Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45093
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45315  
Вікторія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна інформація про наукову діяльність вченого Володимира Перетца. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Александрова Г. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__3.
Александрова Г. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Г. Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 184-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_1_24.
Йолкіна Л. Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна // Рідний край. — 2014. — № 1. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2014_1_26.
Кулик Н. Посвячений в українство : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2016. — 7 листоп. — С. 14-15.
Лєцкін М. Яскрава зірка гуманітарного світу (філологічний семінарій Володимира Перетца) : монографія / М. Лєцкін. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 367 c.
Матвєєва Л. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца [Електронний ресурс] / Л. Матвєєва // Східний світ. — 2007. — № 2. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_2_6.
Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні [Електронний ресурс] / С. Міщук // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 4. — С. 23-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_4_4.
Пастух Т. Філологічний метод В. Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві [Електронний ресурс] / Т. Пастух // Філологічні семінари. — 2014. — Вип. 17. — С. 19–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2014_17_5.
Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца [Електронний ресурс] / Л. Рева // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 559-568. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_48.
Солонська Н. Київська філологічна школа і Володимир Перетц : (до 140-річчя від дня народження вченого) / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 3. — С. 70-71.
Стахієва Н. Культурно-мистецька спадщина у дослідженнях В. М. Перетца / Н. Стахієва // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 20, т. 2. — С. 164-169.
Стахієва Н. Культуротворча діяльність В. М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (частина І) [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Культура і сучасність. — 2013. — № 2. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_42.
Стахієва Н. Науково-педагогічна практика В. М. Перетца [Електронний ресурс] / Н. Стахієва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 154-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_21.
Шаповал А. Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2016. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_19.
Шаповал А. Наукова співпраця І. Я. Франка та В. М. Перетца (за епістолярними джерелами) [Електронний ресурс] / А. Шаповал // Київські історичні студії. — 2018. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2018_2_19.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2021 22.15.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45212  
Олена запитує:
Доброго дня! Чи не могли б ви порадити якісь джерела до теми "Модні слова " у сучасній англійській мові? Заздалегідь якую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:


Бездітко А. Р.
Англійський SMS-сленг як сучасна форма усно-письмової електронної комунікації [Електронний ресурс] / А. Р. Бездітко // Південний архів. Філологічні науки. - 2020. - Вип. 81. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_81_10

Божко Я. Ю.
Генезис англійського молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / Я. Ю. Божко // Нова філологія. - 2017. - № 72. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2017_72_6

Загребнюк Ю.
Етимологія сленгу в іноземній мові (англійській) [Електронний ресурс] / Ю. Загребнюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 3. - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_11

Нестеренко Ю. В.
Молодіжний сленг як засіб вербалізації явищ буття англійців [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеренко // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2016. - № 3-4. - С. 44-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2016_3-4_11

Радзієвська О.
Особливості культурно-значущої складової англійського сленгу. сленг та культура [Електронний ресурс] / О. Радзієвська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2018. - Вип. 7. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2018_7_33

Саприкіна О.
Молодіжний сленг у сучасній англійській лексикології [Електронний ресурс] / О. Саприкіна // Нова педагогічна думка. - 2020. - № 1. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_1_16

Сєчка С.
Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / С. Сєчка, Ю. Карташова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2018. - Вип. 6. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2018_6_18

Сєчка С. В.
Системна характеристика лексичних та соціальних основ англійського сленгу [Електронний ресурс] / С. В. Сєчка // Молодий вчений. - 2020. - № 5(1). - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(1)__25

Столярчук О. В.
Характерні риси молодіжного Інтернет-сленгу англійської, німецько, російської та української мов [Електронний ресурс] / О. В. Столярчук // Лінгвістичний вісник. - 2013. - Вип. 2. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2013_2_10

Шевченко М. Ю.
Основні концепції вживання та сутності англійського сленгу [Електронний ресурс] / М. Ю. Шевченко // Молодий вчений. - 2020. - № 4(2). - С. 667-669. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_4(2)__97

.: Розділ: Мовознавство :: 7.03.2021 12.12.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 45188  
Ілона запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою "Значення суржику в українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Відповідь на ваш запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 43676.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2021 22.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45104  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для написання магістерської з теми "Художній дискурс Люко Дашвар як відображення авторської картини світу". Завчасно дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Акастьолова О. Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / О. Акастьолова // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 67. — С. 12-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_67_3
Барбара Н. Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" [Електронний ресурс] / Н. Барбара // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_4
Башкирова О. Повстання проти "влади батьків" як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті є") [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2017. — № 9. — С. 10-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2017_9_4
Белімова Т. В. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Т. В. Белімова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_4
Боднарук Ю. Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / Ю. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2016. — Вип. 772. — С. 71-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2016_772_15
Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури [Електронний ресурс] / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 7-8. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_7-8_18
Гурдуз К. О. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / К. О. Гурдуз, Ю. Г. Пінігіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 76. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2017_76_46
Дубинянська Я. Переможців не судять : (зворот. бік "феномену" Л. Дашвар) / Я. Дубинянська // ЛітАкцент. — Київ : Темпора, 2010. — Вип. 2 (4). — С. 69-72.
Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19
Дуденко О. Кольоропис Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко // Філологічний часопис. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2015_1_7
Дуденко О. Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко, Т. Жила // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 2. — С. 99-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_2_12
Кайдаш А. М. Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш, А. С. Андрущенко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_26
Кайдаш А. М. Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Мова і міжкультурна комунікація. — 2017. — Вип. 1. — С. 199-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/movmk_2017_1_23
Кайдаш А. М. Фемінікон мовомислення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_25
Каплюк К. Роман "Биті є. Макар" Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури [Електронний ресурс] / К. Каплюк // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 14. — С. 174-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_14_21
Кобелецька О. Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар "Молоко з кров'ю" [Електронний ресурс] / О. Кобелецька, С. Григор’єва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_15
Козловська Д. В. Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 59. — С. 92-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_34
Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія / А. Кривопишина // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 52-55.
Кривопишина А. Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури [Електронний ресурс] / А. Кривопишина // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 245-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_49
Кулакевич Л. М. Фрейм авантюризму в романі Люко Дашвар "Биті є. Гоцик. Книга 3" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 11. — С. 221-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_11_30
Купріян О. Книжка року Бі-Бі-Сі 2008: ліміт довіри вичерпано / О. Купріян // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 75-77.
Погасій Ю. В. Специфіка художнього конфлікту "український селянин – місто" в прозописі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Ю. В. Погасій // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 198-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_21
Свириденко О. М. Опозиція місто-село (столиця-провінція) у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. М. Свириденко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(1). — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__12
Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Свириденко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 89-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_11
Стронговський І. Закони жанру / І. Стронговський // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 148-150. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Село не люди. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2007. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Молоко з кров'ю. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008.
Федькова І. Синоніми як засіб увиразнення художнього мовлення (на матеріалі роману "Ініціація" Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / І. Федькова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2019. — Вип. 16. — С. 112-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienko_2019_16_22

.: Розділ: Мовознавство :: 12.01.2021 08.56.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44897  
Юлія запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для написання магістерськоїз теми ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ЛЮКО ДАШВАР. Де місться матеріли про поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, його специфіка. завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Відповідь на ваш запит шукайте у таких джерелах:

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_26

Башкирова, Ольга Миколаївна. Гендерні художні моделі сучасної української романістики [Текст] : монографія / Ольга Башкирова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2018. - 350 с. - Бібліогр.: с. 326-350.

Башкирова, Ольга Миколаївна. Гендерні художні моделі сучасної української романістики [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Башкирова Ольга Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2019. - 35 с. - - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/196235244.pdf

Бoндapeнкo E.B. Дискурс как объект когнитивной лингвистики [Електронний ресурс] / E.B. Бoндapeнкo // Записки з романо-германської філології. - 2013. - Вип. 1. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2013_1_6

Ганжуров Ю. Дискурс: від милозвучності слова до наукового узагальнення [Електронний ресурс] / Ю. Ганжуров // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 5. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_5_8

Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури (творчість Люко Дашвар) / Н. Головченко // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22/23/24. - С. 56-60

Гурдуз К. О. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса» [Електронний ресурс] / Гурдуз К. О., Пінігіна Ю. Г.// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 76. – Харків, 2017. – С. 194-197. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9217/8735

Дуденко О. В. Функції сленгізмів із дієслівною семантикою у художньому дискурсі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко // Інституційний репозитарій Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини : сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1642/1/funkcii_dijesliv_luko_dashvar.pdf . – Назва з екрана.

Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2017. - Вип. 12. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19

Загороднюк В. Мова і дискурс: ущербність «новоязу» / В. Загороднюк // Філософія: світ людини : курс лекцій : навч. посібн. / В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Н. В. Хамітов [та ін.]. – Київ, 2003. – С. 387-389.

Кайдаш А. М. Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар / А. М. Кайдаш. // Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т укр. мови НАН України, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2017. -- С. 199-206

Козловська, Дар'я Валеріївна. Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні характеристики поетонімії романів українських письменниць початку XXI століття [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Козловська Дар'я Валеріївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Вінниця, 2018. - 20 с. Режим доступу:
file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/6137-Текст статті-12324-2-10-20190124.pdf

Колісник Ю. М. Компоненти та категорії тексту і дискурсу від ХХ ст. по теперішній час: ретроспективний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. М. Колісник // Військово-науковий вісник. - 2010. - Вип. 13. - С. 208-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2010_13_18
Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія (масова література; мелодрама; роман "Мати все" Люко Дашвар) / А. Кривопишина // Дивослово. - 2012. - № 8 . - С. 52-55

Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.

Мікрюкова К. О. ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ [Електронний ресурс] - Режим доступу: file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/131392-282621-1-PB.pdf

Нич Т. "ПоКров" Люко Дашвар. "Хто свою кров ганьбить, тому вона - покров! Захист надійний..." (методика навчання української літератури) / Т. Нич // Українська мова та література (Шкільний світ) - 2018. - № 15/16 . - С. 75-81

Нікітіна О. О. Типологічні риси любовного роману Люко Дашвар / О. О. Нікітіна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2015.. - С. 45-47

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.

Павлова Н. Д. Метод интент-анализа в изучении дискурса [Електронний ресурс] / Н. Д. Павлова. // Психолінгвістика. - 2008. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_6

Петрина, Христина Володимирівна. Функціонально-семантичний аналіз алюзій в українських постмодерністських художніх текстах [Електронний ресурс]: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Петрина Христина Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2019. - 20 с.- Режим доступу:
https://svr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/dis_Petryna.pdf

Погасій Ю. В. Специфіка художнього конфлікту "український селянин - місто" у прозописі Люко Дашвара / Ю. В. Погасій, Вертипорох О. В. (наук. керівник) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.. - С. 50-52

Приходько А. М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів [Електронний ресурс] / А. М. Приходько // Англістика та американістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2013_10_14

Сазонова О. Поліфонічність художньої реальності роману Люко Дашвар «Молоко з кров’ю». [Електронний ресурс] : Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження І. Франка. 07 - 08 квітня 2016 року Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2016. С. 167 – 169.- Режим доступу:
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1921/1/Поліфонічність художньої реальності роману Люко Дашвар «Молоко з кров’ю».pdf

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (за матеріалами сучасної газетної публіцистики) : монографія / К. Серажим; за ред. В. Різуна; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 392 с.
Столяр М. Ю. Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі [Електронний ресурс] / М. Ю. Столяр // Мова. - 2014. - № 22. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2014_22_25

Шпак А. В. Структурно-семантичні особливості темпоральних детермінантів (на матеріалі роману "Покров" Люко Дашвар) / А. В. Шпак, Л. В. Шитик // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2019" [Текст] : зб. матеріалів XXI Всеукраїнської наук. конф. молодих учених, Черкаси, 18-19 квітня 2019 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2019. - С. 323-324.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.11.2020 10.43.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280352 seconds