — С. 128-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_52
Чеснокова Г. Власні імена в англомовній художній літературі [Електронний ресурс] / Г. Чеснокова, А. Михайловська // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 69. — С. 137-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_69_31
Чорноус О. В. Захисні особові імена як антропонімна універсалія [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус // Записки з українського мовознавства. — 2020. — Вип. 27. — С. 81-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2020_27_12
Юшак В. М. Власні імена як об’єкт лінгвістичного аналізу [Електронний ресурс] / В. М. Юшак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 24. — С. 303-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_97
Яцків Р. Особові власні імена: походження та правопис [Електронний ресурс] / Р. Яцків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2012. — 2012. — С. 497-504. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_71

.: Розділ: Мовознавство :: 7.05.2022 08.06.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284933 seconds